E21F 13/06

Ťažobné zariadenie, obzvlášť na ťažbu nerastov a spôsob aktivácie ťažobného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10428

Dátum: 08.09.2008

Autori: Bäumler Manfred, Wirtz Jörg, Schürer Karl-heinz, Merten Gerhard, Böker Uwe

MPK: E21F 13/06, B65G 23/44, E21C 29/14...

Značky: zariadenie, ťažbu, ťažobného, aktivácie, zariadenia, ťažobné, spôsob, obzvlášť, nerastov

Text:

...stanicou, ktorý jeprerušovaný reťazovým pásom a potom vyvolá zodpovedajúci impulz. Alternatívne súako základné snímače taktiež uvádzané induktivne alebo kapacitné meracie zariadenia, bezdotykovo pracujúce vysielače a mechanicky pracujúce vysielače.Táto, ako aj ďalšie úlohy sú pri ťažobnom zariadení podľa vynálezu vyriešené tým, že každé snímacie zariadenie má ako detektor vysielač, tvorený zdrojom magnetického poľa, a pole detekorov,...

Závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 276915

Dátum: 16.09.1992

Autori: Škrobálek Jaroslav, Jedličkajiří, Breuer Jaromír

MPK: E21D 11/22, E21F 13/06

Značky: závěs

Zařízení pro odtěžení rubaniny z porubu tlakovým vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266040

Dátum: 14.11.1989

Autori: Havlík Jaroslav, Vojkovský Oldřich, Boráň Vlastimil

MPK: E21F 13/06

Značky: rubaniny, vzduchem, zařízení, odtěžení, tlakovým, porubu

Text:

...stropech, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu. Sníží se prašnost, nebot pracovní tlakové médium tvoří vzduch zvlhčený vodou.Na připojeném výkrese je sohematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro odtěžení rubaniny z porubu tlakovým vzduchem podle vynálezu, které je umístěno ve spodní úvrati porubu. Obr. 1 představuje nárysný pohled tohoto zařízení v příčném řezu vedeného rovinou A-B na obr. 2, který představuje jeho...

Žlab pro talířový brzdič

Načítavanie...

Číslo patentu: 264579

Dátum: 14.08.1989

Autori: Navrátil Jaroslav, Juřica Ladislav, Straus Bohuslav, Ptáček Josef, Kopecký Josef

MPK: E21F 13/06

Značky: brzdič, žľab, talířový

Text:

...hák x pro zajištovací prvek.Podstatnou předností nového provedení žlabů pro talířový brzdič podle vynálezu je, že praktický beze změny ostatních částí talířcvého brzdiče umožnuje vytvořit nový typ brzdicího dopravníku, který může být v porubu vÉlostrmé sloji nasazens dobývecím strojom, například S válcovým kombejnem. V důsledku toho lze dosáhnout významného zvýšení produktivity práce, její bezpečnosti a snížení fyzické námahy osádky v...

Rotační rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 261747

Dátum: 10.02.1989

Autori: Koudelka Karel, Nykl Jan, Černý Pavel, Šmerda František, Lédl Lumír

MPK: F16K 3/10, E21F 13/06

Značky: rotační, rozvaděč

Text:

...rovinou, procházející jeho osou, na obr. 2 v půdorysu. Na obr. 5 je hydraulické schéma rozváděče. Hlavni části rotačního rozváděče jsou těleso l, unášeč g s těsnicími pouzdrý a rozváděcí deska Ž.Téleso l je hranolovitého tvaru a opatřeno odstupňovanou dutinou lg, v níž je otočně uložen unášeč g a neotočně uložena rozváděoi deska Ž. V tělese l je dále proveden přívod lg tlaku,odpad lg a otvory łž pro připojovaoí šrouby-lg. Na horní ploše...

Transportér peo odtěžení abrazivních materiálů v hlubinných dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 261606

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pařenica Jaroslav, Hájek Eduard, Mitka Jan

MPK: E21F 13/06, B65G 23/14

Značky: odtěžení, materiálů, abrazivních, transportér, dolech, hlubinných

Text:

...4, umístěné ve vratné stanici 9 a poháněcí stanici B, Po dopravní větvi 31 nekončitého pásu 3 je vedena tažná větev G 1 nekončitého řetězu 6 se hřebly 7, zatímco vratná větev 62 je vedena jednak po dně 21 skříně 2,jed-nak po dne 11 tratě hřeblového dopravníku 1, a to ve smeru od poháněcí stanice 8 k Vratné stanici 9. Skříň 2 je v příkladném provedení opatřena v horní části 23 závesy 24 pro její zavěšení na výztuž důlního díla nebo závěsnou...

Vratná stanice hřeblového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261010

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kožiálová Helena, Jasoněk Jan

MPK: E21F 13/06

Značky: hřeblového, vratná, dopravníku, stanice

Text:

...dopravníku, sestávající ze dvou vzájemné pohyblivých částí, řetězového bubnu a m napínacích prvků, podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že první část, v níž je uložen řetězový buben, je nasunuta do druhé části, obě části jsou opatřeny vnitřním vedením a první část je po každé z obou bočních stran opatřens vodítkem, které je posuvně uloženo ve vedení, připojeném k bočnici druhé části,přičemž mezi vnější konec vodítka a druhou část je...

Zařízení k uchycení tažného prvku řetězového dopravníku k trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 242081

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kejhar Jindoich, Ratislav Jaromír

MPK: E21F 13/06

Značky: tratí, dopravníku, tažného, zařízení, uchycení, prvků, řetězového

Text:

...podle vynálezu,jehož podstatou jo, že je vytvořeno z desky, jejíž plocha přivrá~ ceně kluzníci žlabu, je opatřena lůžkem pro tažný prvàk a v blízkosti každé z kratších stranrdesky alespoň jedním úchytom, zabíra jícím se záchytem, vytvořeným v bočníci žlabu. Proti dosud používaným zařízením k témuž účelu se zařízenípodle vynálezu projevuje vyšším účínkem, především snadnější montáží a demontáží což se projeví í na zkrácení prostojů při opravě...

Třmen pro připojení řetězu ke střední části hřebla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238232

Dátum: 01.06.1987

Autori: Koudelka Karel, Nykl Jan, Pavelek Oldřich, Šmerda František

MPK: E21F 13/06, B65G 19/24

Značky: třmen, připojení, hřebla, střední, řetězů, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Třmen pro připojení řetězu ke střední části hřebla hřeblového dopravníku. Účelem vynálezu je zvýšení tuhosti připojení řetězu k hřeblu a tím i dosažení lepšího rozložení namáhání třířetězového dopravního orgánu. Podstatou vynálezu je vytvoření třmenu ze základní části (1) s otvorem (12), která má tvar hranolu s alespoň jednou skosenou stěnou (10), k níž je můstkem (2) připojena upínací část (3) se svorníkem (31).

Žlab řetězového hřeblového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237314

Dátum: 15.04.1987

Autori: Temme Helmut, Beckmann Erwin

MPK: E21F 13/06, G65G 19/28

Značky: dopravníku, řetězového, hřeblového, žľab

Zhrnutie / Anotácia:

Žlab řetězového hřeblového dopravníku, používaného zejména pro porubní dopravu, sestává ze střední kluznice, dvou postranních profilových pásů a postranních výztužných lišt, přičemž mezi přírubami postranních profilových pásů je vytvořeno zesílení podélným žlábkem profilu V, ve kterém jsou upevněny konzolové držáky. Ve výztužných lištách jsou kapsy pro zachycení hlav spojovacích šroubů, jejichž výška je pro možnost osazení vyšších šroubových...

Sklopné vodítko průvodnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 228590

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pangl Antonín

MPK: E21F 13/06

Značky: vodítko, sklopné, průvodnic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší sklopné vodítko průvodnic, zejména pro zařízení na přepravu materiálu jámou. Sklopné vodítko sestává z pevné části, která je pevně uložena na přepravním zařízení, na němž je na nosiči uložená sklopná část vodítka. Nosič je veden v alespoň jednom ložisku. Poloha sklopné části je aretována pružným členem, který je upraven na jednom konci nosiče. Opačný konec nosiče je opatřen zajišťovacím a ovládacím prvkem. Sklopné vodítko průvodnic...