E21F

Strana 6

Způsob určení přesného objemového průtoku větru hlavního důlního ventilátoru a integrální sonda k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234095

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kopáček Ferdinand, Mičulek Jaroslav

MPK: E21F 1/00

Značky: způsobu, ventilátoru, tohoto, větru, přesného, určení, způsob, důlního, integrální, objemového, sonda, průtoku, hlavního, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na přetlakové straně hlavního důlního ventilátoru stanoví dvě roviny průřezů na obou koncích difuzoru nebo tlumiče a v nich se měří celkový tlak ventilátoru integrálními sondami, načež se z naměřených celkových tlaků, zmenšených o ztrátové rozdíly úměrné velikostem dopravovaných průtoků mezi oběma místy měření, stanoví rozdíl celkového tlaku, který odpovídá výhradně příslušnému objemovému průtoku,...

Sekce závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234094

Dátum: 01.10.1986

Autori: Šefl Zdeněk, Štos Libor

MPK: E21F 13/02

Značky: závesné, sekce, dráhy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti dopravy materiálu a osob na závěsných drahách. Týká se sekcí závěsné dráhy, určených zejména pro použití v hlubinných dolech se zavěšováním mimo spoje sekcí. Podstata spočívá v tom, že na jednom z konců je na horní části těleso sekce opatřeno přídavnou lištou omezené délky, na níž je uložen jednoduchý závěs se závěsným prvkem. Vynálezu lze s výhodou použít ve všech oblastech průmyslu, kde se používá závěsných dráh.

Naváděcí skluz

Načítavanie...

Číslo patentu: 234093

Dátum: 01.10.1986

Autori: Lecian Jaroslav, Sehnal Miroslav, Hadrava Josef

MPK: E21F 17/00, B65G 47/18

Značky: skluz, naváděcí

Zhrnutie / Anotácia:

Naváděcí skluz je určen pro usměrňování toku těživa na šroubovicový skluz ve svislých důlních zásobnících na uhlí. Sestává z řady prstencovitých segmentů, jejichž čela svírají ostrý úhel ? a jsou opatřena přírubami s oválnými otvory pro šroubové spojení. Vzájemným natočením prstencovitých segmentů lze nastavit vhodný úhel sklonu jednotlivých částí naváděcího skluzu a provést prostorovou úpravu jeho tvaru pro správné navedení těživa na...

Opěra přesouvacího válce porubového dopravníku s hydraulickou vzpěrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234085

Dátum: 01.10.1986

Autori: Matas Josef, Fries Ivan

MPK: E21F 13/10

Značky: válce, vzpěrou, opěra, porubového, hydraulickou, dopravníku, přesouvacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti dobývání uhlí stěnováním. Týká se opěry přesouvacího válce porubového dopravníku s hydraulickou vzpěrou, zejména pro poruby s individuální hydraulickou výztuží. Podstata spočívá v tom, že je tvořena základnou a na ní ve třmenech jsou otočně uchyceny jednak výkyvné lože s pružnicí a hydraulickou vzpěrou a jednak dvojice táhel, v jejichž spoji je upevněn přesouvací válec porubového dopravníku. Vynálezu lze s výhodou využít...

Chladicí zařízení pro chlazení důlních větrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230158

Dátum: 15.09.1986

Autor: Brudník Jaroslav

MPK: E21F 1/00

Značky: chlazení, zařízení, větru, chladicí, důlních

Zhrnutie / Anotácia:

Chladicí zařízení pro chlazení důlních větrů s povrchovou užitkovou vodou jako chladicím médiem, obsahující čerpací a chladicí stanici, Peltonovu turbínu, čerpadla, pohony a potrubí, vyznačené tím, že čerpací stanice (1) užitkové vody je potrubím (2) spojena s chladicí jednotkou v chladicí stanici (3), umístěné též na povrchu dolu, přičemž chladicí stanice (3) je vysokotlakým přívodním potrubím (4), umístěným v jámě dolu, spojena s Peltonovou...

Zpětný chladič pro chlazení chladicí kapaliny kondenzátu důlních klimatizačních zařízení vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232542

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vrátil Alois, Čejka Zdeněk

MPK: F28D 7/08, E21F 3/00

Značky: důlních, chlazení, kapaliny, chladicí, zpětný, zařízení, vzduchem, kondenzátu, chladič, klimatizačních

Zhrnutie / Anotácia:

Zpětný chladič pro chlazení chladicí kapaliny kondenzátu důlních klimatizačních zařízení vzduchem sestává ze skříně s funkčně zaměnitelným vstupním a výstupním hrdlem umístěným proti sobě vzájemně na nestejní horizontální úrovni. Mezi hrdly je ve skříni umístěn trubkový výměník tepla se svislými lamelami a kolénky, přecházejícími bočními stěnami mimo skříň pro chlazenou kapalinu z klimatizačního zařízení a nad, případně pod ním je umístěna...

Způsob dobývání se zakládáním vyrubaného prostoru pomocí dopravníkového zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229268

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kublín Karel, Šmidák Štěpán, Korczyňski Petr

MPK: E21F 15/06

Značky: dobývání, vyrubaného, zakladače, způsob, zakládáním, dopravníkového, prostoru, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dobývání se zakládáním vyrubaného prostoru pomocí dopravníkového zakladače slouží k dobývání ploše uložených uhelných slojí bud na plnou mocnost, nebo sestupným lávkováním s použitím mechanizovaných výztuží, přičemž vyrubaný prostor se zakládá. Způsob zakládání vyrubaného prostoru využívá dopravníkového zakladače, k jehož pohonu je použito místo stlačeného vzduchu elektrické energie, a umožňuje použití základkového materiálu zrnitosti až...

Zařízení pro ochlazování kondenzátorů chladicích jednotek chladicím médiem, zejména pro hlubinné doly

Načítavanie...

Číslo patentu: 228595

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novák Petr, Mayer Rudolf, Trachta Jaroslav

MPK: E21F 3/00

Značky: chladicím, kondenzátorů, médiem, zejména, ochlazování, jednotek, chladicích, hlubinné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro ochlazování kondenzátorů chladicích jednotek chladicím médiem, zejména pro hlubinné doly, které je umístěno v komínové části vertikálního důlního díla. Zařízení sestává z rozstřikovacích jednotek chladicího média, sběrné jímky, odlučovače vody a usměrňovače větrů. Rozstřikovací jednotky jsou umístěny v horní části teplosměnné komínové části, pod níž je vytvořena sběrná jímka, napojená potrubím na chladicí okruh...

Sklopné vodítko průvodnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 228590

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pangl Antonín

MPK: E21F 13/06

Značky: vodítko, průvodnic, sklopné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší sklopné vodítko průvodnic, zejména pro zařízení na přepravu materiálu jámou. Sklopné vodítko sestává z pevné části, která je pevně uložena na přepravním zařízení, na němž je na nosiči uložená sklopná část vodítka. Nosič je veden v alespoň jednom ložisku. Poloha sklopné části je aretována pružným členem, který je upraven na jednom konci nosiče. Opačný konec nosiče je opatřen zajišťovacím a ovládacím prvkem. Sklopné vodítko průvodnic...

Způsob ochrany důlních děl před vlivy podrubání a nadrubání

Načítavanie...

Číslo patentu: 228561

Dátum: 15.08.1986

Autori: Janas Petr, Halfar Josef, Potómák Vladimír, Beránek Ctirad, Požár Josef

MPK: E21F 15/00, E21D 1/16

Značky: vlivy, nadrubání, podrubání, způsob, ochrany, před, důlních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu se týká ochrany důlních děl před nepříznivými vlivy nadrubání a podrubání, zvláště při ležmém a šikmém uložení vrstev, jehož účelem je snížení deformace a nežádoucího posunutí důlního díla. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že ve vyrubaném prostoru užitkového nerostu se vytvoří v oblasti průmětu důlního díla kolmo na vrstevnatost a jeho okolí ze ztracené výztuže, celistvého nebo rozrušeného užitkového nerostu, základky a...

Zapojení pro hlídání přítomnosti metanu a kysličníku uhelnatého v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231716

Dátum: 15.07.1986

Autori: Vrána Vlastislav, Plocek Jiří, Smetana Jaromír

MPK: E21F 5/00

Značky: zapojení, kysličníku, uhelnatého, metanu, zásobníku, přítomnosti, hlídání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro hlídání přítomnosti metanu a kysličníku uhelnatého v zásobníku, zejména v hlubinných dolech. Podstatou je odběrová sonda umístěna uvnitř zásobníku a v místě skipového vyprazdňování v plnicím kanále skipu. Sonda je spojena pružnou trubicí s infraanalyzátorem, který je vedením napojen jednak na dispečink a jednak na reléovou skříň. Zapojení podle vynálezu lze s výhodou použít ve všech zásobnících uhlí, sypkých hmot a...

Nevýbušný akumulátorový zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 231463

Dátum: 15.06.1986

Autori: Křenek Jan, Sivek Vladimír

MPK: E21F 5/00

Značky: zdroj, nevýbušný, akumulátorový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru elektromechaniky. Týká se nevýbušného akumulátorového zdroje s možností odběru energie nebo jeho dobíjení prostřednictvím nevýbušné blokované zásuvky a vidlice, zejména vhodného pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Je tvořen skříní s akumulátory. Na skříni je umístěno prostřednictvím závěrných ploch víko se svorkovnicovým prostorem, ve kterém je umístěna jednak nevýbušná průchodka, nevýbušný centrální spínač s ovládací hlavicí...

Způsob odstraňování vody z vrtů pomocí trhaviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230935

Dátum: 15.06.1986

Autor: Ctibor Václav

MPK: E21F 16/00

Značky: trhaviny, vrtů, odstraňování, pomocí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je rychlé odstranění vody ze zaplaveného vrtu před trhací prací. Do zaplaveného vrtu v závislosti na množství vody se naleje pěnidlo v poměru 1%( až 1 % a na dno vrtu se spustí v závislosti na výšce vodního sloupce ve vrtu náložka trhaviny o hmotnosti 0,1 kg a 1 kg, načež se náložka odpálí.

Zařízení pro automatické ovládání zkrápění prachu v pracovní zóně uhelného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236439

Dátum: 01.06.1986

Autori: Opletal Jaroslav, Ryška Miroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: zařízení, ovládání, pracovní, zkrápění, automatické, uhelného, prachu, pluhu, zóně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatické ovládání zkrápění prachu v závislosti na okamžité poloze uhelného pluhu. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že do hydraulického obvodu přesouvacích válců hřeblového dopravníku je vřazen řídicí válec přívodu postřikové vody k trysce, tento řídicí válec je ovládán změnami tlaku v přesouvacím válci vyvolanými reakcí přítlaku přesouvacího válce na hřeblový dopravník a na uhelný pluh v okamžiku kdy uhelný pluh rozpojuje...

Hydraulické zapojení pro ovládání přímočarého hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230698

Dátum: 01.06.1986

Autori: Tkáč Ivan, Čajka Břetislav, Hruška Karel

MPK: E21F 13/08

Značky: zapojení, ovládání, přímočarého, hydraulické, hydromotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické zapojení pro ovládání přímočarého hydromotoru, zejména důlních přesouvacích válců. Účelem vynálezu je zlepšeni vlastností zapojení, odstraněn možnosti průniku média o vysokém tlaku do nízkotlakého obvodu a zvýšení bezpečnosti obsluhy. Podstatou vynálezu je, že nízkotlaká větev (2) je pístovému prostoru (10) hydromotoru (l) připojena přes rozvaděč (5), první hydraulicky řízený jednosměrný ventil (6), jehož výstup (60) je připojen k...

Měřič objemového průtoku větrů u větráku v plynujících dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 230637

Dátum: 15.05.1986

Autori: Bilan Zdeněk, Chrobáček Radomír, Kuchta Zdeněk

MPK: E21F 1/00

Značky: dolech, průtoku, měřič, plynujících, objemového, větru, větráku

Zhrnutie / Anotácia:

Měřič objemového průtoku větrů u větráku v plynujících dolech, vyznačující se tím, že sestává z difuzoru (1), který je potrubím (2) připojen na vstup usměrňovače pulsací tlaku (3), na jehož výstupu je připojen snímač tlakové diference (4) s výstupem (5) pro registrační, přenosové a vyhodnocovací systémy, přičemž snímač tlakové diference (4) je připojen přes omezovač (6) k napájecímu zdroji (7).

Důlní registrační konvergenometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 230625

Dátum: 15.05.1986

Autor: Budírský Stanislav

MPK: E21F 17/00

Značky: registrační, důlní, konvergenometr

Zhrnutie / Anotácia:

Důlní registrační konvergenometr upevněný na důlní výztuži, vyznačující se tím, že na pohyblivé části důlní výztuže, zejména na výsuvném sloupu /1/ důlní stojky je upevněn hřeben s pilovitým či křivkovým ozubením /4/, do jehož zubů zapadá pístnice snímacího hydraulického válce /3/ upevněného na nepohyblivé části výztuže, zejména na pevném sloupu /2/ důlní stojky, přičemž snímací hydraulický válec /3/ je propojen hadicí /7/ s registračním válcem...

Bezpečnostní klapa do potrubí nebo lutnového tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230620

Dátum: 15.05.1986

Autori: Klement Jiří, Winkler Rudolf

MPK: E21F 1/14

Značky: klapa, potrubí, lutnového, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní klapa do potrubí nebo lutnového tahu pro zamezení přenosu výbuchu potrubím pro dopravu plynů s nebezpečím výbuchu nebo v průmyslovém větrání z oblasti jím zachvácené do ostatních částí průmyslového objektu, zejména vhodná pro důlní separátní větrání pro zamezení přenosu výbuchu metanu a uhelného prachu lutnovým tahem přes izolační zařízení z oblasti jím zachvácené do ostatních částí dolu, vyznačující se tím, že je tvořena vnitřním...

Vzduchová dufka se sníženou hlučností a zvýšeným výkonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229756

Dátum: 01.05.1986

Autor: Woznica Josef

MPK: E21F 1/08

Značky: zvýšeným, vzduchová, hlučnosti, dufka, výkonem, sníženou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vzduchové dufky se sníženou hlučností a zvýšeným výkonem, která je zejména vhodná při ražení a dobývání v hlubinných dolech a tunelech. Vzduchová dufka podle vynálezu sestává z krytu válcového průřezu, v němž je umístěn v jeho ose ejektor, jehož mezikruhová část je vyplněna tlumicí drátěnkou. Ejektor je středěn přívodní trubkou stlačeného nízkotlakého vzduchu.

Důlní rýhový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 230796

Dátum: 01.04.1986

Autori: Sehnal Miroslav, Hadrava Josef, Lecian Jaroslav

MPK: E21F 17/16, E21D 11/00

Značky: rýhový, zásobník, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tvar zásobníkového tělesa důlního rýhového zásobníku,který je určen pro použití v hornictví pro krátkodobé skladování těživa, především surového uhlí. Zásobníkové těleso má tvar zploštělého kornoutu. jehož čelní stěna je svislá, boční stěny jsou prostorově klenuté a skloněná stěna, tvořící dno zásobníku, je opatřena skluznou otěruvzdornou vrstvou. Prostorová klenba zvyšuje odolnost stěn zásobníku proti bočním tlakům vyvozovaným...

Důlní hrázový objekt

Načítavanie...

Číslo patentu: 228696

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bayer Oldřich, Hadrava Josef, Lecian Jaroslav, Sehnal Miroslav

MPK: E21F 1/14, E21F 1/10

Značky: důlní, hrázový, objekt

Zhrnutie / Anotácia:

Důlní hrázový objekt vyznačující se tím, že jej tvoří zděné těleso (1) hrázového objektu, které je uloženo na poddajném násypu (2), po obvodu je opatřeno poddajnou vložkou (3), doléhající na okolní horninu (6) a tvořící deformační pásmo při tlakových projevech horského masivu, přičemž po čelních stranách zděného tělesa (1), poddajného násypu (2) i poddajné vložky (3) jsou vytvořeny směrem k okolní hornině (6) opěrné klíny (5) rozdělené dělicími...

Posuvné základkové hrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229468

Dátum: 01.03.1986

Autori: Korczyňski Petr, Krumnikl Antonín, Šmidák Štěpán, Kublín Karel

MPK: E21F 15/04

Značky: hrazení, základkové, posuvné

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvné základkové hrazení je určeno k přehrazení základkového prostoru a jeho oddělení od prostoru dobývacího. Posuvné základkové hrazení se skládá z horního a dolního štítu, které jsou vzájemně spojeny vyrovnávací vložkou. Na dolním štítu je stavitelné vedení a vodicí objímky, které jsou posuvně uchyceny na dolním vedení pojezdové rampy. Horní štít se přitom opírá o opěrnou vodicí lištu.

Zvedací zařízení, zejména pro montáž a demontáž lutnových ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229463

Dátum: 01.03.1986

Autori: Konečný Luboš, Roček Jaroslav, Voltr Stanislav, Černej Jozef

MPK: B66F 9/06, E21F 13/00

Značky: zařízení, lutnových, ventilátoru, zejména, montáž, demontáž, zvedací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zvedací zařízení, zejména pro montáž a demontáž lutnových ventilátorů, sestávající z kolejového podvozku, rámu, teleskopického vedení a hydraulického válce a agregátu. Na rámu uloženém na kolejovém podvozku je uchycena točna, k jejímuž hornímu otočnému dílu jsou připojena dvě korýtková vedení. V korýtkových vedeních pojíždějí kladičky uchycené ke vzpěrám, připevněným k posuvnému dílu. Na jednom konci posuvného dílu je...

Dopravníkový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 229462

Dátum: 01.03.1986

Autori: Korczyňski Petr, Šmidák Štěpán, Kublín Karel

MPK: E21F 13/10

Značky: dopravníkový, zakladač

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravníkový zakladač je určen pro dopravu a zakládání vyrubaného prostoru za mechanizovanou výztuží při dobývání ploše uložených uhelných slojí se základkou. Dopravníkový zakladač sestává z dopravníkové hřeblové tratě, odkloněné dovrchně od roviny počvy, s jednotlivými hřebly odklopenými ve směru shozu základkového materiálu. Na tratí dopravníkového zakladače jsou umístěny opěrné aktivační čepy.

Spojení vozíků závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239245

Dátum: 15.05.1985

Autori: Metyš Jan, Protiva Miroslav

MPK: B60D 1/14, E21F 13/02

Značky: závesné, vozíků, dráhy, spojení

Text:

...tím obtížná manipulace se vzříčnými vozíky a zvyšuje se- 2 23 245 bezpečnost práce. Při dopravě se závěsnou lokomotivou se zvyšuje životnost vozíků, spojovacích tyčí i tratě.Příklad provedení spojení vozíků závěsné dráhy podle vynálezu je zjednodušene znázorněn na přioojených výkresoch. Na obr. 1 je nárys části nosného vozíku se spojením podle vynálezu,na obr. 2 je půdorys spojovací tyče z obr. íJŤozíky ł závěsné dráhy jsou spojeny spojením,...

Zařízení pro posuv žlabu hřeblového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237305

Dátum: 15.04.1984

Autor: Grisenbach Hans Theodor

MPK: E21F 13/08

Značky: dopravníku, hřeblového, žlabu, posuv, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního a montážního zjednodušení zařízení pro posuv žlabu tvořícího vedení těžebního stroje s dávkovaným množstvím tlakové kapaliny do důlních posuvových válců. Posuvové válce jsou spojeny s dávkovacími válci, jejichž objem je několikanásobně menší než posuvových válců. Práce dávkovacích válců je řízena ventily a řídicím potrubím napojeným na ústřednu.