E21F

Strana 2

Zapojení jiskrově bezpečného výstražného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269832

Dátum: 14.05.1990

Autor: Černín Václav

MPK: E21F 17/00

Značky: zařízení, bezpečného, zapojení, jiskrově, výstražného

Text:

...omezovače je provedeno pomocí tranzistoru li, jehož kolektor je připojen na bázi tranzistoru ll. Tranzistor lg má v emitoru zapojen rezistor lg a jeho báze je připojena na odporový delič, tvorený rezistory il, łg. K vstupní částí l je paralelně přípojen kondenzátor gg zdroje 2. Kondenzátor gg zdroje g je v sérii s rezistorem gg proudové ochrany 2, zátěží 5 a tyristorem Ž. Zátěž 5 je tvořena sérioparalelní kombinací světelných diod AQ....

Vysokotlaký rozprašovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269741

Dátum: 14.05.1990

Autori: Mojžíšek Radim, Kašný Jindřich

MPK: E21F 5/00, B05B 1/00

Značky: vysokotlaký, rozprašovač

Text:

...energií spolu s eíektem přisávôní okolního vzduchu do výstupnmo plneho kužeie se dosahuje vyilí účinnosti při zneikodiíovôní resplrabilní trakoe prachu.Vysokotiaký rozprałovač. například v aplikaci u uholněho kombajnu. zlepšuje pracovní podmínky ve etłnovem porubu.Na připojenem výkrese jsou zjednodułenů znáeomůny dva příidady provedení vysokouakého rozpraiovače podle vynálezu. v řezu rovinou. procházející osou roepraäovače. kde na obr. 1...

Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu s individuální výztuží a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269716

Dátum: 14.05.1990

Autori: Nykl Jan, Mochel Jiří, Šmerda František, Lédl Lumír, Koudelka Karel, Mynář Vladimír

MPK: E21F 13/08

Značky: způsob, porubu, dopravníku, provádění, individuální, pluhovém, přesouvání, způsobu, zařízení, výztuží

Text:

...dobývaní.,.Způsob přesouvání dopravníku v pluhovém porubu a zařízení k jeho provádění Jsou zjednodušene znázorněny na výkresoch. Na obr. 1 a 2 Jsou v půdorysu části porubu s jedním aledemstoJek a jedním přesouvacím váloem dvě fáze způsobu přesouvání. Na obr. 3 Jsgwcnárysuąpřesouvaoí válec.Ve výohozí poloze jsou podel porubového dopravníku l, jehož délka může být 100 až150 m, rozmíetěny v rozteči 3, 4,5 nebo 6 m jednotlivé přesouvací válce...

Bezpečnostní vodní korýtko pro protivýbuchové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 269648

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kaštil Jaroslav, Zatloukal Jan, Černín Milan

MPK: E21F 5/14, E21F 5/00

Značky: uzávery, korýtko, protivýbuchové, vodní, bezpečnostní

Text:

...odstraňuje bezpečnostní vodní korýtko pro protivýbuchové uzá věry, které je tvořenoprotvarovanou nádobou a víkem, vodicím nâatavcem a plováken,kde nádoba je protvarováne zkosenými destrukčními hranami na horním zpevněném okraji,po obvodu a na dvou a dvou protilehlých zkosených stěnách, na rohových stěnách i na dně, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že zkosené destrukční hrany dna jsou ve sve ose nespojítě protvarovany,...

Způsob snížení rizika samovznícení stařin v nadloží dobývaného porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269078

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šebesta Jiří, Schreiber Petr, Bilan Zdeněk

MPK: E21F 5/00

Značky: porubu, rizika, stařin, způsob, nadloží, dobývaného, samovznícení, snížení

Text:

...způsob snížení rizika samovznícení stařin v nadloží dobývaného porubu při vícelávkovém dobývání uhelné sloje stěnováním podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že ve výdušné třídě přídatnými tlaky, za zachování stejného objemového průtoku větrů, se vyrovná tlakový spád na nákratších spojnicích mezi vtažnou a výdušnou třídou. Přídatné tlaky je možno vytvořit například prvky pozitivní regulace větrního proudu, což jsou zařízení,...

Protijistkřící bezpečnostní systém napájení dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 268768

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kan Oleg, Mester Izrail, Bjalik Sergo

MPK: E21F 9/00

Značky: ovládání, systém, bezpečnostní, protijistkřící, dálkového, napájení

Text:

...CTaóMHM 3 üT 0 p 12 Hanpmxwnmn nMTaHmm M Harpysky 13 oyHKuMUHanbHue anokm Tenmmsnepenma. Tuuucmruunm 3 aLMm. TeneynpamneHmn). KPECTMKOM mrneuea AmHmn nmTaHmn anoxos.ynmmn údpaamn. Hpm nmnaue Hnnpmmeumn nmTaHma U nmnmn canon 5 Hepea nünonHmTenbMue Manunnmnumnm nnnuny. nwm n 0 cTynAüHmM Konannu muoopa KH (Hanpmnep. Kn 1) nemmDpaTOp anpeca 8 nepc »nur Know H B aamxnywme cocrmanme. nocneanmň npmc 0 eumHmeT ocHuaHyn HüĽTb KoHTponmpyeMmru nyHKTa...

Spôsob zhotovenia odľahčovacieho pásma v horninovom plášti dlhého banského diela

Načítavanie...

Číslo patentu: 268554

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lukáč Ján, Hatala Jozef

MPK: E21F 5/00

Značky: dlhého, odľahčovacieho, plášti, horninovom, diela, banského, zhotovenia, pásma, spôsob

Text:

...e odlahčovacími vrtmi.Pri doterajších pracovných postupoch sa porušuje výstuž chodby, prípadne jej pože nie a celý poetup je prácny,Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje ap 3 sob zhotovenie odľehčovacieho pásma v horninovom plášti dlhého banského diela pomocou vrtno-trheca prace podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa zhotovuje väčší prierez výlomu než prierez vyetuženého banského diele a medzera za pažinemi výetuže ee vyplní...

Způsob zamezení provětrávání závalových prostorů a jejich inertizace za postupujícím provozovaným porubem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268150

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vasil Jaromír

MPK: E21F 5/00

Značky: postupujícím, provozovaným, inertizace, zamezení, provětrávání, způsob, porubem, závalových, prostoru, jejich

Text:

...a jejích ínertízace ze poetupujícím provozovanýe porubem podle vynálezu, jehož podateta spočívá V tom, že po vyuhlení a přeložení prvních sekcí od výdušne chodby se zapění prostor za aekcemí, následně ee přaloží delší část - eěríe aekcí s zapění ee závslovýprostor a cyklus se opakuje až k doeežení úvodní třídy, ktoré sa zapění za vratnou steaici. Současně se zspěňovúním ee s výhodou nepouětí do závaloveho prostoru duaík.Výhody způeobu...

Větrní a hrázové dveře s průjezdem závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268123

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šimíček Adolf, Juras Josef

MPK: E21F 17/12, E21F 1/10

Značky: dveře, větrní, průjezdem, závesné, dráhy, hrázové

Text:

....Výhody větrných a hrizových dveří podle vynálezu spočívají v ton, že vlastní hradítka, ovládané např. systémem vzduchových vàlců závislých jen na průjezdu závesné dráhy, jsou nezávíslà na průchodu větrnýní nebo hrázovýmí dveřmi. Na obou křídlech dveří jsou vodící válečky lana, umožňující provoz zàvěsne dráhy za objektem pří uzavřených křídlech dveří. využitím vynàlezu se podstatné sníží množství zkratových větrů, zvýši odolnost objektu...

Způsob plnění přepravních nádob upravenou uhelnou substancí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268079

Dátum: 14.03.1990

Autor: Štětka Miloš

MPK: E21F 13/00

Značky: způsob, plnění, substancí, upravenou, přepravních, nádob, uhelnou

Text:

...které působí Jako pojidlo, lze z přepravní nádoby vyložit jen velmi obtížně, protože tvoří kompaktní hmotu.Uvedené.nevýhody známého způsobu plnění přepravních nádob upravenouuhe 1 nou substan. .cí na minimum snižuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom. že se ode dna prepravni nádoby postupně uloží souvislé vrstvy upravené uhelně substance v pořadí od zrnitostně nejhrubší, po zrnitostně nejjemnější vrstvu. Velikost zrna...

Odprašovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268019

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kalisz Tadeáš

MPK: E21F 5/00, B01D 46/00

Značky: odprašovací, zařízení

Text:

...znázorněno jedno příkladnć provedení odprašo vacího zařízení, kde obr. I představuje boční pohled a obr. 2 představuje zařízení v řezu, vedeného rovinou A-A z obr. 1.Potrubí gíku příkladu ocelové lutny je zaústěnc do výsypky spádověho potrubí - ne-~ní kresleno. Na potrubí g je připojen ventilátor i shodněho průměru, který je dále propojen potrubím g nebo přímo na nejméně jeden žlab 9. jenž je ve svém dně 51 upraven do násypek Qg s válcovou...

Úchyt pro závěsnou dráhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267711

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zezula Pavel, Čtviertka Alfréd

MPK: E21F 13/10, B65G 9/00

Značky: závěsnou, úchyt, dráhu

Text:

...podle vynálezu spočívají především v eliminaci nerovnosti profilu důlní chodby při instalaci paralelní závesné dráhy,v jejím přesném ustavení v horizontální rovině, jhdnoduchosti konstrukce, zlepšení pojezdu mostového zvedacího zařízení, zefektivnění práce ą zvýšení její bezpečnosti.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení úchytu pro závčsnou dráhu v nárysné a bokorysnć rovině, kde obr. l představuje kompletní...

Podzemní odvodňovací zařízení pro dlouhodobé odvodňování stařin a navazujících chodeb zatopených uhelných hlubinných dolů z povrchu terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267702

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kloš Jiří, Hrdina Augustin, Kulich Josef, Haas Karel, Němec Jiří, Bartoš Emil, Glivický Oldřich, Frolík Jiří

MPK: E21F 16/00

Značky: podzemní, odvodňování, odvodňovací, povrchu, navazujících, uhelných, hlubinných, stařin, terénu, dolů, zatopených, zařízení, dlouhodobé, chodeb

Text:

...na pripojených výkresech, kde na obr. 1 de vertikální řez zařízením vedený rovinou A - A e na obr. 2 de půdorysné uspořádání odvodňovacích pažnicových kolon a pozorovací pažnicové kolony v Jámě a vyznečena průsečnice svislé roviny vertikálního řezu A - A.Do volné dámy L,sloužící původně k báňskýmzučelům a ktoré byla odstroJena,Jaou až na poěvu 2 zapuětěny odvodňovncí pažnicové kolony 2 s uzavřeným dnem. Počet odvodňovocích pežnioovýoh...

Vzduchová tryska pneumaticko-samospádové dopravy důlních zakládkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267545

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kafka Jan, Pařízek Bedřich, Konečný Petr, Černý Miloslav, Čermák Josef, Dvořák Antonín, Verner Jindřich, Holas Mikoláš, Šimek Pavel, Chýla Augustýn

MPK: E21F 15/00

Značky: dopravy, důlních, zakládkových, tryska, vzduchová, směsi, pneumaticko-samospádové

Text:

...uspořádání vzduchové trysky v dopravním potrubí pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkcvých směsí v řezu svislou rovinou vedenou osou dříku. Na obr. 2 je znázorněn pohledVzduchové tryska pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkových směsí je tvořena tělem 5 upevněným v přípojnćm hrdle 3 dopravního znklédkového potrubí L pomocí upevňcvací příruby AQ R svorníků ll, Spodní část těla 5 jeopatřena kruhovým sed» lem Ž, na jehož...

Poháněcí jednotka důlních lanových drah s třídrážkovým třecím kotoučem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267150

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bichler Jaroslav, Ecler Zdeněk

MPK: E21F 13/02, B66D 1/22

Značky: důlních, jednotka, třecím, třídrážkovým, kotoučem, lanových, poháněcí

Text:

...kinematiokým uspořádánim samostatných třeoíoh kotoučů s pohonem,lze zcela odstranit převáděoí lanovnice, což spolu s účelným rozdelením hnaoí sily jednotlivých třeoích kotoučů příznivě ovlivní životnost lana,obloženi třeoích kotoučů a instalovaného výkonu.Na připojeném výkresu je znázorněno přikladné provedení poháněoí jednotky s třídrážkovým třecím kotoučem podle vynálezu. Na obr. l je znázorněn její nárys a na obr. 2 půdorys.Hlavní funkční...

Lehké potrubí k dopravě vzduchu, zejména důlních větrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267960

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šlosarčík Jan

MPK: E21F 1/04, F16L 9/16

Značky: lehké, větru, vzduchu, potrubí, dopravě, důlních, zejména

Text:

...že spojovací lišty jsou uspořádány uvnitř potrubí a žádná spojovací prvky neneruiují vnäjií povrch tak, že potrubí m 6. hladký kruhový vnější povrch. Tím je umožnäno eoetevovut Jednotlivá Adelkové díly potrubí do libovolue délky jednoduchým způsobem, např. pomocí sumovýoh nanžet, ktoré jednotlivé délkovő díly navzájom epojují a. současně utäoní, takže není nutno používat složitêho spojování,např. pomocí přírub.Příkled provedení lebkőbo potrubí...

Zařízení pro zvednutí a přepravu důlního vozu bez kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 266635

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šulc František, Střešnák Josef, Požár Hugo

MPK: E21F 13/02

Značky: zvednutí, důlního, zařízení, prepravu

Text:

...2.Zařízení podle vynálezu sestává ze závěsného rámu gg, který je tvořen držákem 3 tvaru Q, k jehož oběma koncům je uohycen nosník 31. Na opačné straně je k držáku 23 vodorovnou častí připevněn záchyt gl tvaru E, jehož svislá část je opatřena dvěma aretačními prvky gg. Svislá a vodorovné část záchytu gł tvoří spolu se stěnou držáku 3 držáku pro uchycení-závěsného rámu gg k rámu důlního vozu lg. Nosník 23 držáku 3 je po stranách opatřen proti...

Snímač sklonů pro báňskotechnologická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266631

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brožík Josef, Kovář Václav

MPK: E21C 47/02, E21F 17/00

Značky: sklonu, báňskotechnologická, zařízení, snímač

Text:

...rovnoběžných se směrem pohybu závaží jsou připevněna tlumicí žebra ve svislé pcloze a na vnitřních bočních stěnách kolmých ke směru pohybu závaží jsou připevněna tlumicí žebra ve vodorovné poloze. Ve vrchní stěně každého tlumiče je podélný otvor.Snímač sklonu pro báňskotechnologická zařízení podle vynálezu zvyšuje přesnost, odolnosta nezávislost snímání sklonu na mechanických rázech a kmitání báñskotechnologických zařízeníi při maximálních...

Důlní kolejový zhutňovač mezipražcových prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266100

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ecler Zdeněk, Solanský Petr

MPK: E01B 27/12, E21F 13/00

Značky: prostoru, kolejový, důlní, mezipražcových, zhutňovač

Text:

...rám podvozku a střešní konstrukcí vozu, a nosič je připevněn otočně kolem axiální osy vertikálního sloupu.Výhody důlního kolejového zhutňovače dle vynálezu, spočívají v tom, že kinematickým uspořádáním zhutňovacích vibračních těles, natáčených V obloucich vodicím ramenem lze provádět zhutňování vždy dvojice mezipražcových prostorú důlní úzkorozchodné koleje včetně oblouků. Systém natáčení těles umožňuje zachovat v obloucích rovnoběžnost...

Těsnění součástí závěru nevýbušného elektrického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266082

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hrubý Jaromír, Hahn František

MPK: E21F 17/00

Značky: nevýbušného, závěru, elektrického, těsnění, součástí, zařízení

Text:

...provozu funkčnost takové spáry není reálne.Problém spolehlivého zabránění zápalného průšlehu u nevýbušných elektrických zařízení při zkratové zkoušce na hliník řeší těsnění podle vynálezu, jehož podstatou je, že alespoň jedna z těsněnýoh součástí je na obvodě dosedací plochy opatřena dřážkou. v jejíž stěnách kolmých k dosedací ploše, je Vytvořeno zahloubení, v němž je uložen prizmatický těsnicí prvek tak, že jeho vnější hrana je přesazena nad...

Zařízení pro odtěžení rubaniny z porubu tlakovým vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266040

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vojkovský Oldřich, Boráň Vlastimil, Havlík Jaroslav

MPK: E21F 13/06

Značky: tlakovým, vzduchem, zařízení, porubu, rubaniny, odtěžení

Text:

...stropech, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu. Sníží se prašnost, nebot pracovní tlakové médium tvoří vzduch zvlhčený vodou.Na připojeném výkrese je sohematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro odtěžení rubaniny z porubu tlakovým vzduchem podle vynálezu, které je umístěno ve spodní úvrati porubu. Obr. 1 představuje nárysný pohled tohoto zařízení v příčném řezu vedeného rovinou A-B na obr. 2, který představuje jeho...

Zařízení pro reverzaci hydromotoru hydrostatického převodu s hydrogenerátorem se stejnosměrným průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265812

Dátum: 14.11.1989

Autori: Koudelka Karel, Nykl Jan, Lédl Lumír, Šmerda František

MPK: E21C 29/00, E21F 13/00

Značky: hydrogenerátorem, stejnosměrným, převodů, hydromotoru, průtokem, reverzaci, hydrostatického, zařízení

Text:

...prvek 3 s regulací. Řídicí člen 2 je vytvořen ze spojky g, objímky ggąožiaka ga tělísek gg. Spojka gł svým unašečem głg zapadá do drážky ggg v objímce gg. V ložieku gg, umístěném uvnitř objímky gg je uložen vnější konec 159 rotačního šoupátka zl rozváděoího prvku 1. Do čela spojky gl zabírá náhon gg k přenosu rotaěního pohybuod hydrogenerátoru l. V provedení znázorněném na obr. 3 je proveden jako excentrický čep, nesoucí 1 tlačné ložieko...

Závesné mobilné zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265508

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kovalík Marián, Krško Ján

MPK: E21F 13/00

Značky: mobilné, závesné, zdvíhacie, zariadenie

Text:

...je upevnený na úchyte V tvare písmene U, ktorý svojím tvarom kopíruje tvar nosného vozíka a epodným upevňovacím otvorom je upevnenýna nosnom vozíku, pričom v hornej časti je opatrený okami.Použitím úchytu sa dosiahne zvýšenie.dopravnej výšky a tým možnosť dopravy i v menších prierezoch banských chodieb. Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že umožňujepoužívaE závesné mobilné zdvíhacie zariadenie na sériovo vyrábaných nosných vozíkoch...

Odprašovací komora pro čistění výdušných větrů od prachu vznikajícího při důlní činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265270

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hinterholzinger Otto, Dudák Vladimír, Verner Jindřich, Smetana Josef, Hemer Miroslav, Handlíř Jaroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: větru, činnosti, vznikajícího, prachu, odprašovací, výdušných, komora, důlní, čištění

Text:

...jednou vrstvou kertáčovych filtračních prvků. Řez rámovym kertáčovým filtrem 3 dvojitou vrstvou kartáčových filtračních prvků je zobrazen na obr. 7, kdežto na obr. 8 je zobrazen řez tkaninovým filtrem. Na obr. 9 je pohled na kartáčový filtrační prvek, jehož příčný řez je uveden na obr. 10. Na obr. 11 je uveden podélný řez filtračním tunelen, ve kterém jsou instalovány jak rámové kartáčové filtry, tak i rámové tkeninové filtry. Obr. 12...

Zapojení ke hlídání kritických parametrů lidského organismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264864

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bocek Josef, Dametz Vítězslav

MPK: E21F 11/00

Značky: zapojení, hlídání, kritických, lidského, organismu, parametrů

Text:

...35 druhé hradlo a jednak na druhý vstup lgl bloku lg třetí součtový obvod, přičemž jeho výstup je veden na čtvrtý vstup lll bloku ll třetí hradlo a na vstup bloku gl časový multiplex, kde jeho první výstup lll je veden na vstup bloku lg multivibrátor a současně druhý výstup lll bloku ll je veden na třetí vstup lll bloku lg, dále první výstup lll bloku ll čtvrtý generátor je přiveden na první vstup lll bloku gg třetí generátor a současně...

Zapojení hydroakumulátorového pohonu vozíku pro dopravu rubaniny a ostění ve štolách ražených štítem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264759

Dátum: 12.09.1989

Autori: Oubrychta Pavel, Adamec Vladimír, Švancara Rudolf, Havelka Zbyněk, Jonáš Karel

MPK: E21F 13/00

Značky: zapojení, rubaniny, štítem, ražených, hydroakumulátorového, pohonů, vozíků, štolách, dopravu, ostění

Text:

...lg. Výstupníkanál druhého rozvaděče ll je propcjen na výstupní kanál prvého tlakového ventilu lg. Jeden výstupní kanál třetího rozvaděče ll je propcjen se vstupním kanálem prvého tlakového.ventilu lg, druhý výstupní kanál třetího rozvaděče lg je propcjen s výstupním kanálem prvého tlakového ventilu lg. Hydromotor lg je pomocí převodu gg propcjen s hnací nápravou 3 vozíku.Hydrogenerátor 1 poháněný elektromotorem g dodává tlakovou kapalinu z...

Žlab pro talířový brzdič

Načítavanie...

Číslo patentu: 264579

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kopecký Josef, Navrátil Jaroslav, Juřica Ladislav, Ptáček Josef, Straus Bohuslav

MPK: E21F 13/06

Značky: talířový, brzdič, žľab

Text:

...hák x pro zajištovací prvek.Podstatnou předností nového provedení žlabů pro talířový brzdič podle vynálezu je, že praktický beze změny ostatních částí talířcvého brzdiče umožnuje vytvořit nový typ brzdicího dopravníku, který může být v porubu vÉlostrmé sloji nasazens dobývecím strojom, například S válcovým kombejnem. V důsledku toho lze dosáhnout významného zvýšení produktivity práce, její bezpečnosti a snížení fyzické námahy osádky v...

Závěs ochranného předsuvného povalu dlouhých důlních děl s aretací

Načítavanie...

Číslo patentu: 264220

Dátum: 13.06.1989

Autor: Juras Josef

MPK: E21F 17/02

Značky: závěs, povalu, ochranného, aretaci, dlouhých, důlních, předsuvného

Text:

...kde obr. 1 představuje boční pohled a obr. 2 čelní pohled. Na obr. 3 je nakreslen podélnýřez dlouhým důlním dílem s předsuvným povalem a na obr. 4 je příčný řez dlouhým důlním dílem se závěsy a vazebními řetězy.Zâvěs ochranného předuvného povalu dlouhých důlních děl s aretací sestává ze závěsných háků 11 zâvěsu 1, opatřených stavitelným příčníkem 12 z oceli, ve kterých jsou uloženy vodící kladky 4 s vybráním, ve kterých je veden předsuvný...

Zařízení pro určení přesného objemového průtoku větrů důlním ventilátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264207

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mičulek Jaroslav, Kopáček Ferdinand

MPK: E21F 1/00

Značky: přesného, ventilátorem, důlním, zařízení, objemového, určení, průtoku, větru

Text:

...podle vynálezu je vhodné k využití pro všechny hlubinné doly, u nichž jsou použitý k ovětrávání důlních prostorů ventilátory o velkých výkonech, jakož i pro průmyslové zařízení, která používají ventilátory s mezikruhovými difuzory. jeho využitím se dosáhne přesného určení objemového průtoku vzdušin. V závislosti na známém objemovém průtoku vzdušin,hodnotě dynamického tlaku a ekvivalentním průřezu dolu je možno kontinuálně řídit výši...

Zariadenie pre úklonnú dopravu predovšetkým v baniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 264160

Dátum: 13.06.1989

Autor: Nikel Ján

MPK: E21F 13/04

Značky: baniach, dopravu, úklonnú, zariadenie, predovšetkým

Text:

...techniky a technológie sa ovplyvní Strojársky odbor a vlastná organizácia práce v doprave.Na priloženom výkrese je znázornená zariadenie pre úklonnú dopravu predovšetkým v baniach. Na obr. 1 je znázornený čelný pohľad na zariadenie pre üklonnú dopravu predovšetkým v baniach s príslušenstvom. Na obr. 2 je bočný pohlad - v reze na to isté zariadenie pre üklonnú dopravcu ,predovšetkým v baniach.Pohon zariadenia a prevodový mechanizmus je...

Zařízení pro spojení základkového potrubí s mechanizovanou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 263696

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jany Jiří, Smutek Josef

MPK: E21F 15/00

Značky: zařízení, spojení, mechanizovanou, výztuží, potrubí, základkového

Text:

...stropnlcí výztužs a počtem vzájemné spojených hydromotorů plní zařízenínejen funkci avedání a nesení úseku potrubí, ale také funkce automatického přesouvání potrubí za jednotkami výztuže. přesouvanýni za porubní frontou a funkci axiálního zajištění potrubí při úklonném uložení. Pri. tom hydraulické zarízení včetně hydronotoru je jednodušäí a menší než u známých systémů a může být umístěno v prostoru stropnic výztuže. ehráněném...

Obmedzovač poruchových javov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263357

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ondovčin Kamil, Šmida Ladislav, Kolář Jozef, Škrípala Jozef

MPK: E21F 13/02

Značky: poruchových, javov, obmedzovač

Text:

...V tvare kuiela.Tým, že sú obidva mikrospínače rovnakej konštrukcie, dosahuje sa výhod ako pri výrobe zariadenia, tak aj pri opravách a údržbe. Je tiež výhodné, že obmedzovač poruchových javov je riešený tak. že je súčasne nosným prvkom a že sú na ňom umiestnené všetky jeho funkčné členy.Na priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia obmedzovača poruchových javov. Na obr. 1 v náryse, na obr. 2 v bokoryse, na obr. 3 v druhom...

Pohybový mechanismus opěrného základkového štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262539

Dátum: 14.03.1989

Autori: Korczyňski Petr, Fránek Tomáš

MPK: E21F 15/04

Značky: pohybový, štítu, opěrného, základkového, mechanismus

Text:

...mechaniamus opěrného základkového štítu mechanizované výztuže podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na základkové stropnici je pomocí nosných čepů ve vnější vodioí dráze upevněn základkový štít, jehož kloubové spojení s dvojčinným hydrauliekým válcem je tvořeno jezdoem a čepem uloženým v podélném oku základkového štítu, přičemž jezdec je suvně uložen na vnitřní vodicí dráze základkové stropnice.Na přiložených výkresoch je...

Zařízení pro vjezd a výjezd materiálu na závěsné dráze v náraží a kleci jámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261771

Dátum: 10.02.1989

Autor: Bachorik Vladimír

MPK: E21F 13/04, B61B 3/00

Značky: vjezd, jámy, závesné, dráze, náraží, materiálů, zařízení, klecí, výjezd

Text:

...příloěeném výkresu je v nárysu schematícky znázorněno pŕíkladné provedení zařízení pro vjezd a výjezd materiálu na závěsné dráze v náraží e kleci jámy podle vynálezu.sekce závěsné dráhy ggg je před ústím do klece 1 vertikální dopravy opatřena úchytom lg ne závěsech łgł, ne kterém je upevněn tekutinový válec l napojený na ovládače łł. Pístnice lg je připevněna čepem lg k nájezdovému segnentu g, který je pevně spojen s prvním vloženým dlem 3...

Rotační rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 261747

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nykl Jan, Šmerda František, Černý Pavel, Koudelka Karel, Lédl Lumír

MPK: F16K 3/10, E21F 13/06

Značky: rotační, rozvaděč

Text:

...rovinou, procházející jeho osou, na obr. 2 v půdorysu. Na obr. 5 je hydraulické schéma rozváděče. Hlavni části rotačního rozváděče jsou těleso l, unášeč g s těsnicími pouzdrý a rozváděcí deska Ž.Téleso l je hranolovitého tvaru a opatřeno odstupňovanou dutinou lg, v níž je otočně uložen unášeč g a neotočně uložena rozváděoi deska Ž. V tělese l je dále proveden přívod lg tlaku,odpad lg a otvory łž pro připojovaoí šrouby-lg. Na horní ploše...

Zařízení pro kotvení a ovládání polohy vodicího nosníku důlního dobývacího stroje nebo/a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261624

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dzierža Emil, Baránek František, Tkáč Ivan, Novotný Stanislav

MPK: E21D 23/00, E21F 13/10

Značky: stroje, polohy, ovládání, důlního, kotvení, vodicího, dopravníku, zařízení, nosníků, dobývacího

Text:

...vodicího nosníku v chodbě. Zařízení podle vynálezu je výrobné i montážne jednoduché a lze je snadno přízpůsobit pro různé podmínky. je použitelná v případě, že je v porubu pouze vodicí nosník i v případě, že je vodicí nosník připojen k trati porubového dopravniku.Na .pripojených výkresech je zjednodušeně znázorněn príklad provedení zařízení po. dle vynálezu - na obr. 1 v půdorysu, na obr. 2 v bokorysu. Na obr. 3 je hydraulické zapojení...

Transportér peo odtěžení abrazivních materiálů v hlubinných dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 261606

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hájek Eduard, Mitka Jan, Pařenica Jaroslav

MPK: E21F 13/06, B65G 23/14

Značky: transportér, hlubinných, materiálů, odtěžení, dolech, abrazivních

Text:

...4, umístěné ve vratné stanici 9 a poháněcí stanici B, Po dopravní větvi 31 nekončitého pásu 3 je vedena tažná větev G 1 nekončitého řetězu 6 se hřebly 7, zatímco vratná větev 62 je vedena jednak po dně 21 skříně 2,jed-nak po dne 11 tratě hřeblového dopravníku 1, a to ve smeru od poháněcí stanice 8 k Vratné stanici 9. Skříň 2 je v příkladném provedení opatřena v horní části 23 závesy 24 pro její zavěšení na výztuž důlního díla nebo závěsnou...

Mostové manipulační zařízení, zejména pro důlní účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 261500

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zezula Pavel, Pacl Václav, Čtviertka Alfréd

MPK: B61B 3/00, E21F 13/02

Značky: manipulační, mostové, zařízení, účely, důlní, zejména

Text:

...vozících g~dvoustopé závěsné dráhy 1 jsou otočně zavěšena táhla gl, která jsou odnimatelně spojena se závěsnými rameny 2 pomocí nosných čepů gg. K jedné straně závčsných ramen 2 jsou spojovacími čepy gg odnimatelně připojeny dvojité třmeny gl. Do vrchní části třmenů gl je pomocí průchozích čepů 22 odnimatelně připojen vymezovaoí člen 4 s vidlicí 31. Na opačnou stranu závěsných ramen g je připojovacími čepy gg, pomocí jednoduchého třmenu...

Trouba pro foukanou základku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261208

Dátum: 12.01.1989

Autori: Frömgen Bernhard, Kühme Ernst

MPK: E21F 15/10

Značky: základku, trouba, foukanou

Text:

...ve vodorovném a/nebo svislémsměru, tedy i v prostorových křivkách, aby tak sledovalo těsné důlní prostory.Pevná příruba Q trouby g je svou základní stranou pevně přivařena v pouzdru łä, které je spojeno s přírubovým prstencem ll pomocí většího počtu šroubů lg, procházejících děrovaným kotoučem. Přírubový prstenec łl sedí v kruhové drážce łg krycí trubky 5. Přírubový prsteneo ll sedí v kruhové drážce lg krycí trubky É.V pouzdru lg je za...

Vratná stanice hřeblového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261010

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jasoněk Jan, Kožiálová Helena

MPK: E21F 13/06

Značky: stanice, hřeblového, vratná, dopravníku

Text:

...dopravníku, sestávající ze dvou vzájemné pohyblivých částí, řetězového bubnu a m napínacích prvků, podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že první část, v níž je uložen řetězový buben, je nasunuta do druhé části, obě části jsou opatřeny vnitřním vedením a první část je po každé z obou bočních stran opatřens vodítkem, které je posuvně uloženo ve vedení, připojeném k bočnici druhé části,přičemž mezi vnější konec vodítka a druhou část je...