E21F 17/00

Expanzná horninová kotva a systém na ukotvenie kotvy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5001

Dátum: 12.05.2004

Autori: Öberg Fredrik, Kanflod Morgan

MPK: E21F 17/00, E21D 21/00

Značky: expanzná, systém, horninová, kotva, kotvy, ukotvenie

Text:

...potrebná špeciálne skonštruovaná upínacia hlava pre horninovú kotvu 7 podľa tohto vynálezu.0024 Vzobrazenom uskutočnení spojovacie puzdro 8 zahrnuje prirubu 13, o ktorú sa opiera hominová platňa 14. Ako podpera hominovej platne 14 do úvahy prichádzajú aj iné prostriedky než prlruba. Skutočnosť,že homínovú platňu 14 možno použit v spojení s horninovou kotvou 7, možno horninovú kotvu 7 použiť aj ako podpem hominy, čo nie je možné so závesnýmí...

Zariadenie na sledovanie vybraných parametrov banskej veternej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 129

Dátum: 11.08.1993

Autor: Dametz Vítězslav

MPK: E21F 17/00, G01D 7/04

Značky: banskej, zariadenie, sledovanie, parametrov, vybraných, siete, veternej

Text:

...napájen ze stabilizovaného zdroje 5 a současně teplotné kompenzován2 teplotního snímače 11. Z výstupu převpdníku tlaku 1 je elektrickýsignál přiveden na vstup integračního obvodu § s proměnnou délkou integrace, jehož výstup je veden na první vstup korekčníhp obvodu ZLa po úpravě je tento signál veden z jeho prveho výstupu na první vstuo přepínače QL jehož první výstup je veden na vstup indikačního ob vodu Q a druhý vstup na další vstup...

Zapojení jiskrově bezpečného výstražného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269832

Dátum: 14.05.1990

Autor: Černín Václav

MPK: E21F 17/00

Značky: zařízení, jiskrově, bezpečného, zapojení, výstražného

Text:

...omezovače je provedeno pomocí tranzistoru li, jehož kolektor je připojen na bázi tranzistoru ll. Tranzistor lg má v emitoru zapojen rezistor lg a jeho báze je připojena na odporový delič, tvorený rezistory il, łg. K vstupní částí l je paralelně přípojen kondenzátor gg zdroje 2. Kondenzátor gg zdroje g je v sérii s rezistorem gg proudové ochrany 2, zátěží 5 a tyristorem Ž. Zátěž 5 je tvořena sérioparalelní kombinací světelných diod AQ....

Snímač sklonů pro báňskotechnologická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266631

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kovář Václav, Brožík Josef

MPK: E21C 47/02, E21F 17/00

Značky: zařízení, sklonu, snímač, báňskotechnologická

Text:

...rovnoběžných se směrem pohybu závaží jsou připevněna tlumicí žebra ve svislé pcloze a na vnitřních bočních stěnách kolmých ke směru pohybu závaží jsou připevněna tlumicí žebra ve vodorovné poloze. Ve vrchní stěně každého tlumiče je podélný otvor.Snímač sklonu pro báňskotechnologická zařízení podle vynálezu zvyšuje přesnost, odolnosta nezávislost snímání sklonu na mechanických rázech a kmitání báñskotechnologických zařízeníi při maximálních...

Těsnění součástí závěru nevýbušného elektrického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266082

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hahn František, Hrubý Jaromír

MPK: E21F 17/00

Značky: závěru, zařízení, nevýbušného, těsnění, elektrického, součástí

Text:

...provozu funkčnost takové spáry není reálne.Problém spolehlivého zabránění zápalného průšlehu u nevýbušných elektrických zařízení při zkratové zkoušce na hliník řeší těsnění podle vynálezu, jehož podstatou je, že alespoň jedna z těsněnýoh součástí je na obvodě dosedací plochy opatřena dřážkou. v jejíž stěnách kolmých k dosedací ploše, je Vytvořeno zahloubení, v němž je uložen prizmatický těsnicí prvek tak, že jeho vnější hrana je přesazena nad...

Vodorovné segmentové zařízení pro uzavírání zásobníků na sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 244287

Dátum: 01.05.1988

Autor: Gažovie Peter

MPK: B65D 90/58, E21F 17/00, B65D 90/64...

Značky: vodorovné, zařízení, sypký, zásobníku, materiál, uzavírání, segmentové

Text:

...a přitom přispívá ke zlepšení pracovních podmínek a životního prostředí.Na přiložených výkresoch je schematicky znázcrněno příklsdné provedení zařízení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled na vodorovné segmentová zařízení a obr. 2 představuje uzavírací zařízení v řezu vedeném rovinou A-A 2 obr. 1.Vodorovné segmentová zařízení pro uzavírání zásobníku je tvořeno obloukovcu lížinou l , která je přivařena na spodní části...

Modelová výstuž chodieb pre fyzikálne modelovanie silového pôsobenia horninového masívu na banské chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247004

Dátum: 15.01.1988

Autori: Svoboda Ivan, Voddáeek Miloslav

MPK: E21F 17/00

Značky: banské, modelová, chodieb, horninového, modelovanie, masivů, chodby, pôsobenia, silového, fyzikálne, výstuž

Text:

...podľa vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že modelová výstuž je vytvorená z drôtu skrútenébo do tvaru alespoñ časti špirály, scelenej v axiálnom smere po obvode pozdĺžnymi výstuhami. Mode 4lová výstuž je s výhodou iopatrená po obvodu špirály záhyby tvaru plsmena U, orientovanými radíálně do vnútra výstuže a jednotlivé uzavreté segmenty špirály, sú s výhodou opatrené priečnymi podperami.Hlavné výhody modelové výstuže podľa vynálezu,...

Pružinový muitiplikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244596

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stehno Josef, Holan Jioí

MPK: E21F 17/00, E21D 11/00

Značky: pružinový, muitiplikátor

Text:

...priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia pružinového multiplikátora. Hydraulický dotahovač 11 je opatrený priložkou 2, spojenou s piestom 7 a s tele 4som doťahovača 1, spojenom s pružinami 12. Diferenciálny valec 3 je opatrený piestom valca 14 s hydraulickým rozvá-dzačom 5,spojeným jednak s tlakovou vetvou s a tiež spätnou vetvou 4. Tlakové vetva 9 je spojena s hydraulickou hadícou 13 a je v nej zaradený spätný ventll 8 a škrtiacl...

Sťahovač segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244595

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kos Jioí, Mour Ladislav

MPK: E21D 11/40, E21F 17/00

Značky: sťahovač, segmentov

Text:

...v bočnej časti telesa stuahovača segmentov, dosahuje sa jednak zníženie celkovej dĺžky sťahovača segmentov a tiež výhodnejšieho priestorového usporiadania pri budovaní výstuže,Rukoväť neprekáža hadiciam a kabli. Riešenim pevného a otočného háku sa dosiahne priaznivého zakladania obidvoch hákov za úchytné časti segmentov výstuže, nako 1 4ko jeden z nich je možné odklopiť a miernym pootočenim najprv zasunúť pevný hák a .náväzne priklopiť hálk...

Reverzačný zosilovač tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244594

Dátum: 15.01.1988

Autor: Fulneeek Petr

MPK: E21F 17/00, E21D 15/58

Značky: tlaku, zosilovač, reverzačný

Text:

...zosilovača tlaku.Na hydraulický rozvádzač 5 je napojená jednak hlavná pracovná vetva 13 a tiež pomocná pracovná vetva 12, zapojená na výstupnü stranu doťahovača výstuže 7. Do hlavnej pracovnej vetvy 13 je zapojeuý spätný ventil B a diierenciáiny valec 8. Tieto 4dva prvky sú zapojené paralelne. Pred diferenciálny valec 8 je zapojený škrtiaci prvok 10, ktorý môže predstavovať trysky, škrtiaci ventil a pod. Poistný ventil 9 je zapojený na výstup...

Zařízení k čištění sběrně nádoby sběrače důlních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246700

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vodieka Miloslav, Stach Jindoich, Kalous Vladimar, Pavlica Ivo, Baroš Vladislav

MPK: E21F 17/00, B08B 9/08

Značky: zařízení, důlních, sběrné, nádoby, kalů, čištění, sběrače

Text:

...válci přikloubenými ke konzolám sběrné nádoby.Důlní sběrač kalů vybavený zařízením k čištění sběrné nádoby podle vynálezu dosahuje vyšších výkonů, neboč zařízení čistí sběrnou nádobu od sedimentovaných kalú, čímž lze plně využít jejího obsahu a dále pohybem své čisticí lišty misí načerpané kaly a tím usnadňuje a urychluje jejich vyprazdňování ze sběrné nádoby.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení k...

Zařízení pro čištění odvodňovacích důlních stružek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246690

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rybín Jioí, Kaiser Ladislav, Babka Jioí, Danik Josef, Reinhold Josef, Lácová Margita

MPK: E01H 8/10, E21F 17/00

Značky: stružek, odvodňovacích, důlních, čištění, zařízení

Text:

...lg s uzavíracím elementem ll a savicí lg. Dale vývěvou kompresorem 5 silově spojeným s hydromotorem lg. Shěrná tlaková nádoba 2 může být k podvozku Ě připojeného sběrného vozu ł upevněna sklopné čepy lg, oky lg a hydraulickým válcem ll.Účinkem motoru 1 důlní lokomotivy 3 je poháněn hydrogenerátor §, který čerpá z nádrže Q pracovní kapalinu a prostřednictvím vedení 3 napájí tlakovou pracovní kapalinou hydraulický motor li, který poháni vývěvu -...

Zařízení pro strojní rozrušování a odstraňování kalů, usazených v sedimentačních jímkách a žumpovních překopech

Načítavanie...

Číslo patentu: 244890

Dátum: 14.08.1987

Autori: Fischer Artur, Reist Walter

MPK: E02F 3/88, E21F 17/00

Značky: jímkách, kalů, zařízení, sedimentačních, rozrušování, strojní, žumpovních, překopech, odstraňování, usazených

Text:

...výkresech/je schematicky znázorněno jedno příkladné provedení zařízení Pre odstraňovaní kalů, usazených v sedimentačních jímkách a žumpovních překopech podle vynálezu, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled, a obr. 2 bokorysný pohled na zařízení.Na konstrukcí 3 tvořené prodlouženým podvozkem dülního vozu jsou šikmo umístěny dvě výměníkové komory l válcového tvaru. Na přední části výměníkových komor l jsou připojena sací potrubí 3 se...

Způsob čištění stok, jímek a žumpovních překopů v dole odsáváním zvodnělých usazenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251853

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vatolík Karel, Pařenica Jaroslav

MPK: E21F 17/00

Značky: žumpovních, jímek, zvodnelých, čištění, překopů, způsob, usazenin, stok, odsáváním

Text:

...U 0111,že se zvudnělá usazeiíína v místě výskytu nasaaje do potrubí a přetlakem (lopraví Ido nádoby, nebo vzájemné pr-opiojených nádob,kde se filtrací zbaví přebytečne vody a sedimentuje, načež se diopraví stejně jako běžná vytěžoná rubanisnn v dopravní nádobě na povrch drolu nebo je Vykbo-pelna docentrálního zádobníku vertikálního svkípovéiho těžníhb zařízení.Výhodou způsobu čištění stíok, jímek a žuimpowních překiopů odsáváním zvodnělých...

Mobilní zařízení pro čištění stok v dlouhých důlních dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243865

Dátum: 15.06.1987

Autor: Koláo Lumír

MPK: E21F 17/00, E02F 5/28, E02F 3/88...

Značky: dílech, důlních, čištění, zařízení, dlouhých, mobilní

Text:

...zařízení pro čištění stok v dlouhýoh dúlních dílech (obr. 1) je tvořeno kľuzným sacím košem 3, umístěným ve stoce ll a uchyceným pomocí řetězu § k tažné jednotce l, kupříkladu dülní lokomotivě, za níž je napojena nejméně jedna zatěsněná nádoba 5 vzájemně jsounádoby É propojeny pružnoutrubicí gg. Na prodloužené části gł kluzného sacího koše g jeumístěn míchač 1 s turbínou gł, napajenou stlačeným vzduchem z tažné jednotky l, nebo napojenou...

Soustava pro ochranu důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 250077

Dátum: 15.04.1987

Autori: Požár Josef, Špirek Jiří, Lucák Otakar, Mitka Pavel

MPK: E21F 17/00

Značky: ochranu, soustava, důlních

Text:

...ochranného pilíře, například svážných, prorážek a chodeb,sestavající z plných a jednoduchých hraní,které tvoří ztracenou výztuž, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že hraně jsou uspořádaný do udělících žeber. Ve směru od zavalu k porubu jsou v řadě za sebou postaveny s výhodou jednoduché hráně a dvojice plných hraní.soustava ochrany důlních děl v předpolí porubu podle vynalezu má výhody v tom,že dělicíml žebry se porub rozdělí na...

Způsob přípravy horniny pro ražení důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234417

Dátum: 01.03.1987

Autori: Smolík Jiří, Berka Václav, Benda Roman

MPK: E21F 17/00, C09K 7/04

Značky: horniny, díla, způsob, přípravy, důlního, řazení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy horniny pro ražení důlního díla, zejména vrstev s obsahem kyselých škodlivin, neutralizací hydroxidem vápenatým. V zakyselené horninové vrstvě o pH nižším než 6 se v zájmové oblasti nejdříve vyvrtají neutralizační vrty o délce 1 až 40 m a o průměru 33 až 72 mm, jejichž rozteč je 0,5 až 2,5 m. Neutralizační vrty jsou vrtány ve směru osy budoucího důlního díla pod úhlem 0 až 45° od osy. Do neutralizačních vrtů se...

Způsob ovlivňování plynového režimu v uhelných slojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 234340

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kuba Eduard, Pastrňák Jiří, Lát Jindřich, Rakowski Zikmund

MPK: F42D 1/02, E21F 17/00

Značky: slojích, uhelných, režimu, způsob, plynového, ovlivňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ovlivňování plynového režimu v uhelných slojích spočívá v navrtání dlouhých vrtů nad nebo pod okrajovou částí uhelné sloje. Tyto vrty se nabíjejí trhavinou v maximálně možné délce a odpálí. Trhací prací vzniká síť sekundárních trhlin v horninách v okolí okrajové části sloje, což příznivě ovlivňuje napěťový stav plynů v uhelné sloji a její plynopropustnost. Uvolňování plynů z uhelné sloje probíhá potom pozvolněji a bez nárazových špiček...

Soustava pro automatickou kontrolu návěstí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233551

Dátum: 01.02.1987

Autor: Vavříček Valter

MPK: B66B 19/06, E21F 17/00

Značky: kontrolu, automatickou, soustava, návěsti

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je soustava pro automatickou kontrolu návěstí, zejména v důlní dopravě, u těžního stroje. Tuto soustavu lze využívat u většiny těžních strojů a podobných dopravních zařízení, včetně takových, která mají řídicí automatiku, ale občas ještě musí být řízená obsluhou. Úkolem vynálezu je vytvořit automatickou kontrolu návěstí jakožto soustavu, jejímž centrem by byl samočinný počítač, který by za účelem technické prevence proti...

Způsob aktivní zábrany vzniku průtrží uhlí a plynů a jiných plynodynamických jevů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233958

Dátum: 01.12.1986

Autor: Bubík Karel

MPK: E21F 17/00

Značky: jevů, aktivní, plynodynamických, plynů, průtrží, uhlí, zábrany, vzniku, způsob, jiných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zamezit vzniku průtrží plynů a uhlí, případně výsypů uhlí apod. a zároveň zvýšit bezpečnost práce v důlních provozech rizikových slojí. Uvedeného účelu se dosáhne vrtáním soustavy vrtů průměru 42 až 65 mm a délky 3 až 8 m ve směru předpokládaného výhozu uhlí při současném průběžném kontrolovaném odstraňování uhelné drtě ze stěn aktivně zatlačovaných úseků vrtů. V těchto polohách vrtů se pokračuje s vynášením vrtné drtě za...

Naváděcí skluz

Načítavanie...

Číslo patentu: 234093

Dátum: 01.10.1986

Autori: Sehnal Miroslav, Hadrava Josef, Lecian Jaroslav

MPK: E21F 17/00, B65G 47/18

Značky: naváděcí, skluz

Zhrnutie / Anotácia:

Naváděcí skluz je určen pro usměrňování toku těživa na šroubovicový skluz ve svislých důlních zásobnících na uhlí. Sestává z řady prstencovitých segmentů, jejichž čela svírají ostrý úhel ? a jsou opatřena přírubami s oválnými otvory pro šroubové spojení. Vzájemným natočením prstencovitých segmentů lze nastavit vhodný úhel sklonu jednotlivých částí naváděcího skluzu a provést prostorovou úpravu jeho tvaru pro správné navedení těživa na...

Důlní registrační konvergenometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 230625

Dátum: 15.05.1986

Autor: Budírský Stanislav

MPK: E21F 17/00

Značky: důlní, konvergenometr, registrační

Zhrnutie / Anotácia:

Důlní registrační konvergenometr upevněný na důlní výztuži, vyznačující se tím, že na pohyblivé části důlní výztuže, zejména na výsuvném sloupu /1/ důlní stojky je upevněn hřeben s pilovitým či křivkovým ozubením /4/, do jehož zubů zapadá pístnice snímacího hydraulického válce /3/ upevněného na nepohyblivé části výztuže, zejména na pevném sloupu /2/ důlní stojky, přičemž snímací hydraulický válec /3/ je propojen hadicí /7/ s registračním válcem...