E21F

Strana 3

Způsob ochrany raženého dlouhého důlního díla z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261005

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dittrich Horst, Šmíd Miroslav, Kuba Eduard, Nadvorník Pavel, Stejskal Jan

MPK: E21F 5/00

Značky: raženého, důlního, ochrany, způsob, hlediska, díla, nebezpečí, plynů, uhlí, dlouhého, průtrží

Text:

...aplikovat, protože v nadloží do 40 m, resp. v podloží do 70 m nebyla žádné vhodná sloj,kterou by bylo možno použít jako sloj ochrannou. Proto bylo ražení dlouhého důlního díla zastaveno a byla známým způsobem vyrubána sloj v nadloží ve výšce 52 m, která měla úklon 17 °. Sloj V nadloží byla vyrubána v ploše, přesahující kolmý průmět celé plánované trasy dlouhého důlního díla do sloje v nadloží ve všech místech více než 60 m. současně s rubáním...

Způsob utěsnění důlních děl proti průniku důlních větrů do stařin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260930

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dušek Radomil, Hájovský Jiří

MPK: E21F 1/14, E21F 15/00

Značky: proti, způsob, průniku, důlních, stařin, utěsnění, větru

Text:

...opatření V souvislosti s nadnormativním výskytem jedovatého plynu (C 0), se pakjedná o nesrovnatelné hodnoty, jako je jistota provozu a zabezpečení zdraví pracovníkůV podzemí. Dále se zvyšuje bezpečnost práce V podzemí z důvodu snížení i odstranění možnosti vzniku samovznícení uhlí ve stařinách. Zlepšují se i větrací podmínky a pracovní prostředí horníků jak přímo v rubání, tak na obou průchodech porubu s chodbami a v přilehlých porubních...

Opěrný základový štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 260721

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ptáček Milan, Hranoš Bořivoj, Korczyňski Petr, Líčka Milan

MPK: E21D 23/00, E21F 15/08

Značky: opěrný, štít, základový

Text:

...pro prostorové přemístění štítu podél vedení v. základkové stropnicí je štít opatřeu kloubovými spojte táhlem.Kinematíka prostorového přemístěni základkového štítu je zajíšto-vána jednoduchým klou-bovým uchycením a přídavvným táhlení,čímž je umožněno jednak úplné sklopení štítu pod základkovou stropnicí a jednak ú 4činné upěch-ování a přídržování svahu základkového materiálu během přesouvání sekcí. Základkový štít podle vynálezu je instalován...

Brzda závesných mobilných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245348

Dátum: 15.12.1988

Autori: Colosio Cesare, Legille Edouard

MPK: B61H 7/12, E21F 13/00

Značky: mobilných, brzda, zariadení, závěsných

Text:

...sebe dvojitými okami smerujúcimi do stredu a obopínajücimí pružinu nasunutú na brzdu-om valci,pričom v dvojitých okách upevnené páky sú tvarovo prispôsobené pružine a nepresahujú jej obrys V pozdĺžnej osi.Nový účinok brzdy podľa vynálezu je najmä v skrátení rozmeru v ose valca a pre 4sunutí pák z kritického miesta .a tým rozšírenie možnosti využitia v prevádzke v stiesnených banských podmienkach. Výhodou je tiež, že brzda sa stala...

Důlní větrné dveře

Načítavanie...

Číslo patentu: 259710

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sehnal Miroslav, Lecian Jaroslav

MPK: E21F 1/10

Značky: důlní, větrné, dveře

Text:

...svou polohu vzhledem k počvč díla. Větrné dveře jako celek mohouproto nadále plnit svou funkci izolační i komunikační.Proti známé konstrukcí s teleskopicky zasouvatelnou částí zárub-ně je vyšší účinek řešení podle vynálezu v tom, že celá konstrukce větrných dveří je schopna přenest větší deformační síly z horského» masívu,funkce dveřniho křídl-a včetně zárubně je nezávisle na deformaci důlního díla a je umožněn průchod pásového dopravníku,...

Způsob preventivní inertizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 259320

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dřímal Jindřich, Škrabiš Adolf, Rojíček Petr, Huba Martin

MPK: E21F 5/00

Značky: inertizace, preventivní, způsob

Text:

...se rozumí nádoba, jež se vyprázdní v přímé souvislosti se změnou teplotních podmínek a/nebo tlakových projevů horského masívu v zavaleném prostoru.způsob preventivní inertizace zbytkü uhelné hmoty a stařinné atmosféry v zavalovaném prostoru porubu má přednasti v tom, že může být prováděn soustavně v době dobývacího procesu,nenarušuje plynulý cyklický chod porubu a přitom zabraňuje vzniku procesu samovznícení nebo prodlužuje inkubační dobu...

Banský nafukovací vankúš pre chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259236

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fabián Stanislav, Maras Matej, Turinský Miroslav, Kocůrek Ladislav, Švihel Jiří, Orlovský Ján, Gavlák Jozef

MPK: E21F 5/00, E21F 1/10

Značky: nafukovací, vankúš, chodby, bánsky

Text:

...menej náročná na tepelnú a elek- trickú energiu. Riešenie umožňuje dvojúčelové použitie na uzatvaranie banských chodiebi na kontrolu vzduchotesnosti /vodotesnosti/ banských chodieb alebo priestranných kanalizácií pri novom ukladani, lokalizovaní porúch, pri havarijných prípadoch ropného hospodárstva. núdzovo je možné nafukovaci vankúš využiť ako nizkotlaké zdvíhacie zariadenie banskej výstuie alebo na zdvíhanie V bažinatom teréne.Na...

Zařízení pro nesení úseků základkového potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258812

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jany Jiří, Smutek Josef, Děngl Jiří

MPK: E21F 15/00

Značky: nesení, základkového, zařízení, úseků, potrubí

Text:

...přilehlých konců dvou sousedních úseků potrubí,popřípadě ještě alespoň jeden další díl úseku potrubí, je připojen alespoň k jednomu nosnému prvku, přičemž pístnicové prostory zvedacích hydromotorů těchto nosných prvků jsou hydraulický spojeny, pístové prostory těchto zvedacích hydromotorů jsou hydraulický spojený, zvedací hydromotory jsou připojeny k alespoň jednomu společnému ovládači a jeden z nosných prvků je připevněn k dílu s f 1 exibi 1...

Kotvicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258763

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kalivoda Antonín

MPK: E21F 13/08

Značky: zařízení, kotvicí

Text:

...z obr. 3.Kotvicí zařízení podle vynálezu sestává z rámu l kotvení, uloženého na počvě. Po obou stranách rámu l kotvení jsou v kapsách 3 pomocí prvního čepu 3 upevněny nosníky 1, na jejichž koncích jsou připojeny kotvicí patky gł s kotvicími stojkami gg. Alternativně mohou být kotvicí stojky gg připojeny přímo k rámu l kotvení. Kotvicí stojky gg jsou směrovány ( naklápěcími válci ggl, čímž je umožněna zakotvit kotvicí stojky gg ve vhodném místě...

Bezpečnostní vodní korýtko pro protivýbuchové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 258380

Dátum: 16.08.1988

Autori: Černín Milan, Zatloukal Jan, Lukeš Michal, Kaštil Jaroslav

MPK: E21F 5/14

Značky: korýtko, uzávery, vodní, protivýbuchové, bezpečnostní

Text:

...což má za následek dokonalejší vytvoření vodní tříště a spolehlivější uhašení následného výbuchového plamene. Z uvedeného vyplývá, že nově vytvořené destrukční hrany značně snížily riziko nadměrné tolerance rázové houževnatosti a zlepšily tříštivost bezpečnostního korýtka,tedy i účinnost protivýbuchových uzávěr.Rovněž víka umožnila maximální snížení odparu vody a snadnou kontrolu její hladiny a měla tedy vliv na zvýšení celkové účinnosti....

Podstavec pohonu hřeblového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258323

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zloch Václav, Jasoněk Jan, Mazurek Jaromír, Hort Miroslav

MPK: B65G 41/02, E21F 13/00

Značky: dopravníku, pohonů, podstavec, hřeblového

Text:

...a aretace výšky pohonu hřeblovéhojdopravníku vzhledem k počvě bez nároku na použití příąevných zaří zení o Podstavec pohonu hřeblového dopravniku podle vynálezu jezjednodušene znázorněn na přiloženém výkŕese, Obr. 1 znázorňuje nárys podstavce, umistěnéhorpoděl podélné osy dopravníku, obr. 2je bokorys části podstavce z obr) 1.Podstavec pohonu hřeblového dopravniku je vytvořen ze základ e ní části l,jk níž je dvojici prvních čepů ll...

Stavebnicové zařízení pro zneškodňování zdrojů prašností

Načítavanie...

Číslo patentu: 247207

Dátum: 01.08.1988

Autor: Huoa Vladislav

MPK: E21F 5/00

Značky: zdrojů, prašnosti, zneškodňování, stavebnicové, zařízení

Text:

...i jednoduché čištění přičemž zlepšuje podmínky pro smáčení prachu a přitom umožňuje proudění vzduchu skrz zařízení do okolního prostoru.Na připojeném výkresu je znázorněno v axonometrickém pohledu s částečnými řezy příkladné provedení stavebnicového zařízení pro zneškodňovaní zdrojů prašností, aplikované na křížovémStavebnicové zařízení pro zneškodňovaní zdrojů prašnosti je provedeno z trubkových stojek l opatřených kolíky Q a úchyty 1,...

Způsob nuceného prolamování boků dobývek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246388

Dátum: 01.08.1988

Autori: Szegheo Mikuláš, Janok Jan, Pribula Pavol, Uliený Štefan

MPK: E21F 15/00, E21C 41/06

Značky: způsob, nuceného, boků, prolamování, dobývek

Text:

...vrchních pater jednotlivých žil se zcela znemožňuje vypuštění spodních peter bez následného založení.Uvedené nedostatky do značné mírý odstraňuje způsob nuceného prolamování boků dobývek, zejména u druhotně dobývaných a nezakládaných prostorů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v nadloží nebo v nadloží a podloží druhotně dobývaného prostoru vyrazí směrný překop, ze kterého se pak po celé jeho délce vyrazí rozrážky ve...

Spojení vzduchotechnického potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258161

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pyško Karel, Janiczek Pavel

MPK: E21F 1/06, F16L 37/20

Značky: potrubí, spojení, vzduchotechnického

Text:

...úhlové zlcmy.Uvedené nedostatky odstraňuje spojení vzduchotechnického potrubí podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že spona je připevněná k bočním dílům hlavního můstku spojujícího oba pásy, které jsou spojený ještě nejmíň jedním pomocným müstkem a spoj je tvořen čepem příčně upevněným v každém z volných koncu ocelových pásu.Použitím tohoto spoje dvou luten dosáhneme těsné spojení větrních lutnových tahů,možnost úhlového zlomu a...

Způsob ochrany rubání z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257897

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kuba Eduard, Šmíd Miroslav, Nadvorník Pavel, Stejskal Jan, Dittrich Horst

MPK: E21F 5/00

Značky: průtrží, rubání, způsob, uhlí, plynů, hlediska, nebezpečí, ochrany

Text:

...je nadložní sloj ve vzdálenosti od 40 do 60 m včetně,deqazuje se mimo uhelnou sloj s nebezpečím průtrží uhlí a plynů také její nadloži do vzdálenosti min. 20 m a/nebo její podlaží do vzdálenosti min. 10 m. Pokud však je volena nadložní sloj ve vzdálenosti od 60 do 80 m, degazuje se mimo uhelnou sloj s nebezpečím průtrží uhlí a plynu, V níž je chránené rubání vedeno, vždy alespoň její nadloží do vzdálenosti min. 20 m. Teprve pote se provádí...

Zariadenie pre ovládanie lamelovej brzdy planetového súkolesia

Načítavanie...

Číslo patentu: 257835

Dátum: 15.06.1988

Autor: Brngál Ján

MPK: F16H 1/445, E21F 13/00

Značky: zariadenie, planetového, ovládanie, súkolesia, brzdy, lamelovej

Text:

...pevne spojeného s ovládacim prvkom na vonkajšej strane skrine.Výhody zariadenia spočívajú v tom, že umožňuje použit planetové sukolesie s brzdením jedného, alebo viac jeho členov lamelovou brzdou obzvlášť na malých prenosných zariadeniach.závislost pritlačného výkonu je závislá na voľbe stúpania závitu a možno ju Iubovolne ovplyvňovat. Ďalšou výhodou tohto usporiadania je, že nie je potrebné zvlášť nastavovač axiálnou vôľu na lamelách,...

Zařízení pro čelní vypouštění materiálu z potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257628

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krejčík Ladislav, Thiemel Dieter

MPK: B65G 53/42, E21F 15/08

Značky: čelní, potrubí, vypouštění, zařízení, materiálů

Text:

...zařízení g podle vynálezu. Každé z těchto zařízení eestává z první částí g potrubí a z druhé části A potrubí, silového prvku §, dvojice konzol §, dvojice táhel 1, a z neznázorněného ovládacího zařízení, připojeného ke zdroji tlakového média.První část Ä potrubí je opatřena první vnější přírubou gg, kterou je pomocí spojky lg připojena k základkovému potrubí l. Dále je opatřena první vnitřní přírubou gł která je skloněna k ose vypouštěcího...

Brzdné zařízení pro brzdný vozík závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257438

Dátum: 16.05.1988

Autori: Podmol Josef, Bartošek Rudolf, Hynek Vojtěch

MPK: B61H 9/02, E21F 13/04

Značky: zařízení, brzdné, vozík, brzdný, dráhy, závesné

Text:

...aniženy dynamické sily, působici na trař, její zavěšenivynálezu lze použit i pro nižší nosnéprofily závěsné dráhy.Brzdné zařízení pro brzdnývozik závěsné dráhy Püdle vynálezu je znázorněno na přiložených výkresoch, kde obr. 1 je po-j hlad na brzdný vozik z boku v řezu svislou rovinou, obr. 2 je čelni pohled na brzdný vozik. Na obr. 3 °je znázorněn pohled A z obr. l. .Brzdné zařízení pro brzdný vozik závěsné dráhy je opatřeu no posuvným...

Univerzální závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 244289

Dátum: 01.05.1988

Autori: Karcol Ján, Kopinie Vladimír, Svitek Imrich

MPK: E21F 17/02, B61B 12/02

Značky: univerzální, závěs

Text:

...lana e snižuje nebezpečí jeho přetržení.Na pripojenych výkresoch jsou znázorněny dve příklady pro- A vedení univerzelního závěsu.podle vynálezu Na obr. l je v nárysu znázorněn univerzální závěs ve spojení s kledkou. Otvor v těleee závěsu je nakreslen v řezu svislou rovinou. Na obr. 2 je v bokorysu znázorněn univerzální závěs ve spojení s kledkou. Univerzální závěs je nakloněný, kladka je nakreslena v částečném řezu svislou rovinou. Na obr....

Vodorovné segmentové zařízení pro uzavírání zásobníků na sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 244287

Dátum: 01.05.1988

Autor: Gažovie Peter

MPK: B65D 90/64, B65D 90/58, E21F 17/00...

Značky: segmentové, materiál, sypký, vodorovné, zařízení, uzavírání, zásobníku

Text:

...a přitom přispívá ke zlepšení pracovních podmínek a životního prostředí.Na přiložených výkresoch je schematicky znázcrněno příklsdné provedení zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled na vodorovné segmentová zařízení a obr. 2 představuje uzavírací zařízení v řezu vedeném rovinou A-A 2 obr. 1.Vodorovné segmentová zařízení pro uzavírání zásobníku je tvořeno obloukovcu lížinou l , která je přivařena na spodní části...

Skrápacia kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 257360

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kupka Jozef, Merva Milan, Siroková Katarína, Bobro Milan

MPK: E21F 5/06

Značky: skrápacia, kvapalina

Text:

...prostredia, tvorená vodným roztokom, ktorej podstata spočíva v tom, že obsahuje sol iónu pentahydroxy Al 2 OH 5 liehu dihydroxy Al 0 I-l 2 hlinitého v koncentrácii 0,01 až 0,03 0/0 hm.Skrápacia kvapalina na znížení fibrogenity kremenného prachu umožňuje účinnútechnickú prevenciu voči vzniku silikózy pľúc priamo pri zrode kremenonosného prachu vo všetkých známych procesoch rozpojovania materiálov alebo ich transportu. Ovplyvnením...

Univerzální skládací štítová stěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 257244

Dátum: 15.04.1988

Autor: Honsa Jan

MPK: E21F 13/00

Značky: skládací, stěna, univerzální, štítová

Text:

...náklady.Príklad provedení univerzální skladací štítové stěny je znázorněn na přiložených výkresech, kde obr. l zobrazuje boční pohled na postavenou univerzální skládaoí štítovou stěnu,obr. 2 znázorňuje tuto stěnu ve stavu složené, na obr. 3 je nárys stěny arna obr. 4 jejíbokorys. Základový rám je nakreslen na obr. 5 v nárysu a na obr. 6 v bokorysu.Univerzální skladací štítová stěna sestává ze stěny l, vzpěry g a základovébo rámu 3. Stěnu ł...

Přechodový vratný žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 257087

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kožiálová Helena, Mazurek Jaromír, Rucký Rudolf, Baláš Miloslav, Szabo Petr

MPK: B65G 19/28, E21F 13/00

Značky: žľab, přechodový, vratný

Text:

...Klapkou, která zůstala v otevřené poloze, kolmo ke směru dopravy, je zábráněno průchodu nevypadlé části dopravního orgánu. Tím dochází k zablokování dopravního orgánu a k dalším poruchám.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny přeohodovým vratným žlabem s náběhem a klápkou pro usměrnění vypadlýoh hřebel ve epodní větvi dopravního orgánu hřeblového dopravníku podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že za náběhem, klínovitě rozšířeným ve...

Tažný vozík se vzduchovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256976

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čtvierka Alfréd, Olšák Miloň, Pařenica Jaroslav

MPK: E21F 13/04

Značky: vzduchovým, motorem, tažný, vozík

Text:

...je menší, než vnitřní vzdálenost obou ložisek.Výhoda tažného vozíku se vzduchovým motorem podle vynálezu je zejména V tom, že vzduchový pohon motoru neznečisčuje pracoviště V omezených důlních podmínkách. Tažný vozík se vyznačuje jednoduchosti, minimálními vnějšími rozměry i nízkou hmotnosti. Oboustranný přímý pohon pojezdovýoh kol se vyznačuje značným záběrovým momentem.Další výhoda tažného vozíku spočíva v tom, že již přímo na tento...

Zařízení pro dopravu osob na pásových dopravnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 256877

Dátum: 15.04.1988

Autori: Martásek Enoch, Ustrnul Jaromír, Kindl Jaroslav

MPK: B65G 47/00, E21F 13/04

Značky: pásových, dopravu, zařízení, dopravnících

Text:

...a podél ní jsou připevněna pevná, nebo zasouvatelná anebo sklápěcí boční madla.Výhodou zařízení pro dopravu osob na pásových dopravnících podle vynálezu je jednoduchá konstrukce a tím i snadné výroba s minimálními náklady. zařízení je snadno přemístitelné s minimálním záborem plochy, takže nepřekáží provozu dalším zařízením a manipulaci. Pcdstatnou výhodou je bezpečné nastupování na jedoucí pás přímo do jeho středu V ose, čímž se odstrañí...

Vak pro protivýbuchové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 256795

Dátum: 15.04.1988

Autor: Doležal František

MPK: E21F 5/14

Značky: protivýbuchové, uzávery

Text:

...korýtek dochází ke značným žtrátàm v souvislosti 1 e relativně vysokou cenou korýtek. Nevýhodou je à to, že korýtka se musi stavět na pevné police a vsazovat do rámů upevnčných na výztuž důlniho díla, což je praoné.Výše uvedené nevýhody Jsou odstraněny vakem pro protivýbuchové uzávěry podle vynálezu. jehož podstata spočivákv tom, že plášt vaku je tvoŕen z Jednoho plošného dílce, je hož okraj je složen a přitisknut na prstenec pružnými...

Způsob ochrany dlouhého důlního díla protiprůtržovou trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 256693

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nadvorník Pavel, Neumann Pavel, Stejskal Jan, Ramík Milan, Šmíd Miroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: důlního, dlouhého, ochrany, způsob, protiprůtržovou, prací, díla, trhací

Text:

...vý vinu uhlené sloje.Domlnantní částí profilu uhelné sloje nebo jejího zbytku je celý profil uhelné sloje nebo jejího zbytku. V případě tektoniokého porušení profilu na čelbě, kdy je prifil rozčleněn do několika částí, je dominantní vždy největší část profilu uhlené sloje nebo jejího zbytku.Dosahovou zónou je oblast po obou stranách profilu uhelné sloje na čelbě dlouhého důlního díla, v níž exploze náloží zajistí ještě potřebný účinek...

Posunovač vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256655

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gajdoš Vojtěch, Hynek Vojtěch

MPK: E21F 13/02

Značky: vozů, posunovač

Text:

...je umístěn na konci sanice protilehlém válci.Posunovačem vozů podle vynálezu je odstraněn dlouhý zdvih unášečů. Hlavní výhodou posunovače vozů je kratší konstrukční délka celého posunovače, kratší pístnice a válce.Na připojeném výkresu je zjednodušeně znázorněn příklad provedení posunovače vozů podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněn nárys posunovače vozů v řezu vedeném svíslou rovinou, procházející jeho podélnou osou. Na obr. 2 je znázorněn...

Pozemní dráha pro přemísťování těžkých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 256464

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čtvierka Alfréd, Čihař Jaroslav, Klečatský Vojtěch

MPK: E21F 13/02

Značky: břemen, dráha, pozemní, těžkých, přemísťování

Text:

...fk přepravní plošině g. V obou směrech jízdy jsou na přepravní plošině g umístěny směrné otvory gg pro připojení neznázorněné tažné a zajištovací jednotky, Pro zvýšenístebi 1 ity, zejména při průjezdu v obloucích tratě, je pozemní dráha opatřena kotvícími nosníky A, které jsou tvořeny nosníky profilu U, spojené se žlaby 1 pomocí úchytů 5, přičemž ukotvení k počvě důlního díla je zajištěno kotvícími svorníky Q. Pro průjezd v obloucích tratě je...

Zapojenie pre ovládanie mikropojazdu závesnej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256062

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čerey Ladislav, Krško Ján, Kovalík Marián

MPK: E21F 13/00

Značky: ovládanie, závesnej, lokomotívy, zapojenie, mikropojazdu

Text:

...škrtiaci ventil, skratovací ventil a rozvádzač podľa vynálezu, ktoreho podstata spočíva v tom,žc skratovaci ventil výkonovej regulácie je opatrený ovládacím valcom, na ktorý sú poralelne cez dvojitý spětný ventil rozvodným potrubim napojené nožne valce vy-vodzujúce tlakovú energiu, pričom doplňovanie obvodu kvapalinou z vyrovnávacich nádržokje privodným potrubim cez spätný ventil nožného valca.Výhodou zapojenia pre ovládanie...

Zařízení pro vibrační čištění důlních vod ve výklopníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256033

Dátum: 15.04.1988

Autor: Raus Josef

MPK: E21F 13/00

Značky: výklopníku, zařízení, důlních, vibrační, čištění

Text:

...měnš náročné na materiál a na pracnost, z čehož vyplývají nižší pořizovecí náklady a podstatné nižší náklady na údržbu ve srovnání se současně používanými zařízeníni. V důsledku vyšší účinnosti čištění důlních vozů dochází k jejich plnému využití a tím ke snížení nákladů na přepravu rubaniny z dolu na povrch.Na přiloženych výkresoch je schemeticky znázornšno zařízení podle vynálezu, použité k čištění důlních vozů při jejich...

Zajišťovací zařízení proti překročení dovoleného tahu ve vlečném kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242820

Dátum: 01.04.1988

Autori: Berka Zdenik, Morávek Josef, Havlíeek Werner

MPK: E21C 27/02, E21F 17/18

Značky: zajišťovací, dovoleného, vlečném, proti, zařízení, překročení, kabelů

Text:

...byla stanovena výpočtem. Včasným vypnutím dobývaoího kombajnu se zabráni poškození vlečného kabelu a tím se zvyšuje i bezpečnost osádky ve stěnovém porubu.Příkladné provedení zajištovacího zařízení podle vyná-pVlečný kabel Je uchycen samoevomou drátěnou obJímkou 2 v oku 2 g nebo gg páky i. Tahová síla .je trvale přenášena z vlečného kabelu přes páku l na píatg pmpocí krátké píatnice 2. Pika J., uchycená kyvnš v čepu i k víku 2 tlakové...

Vratná stanice pásového vleku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255593

Dátum: 15.03.1988

Autori: Malyška Břetislav, Stuchlík Milan

MPK: E21F 13/04

Značky: pásového, vratná, stanice, vleku

Text:

...záchytného zařízení proti tahu tažného 1 ana.není nutné, aby byl łento tab překonáván větší hmotnosti závaží, Další výhodou je i zvýšení životnosti tažného lana, Příklad provedení vratné stanice pásového vleku podĺe vynálezu je znázorněn v nárysu v podélném řezu na připojenémVratne stanice pásového vleku s napinaoim zařízením sestává z rámu l, který je kotvením ll, lg upevněn do počvy. V rámu l je vedení 3 pro desku âł s konzolou 2,...

Závěsný vozík girlandového zásobníku kabelů a hadic pro tunelovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255465

Dátum: 15.03.1988

Autori: Štos Libor, Kozel Bedřich

MPK: H02G 11/06, E21D 9/00, E21F 17/06...

Značky: girlandového, tunelovací, kabelů, stroje, závěsný, zásobníku, hadíc, vozík

Text:

...zásobníku kabelů a hadic podle vynálezu zaručuje tuhost konstrukce a stabilitu celého systému, což se přiznivě osvědčí při roztahování a zejména při stahování rozvinuté girlandy. Použitím závěsného voziku qirlandových zásobníku kabelů a hadic podle vynálezu se odstrani nákladné prostoje tunelovacich strojů.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení závěsného vozíku girlandového zásobníku kabelů a hadic pro...

Posunovač vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255417

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pojeta Antonín, Gajdoš Vojtěch

MPK: E21F 13/02

Značky: posunovač, vozů

Text:

...posunovače. Je odstraněno pŕíčení a sníženo vzpěrné namáhaní sanice.Na přiloženém výkresu je zjednodušene znázorněn v nárysu příklad provedení posuvové jednotky posunovače vozů podle vynálezu, v řezu vedeném svislou rovinou, procházející její podélnou osou.Posunovač vozů sestává z alespoň jedné posuvové jednotky l, v níž je umístěn rozvaděč l 2, z dvojice navzájem přesazených válců g,a z dvojice navzájem přesazených sami 4, V tomto...

Jednonosníková kočka se vzduchovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255415

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čtviertka Alfréd, Olšák Miloň, Pařenica Jaroslav

MPK: E21F 13/02

Značky: jednonosníková, motorem, kocka, vzduchovým

Text:

...otvory pro upevňova~ cí šrouby vzduchového motoru. Na vnitřních spodních plochách obou bočnic jsou s výhodou umístěny lišty, na jejichž hornich plochách je uložen příčník upevněný zároveň k těmto bočnícím svými čelními plochami šrouby.Hlavní výhoda jednonosníkové kočky se vzduchovým motorem podle vynálezu spočívá v její jednoduchosti, kdy úpravou jedné z bočníc je umožněno použití standardního vzduchového motoru shodného jako u zdvihově...

Způsob deformačního bočního přesunu pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254789

Dátum: 15.02.1988

Autori: Florián Jaroslav, Havelka Josef

MPK: B65G 21/10, E21F 13/08

Značky: přesunu, způsob, dopravníku, bočního, pásových, deformačního

Text:

...zároveň působí zdvižně nosná hlavice se zvedacím zařízením druhého nosiče umístěného na vnější straně pásového dopravníku,načež se současným~pojezdem obou nosičů podél pásového dopravníku vytváří plynule deformační vlna ne kolejnici, čímž se pásový dopravník přesunuje bočně o délku překládacího kroku.způsobem deformačního bočního přesunu pásových dopravníků podle vynálezu s použitím dalšího traktoru, tj. dvou traktorů- nosičů se dosáhne...

Zařízení k uchycení tažného prvku řetězového dopravníku k trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 242081

Dátum: 01.02.1988

Autori: Ratislav Jaromír, Kejhar Jindoich

MPK: E21F 13/06

Značky: řetězového, uchycení, zařízení, tažného, tratí, dopravníku, prvků

Text:

...podle vynálezu,jehož podstatou jo, že je vytvořeno z desky, jejíž plocha přivrá~ ceně kluzníci žlabu, je opatřena lůžkem pro tažný prvàk a v blízkosti každé z kratších stranrdesky alespoň jedním úchytom, zabíra jícím se záchytem, vytvořeným v bočníci žlabu. Proti dosud používaným zařízením k témuž účelu se zařízenípodle vynálezu projevuje vyšším účínkem, především snadnější montáží a demontáží což se projeví í na zkrácení prostojů při opravě...

Vozík pro dopravu vrtacích souprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 242063

Dátum: 01.02.1988

Autori: Pallaghy Peter, Banas Ján

MPK: E21F 13/00, B61D 11/00

Značky: souprav, dopravu, vozík, vrtacích

Text:

...vodících liät lg při dopravä vrtecích souprav. Vodící lišta lg je pod vysguvnou zarážkou 13 opatřena závčsem 12 pro uchycení vysuvných přejezdů ji odstavné plotny žg. Výsuvně přejezdy jl slouží pro přejezd stojanu gg s vrtacíni soupravaui z podvozku lg na odstavnou plotnu 29, unístěnou na boku chodby mimo jízdní dráhu důlních vozíků a nakladače. Ve vodících liätách lg je na pojezdových kolech ga pohyblivä uložen stojan gg, na kterém je na...

Jiskrově bezpečné zařízení pro integrovanou evidenci chodu důlních dopravníkových linek automazovaných pneumaticko-elektrickým systémem a dálkové ovládání dopravníkové linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254702

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sprušil Jiří, Koutný Karel

MPK: E21F 17/18, B65G 47/22

Značky: chodu, dopravníkových, důlních, linky, ovládání, pneumaticko-elektrickým, systémem, integrovanou, jiskrově, dopravníkové, bezpečné, linek, evidenci, zařízení, automazovaných, dálkově

Text:

...dopravníků vedlejších linek, dopravníků linky hlavní má přecejchovanou stupnici na počet O až 10 dopravníků avyznačenou polohu na stupnici pro kontrolu napěčového stavu stejnosměrného zdroje.Měřič proudu má paralelné zapojenou diodu V propustném směru proti přetížení a je zapojen V serii s kompenzačním potenciometrem, kterým se vykompenzuje rozdíl odporu vedení,vnitřního odporu přístroje a.pok 1 esu napětí jediného zdroje stejnosměrného...