E21F

Strana 5

Zařízení pro otevírání dveří důlních hrázových objektů, při vyšším depresním spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240138

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šimúth Jozef, Steiner Bohumil, Kolina Josef

MPK: E21F 1/12, E21F 17/12

Značky: zařízení, depresním, vyšším, dveří, otevírání, objektu, důlních, hrázových, spádu

Text:

...3 hrázového objektu a druhý konec 12 je ve styku s opěrnou kuličkou 4, která je uložena v kratším rameni 51 dvouramenné páky 5, uložené kyvně na čepu B 1 závesu 6. Delší rameno 52 je svým koncem spojene s tažným elementem 7, kupříkladu lanem nebo řetězem. Tažný element v 7 je veden přes naváděcí kladky 8 na konzolách 81 tělesa 2 dveří a kladku 82 na třmenu 83 boku čela k tažněmu tekutinovému válci 9, ku příkladu vzduchovému,jenž je ukotven...

Pneumatický ejektor pro základkové potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245269

Dátum: 15.06.1987

Autori: Spiegler Wolfgang, Bihari Ferenc, Kertész Marianna, Wuerzer Bruno

MPK: E21F 15/08

Značky: pneumatický, základkové, ejektor, potrubí

Text:

...nagnenme B TpaHGHOpTHOM Tpyóonpoeone npenumaew Lasneama cmaworo Bosnxa, aannaxoqaaa cmecb HpMHMMaGT auacwnqnuñ sneMeHT IO K xecmnoñ nepçopnponannoñ nnacTHHe 1, a npopesn Il Hanexüo nepenpunammh ca. Taumm oöpasom, nponmxnoaenne üacrmu aaxnanoqnoü omecn B Kopnyc 5 nongmmnoro ycTpoñcTBa nonnocmbm Mcnnmqeao. B aTcM cuyqae vxcrcmoqena z noyxaua cmamoro EOBIWXE B Tpancnopwnuü Tpyóonponon.Hpn oumeum .IĽaBJIGI-IIIH B samanoqnom rpyóonpoaona no...

Zařízení pro zneškodňování prachu v důlních dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 251280

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kencki Bruno, Szkopek Josef

MPK: E21F 5/02

Značky: důlních, prachu, zneškodňování, dílech, zařízení

Text:

...odvodňovacího kanálu.Příkladné provedení zařízení dle vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese na obr. 1 v nárysu a na obr. 2 V půdorysu.Zařízení pro zneškodňovaní prachu je tvořeno alespoň dvěma řadami protilehle uspořádaných svislych lamel l, tvarovaných do L, které jsou posuvně uchyceny ve vodítkách g. vodítka 3 jsou ukotvena v horní části důlního díla. Prostor nad vodítky g u obloukcvých výztuží je vyplhěn stěnou É ku příkladu z...

Hydraulický rovnač hřebel řetězového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251021

Dátum: 11.06.1987

Autori: Grzyb Ludevít, Trávníček Josef, Stacha Václav

MPK: E21F 15/00, B65G 19/22

Značky: hřebel, dopravníku, řetězového, hydraulický, rovnač

Text:

...uveden řez zařízení a na obr. 3 je uveden příklad rovnače pro dopravník s dvěmí řetězy.Hydraulícký rovnač hřebel řetězového doprevníku podle obr. 1 eeetává s příčníku l, ve kterém jsou euvně uloženyvýeuvné plochá čepy 3 e 2. V příčníku l je vybrání 3 pro ze eunutí opěr 4 a Š hydraulických válcú § e É. Hydraulické válce§ e É jsou propcjeny přívodníeí trubkaní Q. ne kterých Jsou příveřeny přívcdy pro neeunutí plnícípíetole v případě. že nejsou...

Samočinný odvodňovač degazačního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238299

Dátum: 01.06.1987

Autor: Svrčina Miroslav

MPK: E21F 7/00

Značky: samočinný, odvodňovač, potrubí, degazačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti degazace, zejména na hlubinných dolech. Týká se samočinného odvodňovače degazačního potrubí pro použití při degazaci s průmyslovým využitím těchto plynů. Podstata spočívá v tom, že je tvořen nádobou s víkem, do níž je zaustěn přívod vody se zavzdušňovací trubicí a uzavírací klapkou a ve spodní části vedením s uzavíratelným plovákem, ovládající sedlo vývodu, který je opatřen samouzavírací klapkou. Na spodní části víka je...

Zadní rám kloubového podvozku kolového důlního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238246

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pařízek Bedřich, Šetek Miroslav, Šantrůček Jaroslav, Holas Mikuláš

MPK: E21F 13/00, B61D 11/00

Značky: stroje, podvozku, kolového, zadní, důlního, kloubového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zadní rám kloubového podvozku kolového důlního stroje určený pro uložení výkyvné zadní nápravy, ležatého vznětového motoru, měničové skupiny, převodového ústrojí, nádrží provozních hmot a příslušenství. Zadní rám sestává z bočnic v přední části spojených oky kloubu řízení, zdola uzavřený dnem, zhora ztužený nosnými blatníky. Ve střední části je opatřen pánvemi ve formě příček pro uložení výkyvné zadní nápravy. Zadní část nosných...

Důlní sběrač kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238245

Dátum: 01.06.1987

Autori: Stark Josef, Holas Mikuláš, Dvořáček Vlastimil, Vachata Jiří, Pařízek Bedřich, Šimůnek Jiří, Thelen Vladimír

MPK: B60P 3/22, E21F 13/00

Značky: kalů, důlní, sběrač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší důlní sběrač kalů, určený zejména pro likvidaci rozježděných kalů na důlních vozovkách určených pro důlní kolové mechanismy. Dále lze tímto zařízením vybírat kaly s důlních stružek či odkalovacích jímek. Důlní sběrač kalu sestává z důlního kolového podvozku vybaveného tlakovým zásobníkem na kaly s vývěvou - kompresorem. Tlakový zásobník je ze zadním rámem podvozku spojen čepy a pracovním válcem, kterým lze tlakový zásobník zvedat...

Dvourotorová kontinuální míchačka zejména důlních zakládkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238244

Dátum: 01.06.1987

Autori: Holas Mikuláš, Šír Miroslav, Šimek Pavel, Markvart Zdeněk, Dočekal Antonín

MPK: E21F 15/10

Značky: zejména, dvourotorová, zakládkových, důlních, kontinuální, směsi, míchačka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší dvourotorovou kontinuální míchačku zejména důlních základkových směsí. Míchačka sestává z rámu a vany, ve kterém jsou uloženy v ložiskových tělesach dva paralelní rotory opatřené lopatkami a pohony. Tím, že tělesa vodních ucpávek, která jsou navlečena na rotory, jsou upevněna v pryžových poddajných čelech vany a s rámem vany jsou spojena reakčními táhly a čepy, lze vyrobit a provozovat kontinuální míchačku mimořádné délky, což...

Vahadlo nápravy důlního podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238243

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šantrůček Jaroslav, Šetek Miroslav, Pařízek Bedřich, Holas Mikuláš

MPK: E21F 13/00, B61D 11/00

Značky: důlního, nápravy, vahadlo, podvozku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vahadlo nápravy důlního podvozku určené pro výkyvné uložení zejména těžkých hnacích náprav samohybných kolových kloubových důlních podvozků určených pro práci v těžkých důlních podmínkách. Vahadlo sestává ze dvou bočnic, které obepínají nohavice nápravy a spojují zadní příčník opatřeny zadním čepem s předním příčníkem, jehož přední dutý čep je spoučástí příruby přišroubované k prstenci předního příčníku. Dutinou předního dutého...

Třmen pro připojení řetězu ke střední části hřebla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238232

Dátum: 01.06.1987

Autori: Nykl Jan, Koudelka Karel, Šmerda František, Pavelek Oldřich

MPK: E21F 13/06, B65G 19/24

Značky: připojení, hřebla, střední, částí, třmen, řetězů

Zhrnutie / Anotácia:

Třmen pro připojení řetězu ke střední části hřebla hřeblového dopravníku. Účelem vynálezu je zvýšení tuhosti připojení řetězu k hřeblu a tím i dosažení lepšího rozložení namáhání třířetězového dopravního orgánu. Podstatou vynálezu je vytvoření třmenu ze základní části (1) s otvorem (12), která má tvar hranolu s alespoň jednou skosenou stěnou (10), k níž je můstkem (2) připojena upínací část (3) se svorníkem (31).

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 238223

Dátum: 01.06.1987

Autori: Ševčík Arnošt, Mynář Vladimír, Dzierža Emil, Novotný Stanislav, Breuer Jaromír

MPK: E21F 15/08, E21D 23/00

Značky: výztuže, důlní, jednotka, mechanizované

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže k dočasnému zajištění stropu vyuhleného prostoru ve stěnovém porubu hlubinného dolu. Účelem vynálezu je vytvoření výztuže, která umožňuje provádět jen částečnou základku vyuhleného prostoru a zbytek vyplnit řízeným závalem. Podstatou vynálezu je, že k zadní části (42) stropnice (4) jednotky výztuže, sestávající ze základního rámu (1) s přesouvacím zařízením (2), stojek (3), stropnice (4), popřípadě i ze...

Důlní přesouvací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240028

Dátum: 01.06.1987

Autori: Š?astný Miroslav, Ledvinka Karel, Pichoueek Miroslav, Volf Radko, Doležal Bohuslav

MPK: E21F 13/08

Značky: zařízení, přesouvací, důlní

Text:

...je taková, že i ve velmi nízkých slojích neomezuje průchod mezi druhým a třetím stojkořadím. Jednotka přesouvacího zařízení podle vynálezu je dostatečně stabilní i při nerovnostech a úklonech počvy. Manipulace s- ní nevyžaduje druhého pracovníka ke stabilizaci polohy opěrné stojkjr. Další předností je vedení základního rámu vůči individuální výztuži porubu i možnost použití více operných stojek bez zvýšení výšky zařízení.Na připojených...

Způsob natočení neotočného pracovního ramene s pracovním košem důlní vysokozdvižné plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239091

Dátum: 01.06.1987

Autori: Veselý Karel, Šoško Juraj, Holas Mikuláš, Ludačka Jan

MPK: B66F 11/04, E21F 13/00

Značky: důlní, plošiny, pracovního, ramene, kosém, způsob, vysokozdvižné, neotočného, pracovním, natočení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob natočení neotočného pracovního ramene s pracovním košem důlní vysokozdvižné plošiny využitím řídicího ústrojí kloubového podvozku a příčné stabilizační opěry před přední nápravou. Natočení pracovního ramene s pracovním košem ve vodorovné rovině se provádí vybočením středu stroje do strany silovým válcem řízení kloubového podvozku při nadzvednuté přední nápravě příčnou stabilizační opěrou.

Zařízení ke stanovení střední hodnoty dynamického tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243610

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jírek Jaroslav, Koažek Jan Pardubice

MPK: E21F 1/00, G01D 1/02, G01F 1/34...

Značky: dynamického, zařízení, stanovení, střední, tlaku, hodnoty

Text:

...která je na jednom konci opatřena nastavným ěroubením lg, které slouží k rozepření rozpěrné tyče lg v sacím kanále l, jak je znázorněno na obr. 3. Rozpěrná tyč lg je opatřena jednak sondami łł pro snímání celkových tlaku, které jsou na ní upevněny v rozteěích 0,3 mm až 1,0 m, a to V závislosti na vzdálenostech těžišč jednotlivých ploch 2 a jednak jednou sondou lg pro snímaní statického tlaku. Na sondy ll, gg jsou napojený úklonné...

Stavitelná přestupní plošina pro dopravu osob na pásech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243329

Dátum: 15.05.1987

Autori: Trš Vojtich, Štepita Matej, Festa Josef

MPK: E21F 13/00

Značky: přestupní, stavitelná, pásech, dopravu, plošina

Text:

...jsou rovněž bezpečné mezistanice. Průjezd dopravované osoby přes přesyp je podstatné bezpečnější, než při stávajících skluzeon, neboč z jedouoího pásu pracovník sestupuje na pevnou horizcntální plochu.Další pokračování v jízdě je závislé na vůli dopravované osoby. U stávajíoích skluzů na přesypech sestupuje dopravovaná osoba z jedouoího pásu na šikmý hladký skluz a vzápätíooět na jedoucí pás.Přerušení jízdy zde není možné. Podetatnou výhodou...

Způsob uzavírání vstupu do podzemních kavernových zásobníků skladovaného plynu v důlních prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242926

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mašek Ján, Pašek Jozef, Hanák Miroslav

MPK: E21F 17/16

Značky: podzemních, plynů, vstupu, důlních, kavernových, zásobníku, skladovaného, prostorách, způsob, uzavírání

Text:

...V případě, le v prostoru mezi zátkami je medium s nemönným tlakom odpovídající daná hloubce, dochází při vvprazdňování zaeobníku k nedměrnemu namáhání jedné za advojenych tlakových zátek, a tíI často k její částečně dsstrukci, respektíve vzniku trhlin, kterými by medium pronikalodo míst nižäího tlaku, čím ee bude zmenlovat skladovací prostor.if-odložený vynález tuto nevýhodu odstraňuje. Jeho podstata apočívá v tom, le do prostoru mezi...

Žlab řetězového hřeblového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237314

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beckmann Erwin, Temme Helmut

MPK: E21F 13/06, G65G 19/28

Značky: žľab, hřeblového, řetězového, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Žlab řetězového hřeblového dopravníku, používaného zejména pro porubní dopravu, sestává ze střední kluznice, dvou postranních profilových pásů a postranních výztužných lišt, přičemž mezi přírubami postranních profilových pásů je vytvořeno zesílení podélným žlábkem profilu V, ve kterém jsou upevněny konzolové držáky. Ve výztužných lištách jsou kapsy pro zachycení hlav spojovacích šroubů, jejichž výška je pro možnost osazení vyšších šroubových...

Zařízení k odsávání metanových vrstev pod stropem plynujících důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 239794

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pavelková Helena

MPK: E21F 7/00

Značky: metanových, důlních, stropem, vrstev, odsávání, plynujících, zařízení

Text:

...až 2 000 m 3 se využije v průmyslu, jako zdroj energie s minimálními náklądy.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno příkladně provedení zařízení k odsávání metanových vrstev pod stropem plynujících důlních děl podle vynálezu, kde obr. 1 značí příčný řez důlním dílem se zabudovaným zařízením, obr. 2 znázorňuje příčný řez dutým tělesem, vedeným rovinou A - A z obr. 3, na kterém je znázorněn půdorys dutého tělesa obr. 2, na...

Soustava pro ochranu důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 250077

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mitka Pavel, Lucák Otakar, Špirek Jiří, Požár Josef

MPK: E21F 17/00

Značky: ochranu, důlních, soustava

Text:

...ochranného pilíře, například svážných, prorážek a chodeb,sestavající z plných a jednoduchých hraní,které tvoří ztracenou výztuž, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že hraně jsou uspořádaný do udělících žeber. Ve směru od zavalu k porubu jsou v řadě za sebou postaveny s výhodou jednoduché hráně a dvojice plných hraní.soustava ochrany důlních děl v předpolí porubu podle vynalezu má výhody v tom,že dělicíml žebry se porub rozdělí na...

Odměrná stoupa, zejména pro homogenizaci základky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232198

Dátum: 01.04.1987

Autor: Svatoš Jiří

MPK: E21F 15/00

Značky: odměrná, zejména, stoupa, homogenizaci, zakládky

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je odměrná stoupa, zejména pro homogenizaci zakládky, sestávající z pláště, v němž je suvně uložen píst. Na odnímatelném dnu stoupy je rozebíratelně uložen rozpojitelný plášť, který je na vnějším povrchu obepnut dělenou přírubou. Na přírubě jsou upraveny alespoň čtyři držáky nejméně dvou spojovacích elementů. Ke dnu stoupy je uchycen přídržný prvek odměrných válečků a k pístu je připojen úchyt indikačních hodinek. Mezi...

Zapojení stacionárního měřiče tlakových spádů v potrubí ve větrné síti dolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232191

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kuchta Zdeněk, Chrobáček Radomír, Václavík Ivo, Bilan Zdeněk

MPK: E21F 1/00, G01L 15/00

Značky: měřiče, větrné, potrubí, sítí, zapojení, stacionárního, spádu, tlakových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení stacionárního měřiče podle vynálezu slouží k měření tlakových spádů ve větrné síti dolu a je určeno především pro uhelné doly s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu. Zapojení stacionárního měřiče tlakových spádů se skládá z tlakoměrné krabice, která je připojena odbočkou na potrubí, ze snímače vychýlení, který je propojen jednotkou korekce s tlakoměrnou krabicí. Na výstupu snímače vychýlení je připojen vysílač, propojený s...

Hmota pro uzavírání důlních chodeb a pro ochranu uhelných slojí před samovznícením

Načítavanie...

Číslo patentu: 233855

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vočadlo František, Hrubý Vladimír, Jiříček Bedřich

MPK: E21F 5/00

Značky: chodeb, uzavírání, ochranu, důlních, samovznícením, před, sloji, hmota, uhelných

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota při zpomaleném tuhnutí nabývá na objemu, čímž umožňuje velmi dobré vyplnění volných prostor a vytváří podmínky pro dokonalé izolování uzavíraných důlních chodeb nebo povrchu závalového materiálu. Zpoždění tuhnutí odstraňuje problémy, které v praxi vznikají při použití sádry jako důsledek krátké doby, tuhnutí, které způsobuje ucpání hadic, poruchy čerpadel, a tím znemožnění zásahu. Hmota sestává ze 100 hmotových dílů sádry nebo ze směsi...

Přenosné zařízení pro kontrolu součástí závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230996

Dátum: 01.03.1987

Autor: Bielý Jiří

MPK: E21F 13/02

Značky: součástí, závesné, prenosné, kontrolu, dráhy, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Přenosné zařízení pro kontrolu součástí závěsné dráhy, zejména brzdných vozíků a tlumičů brzdění. Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce zařízení a jeho upínání na kolejnici závěsné dráhy. Podstatou vynálezu je, že zařízení, sestávající ze závěsu, tlakového válce s ručním čerpadlem (3) a měřiče tlaku (4), má závěs (1) vytvořen z tělesa (10), ke kterému je nehybně připevněna čelist (11) s upínacím prvkem (12) a výkyvně připojena pohyblivá...

Způsob zneškodňování prachu a zamezení zapálení metanovzdušné směsi při ražení razicími stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234737

Dátum: 01.03.1987

Autor: Páleník Jaroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: tohoto, způsobu, metanovzdušné, řazení, zařízení, zneškodňování, zamezení, razicími, provádění, způsob, směsi, prachu, stroji, zapálení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti hygieny práce na hlubinném dole. Týká se způsobu a zařízení k zneškodňování prachu se současným zamezením zapálení metanovzdušné směsi při ražení chodeb razicími stroji. Podstata spočívá v tom, že do prostoru řezného orgánu a na čelbu je vrhána těžká pěna a za ním je vytvářena vodní clona, přičemž vodním zdrojem je s výhodou voda z chladiče hydrauliky razicího stroje. Podstata zařízení spočívá v tom, že zařízení sestává z...

Způsob přípravy horniny pro ražení důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234417

Dátum: 01.03.1987

Autori: Smolík Jiří, Benda Roman, Berka Václav

MPK: E21F 17/00, C09K 7/04

Značky: řazení, způsob, důlního, přípravy, horniny, díla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy horniny pro ražení důlního díla, zejména vrstev s obsahem kyselých škodlivin, neutralizací hydroxidem vápenatým. V zakyselené horninové vrstvě o pH nižším než 6 se v zájmové oblasti nejdříve vyvrtají neutralizační vrty o délce 1 až 40 m a o průměru 33 až 72 mm, jejichž rozteč je 0,5 až 2,5 m. Neutralizační vrty jsou vrtány ve směru osy budoucího důlního díla pod úhlem 0 až 45° od osy. Do neutralizačních vrtů se...

Způsob ovlivňování plynového režimu v uhelných slojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 234340

Dátum: 01.03.1987

Autori: Rakowski Zikmund, Lát Jindřich, Kuba Eduard, Pastrňák Jiří

MPK: F42D 1/02, E21F 17/00

Značky: uhelných, způsob, slojích, plynového, režimu, ovlivňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ovlivňování plynového režimu v uhelných slojích spočívá v navrtání dlouhých vrtů nad nebo pod okrajovou částí uhelné sloje. Tyto vrty se nabíjejí trhavinou v maximálně možné délce a odpálí. Trhací prací vzniká síť sekundárních trhlin v horninách v okolí okrajové části sloje, což příznivě ovlivňuje napěťový stav plynů v uhelné sloji a její plynopropustnost. Uvolňování plynů z uhelné sloje probíhá potom pozvolněji a bez nárazových špiček...

Zařízení na likvidaci důlních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248534

Dátum: 12.02.1987

Autori: Stark Josef, Kroupa Milan, Thelen Vladimír, Pařízek Bedřich, Fidler Jan, Holas Mikuláš

MPK: E21F 16/02

Značky: kalů, důlních, zařízení, likvidaci

Text:

...prostoru a umožňuje současné napouštění jednéusazovací části při vybírání druhé usazovací části a to vše na relativně malém půdorysném prostoru bez potřeby přemístování odtěžovacích mechanismů.Na přiloženém výkreeu je schemeticky znázorněno příkladné uspořádání zařízení ne likvidaci důlních kalů, kde na obr. l je svislý řez vedený podelnou osou děleného důlního ueazovacího prostoru, na obr. 2 je půdorysné uspořádání důlního usezovacího...

Pásový dopravník plnoprofilového razicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248528

Dátum: 12.02.1987

Autori: Fiala Luděk, Babáček Václav, Drábek Miroslav, Kuklík Vlastimil, Boula Jiří, Šedivý Jaromír, Rytzko Petr, Mácha Jaroslav, Kastner Petr, Voříšek Jiří, Staněk Václav

MPK: B65G 21/00, E21F 13/00

Značky: stroje, dopravník, pásový, plnoprofilového, razicího

Text:

...Dále slouží k odsávání vzduchu obsahujícího prachové častice a tím k odvětrávání čelby raženěho důlního díla bez nutnosti instalace zvláětního lutnového tahu,čímž nedochází ke znenäení volného profilu raženého díla a vylučuje budovaní úchytů pro lutnový tah. Přispívá tak ke snížení nákladů na ražení důlního díla a k urychlení razících prací. Konstrukce pásověho dopravníku zároveň slouží k pojezdu vozíku a tím k dopravě ponocného...

Zařízení na ochranu čerpadel čerpacích stanic důlních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248523

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pařízek Bedřich, Holas Mikuláš, Šír Miroslav, Stark Josef, Harlass František, Thelen Vladimír, Brůha Jiří

MPK: E21F 16/00, F04B 39/10

Značky: čerpadel, zařízení, důlních, ochranu, stanic, čerpacích

Text:

...do výtlaku čerpadel důlních vod. Výtlak tohoto objemového kalového čerpadla může být vyveden do samostatného potrubí pro čerpáníąkalů z dolu na povrch.Zařízení podle vynálezu odstraňuje potřebu objemných předřadných usazovacích jímek a nebo značné omezuje jejich objem,přičemž řeší likvidaci usazených kalů v dole.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení na ochranu čerpadel čerpacích stanic důlních...

Zařízení pro ochranu pracovníků před toxickými zplodinami po trhací práci

Načítavanie...

Číslo patentu: 233574

Dátum: 01.02.1987

Autor: Dvořáček Lubomír

MPK: E21F 11/00

Značky: před, trhací, zařízení, prací, zplodinami, ochranu, pracovníků, toxickými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hornictví v hlubinných dolech. Vynález se týká zařízení pro ochranu pracovníků před toxickými zplodinami po trhací práci v hlubinných dolech při foukacím separátním větrání. Podstata spočívá v tom, že se pracovníci v bezpečné vzdálenosti při trhací práci napojí svými individuálními respirátory na čerstvé větry foukacího lutnového tahu pomocí pružných hadic, napojených na odbočku z upravené lutny. Vynálezu lze s výhodou použít...

Soustava pro automatickou kontrolu návěstí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233551

Dátum: 01.02.1987

Autor: Vavříček Valter

MPK: E21F 17/00, B66B 19/06

Značky: kontrolu, návěsti, automatickou, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je soustava pro automatickou kontrolu návěstí, zejména v důlní dopravě, u těžního stroje. Tuto soustavu lze využívat u většiny těžních strojů a podobných dopravních zařízení, včetně takových, která mají řídicí automatiku, ale občas ještě musí být řízená obsluhou. Úkolem vynálezu je vytvořit automatickou kontrolu návěstí jakožto soustavu, jejímž centrem by byl samočinný počítač, který by za účelem technické prevence proti...

Způsob stanovení anomálních projevů horských tlaků v důlním díle

Načítavanie...

Číslo patentu: 237499

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bubík Karel

MPK: E21F 5/00

Značky: horských, stanovení, způsob, důlním, anomálních, projevů, tlaku, díle

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení anomálních projevů horských tlaků v důlním díle, tj. průtrží plynů, uhlí a hornin, horských otřesů, neřízených závalů a podobně v důlním díle. V zájmové oblasti důlního díla se změří před každou další opakující se operací, případně i v průběhu každé další opakující se operace, objemové množství metanu nebo metanu a kysličníku uhličitého, které se porovnají s předcházejícími hodnotami a určí se ukazatel...

Automatický spúšťač hasenia pre miesta s nebezpečenstvom výbuchu vplyvom prekročenia povrchovej teploty stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 234895

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bezděk Karel

MPK: E21F 5/00

Značky: výbuchu, miesta, spúšťač, stroja, nebezpečenstvom, hasenia, vplyvom, automatický, prekročenia, povrchovej, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka automatického spúšťača hasenia pre miesta s nebezpečenstvom výbuchu plynu vplyvom prekročenia povrchovej teploty stroja a je určený pre tepelnú ochranu výfukového systému, hlavne u banských lokomotív. Podstata automatického spúšťača spočíva v použití tavného materiálu s teplotou tavenia 140 až 150 °C ako upchávky prívodu CO2 od hasiaceho prístroja. Konzola zariadenia je pripojená k povrchu stroja, na ktorej je skrutkami...

Spoj luten k větrání důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234752

Dátum: 15.01.1987

Autor: Duda Antonín

MPK: E21F 1/06

Značky: luten, důlního, větrání, díla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká větrání důlních děl. Vynález řeší spoje luten bez šroubování pomocí několika kusů H-spon (1), nasazených na věnce (8, 8`) spojů luten (7, 7`), přičemž je možnost osové výchylky luten (7, 7`) do 5°. Spoj luten (7, 7`) je dostatečně a bezpečně utěsněn širokou pryžovou manžetou (9) po jeho obvodě. Podstatou vynálezu je spoj luten (7, 7`) vytvářen H-sponami (1), nasazenými na věncích (8, 8`) luten (7, 7`), přičemž doklepnutím konců...

Zařízení pro přiblížení konců dopravního pásu dálkové pásové dopravy pro jejich následné spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232397

Dátum: 01.01.1987

Autori: Konšal Václav, Novák Antonín, Kratochvíl Tomáš

MPK: B65G 23/44, E21F 13/00

Značky: dálkově, jejich, dopravy, dopravního, zařízení, konců, pásu, spojení, pásové, přiblížení, následné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro přiblížení konců dopravního pásu dálkové pásové dopravy všech šířek pro jejích následné spojení v případě, kdy jsou konce pásu od sebe vzdáleny, tj. při přetržení dopravního pásu, či jeho výměně, anebo zkracování. Na nosiči (l), např. automobilu, traktoru, buldozeru je upevněna ocelová konstrukce (2), ke které je otočně připevněn teleskopický výložník (3) vysouvaný vodorovným hydraulickým válcem (4) a ve vertikální...

Flexibilní lutna pro separátní větrání

Načítavanie...

Číslo patentu: 237547

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lapčík Vladimír, Pekárek Tomáš, Kalafut Štefan

MPK: E21F 1/04

Značky: separátní, flexibilní, větrání, lutna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hornictví. Týká se flexibilní lutny pro separátní větrání. Jde o závislý vynález na AO č. 221 097. Podstata spočívá v tom, že spirála, obepnutá pásem lutnoviny, je pevně spojena ultrazvukovými spoji o šířce, přesahující stoupání spirály. Vynálezu lze s výhodou využít u separátního větrání při stavbě tunelů, podzemních drah a šachet ve stavebnictví.

Automatický odvodňovač degazačního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235749

Dátum: 01.12.1986

Autor: Svrčina Miroslav

MPK: E21F 7/00

Značky: degazačního, odvodňovač, potrubí, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti degazace hlubinných dolů. Týká se automatického odvodňovače degazačního potrubí pro použití v plynujících hlubinných dolech u degazace s průmyslovým využitím těchto plynů. Podstata spočívá v tom, že je tvořeno nádobou se samouzavírací klapou, víkem, na kterém je upevněna komora s uzavíracím plovákem, pod kterým je sedlo s lomeným ramenem, zakončeným samouzavírací klapkou. Pod víkem je upevněna dvojice nosných ramen, na...

Způsob aktivní zábrany vzniku průtrží uhlí a plynů a jiných plynodynamických jevů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233958

Dátum: 01.12.1986

Autor: Bubík Karel

MPK: E21F 17/00

Značky: aktivní, plynodynamických, plynů, způsob, vzniku, uhlí, zábrany, jiných, průtrží, jevů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit vzniku průtrží plynů a uhlí, případně výsypů uhlí apod. a zároveň zvýšit bezpečnost práce v důlních provozech rizikových slojí. Uvedeného účelu se dosáhne vrtáním soustavy vrtů průměru 42 až 65 mm a délky 3 až 8 m ve směru předpokládaného výhozu uhlí při současném průběžném kontrolovaném odstraňování uhelné drtě ze stěn aktivně zatlačovaných úseků vrtů. V těchto polohách vrtů se pokračuje s vynášením vrtné drtě za...

Obmedzovač rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 230897

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pipiška Pavol, Kovalík Marián, Čerey Ladislav

MPK: E21F 13/04

Značky: rychlostí, obmedzovač

Zhrnutie / Anotácia:

Obmedzovač rýchlosti, najmä závesných zariadení, pozostávajúci z upevňovacej príruby, snímacej kladky a unášacieho bubna, vyznačujúci sa tým, že v unášacom bubne (3) sú proti sebe na vodiacich tyčkách (5) posuvne uložené závažia (4) spätnoväzobne spojené ramienkami (7) s vodiacim kameňom (6) posuvne uloženým na predpínacej skrutke (8) uloženej v unášacom bubne (3) medzi závažiami (4) kolmo na os vodiacich tyčiek (5), pričom na predpínacej...

Způsob mechanického vytváření základkového polštáře za výztuží materiálem z čelby raženého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230396

Dátum: 15.11.1986

Autori: Barabosz Ondřej, Prokop Jiří

MPK: E21F 15/06

Značky: důlního, materiálem, způsob, výztuží, mechanického, díla, raženého, vytváření, polštáře, základkového, čelby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mechanického vytváření základkového polštáře za výztuží materiálem z čelby důlního díla, vyznačující se tím, že se hornina rozpojena trhací prací nebo razicím kombajnem odtěžuje přes třídicí odtěžovací žlab (2) vřazený do tahu odtěžovacího hřeblového dopravníku (1), kde se odtřídí potřebné množství požadované fragmentace, které se násypkou nebo skluzem pak odvádí buďto do zafoukávacího stroje (3) nebo do zásobníku propojeného se...