E21F 5/00

Rýchlouzatvárací posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 870

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Petr, Štroch Libor

MPK: E21F 5/00, E21F 11/00, A62C 35/00...

Značky: rýchlouzatvárací, posúvač

Text:

...Tento elektrický impulz uvedie do činnosti ovládací prvok, ktorý spôsobi uzatvorenie posúvaća. Posúvaće slúžia na úplné uzatvorenie potrubných systémov v pripade vzniku explózie a sú preto vhodné na ochranu výrobných procesov a zariadení s kritickým prostredím výbušne nebezpečných prachov. K inicíacii ochrannej činnosti rýchlouzatvárajúceho posúvaća je potrebný signál detektora explózie spracovaný a vydaný riadiacou centrálou, ktorý...

Rýchlouzatvárací posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 869

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Petr, Štroch Libor

MPK: A62C 35/00, E21F 11/00, E21F 5/00...

Značky: rýchlouzatvárací, posúvač

Text:

...ms.Rýchlouzatvárajúci posúvač pracuje vždy V spojeni s vyhodnocovacim systémom. t.zn. detekčným prvkom. ktorý vyhodnocuje vznik explózie a so spracujúcou jednotkou. ktorá prevedie vstupný impulz, napr. tlak. žiarenie. na impulz elektrický. Tento elektrický impulz uvedie do činnosti ovládací prvok, ktorý spôsobi uzatvorenie posúvača. Posúvače slúžia na úplné uzatvorenie potrubných systémov v pripade vzniku explózie a sú preto vhodné na...

Vysokotlaký rozprašovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269741

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kašný Jindřich, Mojžíšek Radim

MPK: B05B 1/00, E21F 5/00

Značky: rozprašovač, vysokotlaký

Text:

...energií spolu s eíektem přisávôní okolního vzduchu do výstupnmo plneho kužeie se dosahuje vyilí účinnosti při zneikodiíovôní resplrabilní trakoe prachu.Vysokotiaký rozprałovač. například v aplikaci u uholněho kombajnu. zlepšuje pracovní podmínky ve etłnovem porubu.Na připojenem výkrese jsou zjednodułenů znáeomůny dva příidady provedení vysokouakého rozpraiovače podle vynálezu. v řezu rovinou. procházející osou roepraäovače. kde na obr. 1...

Bezpečnostní vodní korýtko pro protivýbuchové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 269648

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kaštil Jaroslav, Černín Milan, Zatloukal Jan

MPK: E21F 5/00, E21F 5/14

Značky: korýtko, uzávery, protivýbuchové, vodní, bezpečnostní

Text:

...odstraňuje bezpečnostní vodní korýtko pro protivýbuchové uzá věry, které je tvořenoprotvarovanou nádobou a víkem, vodicím nâatavcem a plováken,kde nádoba je protvarováne zkosenými destrukčními hranami na horním zpevněném okraji,po obvodu a na dvou a dvou protilehlých zkosených stěnách, na rohových stěnách i na dně, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že zkosené destrukční hrany dna jsou ve sve ose nespojítě protvarovany,...

Způsob snížení rizika samovznícení stařin v nadloží dobývaného porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269078

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bilan Zdeněk, Schreiber Petr, Šebesta Jiří

MPK: E21F 5/00

Značky: porubu, samovznícení, stařin, způsob, rizika, dobývaného, nadloží, snížení

Text:

...způsob snížení rizika samovznícení stařin v nadloží dobývaného porubu při vícelávkovém dobývání uhelné sloje stěnováním podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že ve výdušné třídě přídatnými tlaky, za zachování stejného objemového průtoku větrů, se vyrovná tlakový spád na nákratších spojnicích mezi vtažnou a výdušnou třídou. Přídatné tlaky je možno vytvořit například prvky pozitivní regulace větrního proudu, což jsou zařízení,...

Spôsob zhotovenia odľahčovacieho pásma v horninovom plášti dlhého banského diela

Načítavanie...

Číslo patentu: 268554

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hatala Jozef, Lukáč Ján

MPK: E21F 5/00

Značky: banského, horninovom, dlhého, zhotovenia, plášti, spôsob, odľahčovacieho, diela, pásma

Text:

...e odlahčovacími vrtmi.Pri doterajších pracovných postupoch sa porušuje výstuž chodby, prípadne jej pože nie a celý poetup je prácny,Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje ap 3 sob zhotovenie odľehčovacieho pásma v horninovom plášti dlhého banského diela pomocou vrtno-trheca prace podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa zhotovuje väčší prierez výlomu než prierez vyetuženého banského diele a medzera za pažinemi výetuže ee vyplní...

Způsob zamezení provětrávání závalových prostorů a jejich inertizace za postupujícím provozovaným porubem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268150

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vasil Jaromír

MPK: E21F 5/00

Značky: závalových, postupujícím, provětrávání, zamezení, inertizace, prostoru, provozovaným, porubem, jejich, způsob

Text:

...a jejích ínertízace ze poetupujícím provozovanýe porubem podle vynálezu, jehož podateta spočívá V tom, že po vyuhlení a přeložení prvních sekcí od výdušne chodby se zapění prostor za aekcemí, následně ee přaloží delší část - eěríe aekcí s zapění ee závslovýprostor a cyklus se opakuje až k doeežení úvodní třídy, ktoré sa zapění za vratnou steaici. Současně se zspěňovúním ee s výhodou nepouětí do závaloveho prostoru duaík.Výhody způeobu...

Odprašovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268019

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kalisz Tadeáš

MPK: B01D 46/00, E21F 5/00

Značky: zařízení, odprašovací

Text:

...znázorněno jedno příkladnć provedení odprašo vacího zařízení, kde obr. I představuje boční pohled a obr. 2 představuje zařízení v řezu, vedeného rovinou A-A z obr. 1.Potrubí gíku příkladu ocelové lutny je zaústěnc do výsypky spádověho potrubí - ne-~ní kresleno. Na potrubí g je připojen ventilátor i shodněho průměru, který je dále propojen potrubím g nebo přímo na nejméně jeden žlab 9. jenž je ve svém dně 51 upraven do násypek Qg s válcovou...

Odprašovací komora pro čistění výdušných větrů od prachu vznikajícího při důlní činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265270

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hinterholzinger Otto, Handlíř Jaroslav, Hemer Miroslav, Dudák Vladimír, Smetana Josef, Verner Jindřich

MPK: E21F 5/00

Značky: činnosti, prachu, odprašovací, větru, čištění, vznikajícího, důlní, výdušných, komora

Text:

...jednou vrstvou kertáčovych filtračních prvků. Řez rámovym kertáčovým filtrem 3 dvojitou vrstvou kartáčových filtračních prvků je zobrazen na obr. 7, kdežto na obr. 8 je zobrazen řez tkaninovým filtrem. Na obr. 9 je pohled na kartáčový filtrační prvek, jehož příčný řez je uveden na obr. 10. Na obr. 11 je uveden podélný řez filtračním tunelen, ve kterém jsou instalovány jak rámové kartáčové filtry, tak i rámové tkeninové filtry. Obr. 12...

Způsob ochrany raženého dlouhého důlního díla z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261005

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nadvorník Pavel, Kuba Eduard, Šmíd Miroslav, Dittrich Horst, Stejskal Jan

MPK: E21F 5/00

Značky: raženého, důlního, plynů, průtrží, dlouhého, způsob, díla, hlediska, nebezpečí, uhlí, ochrany

Text:

...aplikovat, protože v nadloží do 40 m, resp. v podloží do 70 m nebyla žádné vhodná sloj,kterou by bylo možno použít jako sloj ochrannou. Proto bylo ražení dlouhého důlního díla zastaveno a byla známým způsobem vyrubána sloj v nadloží ve výšce 52 m, která měla úklon 17 °. Sloj V nadloží byla vyrubána v ploše, přesahující kolmý průmět celé plánované trasy dlouhého důlního díla do sloje v nadloží ve všech místech více než 60 m. současně s rubáním...

Způsob preventivní inertizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 259320

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rojíček Petr, Huba Martin, Dřímal Jindřich, Škrabiš Adolf

MPK: E21F 5/00

Značky: preventivní, způsob, inertizace

Text:

...se rozumí nádoba, jež se vyprázdní v přímé souvislosti se změnou teplotních podmínek a/nebo tlakových projevů horského masívu v zavaleném prostoru.způsob preventivní inertizace zbytkü uhelné hmoty a stařinné atmosféry v zavalovaném prostoru porubu má přednasti v tom, že může být prováděn soustavně v době dobývacího procesu,nenarušuje plynulý cyklický chod porubu a přitom zabraňuje vzniku procesu samovznícení nebo prodlužuje inkubační dobu...

Banský nafukovací vankúš pre chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259236

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fabián Stanislav, Kocůrek Ladislav, Maras Matej, Turinský Miroslav, Orlovský Ján, Gavlák Jozef, Švihel Jiří

MPK: E21F 1/10, E21F 5/00

Značky: chodby, nafukovací, vankúš, bánsky

Text:

...menej náročná na tepelnú a elek- trickú energiu. Riešenie umožňuje dvojúčelové použitie na uzatvaranie banských chodiebi na kontrolu vzduchotesnosti /vodotesnosti/ banských chodieb alebo priestranných kanalizácií pri novom ukladani, lokalizovaní porúch, pri havarijných prípadoch ropného hospodárstva. núdzovo je možné nafukovaci vankúš využiť ako nizkotlaké zdvíhacie zariadenie banskej výstuie alebo na zdvíhanie V bažinatom teréne.Na...

Stavebnicové zařízení pro zneškodňování zdrojů prašností

Načítavanie...

Číslo patentu: 247207

Dátum: 01.08.1988

Autor: Huoa Vladislav

MPK: E21F 5/00

Značky: zneškodňování, stavebnicové, zdrojů, prašnosti, zařízení

Text:

...i jednoduché čištění přičemž zlepšuje podmínky pro smáčení prachu a přitom umožňuje proudění vzduchu skrz zařízení do okolního prostoru.Na připojeném výkresu je znázorněno v axonometrickém pohledu s částečnými řezy příkladné provedení stavebnicového zařízení pro zneškodňovaní zdrojů prašností, aplikované na křížovémStavebnicové zařízení pro zneškodňovaní zdrojů prašnosti je provedeno z trubkových stojek l opatřených kolíky Q a úchyty 1,...

Způsob ochrany rubání z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257897

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kuba Eduard, Nadvorník Pavel, Stejskal Jan, Šmíd Miroslav, Dittrich Horst

MPK: E21F 5/00

Značky: nebezpečí, rubání, způsob, uhlí, ochrany, hlediska, plynů, průtrží

Text:

...je nadložní sloj ve vzdálenosti od 40 do 60 m včetně,deqazuje se mimo uhelnou sloj s nebezpečím průtrží uhlí a plynů také její nadloži do vzdálenosti min. 20 m a/nebo její podlaží do vzdálenosti min. 10 m. Pokud však je volena nadložní sloj ve vzdálenosti od 60 do 80 m, degazuje se mimo uhelnou sloj s nebezpečím průtrží uhlí a plynu, V níž je chránené rubání vedeno, vždy alespoň její nadloží do vzdálenosti min. 20 m. Teprve pote se provádí...

Způsob ochrany dlouhého důlního díla protiprůtržovou trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 256693

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nadvorník Pavel, Ramík Milan, Neumann Pavel, Šmíd Miroslav, Stejskal Jan

MPK: E21F 5/00

Značky: způsob, trhací, ochrany, protiprůtržovou, dlouhého, důlního, prací, díla

Text:

...vý vinu uhlené sloje.Domlnantní částí profilu uhelné sloje nebo jejího zbytku je celý profil uhelné sloje nebo jejího zbytku. V případě tektoniokého porušení profilu na čelbě, kdy je prifil rozčleněn do několika částí, je dominantní vždy největší část profilu uhlené sloje nebo jejího zbytku.Dosahovou zónou je oblast po obou stranách profilu uhelné sloje na čelbě dlouhého důlního díla, v níž exploze náloží zajistí ještě potřebný účinek...

Způsob zjišťování a snižování nebezpečí vzniku průtrží uhlí a plynů při ražení dlouhého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253359

Dátum: 12.11.1987

Autori: Stejskal Jan, Nadvorník Pavel, Šmíd Jaroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: důlního, vzniku, snižování, řazení, nebezpečí, způsob, díla, plynů, zjišťování, uhlí, průtrží, dlouhého

Text:

...deeorpoe in situ a deeorbovatelná plynonosnost a ve kterém se měří hodnoty počáteční plynové produkce a tlaku plynů Přitom odběr vzorků vrtné drtě se provádí počínaje hloubkou 2,0 metrů vždy v intervalu 0,2 metru před doaažením hranice každého celého jednoho metru délky vrtu. Vrtání ae přerušuje pouze při dosažení této hranice, kde ee provádí nejprve měření počáteční plynové produkce a poté se utěsní poslední 0,5 až 1,0 metru vrtu, přičemž v...

Způsob ochrany elektrického zařízení před výbuchem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253278

Dátum: 15.10.1987

Autori: Koptikov Viktor, Ševčenko Nikolaj, Ichno Vladimir, Chorunžij Michail, Dikij Jurij, Pogorelskij Abram, Kolosjuk, Černikov Nikolaj, Torgašev Viktor, Parchomenko Alexandr, Koriněv Boris

MPK: E21F 5/00

Značky: zařízení, provádění, způsobu, ochrany, způsob, před, výbuchem, tohoto, elektrického

Text:

...cpem ocymecTBnHmT c onebexennem ao apeueuu no orHomeumo x BKmoqeHmo sanmu-Horo annapara.Hna peanusauHuyKasaHHoro cnocoöa Bspuaoaamnruanexrpooőopyosauua n 3 BecTHo ycwpoňcwso aamnwm, conepmamee awuux rasosoü samnTu,.ycTaHosneHumů so aapunoonacnoů sone H soseücrnymmnň qepes onpocHmň 6 noK ucxpoóesonacuoro úcrouuuxa nurauun Ha sammrnmñ annapaT,6 noKHpoBouuuü önox H samumume oöonoqxú, B KOTODHX pacnonomeao snexrpooôopyopanue (cm. npanuna...

Pomocné zariadenie k agregátu na výrobu peny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235252

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kiaba Vojtech, Šmida Ladislav

MPK: E21F 5/00

Značky: pomocné, zariadenie, agregátu, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom sa rieši problematika využitia kompresora v prostrediach s nebezpečím výbuchu metánu, v súvislosti s agregátom na výrobu peny. Výsledkom riešenia je pomocné zariadenie k agregátu na výrobu peny určené predovšetkým pre banské prevádzky, ktoré pozostáva z dvoch základných jednotiek, pričom prvá základná jednotka obsahuje nadprúdový istič, prepojený jednak so stykačom pre ovládanie agregátu a jednak s druhým stykačom, pre ovládanie...

Způsob likvidace metanových vrstev v prostoru před plavenou uzavírací hrází

Načítavanie...

Číslo patentu: 252671

Dátum: 17.09.1987

Autori: Krupník Oldřich, Schmidt Kurt, Medák Jiří

MPK: E21F 5/00

Značky: likvidace, vrstev, způsob, hrází, plavenou, metanových, prostoru, před, uzavírací

Text:

...od ostatních používaných a větrných částí dolu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se do místa styku plaveného hrázového tělesa se stropními horninami vhání vzduch, jehož tlak je vyšší nežli tlak stařinné atmosféry.Výhody způscbu likvidace metanových vrstev před plavenou uzavírací hrází oddělující plynodajné staříny od ostatních používaných a větraných částí dolu podle vynálezu spočívají ve vyšší účinnosti, vyšší bezpečnosti...

Způsob zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů již vyraženého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252252

Dátum: 13.08.1987

Autori: Nadvorník Pavel, Šmíd Miroslav, Stejskal Jan

MPK: E21F 5/00

Značky: díla, důlního, vyraženého, zjišťování, uhlí, průtrží, způsob, plynů, nebezpečí

Text:

...hloubek. Úsek dlouhého důlního díla po obou stranách ústí jednotlivých průzkumných vrtů do vzdálenosti rovné hloubce tohoto průzkumného vrtu je bez nebezpečí průtrže uhlí a plynů, pokud jsou v tomto průzkumném vrtu naměřené hodnoty počáteční plynové produkce nižší než 3,0 1.minl a počáteční rychlost desorpce in situ v hloubce do 4 m nižší než1,5 cm 3/10 g . 35 s/l, popřípadě v hloubce 4 m a více nižší než 1,3 cm 3/log . 35 s/1 a hodnoty...

Hmota pro uzavírání důlních chodeb a pro ochranu uhelných slojí před samovznícením

Načítavanie...

Číslo patentu: 233855

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vočadlo František, Hrubý Vladimír, Jiříček Bedřich

MPK: E21F 5/00

Značky: uhelných, chodeb, sloji, před, důlních, uzavírání, samovznícením, ochranu, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota při zpomaleném tuhnutí nabývá na objemu, čímž umožňuje velmi dobré vyplnění volných prostor a vytváří podmínky pro dokonalé izolování uzavíraných důlních chodeb nebo povrchu závalového materiálu. Zpoždění tuhnutí odstraňuje problémy, které v praxi vznikají při použití sádry jako důsledek krátké doby, tuhnutí, které způsobuje ucpání hadic, poruchy čerpadel, a tím znemožnění zásahu. Hmota sestává ze 100 hmotových dílů sádry nebo ze směsi...

Způsob zneškodňování prachu a zamezení zapálení metanovzdušné směsi při ražení razicími stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234737

Dátum: 01.03.1987

Autor: Páleník Jaroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: prachu, metanovzdušné, provádění, zařízení, stroji, způsobu, řazení, způsob, tohoto, zapálení, razicími, zneškodňování, směsi, zamezení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti hygieny práce na hlubinném dole. Týká se způsobu a zařízení k zneškodňování prachu se současným zamezením zapálení metanovzdušné směsi při ražení chodeb razicími stroji. Podstata spočívá v tom, že do prostoru řezného orgánu a na čelbu je vrhána těžká pěna a za ním je vytvářena vodní clona, přičemž vodním zdrojem je s výhodou voda z chladiče hydrauliky razicího stroje. Podstata zařízení spočívá v tom, že zařízení sestává z...

Způsob stanovení anomálních projevů horských tlaků v důlním díle

Načítavanie...

Číslo patentu: 237499

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bubík Karel

MPK: E21F 5/00

Značky: důlním, stanovení, tlaku, anomálních, horských, projevů, díle, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení anomálních projevů horských tlaků v důlním díle, tj. průtrží plynů, uhlí a hornin, horských otřesů, neřízených závalů a podobně v důlním díle. V zájmové oblasti důlního díla se změří před každou další opakující se operací, případně i v průběhu každé další opakující se operace, objemové množství metanu nebo metanu a kysličníku uhličitého, které se porovnají s předcházejícími hodnotami a určí se ukazatel...

Automatický spúšťač hasenia pre miesta s nebezpečenstvom výbuchu vplyvom prekročenia povrchovej teploty stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 234895

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bezděk Karel

MPK: E21F 5/00

Značky: povrchovej, teploty, automatický, prekročenia, miesta, spúšťač, nebezpečenstvom, vplyvom, stroja, hasenia, výbuchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka automatického spúšťača hasenia pre miesta s nebezpečenstvom výbuchu plynu vplyvom prekročenia povrchovej teploty stroja a je určený pre tepelnú ochranu výfukového systému, hlavne u banských lokomotív. Podstata automatického spúšťača spočíva v použití tavného materiálu s teplotou tavenia 140 až 150 °C ako upchávky prívodu CO2 od hasiaceho prístroja. Konzola zariadenia je pripojená k povrchu stroja, na ktorej je skrutkami...

Zapojení pro hlídání přítomnosti metanu a kysličníku uhelnatého v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231716

Dátum: 15.07.1986

Autori: Vrána Vlastislav, Smetana Jaromír, Plocek Jiří

MPK: E21F 5/00

Značky: metanu, zapojení, uhelnatého, přítomnosti, hlídání, kysličníku, zásobníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro hlídání přítomnosti metanu a kysličníku uhelnatého v zásobníku, zejména v hlubinných dolech. Podstatou je odběrová sonda umístěna uvnitř zásobníku a v místě skipového vyprazdňování v plnicím kanále skipu. Sonda je spojena pružnou trubicí s infraanalyzátorem, který je vedením napojen jednak na dispečink a jednak na reléovou skříň. Zapojení podle vynálezu lze s výhodou použít ve všech zásobnících uhlí, sypkých hmot a...

Nevýbušný akumulátorový zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 231463

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sivek Vladimír, Křenek Jan

MPK: E21F 5/00

Značky: nevýbušný, akumulátorový, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru elektromechaniky. Týká se nevýbušného akumulátorového zdroje s možností odběru energie nebo jeho dobíjení prostřednictvím nevýbušné blokované zásuvky a vidlice, zejména vhodného pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Je tvořen skříní s akumulátory. Na skříni je umístěno prostřednictvím závěrných ploch víko se svorkovnicovým prostorem, ve kterém je umístěna jednak nevýbušná průchodka, nevýbušný centrální spínač s ovládací hlavicí...

Zařízení pro automatické ovládání zkrápění prachu v pracovní zóně uhelného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236439

Dátum: 01.06.1986

Autori: Ryška Miroslav, Opletal Jaroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: ovládání, pracovní, zkrápění, prachu, pluhu, uhelného, automatické, zóně, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatické ovládání zkrápění prachu v závislosti na okamžité poloze uhelného pluhu. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že do hydraulického obvodu přesouvacích válců hřeblového dopravníku je vřazen řídicí válec přívodu postřikové vody k trysce, tento řídicí válec je ovládán změnami tlaku v přesouvacím válci vyvolanými reakcí přítlaku přesouvacího válce na hřeblový dopravník a na uhelný pluh v okamžiku kdy uhelný pluh rozpojuje...