E21D 7/00

Dělicí stěna ochranného povalu pro hloubení vertikálních důlních jámových děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 267837

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gavor Milan, Renner Jaroslav, Winkler Rudolf

MPK: E21D 7/00

Značky: hloubení, jámových, stěna, důlních, vertikálních, dělicí, ochranného, povalu

Text:

...lontdže a demontáže, čínž se pozitivně ovlivní kapacita těžby jinou. Dělící stěna se vyznačuje při své konstrukční jednoduchosti vysokou spolehlivostí ochrany před padajícíli předměty, nebot její lana učinkují v režimu tahu oproti dosavadnín tuhý konstrukcí dčlících stčn, které jsou naaáhdny naNa pripojených výkresech je scheaaticky znázornäno příkladué provedení dělící stěny ochranného povalu podle vynálezu po jejín vybudovdní V jňuě. Obr. 1...

Zařízení pracující v dolech s nebezpečím výbuchu metanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265657

Dátum: 14.11.1989

Autori: Přeček Hynek, Ziegler Jiří

MPK: E21D 7/00

Značky: metanu, zařízení, dolech, výbuchu, nebezpečím, pracující

Text:

...0,05 titanu, do 0,2 zinku, zbytek hliník a obvyklé nečistoty, ze které bude vyrobeno zařízení vracující v dolech e nebezpečím výbuchu metanu, respektive jámová výstroj, vysoce odolná proti vlívům agresivního prostředí.Toto zařízení, respektive jámová výstroj z lehképslitiny má například čtyřhranný profil čtvercového průřezu s bočními křídly, což je zrejmé z přiloženého výkresu.Použitím hliníkové slitiny pro zařízení podle...

Železobetonová monolitická výztuž svislých důlních děl kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265401

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lecian Jaroslav, Suchánek Jan, Sehnal Miroslav

MPK: E21D 7/00, E21D 5/11

Značky: kruhového, svislých, důlních, železobetonová, průřezu, výztuž, monolitická

Text:

...dílce a obr. 4 znázorňuje radiální řez I-I z obr. 1, tj. řez stěnou svislého důlního díla v místě styku dvou obloukových dílců.V příkladném provedení tvoří armaturu jednoho výztužného věnce svislého důlního díla kruhového průřezu (obr. 1) osm obloukových dílců l. Každý obloukový dílec l je prostorovou konstrukcí, v jejíž vnitřní síti (obr. 2), ležící při vnitřním líci Q monolitického zdiva, je sedm hlavních nosných prvků 3 a v jejíž...

Železobetonový monolitický vnitřní plášť víceplášťové výztuže jámovýchnárazišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 258189

Dátum: 15.07.1988

Autori: Sehnal Miroslav, Lecian Jaroslav

MPK: E21D 7/00

Značky: jámovýchnárazišť, monolitický, vnitřní, železobetonový, víceplášťové, výztuže, plášť

Text:

...prostorových výztužních koster.Podstatou součástí železobetonového monolického vnitřního pláště Q vícepláštové výztuže jámového náraziště navazujícího na ocelobetonový předchozí plášt g a na prstencové průvląky 11 jámového stvolu lg, jsou prostorové výztužní kostry ł. Prostorovâ výztužní kostra ł je svařena z ocelových prutů a její konstrukce je stavebnicová. základní těleso prostorové výztužní kostry Ä má tvar hranolu, jehož stěny...

Způsob eliminace tlaků horniny na výztuž jámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247409

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šmakal Karel, Jetel Ján

MPK: E21D 7/00

Značky: jámy, eliminace, výztuž, způsob, horniny, tlaku

Text:

...dutými kompenzačními prvky o průměru 300-500 mm ze snadno deformovatelného materiálu, jež právě slouží k vybití tlaků okolníoh hornín na výztuž jámy. Tyto prvky současně zamezí zaplnění svislých zářezů betonem, který by zhoršoval jejich deformaci. Jedná se tedy o způsob odlehčování okolí důlního díla.Výhodou způsobu eliminace tlaků na výztuž pomocí kompenzačních prvků podle vynálezu je,že se zamezí destrukčním vlivům na výztuž jámy, zvýši...

Roznášecí poval děleného ochranného povalu v jámě

Načítavanie...

Číslo patentu: 228695

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kucza Jan

MPK: E21D 7/00, E21D 5/12

Značky: ochranného, roznášecí, poval, deleného, jámě, povalu

Zhrnutie / Anotácia:

Roznášecí poval děleného ochranného povalu v jámě hlubinného dolu při prohlubovacích pracích, vyznačující se tím, že sestává alespoň ze dvou volně uložených vrstev nosníků (2, 3), umístěných na tlumicí mezivrstvě (4), ležící na bloku (5) z rychletuhnoucí hmoty, zasahující do horniny (6) jámy (1) souvislým zásekem (7) po celém jeho obvodu.