E06C 1/18

Hybridný rebrík s pracovnou plošinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8235

Dátum: 09.11.2006

Autori: Dietz F, Einsle Robert

MPK: E06C 1/393, E06C 7/06, E06C 1/18...

Značky: rebrík, hybridný, plošinou, pracovnou

Text:

...2 413 351 A sa vzťahuje na zaisťovaciu sponu pre predlžovateľný rebrík. Táto zaisťovacia spona má doskový úsek,ktorý sa používa otočne upevnený na vonkajšej ploche nosníka vnútrajška dvoch susediacich úsekov predlžovatelneho rebríka a má dva konečné úseky, ktoré sú pod uhlom vo vzájomnom odstupeod seba a síce okolo otočnej osi spony a ktoré sa môžu dostať dozáberu so susediacim nosníkom vonkajška dvoch susediacich úsekov rebríka alebo s prvým...

Žebřík

Načítavanie...

Číslo patentu: 270336

Dátum: 13.06.1990

Autori: Poláček Jiří, Zábranský Václav, Kubák Jiří, Lojda Josef

MPK: E06C 1/28, E06C 1/18

Značky: žebřík

Text:

...vzájomne oddälit nebo vyeunout, je nezbytná jejich úplná rozevŕení, ktoré je podmínkou pro jejich bezpečne uetavaní. Eŕi nedokonalém rozevŕení může dojít k vysunutí cepu za zátazu, který je doprovazan pádem. Takto ře šený žebrík vyžaduje páry etojin rovnobežne opatřené příčlemi, Výše uvedene nedostatky odstraňuje žebtík podle vynálezu seetávající ze dvou párů kloubově spojených etojin, z nichž alespoň jeden pár stojin je opatten pŕíčlemi....