Eepek František

Zařízení k proplyňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241682

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eepek František

MPK: B01F 13/02

Značky: proplyňování, zařízení, kapalin

Text:

...který se v kapalině rozpustí z celkového množství plynu do kapaliny přivedeného. Tím se snižuje jednak spotřeba plynu, jednak spotřeba energie na stlačení plynu. Vyšší účinek zařízení při využití u oběhovv-ých aktivačních nádrží spočíva v tom, že energie hnací kapaliny směšovacích a hnacích prvků je rovnoměrněji rozdělena a po průtočném profilu oběhové aktivační nádrže a využívá se proto se zvýšenou účinnosti k uvedení obsahu aktivační...

Zařízení pro vytyčování bodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241680

Dátum: 15.09.1987

Autori: Klinke Milan, Eepek František

MPK: G01C 15/06, G01C 15/08

Značky: zařízení, bodů, vytyčování

Text:

...na 10 mm. P-okud se uvažuje kontrolní měření do výsledku, rozdíl v přesností se ještě sníží. Na tak velké vzdálenosti se však běžně nevvytyčuje. Přesnosti vytyčování je tedy téměř stejná, přičemž hospodarnost postupu mežno charakterlzovat zrychlením vytyčení, tedy asi 15 minut pro jeden bod. Výroba pomůcky je podstatné snazší a techno 4logický postup nevyžaduje programovatelnou výpočetní techniku. Navíc navrhované pomůcka umožňuje využití...

Pojiva k výrobě laminovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240372

Dátum: 15.08.1987

Autori: Michálek Vladimír, Kryštufek Jioí Ing, Procházka Rostislav, Didek Miloslav, Havlík Otto, Eepek František, Eejka Jioí

MPK: C08G 8/10, C08L 61/10, C08G 8/08...

Značky: materiálů, laminovaných, pojiva, výrobe

Text:

...vrstev je nutnécovávat i zředěné roztoky, v takovém případě je nutné k získání dostatečně vysoké vrstvy nanášet roztok na platy několikrát.Veliký význam využití odpadu spočíva ve skutečnosti, žecelá chemická rafinace xylenolu získává Charakter bezodpadové technologie. Dalšípřednost tohoto využití je v tom, že lze produkt použít bud ve formě prášku, taveniny, nebo roztoku, přičemž jako rozpouštědlo lze použít ethanol, jehož toxicita je...

Hlavice trysky pro dmýchání oxydačního média s pevných látek při výrobě oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241766

Dátum: 10.08.1987

Autori: Didek Miloslav, Musil Jaroslav, Makeš Jioí, Mejzr Ivo, Hájek Milan, Eepek František, Šídlo Vladimír, Šilhavý Poemysl, Skoeovský Ludvík, Švéda Milan, Šefránek Josef, Petrák Miloslav, Baštinec Josef, Rež Jaroslav

MPK: C21C 5/46

Značky: oceli, hlavice, oxydačního, pevných, látek, dmýchání, media, výrobe, trysky

Text:

...k váloi soustřednému s.podélnou osouňuje doprlmmałna taveniu pevné látky,vessměsíoh, o, že mezi chlądíoími kanály a hlavní třní mezikruhový prostor pro oxýdačětěm à výstupními otvory, vytvořený ce trysky podle vynálezu je to, že umož nąpříklad koks a jiné, ą to samostatně nebo aníž by dooházeloDalší výhodou je to že umožňuje vhodným řizením přívodu.oxydačního média do obou okruhů trysky spojit a kombinovet funkci jednoproudé a...

Otočný čepec pro beranění štětovnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 241765

Dátum: 10.08.1987

Autor: Eepek František

MPK: E02D 13/10

Značky: beranění, štětovnic, otočný, čepec

Text:

...pretencemuloženým na nesouměrné soustavě pru žimtnasazených na podložkách knghového rámu nosiče čepce.dlužují postup výstavby o.-2 Hlavní výhodou otočného čepoe je, že ve složitýoh terěnníoh . Dodmínkáoh umožňuje zvolit. nejvýhodnější. trasu poj ezdu podvozku beranioí soupravy, vedenom mimo prostoxwzzs přokážkamimrotože don voluje zvolit libovolné natočení výložnikuoproti štětovnioové. stěně- Tím odpadne potřeba ůlgonů prodlužuj íoích...