E21F 15/00

Zakladanie vyťažených banských priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5768

Dátum: 06.06.2011

Autor: Čorej Peter

MPK: E21F 15/00

Značky: zakladanie, priestorov, vytažených, banských

Text:

...priestorov chudobnou betónovou zmesou. Pri tejto dobývacej metóde tvorí základku cudzia základka, ktorá je tvorená betónovou zmesou.Pre efektívnu aplikáciu tejto dobývacej metódy je potrebné znížiť náklady na betónovú zmes a práve tá sa dá nahradiť sádrovcorn, resp. anhydritom.Na prípravenom ťažobnom horizonte sa vyrazia prístupové chodby z ktorých sa následne razia chodby ťažobné. Ťažobné chodby môžu mať rôzne rozmery profilu (2 x 2, 3 x 3, 4...

Vzduchová tryska pneumaticko-samospádové dopravy důlních zakládkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267545

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šimek Pavel, Holas Mikoláš, Pařízek Bedřich, Kafka Jan, Chýla Augustýn, Čermák Josef, Konečný Petr, Černý Miloslav, Verner Jindřich, Dvořák Antonín

MPK: E21F 15/00

Značky: zakládkových, dopravy, důlních, směsi, tryska, vzduchová, pneumaticko-samospádové

Text:

...uspořádání vzduchové trysky v dopravním potrubí pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkcvých směsí v řezu svislou rovinou vedenou osou dříku. Na obr. 2 je znázorněn pohledVzduchové tryska pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkových směsí je tvořena tělem 5 upevněným v přípojnćm hrdle 3 dopravního znklédkového potrubí L pomocí upevňcvací příruby AQ R svorníků ll, Spodní část těla 5 jeopatřena kruhovým sed» lem Ž, na jehož...

Zařízení pro spojení základkového potrubí s mechanizovanou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 263696

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smutek Josef, Jany Jiří

MPK: E21F 15/00

Značky: základkového, spojení, výztuží, zařízení, potrubí, mechanizovanou

Text:

...stropnlcí výztužs a počtem vzájemné spojených hydromotorů plní zařízenínejen funkci avedání a nesení úseku potrubí, ale také funkce automatického přesouvání potrubí za jednotkami výztuže. přesouvanýni za porubní frontou a funkci axiálního zajištění potrubí při úklonném uložení. Pri. tom hydraulické zarízení včetně hydronotoru je jednodušäí a menší než u známých systémů a může být umístěno v prostoru stropnic výztuže. ehráněném...

Způsob utěsnění důlních děl proti průniku důlních větrů do stařin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260930

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dušek Radomil, Hájovský Jiří

MPK: E21F 1/14, E21F 15/00

Značky: důlních, proti, větru, průniku, způsob, stařin, utěsnění

Text:

...opatření V souvislosti s nadnormativním výskytem jedovatého plynu (C 0), se pakjedná o nesrovnatelné hodnoty, jako je jistota provozu a zabezpečení zdraví pracovníkůV podzemí. Dále se zvyšuje bezpečnost práce V podzemí z důvodu snížení i odstranění možnosti vzniku samovznícení uhlí ve stařinách. Zlepšují se i větrací podmínky a pracovní prostředí horníků jak přímo v rubání, tak na obou průchodech porubu s chodbami a v přilehlých porubních...

Zařízení pro nesení úseků základkového potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258812

Dátum: 16.09.1988

Autori: Děngl Jiří, Jany Jiří, Smutek Josef

MPK: E21F 15/00

Značky: potrubí, úseků, základkového, zařízení, nesení

Text:

...přilehlých konců dvou sousedních úseků potrubí,popřípadě ještě alespoň jeden další díl úseku potrubí, je připojen alespoň k jednomu nosnému prvku, přičemž pístnicové prostory zvedacích hydromotorů těchto nosných prvků jsou hydraulický spojeny, pístové prostory těchto zvedacích hydromotorů jsou hydraulický spojený, zvedací hydromotory jsou připojeny k alespoň jednomu společnému ovládači a jeden z nosných prvků je připevněn k dílu s f 1 exibi 1...

Způsob nuceného prolamování boků dobývek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246388

Dátum: 01.08.1988

Autori: Szegheo Mikuláš, Janok Jan, Uliený Štefan, Pribula Pavol

MPK: E21C 41/06, E21F 15/00

Značky: prolamování, způsob, nuceného, dobývek, boků

Text:

...vrchních pater jednotlivých žil se zcela znemožňuje vypuštění spodních peter bez následného založení.Uvedené nedostatky do značné mírý odstraňuje způsob nuceného prolamování boků dobývek, zejména u druhotně dobývaných a nezakládaných prostorů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v nadloží nebo v nadloží a podloží druhotně dobývaného prostoru vyrazí směrný překop, ze kterého se pak po celé jeho délce vyrazí rozrážky ve...

Zařízení pro dopravu a kontinuální vážení sypkých substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246488

Dátum: 15.12.1987

Autori: Blažek Vítizslav, Tesao Václav, Horníeek Zdenik, Mikulík Josef, Štork Milan, Veverka František, Veltruský Vladimír, Mallat Jaroslav, Kopoiva Jaroslav

MPK: E21F 15/00, G01G 11/02, B28C 7/16...

Značky: substrátů, dopravu, kontinuální, zařízení, vážení, sypkých

Text:

...dopravu a kontinuální vážení sypkých seubstrátů ve vertiJká-lním řezu.Zařízení pro dopravu a kontinuální vážení sypkých swbstrátů je tvořeno šnekovýrndopravníkem 1, jehož dopravní koryto 2 je výkyvně uloženoi v ose násypu 1 D substrátu 13 na konstrukcí násypkv 12 substrátu 13 a ve střední dopravní části 3 je podepřeno síloměrnon jednotkou B. Vyvažovací rameno 5 pohonné části 4 šnekového dopravníku 1 je prostřednictvím tálhla 7 sp-ojeuno s...

Zařízení pro kontinuální dávkování záměsové vody pro výrobu tuhnoucí důlní zakládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246674

Dátum: 15.10.1987

Autori: Štaoko Nikolaj, Železný Miloslav, Poláeek Antonín, Matijovský Vladimír, Štipina Václav, Nádvorník František, Dostál Ludik, Novák Václav, Polanka Vladimír

MPK: E21F 15/00, E21F 15/10

Značky: záměsové, dávkování, tuhnoucí, výrobu, zařízení, kontinuální, zakládky, důlní

Text:

...nenáročné na prostor.Na přiloženem výkresu je schematicky znázorněno příkladné uspořádání zařízení pro kontinuální dávkování záměsové vody pro výrobu tuhnoucí důlní zakládky.zařízení pro kontinuální dávkování záměsové vody pro výrobu tuhnoucí důlní zakládky je tvořeno beztlakovým zásobníkem ł vody, který je v horní části g opatřen přívodem vody § opatřeným klapkou § s ovládací pákou 1 vybavenou hladinovým plovákem Q. Ve střední části 3 je...

Hydraulický rovnač hřebel řetězového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251021

Dátum: 11.06.1987

Autori: Grzyb Ludevít, Trávníček Josef, Stacha Václav

MPK: B65G 19/22, E21F 15/00

Značky: hydraulický, řetězového, hřebel, dopravníku, rovnač

Text:

...uveden řez zařízení a na obr. 3 je uveden příklad rovnače pro dopravník s dvěmí řetězy.Hydraulícký rovnač hřebel řetězového doprevníku podle obr. 1 eeetává s příčníku l, ve kterém jsou euvně uloženyvýeuvné plochá čepy 3 e 2. V příčníku l je vybrání 3 pro ze eunutí opěr 4 a Š hydraulických válcú § e É. Hydraulické válce§ e É jsou propcjeny přívodníeí trubkaní Q. ne kterých Jsou příveřeny přívcdy pro neeunutí plnícípíetole v případě. že nejsou...

Odměrná stoupa, zejména pro homogenizaci základky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232198

Dátum: 01.04.1987

Autor: Svatoš Jiří

MPK: E21F 15/00

Značky: homogenizaci, odměrná, zakládky, stoupa, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je odměrná stoupa, zejména pro homogenizaci zakládky, sestávající z pláště, v němž je suvně uložen píst. Na odnímatelném dnu stoupy je rozebíratelně uložen rozpojitelný plášť, který je na vnějším povrchu obepnut dělenou přírubou. Na přírubě jsou upraveny alespoň čtyři držáky nejméně dvou spojovacích elementů. Ke dnu stoupy je uchycen přídržný prvek odměrných válečků a k pístu je připojen úchyt indikačních hodinek. Mezi...

Způsob ochrany důlních děl před vlivy podrubání a nadrubání

Načítavanie...

Číslo patentu: 228561

Dátum: 15.08.1986

Autori: Potómák Vladimír, Halfar Josef, Beránek Ctirad, Požár Josef, Janas Petr

MPK: E21F 15/00, E21D 1/16

Značky: nadrubání, ochrany, před, důlních, způsob, vlivy, podrubání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu se týká ochrany důlních děl před nepříznivými vlivy nadrubání a podrubání, zvláště při ležmém a šikmém uložení vrstev, jehož účelem je snížení deformace a nežádoucího posunutí důlního díla. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že ve vyrubaném prostoru užitkového nerostu se vytvoří v oblasti průmětu důlního díla kolmo na vrstevnatost a jeho okolí ze ztracené výztuže, celistvého nebo rozrušeného užitkového nerostu, základky a...