Eerný Antonín

Spôsob prípravy 2-aikyltio-4, 6-diamino-s-triazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245065

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tere Jioí, Bartoš Arnošt, Eervinková Jana, Eerný Antonín, Kožíšek Pavel

MPK: C07D 251/52

Značky: spôsob, 2-aikyltio-4, 6-diamíno-s-triazínov, přípravy

Text:

...z vody resp. zo zmesi acetón - voda. Ziskalo sa 118,0 g produktu t. t. 101-103 °C, ktorý podla analýzy plynovou chromatografiou obsahoval 98,0 Z-etylamíno-é-metyimerkapto-G-tercbutylamíno-s-triazín.K 93,1 g 99 O/o-ného kyanurchloridu (0,5 molu sa pridalo 500 cm 5 toluénu a za intenzívneho miešania sa k roztoku pridalo 66,2 g 44,7 Vo-ného izopropylamínu (0,5 môlu a 133,4 g 15 Vo-ného vodného roztoku hydroxidu sodného 0,5 mólu pri...

Zařízení pro řízení pracovního procesu při navíjení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 245642

Dátum: 15.10.1987

Autori: Taimr Jan, Rádlová Hana, Koepelka Jioí, Eerný Antonín, Kraft František

MPK: D01H 1/12, D01H 13/14

Značky: řízení, pracovního, navíjení, zařízení, příze, procesu

Text:

...nekontrolovatelného či nezjištěného přetrhu příze, při selhání činnosti čidla zaplnění apod.Příkladné provedení vynálezu je znázonněno na přiložených schematických výkresoch, kde představuje obr. 1 pohled na pracovní místo stroje s průběžným zásobníkem, obr.Z blokové schéma zapojení vyhodnocovacího obvodu nastavitelného řídicího systému, obr. 3 diagram průběhu signálů a obr. 4 blokové schéma jiného zapojení vyhodnocovacího obvodu...

Pomerančový nápoj s využitím jablečné zahuštěné šťávy jako přírodního nosiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 245619

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koepelka Jioí, Eerný Antonín

MPK: A23L 2/00

Značky: pomerančový, přírodního, jablečné, stavy, využitím, nosiče, zahuštěné, nápoj

Text:

...které po okyselení a zahuštění dávají nápoj, který napodobuje cenově dražší pomerančový džus.Hlavní důvody vynálezu spočívají v tom, že využitím zahuštěné jablečně štávy se výrobek výrazně obohatí o přírodní ovoonou suäinu při současné uapoře cukru. Použitá superbáze B je speciálního typu vyznačující se vyšší vydatností oproti dosavadně používaným a tudíž je možno snížit použité množství do té míry, že lze dosáhnout značných devízových...

Způsob měření průtočného množství pevného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247119

Dátum: 28.09.1987

Autori: Pošta Antonín, Didek Václav, Kejzlarová Jana, Krajíeek Alois, Eerný Antonín, Svánovský Miloslav, Stuchlík Josef, Buchta Otakar, Schreiberová Magdalena, Cvak Ladislav, Bárta Milan

MPK: G01F 1/74

Značky: materiálů, pevného, průtočného, měření, způsob, množství

Text:

...cnaöoro nowoka, rue B Kaqecrse«Beymeñ nennqunm uns pePynHpoBKH Maccoaqro-nowoxa nana ncnonnsyewcx nponYKT nnoTHocTu Tsepuoro Mawepuanay usuepnrennuoň Toqxn H pasunuu Mexy 05 beMHmM noroxom rasa-Hocnrenx u cpaaanwenauum noxaaawenem. H őea TOPO, B swom cnocoöe He Bosmomuocrn cenaTb Konuqecrneunoe Bmcxasmnaune oTHocnTenbnoMaccoBoro HOTOKa umnn. BKauecrne H 3 MEpHTeHbHOP 0 Mewona uns onpeneneunn nnoradcwn Taeporo Marepnana B cycnensun...

Zařízení k stanovení poměrné hodnoty rychlosti, zejména návazných částí výrobní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241389

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eerný Antonín, Michek Václav, Bako Ladislav

MPK: G01P 3/50

Značky: návazných, výrobní, částí, zejména, linky, zařízení, hodnoty, stanovení, rychlostí, poměrné

Text:

...předmětu P místem druhého snímače polohy F 1, tj. přechodu signálu z výstupu tohoto druheho snímače na druhý řídící vstup x 2 hradla H.Po dobu otevřeněho stavu hradla H přecházejí impulsy z generátoru impulsů G ze vstupu h tohoto hradla na jeho výstup a dále na vstup n čítače impulsů N. Počáteční stav čítače impulsů N, například vynulovaný stav se určuje signálom na řídicím vstupu no tohoto čítače.Logícká skladbahradla H je taková, že...

Elektronická počítadlo odměru pro výdej směsi dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245583

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vinkler Emanuel, Eerný Antonín, Koepelka Jioí, Zikán Viktor

MPK: G01F 1/56

Značky: počítadlo, směsi, elektronická, kapalin, odměru, výdej

Text:

...tohoto řešení lze jednoduše zajistit možnost předvolby vydaného množství směsi kapalin, což v případě vydávaní pohonných hmot znamená možnost zaplacení požadovaného množství směsi předem a tím urychlení provozu u čerpadel pohonných hmot.Vynález bude dále blíže popsán podle přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněn příkladné provedení elektronického počítadla odměru pro výdej směsi dvou kapalin podle vynálezu.Elektronické...

Zapojení ionizačních snímačů pro měření detonační rychlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 240142

Dátum: 15.06.1987

Autori: Beneš Jan, Eerný Antonín

MPK: G01P 3/66

Značky: snímačů, zapojení, detonační, ionizačních, měření, rychlostí

Text:

...íonizačního snímače S 1 je spojena jednak se vstupní svorkou 14 impedanční jednotky I a jednak se svor kon 2 prvního přepínače Pl, první vstupní .svorka druhého ionizačního snímače S 2 je spojena jednak se vstupní svorkou 15 1 mpedanční jednotky I a jednak se svorkou 11 druhého přepínače PZ druhá výstupní svorka druhého íonizačního snímače S 2 je spojene jednak se vstupní svorkou 1 G impedančíií jednotky II a jednak se svorkouö druhého...