E21F 15/08

Opěrný základový štít

Načítavanie...

Číslo patentu: 260721

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hranoš Bořivoj, Líčka Milan, Korczyňski Petr, Ptáček Milan

MPK: E21F 15/08, E21D 23/00

Značky: štít, opěrný, základový

Text:

...pro prostorové přemístění štítu podél vedení v. základkové stropnicí je štít opatřeu kloubovými spojte táhlem.Kinematíka prostorového přemístěni základkového štítu je zajíšto-vána jednoduchým klou-bovým uchycením a přídavvným táhlení,čímž je umožněno jednak úplné sklopení štítu pod základkovou stropnicí a jednak ú 4činné upěch-ování a přídržování svahu základkového materiálu během přesouvání sekcí. Základkový štít podle vynálezu je instalován...

Zařízení pro čelní vypouštění materiálu z potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257628

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krejčík Ladislav, Thiemel Dieter

MPK: E21F 15/08, B65G 53/42

Značky: zařízení, vypouštění, potrubí, čelní, materiálů

Text:

...zařízení g podle vynálezu. Každé z těchto zařízení eestává z první částí g potrubí a z druhé části A potrubí, silového prvku §, dvojice konzol §, dvojice táhel 1, a z neznázorněného ovládacího zařízení, připojeného ke zdroji tlakového média.První část Ä potrubí je opatřena první vnější přírubou gg, kterou je pomocí spojky lg připojena k základkovému potrubí l. Dále je opatřena první vnitřní přírubou gł která je skloněna k ose vypouštěcího...

Spoj potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253659

Dátum: 17.12.1987

Autori: Novotný Stanislav, Smutek Josef, Dzierža Emil, Ševčík Arnošt, Tkáč Ivan, Zahel Jaromír

MPK: E21F 15/08, F16L 27/12

Značky: potrubí

Text:

....na výrobu s údržbou než zařízení s posuvnými přírubami. nNa připojených výkresoch jsou zjednodušeně znázorněny v částečném řezu svíslou rovinou, procházející osou potrubí,tři příklady provedení spoje potrubí podle vyuálozu. V základním provedení je.na obr. l znázornčn spoj potrubí V aplikaci u mechanizovaného výfuku, například podle československého autorského osvčäčení č. 222790, jehož další části nejsou zobrazeny. Mechanízovaný výfuk...

Pneumatický ejektor pro základkové potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245269

Dátum: 15.06.1987

Autori: Wuerzer Bruno, Spiegler Wolfgang, Kertész Marianna, Bihari Ferenc

MPK: E21F 15/08

Značky: základkové, potrubí, ejektor, pneumatický

Text:

...nagnenme B TpaHGHOpTHOM Tpyóonpoeone npenumaew Lasneama cmaworo Bosnxa, aannaxoqaaa cmecb HpMHMMaGT auacwnqnuñ sneMeHT IO K xecmnoñ nepçopnponannoñ nnacTHHe 1, a npopesn Il Hanexüo nepenpunammh ca. Taumm oöpasom, nponmxnoaenne üacrmu aaxnanoqnoü omecn B Kopnyc 5 nongmmnoro ycTpoñcTBa nonnocmbm Mcnnmqeao. B aTcM cuyqae vxcrcmoqena z noyxaua cmamoro EOBIWXE B Tpancnopwnuü Tpyóonponon.Hpn oumeum .IĽaBJIGI-IIIH B samanoqnom rpyóonpoaona no...

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 238223

Dátum: 01.06.1987

Autori: Ševčík Arnošt, Novotný Stanislav, Dzierža Emil, Breuer Jaromír, Mynář Vladimír

MPK: E21F 15/08, E21D 23/00

Značky: mechanizované, důlní, výztuže, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže k dočasnému zajištění stropu vyuhleného prostoru ve stěnovém porubu hlubinného dolu. Účelem vynálezu je vytvoření výztuže, která umožňuje provádět jen částečnou základku vyuhleného prostoru a zbytek vyplnit řízeným závalem. Podstatou vynálezu je, že k zadní části (42) stropnice (4) jednotky výztuže, sestávající ze základního rámu (1) s přesouvacím zařízením (2), stojek (3), stropnice (4), popřípadě i ze...