E21F 17/18

Poplachový systém v tuneli, najmä cestnom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7172

Dátum: 01.07.2015

Autor: Štefan Jiří

MPK: G08B 25/10, E21F 17/18, G08B 21/02...

Značky: cestnom, systém, najmä, poplachový, tuneli

Text:

...operátorov mobilných teléfćnov a v ich obojstrannéj spolupráci.Takto vzniknutý systém dokáže, vďaka rozšíreniu mobilných telefónov, po svojej aktivácii vyslať bezpečnostné hlásenie alebo varovnú informáciu na každý mobilný telefón pripojený k bunke alebo bunkám,v tunelovej stavbe alebo v jej blízkosti, mobilného operátora, a to v príslušnej jazykovej mutácii.Vďaka tejto identifikácii je k dispozícii aj zoznam čísel, na ktoré bola...

Zajišťovací zařízení proti překročení dovoleného tahu ve vlečném kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242820

Dátum: 01.04.1988

Autori: Berka Zdenik, Morávek Josef, Havlíeek Werner

MPK: E21C 27/02, E21F 17/18

Značky: vlečném, kabelů, zařízení, zajišťovací, překročení, proti, dovoleného

Text:

...byla stanovena výpočtem. Včasným vypnutím dobývaoího kombajnu se zabráni poškození vlečného kabelu a tím se zvyšuje i bezpečnost osádky ve stěnovém porubu.Příkladné provedení zajištovacího zařízení podle vyná-pVlečný kabel Je uchycen samoevomou drátěnou obJímkou 2 v oku 2 g nebo gg páky i. Tahová síla .je trvale přenášena z vlečného kabelu přes páku l na píatg pmpocí krátké píatnice 2. Pika J., uchycená kyvnš v čepu i k víku 2 tlakové...

Jiskrově bezpečné zařízení pro integrovanou evidenci chodu důlních dopravníkových linek automazovaných pneumaticko-elektrickým systémem a dálkové ovládání dopravníkové linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254702

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sprušil Jiří, Koutný Karel

MPK: B65G 47/22, E21F 17/18

Značky: dopravníkové, linek, integrovanou, systémem, evidenci, jiskrově, linky, dálkově, bezpečné, dopravníkových, automazovaných, pneumaticko-elektrickým, zařízení, ovládání, chodu, důlních

Text:

...dopravníků vedlejších linek, dopravníků linky hlavní má přecejchovanou stupnici na počet O až 10 dopravníků avyznačenou polohu na stupnici pro kontrolu napěčového stavu stejnosměrného zdroje.Měřič proudu má paralelné zapojenou diodu V propustném směru proti přetížení a je zapojen V serii s kompenzačním potenciometrem, kterým se vykompenzuje rozdíl odporu vedení,vnitřního odporu přístroje a.pok 1 esu napětí jediného zdroje stejnosměrného...

Zapojení elektropneumatického dálkového ovládání u linek důlních dopravníků automatizovaných pneumatickoelektrickým systémem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247402

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kalina Vladimír

MPK: E21F 17/18

Značky: linek, dálkového, ovládání, automatizovaných, elektropneumatického, systémem, zapojení, důlních, dopravníku, pneumatickoelektrickým

Text:

...dopravníků jiskrově bezpečného dálkového ovládače.Mikrospínač v sérii zapojený s ohmickým odporem jiskrově bezpečného snímače chodu pásusběrného dopravníku linky hlavní je zapojen dvojvodičem přes spojovací krabici do samostatného obvodu vedeného ve společném kabelu pro jiskrově bezpečné obvody a napojeného přes spojovací krabici vícevodičovým kabelem do obvodu evidence chodu dcpravníků, přičemž oba obvody snímaní chodu dcpravníků jsou...

Zapojení pro logické vyhodnocování vstupních binárních signálů, zejména důlních lokálních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 245590

Dátum: 15.09.1987

Autori: Blažej Anton Akademik, Knotková Eva, Sluka Pavel, Sommer Alexander

MPK: G05B 24/02, E21F 17/18

Značky: zapojení, logické, binárních, důlních, signálu, lokálních, automatik, vyhodnocování, zejména, vstupních

Text:

...vstupních binárních signálu sestává z prvního až n-tého vstupního členu 1.1 až 1.n prvního stupně a z prvního až n-tého vstupního členu2.1 až 2.n druhého stupně, které obsahují odporový dělič přizpůsobující napětově Vstupnísignály pro další návazné členy, dále z prvního až n-tého usměrňovacího členu 3.1 až 3.nprvního stupně a prvního až n-tého usměrňovacího členu 141 až 143 druhého stupně, které obsahují elektronické oąvody...

Logická vyhodnocovací zařízení, zejména pro lokální důlní automatizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 245589

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rendoš František, Zelník Addej, Reiser Vladimír, Košík Martin

MPK: E21F 17/18, G05B 24/02

Značky: důlní, zejména, zařízení, vyhodnocovací, lokální, automatizaci, logická

Text:

...7.1.2 až 7.n.2 prvního až n-tého vazebního členu 7.1 až 7.na současně se všemi výstupy 8.1.3 až 8.n.3 prvního až n-tého zesilovacího členu 8.1 ažgpn. Druhý vstup §LłLg prvního zesilovacího členu §Lł je spojen s prvním výstupem gLłLg prvního indikačního členu § 41, jehož druhý výstup 2414 je spojen s prvním vnějším signálovým výstupem §L 1 ł prvního indíkačního členu § 41. Třetí výstup gLłL 1 prvního indikačníhočlenu 21 je spojen s...