E21F

Strana 4

Zařízení pro kontinuální přípravu vícesložkové pulpy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254362

Dátum: 15.01.1988

Autori: Černý Miroslav, Šimek Pavel, Chýla Augustýn, Kafka Jan, Dvořák Antonín, Pavlu Karel, Pařízek Bedřich, Holas Mikuláš, Čermák Josef

MPK: E21F 15/10

Značky: přípravu, vícesložkové, kontinuální, zařízení, pulpy

Text:

...je spojena s nádobou A pomocí spojovacích členů lg, lg. Sací roura Ž je v horní části opatřena kuželovým nátokem łg, který je výškově stavitelný. Výtok ll vícesložkové pulpy je situován v horní části Š bočního pláště g nádoby l a je proveden ve formě sifonu. Dole je nádoba opatřenaVe dnu łg nádoby ł pod rotorem 6 mísícího členu Z může být provedena výpust lg více složkové pulpy opatřena vypouštěcí klapkou li.Nátok lg záměsové vody do nádoby...

Modelová výstuž chodieb pre fyzikálne modelovanie silového pôsobenia horninového masívu na banské chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247004

Dátum: 15.01.1988

Autori: Voddáeek Miloslav, Svoboda Ivan

MPK: E21F 17/00

Značky: chodby, chodieb, banské, fyzikálne, silového, modelovanie, horninového, masivů, pôsobenia, výstuž, modelová

Text:

...podľa vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že modelová výstuž je vytvorená z drôtu skrútenébo do tvaru alespoñ časti špirály, scelenej v axiálnom smere po obvode pozdĺžnymi výstuhami. Mode 4lová výstuž je s výhodou iopatrená po obvodu špirály záhyby tvaru plsmena U, orientovanými radíálně do vnútra výstuže a jednotlivé uzavreté segmenty špirály, sú s výhodou opatrené priečnymi podperami.Hlavné výhody modelové výstuže podľa vynálezu,...

Pružinový muitiplikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244596

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holan Jioí, Stehno Josef

MPK: E21D 11/00, E21F 17/00

Značky: muitiplikátor, pružinový

Text:

...priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia pružinového multiplikátora. Hydraulický dotahovač 11 je opatrený priložkou 2, spojenou s piestom 7 a s tele 4som doťahovača 1, spojenom s pružinami 12. Diferenciálny valec 3 je opatrený piestom valca 14 s hydraulickým rozvá-dzačom 5,spojeným jednak s tlakovou vetvou s a tiež spätnou vetvou 4. Tlakové vetva 9 je spojena s hydraulickou hadícou 13 a je v nej zaradený spätný ventll 8 a škrtiacl...

Sťahovač segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244595

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mour Ladislav, Kos Jioí

MPK: E21D 11/40, E21F 17/00

Značky: segmentov, sťahovač

Text:

...v bočnej časti telesa stuahovača segmentov, dosahuje sa jednak zníženie celkovej dĺžky sťahovača segmentov a tiež výhodnejšieho priestorového usporiadania pri budovaní výstuže,Rukoväť neprekáža hadiciam a kabli. Riešenim pevného a otočného háku sa dosiahne priaznivého zakladania obidvoch hákov za úchytné časti segmentov výstuže, nako 1 4ko jeden z nich je možné odklopiť a miernym pootočenim najprv zasunúť pevný hák a .náväzne priklopiť hálk...

Reverzačný zosilovač tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244594

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fulneeek Petr

MPK: E21F 17/00, E21D 15/58

Značky: reverzačný, tlaku, zosilovač

Text:

...zosilovača tlaku.Na hydraulický rozvádzač 5 je napojená jednak hlavná pracovná vetva 13 a tiež pomocná pracovná vetva 12, zapojená na výstupnü stranu doťahovača výstuže 7. Do hlavnej pracovnej vetvy 13 je zapojeuý spätný ventil B a diierenciáiny valec 8. Tieto 4dva prvky sú zapojené paralelne. Pred diferenciálny valec 8 je zapojený škrtiaci prvok 10, ktorý môže predstavovať trysky, škrtiaci ventil a pod. Poistný ventil 9 je zapojený na výstup...

Spoj potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253659

Dátum: 17.12.1987

Autori: Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan, Dzierža Emil, Novotný Stanislav, Zahel Jaromír, Smutek Josef

MPK: E21F 15/08, F16L 27/12

Značky: potrubí

Text:

....na výrobu s údržbou než zařízení s posuvnými přírubami. nNa připojených výkresoch jsou zjednodušeně znázorněny v částečném řezu svíslou rovinou, procházející osou potrubí,tři příklady provedení spoje potrubí podle vyuálozu. V základním provedení je.na obr. l znázornčn spoj potrubí V aplikaci u mechanizovaného výfuku, například podle československého autorského osvčäčení č. 222790, jehož další části nejsou zobrazeny. Mechanízovaný výfuk...

Zařízení pro dopravu a kontinuální vážení sypkých substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246488

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štork Milan, Mikulík Josef, Blažek Vítizslav, Veverka František, Veltruský Vladimír, Tesao Václav, Mallat Jaroslav, Horníeek Zdenik, Kopoiva Jaroslav

MPK: B28C 7/16, E21F 15/00, G01G 11/02...

Značky: dopravu, vážení, kontinuální, substrátů, zařízení, sypkých

Text:

...dopravu a kontinuální vážení sypkých seubstrátů ve vertiJká-lním řezu.Zařízení pro dopravu a kontinuální vážení sypkých swbstrátů je tvořeno šnekovýrndopravníkem 1, jehož dopravní koryto 2 je výkyvně uloženoi v ose násypu 1 D substrátu 13 na konstrukcí násypkv 12 substrátu 13 a ve střední dopravní části 3 je podepřeno síloměrnon jednotkou B. Vyvažovací rameno 5 pohonné části 4 šnekového dopravníku 1 je prostřednictvím tálhla 7 sp-ojeuno s...

Sklopná nástupní a výstupní plošina pro dopravu osob na pásech

Načítavanie...

Číslo patentu: 245836

Dátum: 15.12.1987

Autori: Palán Blahoslav, Bartuška Pavel, Slabyhoud Svatopluk

MPK: E21F 13/00

Značky: pásech, dopravu, výstupní, nástupní, plošina, sklopná

Text:

...pro dálkově ovládání automatizovaným sytémem.Na výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení sklopných nástupních a výstupních plošin podle vynálezu, kde obr. 1 představuje boční pohled a obr. 2 průřez vedený rovinou A-A.Na bočních stojinách 11 pásového dopravniku 1 jsou přlpevněny příčníky 2. Na vnitřní straně příčníků 2 je na čepech 21 sklopně uchycen svařovaný rám 31 s plošinou 3 z vroubkovaného plechu a zábradlím 32. Na...

Závěs, zejména pro důlní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243273

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hochman Vladislav

MPK: E21F 17/02, E21F 13/02

Značky: důlní, zejména, závěs, zařízení

Text:

...úchyt je vytvořen z vidlice s dvojici ramen, jejichž volné konce jsou protisměrně vyhnuty z roviny ramen a upinací prostředelç, umístěný mezi rameny, je opatřen dvojici protilehlých vodicích ploch,mezi nimiž je uložen upínací prvek.1. Závěs, zejména pro důlní zařízení, sesávající z úchytu a z upinacího prostředku,vyznačený tím, že úchyt 1 je vytvořen z vidlice 10 s dvojici ramen 11, 12, jejichž volné konce 110, 120 jsou protisměrně vyhnuty z...

Zařízení pro jízdu osob přes přesyp pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253538

Dátum: 12.11.1987

Autor: Vaněk Tomáš

MPK: B65G 47/00, E21F 13/00

Značky: přesyp, přes, dopravníku, pásového, zařízení, jízdu

Text:

...zábradlí 2 u bočního obložení 8 , aoHorní zábradlí 5 je Vytvořeno po každé straně prvního dopravníku g z několika stojín łg, jejichž dolní konce Jsou připevněny K prvnímu dopravníku E a jejichž horní konce Jsou spojeny prvním vedením ll.Dolní zábradlí 5 je vytvořeno obdobně z několika konzol 33,připevněných po každé straně svými dolnímí konci k druhému dopravníku á, jejichž horní konce Jsou spojeny druhým vedením gl. Tvarovatelné zábradlí 2...

Zařízení pro provádění magnetických záznamů na povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253490

Dátum: 12.11.1987

Autori: Herold Ervín, Pecivál Ivan

MPK: B61L 25/02, E21F 13/00

Značky: provádění, povrchu, prostředků, záznamu, zařízení, magnetických, dopravních

Text:

...využití.Na priložených výkresoch je schematicky znázorněno příkladné uspořádání zařízení pro provádění magnetických záznamu podle vynábzu. Na obr. 1 v nérysném pohledu, na obr. 2 v půdorysném pohledu. Na obr. 3, 4 a 5 je detailné znázorněn pružný prvek gg nesoucí magnetickou jednotku lg a to na obr. 3 v bočním pohledu, na obr. 4 v příčném řezu a na obr. 5 v podélném řezu.Zařízení pro provádění magnetických záznamů na povrchu dopravních...

Způsob zjišťování a snižování nebezpečí vzniku průtrží uhlí a plynů při ražení dlouhého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253359

Dátum: 12.11.1987

Autori: Nadvorník Pavel, Šmíd Jaroslav, Stejskal Jan

MPK: E21F 5/00

Značky: průtrží, způsob, zjišťování, důlního, řazení, díla, vzniku, plynů, nebezpečí, dlouhého, snižování, uhlí

Text:

...deeorpoe in situ a deeorbovatelná plynonosnost a ve kterém se měří hodnoty počáteční plynové produkce a tlaku plynů Přitom odběr vzorků vrtné drtě se provádí počínaje hloubkou 2,0 metrů vždy v intervalu 0,2 metru před doaažením hranice každého celého jednoho metru délky vrtu. Vrtání ae přerušuje pouze při dosažení této hranice, kde ee provádí nejprve měření počáteční plynové produkce a poté se utěsní poslední 0,5 až 1,0 metru vrtu, přičemž v...

Způsob ochrany elektrického zařízení před výbuchem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253278

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ševčenko Nikolaj, Ichno Vladimir, Dikij Jurij, Koriněv Boris, Torgašev Viktor, Pogorelskij Abram, Koptikov Viktor, Černikov Nikolaj, Kolosjuk, Parchomenko Alexandr, Chorunžij Michail

MPK: E21F 5/00

Značky: elektrického, ochrany, před, zařízení, tohoto, způsob, výbuchem, způsobu, provádění

Text:

...cpem ocymecTBnHmT c onebexennem ao apeueuu no orHomeumo x BKmoqeHmo sanmu-Horo annapara.Hna peanusauHuyKasaHHoro cnocoöa Bspuaoaamnruanexrpooőopyosauua n 3 BecTHo ycwpoňcwso aamnwm, conepmamee awuux rasosoü samnTu,.ycTaHosneHumů so aapunoonacnoů sone H soseücrnymmnň qepes onpocHmň 6 noK ucxpoóesonacuoro úcrouuuxa nurauun Ha sammrnmñ annapaT,6 noKHpoBouuuü önox H samumume oöonoqxú, B KOTODHX pacnonomeao snexrpooôopyopanue (cm. npanuna...

Banský nafukovací vankúš s tvarovou konštrukciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252878

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fabián Stanislav, Gavlák Jozef, Turinský Miroslav, Orlovský Ján Ing, Kocůrek Ladislav, Maras Matej, Švihel Jiří

MPK: E21F 15/02

Značky: konštrukciou, nafukovací, vankúš, tvarovou, bánsky

Text:

...v komineVýznamnou ,prednosťou banského nafuk-ovacieho vankúše je duty valec tvarovej konštrukcie ktorým môžu prechádzať technologické zariadenia alko sú vzduchové hadice, telefónne a elektrické linky, hadice pre dopravu betónovej zmesi, vetranie pracoviska, odvod vody a epod.Pre zrýohletnie výrsrtuže, resp. údržby komína má nenialý význam možnosť spojovania niekolkých banských nafukovacioh vanküšov s tvarovou konštrukciou V niekollkýcłh...

Zapojení elektropneumatického dálkového ovládání u linek důlních dopravníků automatizovaných pneumatickoelektrickým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247402

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kalina Vladimír

MPK: E21F 17/18

Značky: zapojení, pneumatickoelektrickým, systémem, důlních, dopravníku, dálkového, linek, automatizovaných, elektropneumatického, ovládání

Text:

...dopravníků jiskrově bezpečného dálkového ovládače.Mikrospínač v sérii zapojený s ohmickým odporem jiskrově bezpečného snímače chodu pásusběrného dopravníku linky hlavní je zapojen dvojvodičem přes spojovací krabici do samostatného obvodu vedeného ve společném kabelu pro jiskrově bezpečné obvody a napojeného přes spojovací krabici vícevodičovým kabelem do obvodu evidence chodu dcpravníků, přičemž oba obvody snímaní chodu dcpravníků jsou...

Zařízení na vyvíjení homogenizované inertní pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246983

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zeman Luboš, Lang Pravdomil

MPK: E21F 11/00, A62C 31/12, A62C 5/02...

Značky: homogenizované, vyvíjení, inertní, pěny, zařízení

Text:

...likvidace požárů, zejména tuhých látek. Delěí výhodou zařízení dle vynałezu je skutečnost, že zařízení je konstrukčně řeěeno jako hermeticlcy uzavřený přetlekový systém, jehož funkce je zachována i při narůstejícín odporu na výstupní straně zařízení např. při doprave homogenizované inertní pěny potrubím na velkou vzdálenost, při vyplňovdní dutín epod. Zařízení podle vynálězu umožňuje využít k vyvíjení honogenizované inertní pěny jak plynněho...

Zařízení pro překládání přemístitelných pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246948

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vocetka Jan, Thiel Jioí

MPK: E21F 13/08

Značky: zařízení, přemístitelných, dopravníku, překládání, pásových

Text:

...mohutnějšího a tím dražšího, než kdyby byl traktor zatížen ve středu nebo v těžištiUvedené nevýhody zmenšuje zařízení pro překládání přemístitelných pásových dopravníkü podle vynâlezu,-jehož podstatou je, že sestává z překládacího nosiče a nosiče opatřeného nosnou rámovou konstrukcí upevněnou na bočních nosnících podvozků. Na nosné rámové konstrukcí překládacího nosiče je upevněn kloub, ve kterém je uchycen nosný trámec, který je...

Membránové čerpadlo, zejména pro čerpání abrasivních důlních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246940

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maloušek Antonan, Krajíeek Vlastimil, Vrba Jan, Zdeněk Dalibor, Straka Jaromír

MPK: F04B 43/08, E21F 16/00

Značky: membránové, důlních, zejména, čerpání, čerpadlo, abrasivních, kalů

Text:

...na vnějším obvodu opatřeno přívodním prstencem spojeným s vnitřním prostorem válcového tělesa otvory pro přívod pulsujícího tlakového média z pulsátoru.Na přiloženém výkresu je znázorněno V řezu příkladné provedení membránového čerpadla I podle vynálezu včetně pohonu.Membránové čerpadlo, zejména pro čerpání abrazívních dülních kalů sestává z váloového tělesa l, spojeného přírubou lg, prostřednictvím mezikusu 33, 5 příruhou ll komory se saoím...

Zařízení k čištění sběrně nádoby sběrače důlních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246700

Dátum: 15.10.1987

Autori: Stach Jindoich, Vodieka Miloslav, Kalous Vladimar, Pavlica Ivo, Baroš Vladislav

MPK: E21F 17/00, B08B 9/08

Značky: čištění, zařízení, sběrné, sběrače, kalů, důlních, nádoby

Text:

...válci přikloubenými ke konzolám sběrné nádoby.Důlní sběrač kalů vybavený zařízením k čištění sběrné nádoby podle vynálezu dosahuje vyšších výkonů, neboč zařízení čistí sběrnou nádobu od sedimentovaných kalú, čímž lze plně využít jejího obsahu a dále pohybem své čisticí lišty misí načerpané kaly a tím usnadňuje a urychluje jejich vyprazdňování ze sběrné nádoby.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení k...

Zařízení pro čištění odvodňovacích důlních stružek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246690

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kaiser Ladislav, Reinhold Josef, Rybín Jioí, Babka Jioí, Danik Josef, Lácová Margita

MPK: E21F 17/00, E01H 8/10

Značky: stružek, čištění, důlních, odvodňovacích, zařízení

Text:

...lg s uzavíracím elementem ll a savicí lg. Dale vývěvou kompresorem 5 silově spojeným s hydromotorem lg. Shěrná tlaková nádoba 2 může být k podvozku Ě připojeného sběrného vozu ł upevněna sklopné čepy lg, oky lg a hydraulickým válcem ll.Účinkem motoru 1 důlní lokomotivy 3 je poháněn hydrogenerátor §, který čerpá z nádrže Q pracovní kapalinu a prostřednictvím vedení 3 napájí tlakovou pracovní kapalinou hydraulický motor li, který poháni vývěvu -...

Zařízení pro dávkování kameniva důlní základkové směsi ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246689

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dvooák Jioí, Moravec Radoslav, Pokorný Jan, Malina Radek, Kueeoík Oldoich, Romler Jaroslav, Zeman Lubomír, Gajda Ivan

MPK: B65G 21/06, E21F 15/10

Značky: důlní, základkové, zásobníku, zařízení, směsi, kameniva, dávkování

Text:

...podle vynálezu lze dávkovat kamenivo hlavně pro výrobu dúlní zakládkové směsi,rovněž tak pro výrobu běžných betonových směsi nebo maltovin. Dávkování lze provádět epojitě v širokém rozsahu, přičemž výměna rychle se opotřebujícího qumového pásu je snadné a rychlá s použitím předem připraveného celistvého nekonečného pásu.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro dávkoą vání kameniva důlní...

Zařízení pro kontinuální dávkování záměsové vody pro výrobu tuhnoucí důlní zakládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246674

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novák Václav, Matijovský Vladimír, Polanka Vladimír, Štipina Václav, Dostál Ludik, Štaoko Nikolaj, Nádvorník František, Poláeek Antonín, Železný Miloslav

MPK: E21F 15/10, E21F 15/00

Značky: dávkování, tuhnoucí, výrobu, kontinuální, důlní, zakládky, záměsové, zařízení

Text:

...nenáročné na prostor.Na přiloženem výkresu je schematicky znázorněno příkladné uspořádání zařízení pro kontinuální dávkování záměsové vody pro výrobu tuhnoucí důlní zakládky.zařízení pro kontinuální dávkování záměsové vody pro výrobu tuhnoucí důlní zakládky je tvořeno beztlakovým zásobníkem ł vody, který je v horní části g opatřen přívodem vody § opatřeným klapkou § s ovládací pákou 1 vybavenou hladinovým plovákem Q. Ve střední části 3 je...

Zařízení pro vzájemně přesouvání dopravníků v porubech s odtěžováním stropní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244633

Dátum: 14.10.1987

Autori: Maier Wllfried, Tocker Stanley, Schetina Otto, Fischer Alfred

MPK: E21F 13/08, B65G 21/10

Značky: zařízení, vzájemné, přesouvání, porubech, vrstvy, stropní, dopravníku, odtěžováním

Text:

...horského masívu o snížení nebezpečí semovonícení. Použití zarízení podle vynúlezu má za nosledek rovněž zvýšení bezpečnosti price a zlepšení kultury hornicke práce.Ha vyobrazeních je znázorněno příklsdná provedení zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je pddorys uspořádání zařízení. Na obr. 2 je schematické zndzornení spojení dopravníkd dvojčinným silovým prvkom v bočním pohledu, nauobr. 3 je znúzornłno umístění opěrky na dopravníku, na...

Sposob odvodnenia zvodneného nadložia

Načítavanie...

Číslo patentu: 238348

Dátum: 01.10.1987

Autor: Puťoš Timotej

MPK: E21F 16/00

Značky: spôsob, nadložia, zvodneného, odvodnenia

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob odvodnenia zvodneného nadložia s nerovnomerným koeficientom filtrácie v horizontálnom a vertikálnom smere využíva princip plošného podrúbania so zámerom vytvoriť v nadloží a vo vrstve úžitkového nerastu sekundárné pukliny, ktorými sa zmení nepriaznivý koeficient fixtrácie. Sekundárnymi pulkinami voda odteká až na úroveň rozhrania podložia, odkiaľ sa odčerpáva známým sposobom banskými dielami. Umožňuje sa tým bezpečne vydobyť celú mosnosť...

Způsob snižování plynopropustnosti a izolace plynodajných trhlin v důlních dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 235255

Dátum: 01.10.1987

Autor: Bubík Karel

MPK: E21F 7/00

Značky: důlních, dílech, izolace, trhlin, způsob, snižování, plynodajných, plynopropustnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu snižování plynopropustnosti a izolace plynodajných trhlin v důlních dílech násilnou úpravou tlakových poměrů v předpolí díla, vyvolanou vhodně provedeným odpalem náloží trhaviny. Způsob se provádí tak, že ve vzdálenosti 1 až 2 m do výskytu plynodajných trhlin se navrtají v nejpevnější části horninového pláště důlního díla kolmo na volnou plochu důlního díla alespoň 4 vrty délky 2 až 8 m o průměru minimálně 38 mm s...

Pomocné zariadenie k agregátu na výrobu peny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235252

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kiaba Vojtech, Šmida Ladislav

MPK: E21F 5/00

Značky: agregátu, zariadenie, pomocné, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom sa rieši problematika využitia kompresora v prostrediach s nebezpečím výbuchu metánu, v súvislosti s agregátom na výrobu peny. Výsledkom riešenia je pomocné zariadenie k agregátu na výrobu peny určené predovšetkým pre banské prevádzky, ktoré pozostáva z dvoch základných jednotiek, pričom prvá základná jednotka obsahuje nadprúdový istič, prepojený jednak so stykačom pre ovládanie agregátu a jednak s druhým stykačom, pre ovládanie...

Způsob likvidace metanových vrstev v prostoru před plavenou uzavírací hrází

Načítavanie...

Číslo patentu: 252671

Dátum: 17.09.1987

Autori: Schmidt Kurt, Krupník Oldřich, Medák Jiří

MPK: E21F 5/00

Značky: vrstev, plavenou, uzavírací, před, způsob, hrází, prostoru, metanových, likvidace

Text:

...od ostatních používaných a větrných částí dolu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se do místa styku plaveného hrázového tělesa se stropními horninami vhání vzduch, jehož tlak je vyšší nežli tlak stařinné atmosféry.Výhody způscbu likvidace metanových vrstev před plavenou uzavírací hrází oddělující plynodajné staříny od ostatních používaných a větraných částí dolu podle vynálezu spočívají ve vyšší účinnosti, vyšší bezpečnosti...

Způsob montáže trati pásového vleku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243365

Dátum: 15.09.1987

Autor: Romaniak Petr

MPK: E21F 13/00

Značky: vleku, způsob, montáže, pásového, tratí

Text:

...montáž dřevěné části trati a zaručuje potřebnou pŕesnost uložení dvou souběžných průvodnic, jejichž vnější plocłw slouží pro strunové vedení pásováho nosiče a vnitřní plo chy pro semočínně brzdicí zařízení při případnem přetržení tažného lane.část prací se s výhodou provádí na povrchu dolu, což odstraňuje obtíže vzniklé při jejich provádění v dülních podmínkách. Způsob montáže treti pásováho vleku podle vynálezu zabraňuje posunutí trati...

Most pre uloženie hrabľových dopravníkov pod banské dobývacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241337

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kutal Tomáš, Kueera Vladimír

MPK: E21F 13/10

Značky: stroje, uloženie, dobývacie, dopravníkov, hrabľových, banské

Text:

...jednou z ďalších nevýhod .doteraz známeho usporiada-nia hrabllových doprarvníkov je, že na každý typ .súčasne používaný-ch typov hrablových duopravníkov sú potrebne zvlášť upravené nahrňovacie štíty a konzoly na vedenie dobývaících strojov.Vyššie popísané nedostatky odstraňuje most pre uloženie hrabľových dopravnílkov pod banské dobývacie stroje .podľa vynáleznu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený základnou doskou, ku ktorej je...

Zapojení pro logické vyhodnocování vstupních binárních signálů, zejména důlních lokálních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 245590

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sluka Pavel, Sommer Alexander, Blažej Anton Akademik, Knotková Eva

MPK: G05B 24/02, E21F 17/18

Značky: vyhodnocování, vstupních, automatik, binárních, signálu, logické, lokálních, důlních, zejména, zapojení

Text:

...vstupních binárních signálu sestává z prvního až n-tého vstupního členu 1.1 až 1.n prvního stupně a z prvního až n-tého vstupního členu2.1 až 2.n druhého stupně, které obsahují odporový dělič přizpůsobující napětově Vstupnísignály pro další návazné členy, dále z prvního až n-tého usměrňovacího členu 3.1 až 3.nprvního stupně a prvního až n-tého usměrňovacího členu 141 až 143 druhého stupně, které obsahují elektronické oąvody...

Logická vyhodnocovací zařízení, zejména pro lokální důlní automatizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 245589

Dátum: 15.09.1987

Autori: Košík Martin, Zelník Addej, Reiser Vladimír, Rendoš František

MPK: E21F 17/18, G05B 24/02

Značky: logická, lokální, důlní, zařízení, zejména, automatizaci, vyhodnocovací

Text:

...7.1.2 až 7.n.2 prvního až n-tého vazebního členu 7.1 až 7.na současně se všemi výstupy 8.1.3 až 8.n.3 prvního až n-tého zesilovacího členu 8.1 ažgpn. Druhý vstup §LłLg prvního zesilovacího členu §Lł je spojen s prvním výstupem gLłLg prvního indikačního členu § 41, jehož druhý výstup 2414 je spojen s prvním vnějším signálovým výstupem §L 1 ł prvního indíkačního členu § 41. Třetí výstup gLłL 1 prvního indikačníhočlenu 21 je spojen s...

Poháněcí stanice pro důlní lanový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 241292

Dátum: 01.09.1987

Autori: Hermann Peter, Willhardt Ingo, Eoupek Jioí, Turková Jaroslava

MPK: B61B 9/00, E21F 13/02

Značky: lanový, důlní, stanice, dopravník, poháněcí

Text:

...nárya pohánědí etanioe. na obr. 2 je její půdorye. Na obr. 3 je ve zvětšení nárya pákovćho mechanizmu.Základní částí poháněcí stanice jaou rán ł, motor g, apojka 2,přčvodovka 1, brzda 2, hnací kotouč É, převáděcí kotouč 1Rám ł je evařovaná konstrukce, a výhodou opatřená evielou etěncu łg. umíetěnou mezi převodovkou 1 a uložení gg hnacího kotouče Q. Po obou atrenéeh hnacího kotouče Q je k rámu ł připojano po jednom lůžku lg převádčcího kotouče...

Zařízení pro strojní rozrušování a odstraňování kalů, usazených v sedimentačních jímkách a žumpovních překopech

Načítavanie...

Číslo patentu: 244890

Dátum: 14.08.1987

Autori: Reist Walter, Fischer Artur

MPK: E21F 17/00, E02F 3/88

Značky: odstraňování, žumpovních, usazených, jímkách, rozrušování, zařízení, překopech, kalů, sedimentačních, strojní

Text:

...výkresech/je schematicky znázorněno jedno příkladné provedení zařízení Pre odstraňovaní kalů, usazených v sedimentačních jímkách a žumpovních překopech podle vynálezu, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled, a obr. 2 bokorysný pohled na zařízení.Na konstrukcí 3 tvořené prodlouženým podvozkem dülního vozu jsou šikmo umístěny dvě výměníkové komory l válcového tvaru. Na přední části výměníkových komor l jsou připojena sací potrubí 3 se...

Způsob zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů již vyraženého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252252

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šmíd Miroslav, Stejskal Jan, Nadvorník Pavel

MPK: E21F 5/00

Značky: nebezpečí, průtrží, důlního, uhlí, díla, zjišťování, vyraženého, plynů, způsob

Text:

...hloubek. Úsek dlouhého důlního díla po obou stranách ústí jednotlivých průzkumných vrtů do vzdálenosti rovné hloubce tohoto průzkumného vrtu je bez nebezpečí průtrže uhlí a plynů, pokud jsou v tomto průzkumném vrtu naměřené hodnoty počáteční plynové produkce nižší než 3,0 1.minl a počáteční rychlost desorpce in situ v hloubce do 4 m nižší než1,5 cm 3/10 g . 35 s/l, popřípadě v hloubce 4 m a více nižší než 1,3 cm 3/log . 35 s/1 a hodnoty...

Zariadenie k iniciácii toku uhlia alebo úžitkového nerastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251964

Dátum: 13.08.1987

Autor: Wala Tadeáš

MPK: E21F 13/00

Značky: iniciácii, nerastu, zariadenie, užitkového, uhlia

Text:

...štít vhodnou dutinou alebo vybraním, čo zoslabuje značne namáhané prierezy závalového štítu.Zariadenie k inlciácii toku uhlia alebo úžitkového nerastu podľa vynálezu odstraňuje nevýhody popísaných známych iniciá 4torov. jeho podstatou je, že zahrňuje výkyvnú páku iniciátoru, umiestnení u okraja vypúštacieho otvoru závalového štítu výstuže, obsahujúcu vačku, ktorá sa nachádza v dráhe kolika, umiestneného na platni uzáveru, a silový prvok, s...

Způsob čištění stok, jímek a žumpovních překopů v dole odsáváním zvodnělých usazenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251853

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vatolík Karel, Pařenica Jaroslav

MPK: E21F 17/00

Značky: odsáváním, žumpovních, čištění, způsob, stok, zvodnelých, překopů, jímek, usazenin

Text:

...U 0111,že se zvudnělá usazeiíína v místě výskytu nasaaje do potrubí a přetlakem (lopraví Ido nádoby, nebo vzájemné pr-opiojených nádob,kde se filtrací zbaví přebytečne vody a sedimentuje, načež se diopraví stejně jako běžná vytěžoná rubanisnn v dopravní nádobě na povrch drolu nebo je Vykbo-pelna docentrálního zádobníku vertikálního svkípovéiho těžníhb zařízení.Výhodou způsobu čištění stíok, jímek a žuimpowních překiopů odsáváním zvodnělých...

Způsob výroby vyztuženého flexibilního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237400

Dátum: 01.08.1987

Autori: Pekárek Tomáš, Kalafut Štefan, Lapčík Vladimír

MPK: E21F 1/04

Značky: potrubí, vyztuženého, způsob, výroby, flexibilního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru výroby flexibilního potrubí. Týká se způsobu výroby vyztuženého flexibilního potrubí, zejména vhodného pro separátní větrání při ražbě dlouhých důlních děl. Podstata spočívá v tom, že pas textilie stáčí do šroubovice tak, že oba okraje jsou přesazeny a podélně dvoustopě spojeny, přičemž mezi spoje se kontinuálně vsouvá pružná výztuha zajišťující následně spirálový tvar.

Pevná konštrukcia nosného rámu s výložníkovým ramenom prepravníkového nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 251504

Dátum: 16.07.1987

Autori: Špendla Viktor, Kollár Ivan

MPK: E21F 13/00

Značky: rámu, pevná, konštrukcia, výložníkovým, ramenom, nosného, nakladača, prepravníkového

Text:

...výklopu .pracovného zariadenia, vzájomne opevneného prievönikom a Ičelnou stenou, .a jednak v prednej časti »dorazom výložnírkového .ramena s ko~ tvíacimi oikami priamočiaryłch hydromoto-rov zdvihu výl-ožníikového ramena, pričom výložnikové rameno, otočné uchyutené v nos 4nom rámu, je opetrené bočným úchytom priamoučiaryich hydromotorov zvdvihu.Výhodou takéhoto riešenia je menšia .nár-očnosť ,na vojpracovávanie, montáž a údržbu. Spojenie...

Zařízení pro přemísťování těžkých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 243869

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kindl Jaroslav

MPK: E21F 13/08, E21F 7/00

Značky: přemísťování, zařízení, těžkých, břemen

Text:

...je tvořeno ocelovou základovou deskou 3, na které je upevněna dvojice lůžek il pro tekutinové vzpěry lg, kupříkladu hydraulické stojky - nejsou znázorněny. Ve vodítkách ll, které jsou připevněny k základové desce A, je uložena vodicí tyč gg, s výhodou ocelového I profilu. K vodicí tyčí lg je přivařen úchyt 1 s pruchozím otvorem Zł křížového prúřezu,ve kterém je provlečen tažný element Q, např. článkový řetěz, jehož poloha je zajištěna...

Mobilní zařízení pro čištění stok v dlouhých důlních dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243865

Dátum: 15.06.1987

Autor: Koláo Lumír

MPK: E02F 3/88, E02F 5/28, E21F 17/00...

Značky: důlních, dlouhých, mobilní, zařízení, dílech, čištění

Text:

...zařízení pro čištění stok v dlouhýoh dúlních dílech (obr. 1) je tvořeno kľuzným sacím košem 3, umístěným ve stoce ll a uchyceným pomocí řetězu § k tažné jednotce l, kupříkladu dülní lokomotivě, za níž je napojena nejméně jedna zatěsněná nádoba 5 vzájemně jsounádoby É propojeny pružnoutrubicí gg. Na prodloužené části gł kluzného sacího koše g jeumístěn míchač 1 s turbínou gł, napajenou stlačeným vzduchem z tažné jednotky l, nebo napojenou...