E06B 7/02

Kryt na okno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6070

Dátum: 03.04.2012

Autor: Zeman Jan

MPK: E06B 7/02, F24F 13/18, E06B 7/10...

Text:

...z telesa klinovitého tvaru, je vyrobený z organického skla, je pripevnený v mieste g štyrmi skrutkami na rám okna A.Vetraci otvor l je kruhového prierezu a medzera 1 na odtok dažďovej a kondenzovanej vody je urobená pozdĺž celej šírky okna aje obdĺžnikového prierezu.Na obr. 4 je axonometrický pohľad z interiéru (in) na kryt na okno, ktorýje zobrazený spolu s rámom okna 3 a stenou j, v ktorej je okno zabudované. Opotrebovaný vzduch Q prúdi z...

Viackomorový stavebný panel plnený plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19215

Dátum: 03.02.2012

Autori: Hajdinjak Rudy, Kralj Ales

MPK: E06B 3/663, E06B 7/02, E04B 1/80...

Značky: plnený, plynom, viackomorový, panel, stavebný

Text:

...je bud leptané sklo, alebo kompozitne leptané či plne priehľadné sklo. Na účely tejto aplikácie pojem kompozitné sklo označuje laminované bezpečnostné sklo, ohňovzdorné alebo izolačné sklo (IGU), prípadne nejaké iné riešenie, o ktorom je v rámci stavu súčasných koncepcii známe, že plní rovnaký alebo podobný účel. Medzi prednostne sklenenými platňami (1) a (2) sa nachádza aspoň jedna plynotesná komora (3) naplnená izolačným plynom alebo...

Zariadenie na vetranie budov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19403

Dátum: 23.08.2010

Autor: Ulrich Stieler

MPK: F24F 12/00, E06B 7/10, E06B 7/02...

Značky: budov, vetranie, zariadenie

Text:

...tohto vynálezu bol navrhnutý vetrací systém, ktorý umožňuje účinné vetranie miestností alebo budov bez nutnostivyklápania alebo otvárania okien či dverí.0008 Okrem toho vetrací systém podľa tohto vynálezu umožňuje spätné získávanie tepla zo vzduchu z miestnosti,ktorý je odvádzaný von, pričom spätne získávané teplo môže byť súčasne využívané na predohrievanie studeného vonkajšieho vzduchu, ktorý je privádzaný do miestnosti alebo do...

Zvinovacia žalúzia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13308

Dátum: 14.01.2010

Autor: Benedetto Nicola

MPK: E06B 9/34, E06B 7/02

Značky: žalúzia, zvinovacia

Text:

...modulovom uskutočnení (obr.7-10). Každá lamela 30, 30 a (obr.3, 9) obsahuje pevný rám 40, 40 a a najmenej jedno natáčavé krídelko 1. Hlavne obsahuje uvedený pevný rám niekoľko prvkov dva alebo viac nosičov 2, dolný pevný profil 3, najmenej jeden kollk 4, sadu zátok 5 a, 5 b, 5 c a tesnenie 6.0010 Podla prvého uskutočnenia (obr.1-6) obsahuje lamela 30 pevný rám 40 (ktorý obsahuje dvojicu nosičov 2) a krldelko 1. Nosiče 2, ktoré môžu byt...

Okenná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5321

Dátum: 07.12.2009

Autori: Nôta Roman, Svetlík Ľubomír, Svetlík Dušan, Jochim Stanislav

MPK: E06B 7/02, E06B 1/04, E06B 3/04...

Značky: zostava, okenná

Text:

...kde širšia a najhlbšia drážka leží medzi dvoma nerovnako širokými rovnako hlbokými drážkami, potom v zvislom smere okenného rámu na strane odvrátenej od vzájomne priľahlej plochy sú po obvode vytvorené drážky, kde širšia a najplytšia drážka sa nachádza v priestore pod vybraním na uloženie izolačného skla a dve rovnako široké a nerovnako hlboké drážky sú situované v smere od vybrania pre izolačné sklo k prítlačnej upevňovacej lište...

Okenný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5192

Dátum: 05.06.2009

Autor: Majer Dušan

MPK: E06B 1/04, E06B 3/04, E06B 7/02...

Značky: okenný, systém

Text:

...troj sklo ku krídlovému rámu pripevnené prítlačnou lištou s vyhotovenou drážkou na umiestnenie tepelnej izolácie. Tepelná izolácia môže byt extrudovaný polystyrén, korok alebo iný izolant v pevnom skupenstve.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku je znázornený priečny rez pevným rámom a okenným rámom, v ktorých je obvodovo usporiadaný aspoň jeden tepelnoizolačný prvok.Príklady uskutočnenia technického riešenia1. Okenný systém pozostáva z...

Konfigurácia kovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14196

Dátum: 16.03.2009

Autori: Kofler Gerhard Erich, Rieger Wolfgang

MPK: E06B 7/02, E05C 9/00, E06B 7/10...

Značky: kovania, konfigurácia

Text:

...Vetracia poloha hnacej tyče súčasne aj druhú zatvorenú polohu hnacej tyče. Inak vyjadrené, znamená to, že v prípade tejto konfigurácie kovania sú možné dve rôzne zatvorené polohy hnacej tyče, ato za prvé normálna zatvorená poloha, v ktorej je krídlo zatvorené aje v stave so zatvorenou závorou, pričom aj otvor vytvorený v krídle je zakrytý krycím prvkom. Za druhé existuje druháotvorená poloha, to znamená, že krídlo je zatvorené aj potom,...

Okno alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: 286486

Dátum: 29.10.2008

Autori: Sassmannshausen Jürgen, Rotger Steigemann Carmen, Stünn Christoph, Lohmann Cord, Gersdorf Oliver, Loske Stefan

MPK: E06B 7/22, E06B 7/02

Značky: dveře

Zhrnutie / Anotácia:

Okno alebo dvere so slepým rámom (1) a rámom (2) krídla, pričom medzi slepým rámom (1) a rámom (2) krídla je vytvorená obvodová tesniaca komora (4), ktorá je utesnená aspoň jedným tesnením (21). Slepý rám (1) a rám (2) krídla sú zaistiteľné pomocou pohyblivej tyče (3) kovania so zarážkou (5) a pevným záberom (6) na zarážku (5). Tesnenie (21) je upevnené na slepom ráme (1) alebo ráme (2) krídla a dosadá na rám (2) krídla alebo slepý rám (1)....

Otvorová výplň s vetracím a zvukotlmiacim zariadením do priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285515

Dátum: 12.02.2007

Autor: Nemček Milan

MPK: F24F 13/00, F24F 1/00, E06B 7/02...

Značky: vetracím, otvorová, zariadením, výplň, priestorov, zvukotlmiacim

Zhrnutie / Anotácia:

Otvorová výplň pozostávajúca z rámu (1) a krídla (2) má na interiérovej strane krídla umiestnené vetracie jednotky (5) pozdĺžneho tvaru. Vo vetracej jednotke je zvukopohltivá hmota, ktorá vytvára vetrací a zvukotlmiaci kanál. Tento má vyústenie do interiéru a vyústenie do exteriéru cez spojovacie potrubie (56). Vo vetracom kanáli je umiestnený ventilátor. Vzduch prúdi vetracou jednotkou pri zatvorenej polohe krídla rovnobežne s rovinou krídla....

Vetracia mriežka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1714

Dátum: 18.02.2004

Autor: Hermann Matthias

MPK: E06B 7/02, F24F 13/08

Značky: vetracia, mriežka

Text:

...výhodného uskutočnenia vynálezu je čast oblastí priepustných pre vzduch vytvorená ako otvor.0023 Podla vynálezu bolo zistené, žeje výhodné, ked aspoň ćasťoblastí prlepustných pre vzduch predného resp. vonkajšieho vlniteho dierovania plechu je vytvorená ako otvor0024 Pritom je tiež výhodné, ked otvor alebo otvory majú obdĺžnikový, štvorcový, oválny, kruhový alebo mnohouholníkový tvar. Taktiež počet aveľkost otvorov je veľmi univerzálna...

Trvalé vetranie pre hliníkové alebo plastové okná

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5820

Dátum: 29.08.2002

Autor: Adelhardt Peter

MPK: E06B 7/02

Značky: okna, vetranie, plastové, trvale, hliníkové

Text:

...rámu.Týmto uskutočnením podľa vynálezu vznikne teda zvlášťvýhodný prietok vzduchu, pretože sacie otvory na dolnom konci oknaa vyfukovacie otvory vo vnútornom priestore sú usporiadané na hornom konci, takže vznikne veľmi dobré pôsobenie ťahu. Studený nasávaný vzduch sa pri stúpaní nahor v bočných ramenách rámu ohrieva, takže vystupuje na vnútornej strane okna už predhriaty. Tým sa nielen zabráni prievanu, ale aj sa zabráni oroseniu...

Protidažďová žalúzia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 869

Dátum: 20.07.2002

Autor: Geiger Robert

MPK: E06B 7/02

Značky: protidažďová, žalúzia

Text:

...vybrania, môžu byt zatlačením nadol ďalšej okrajovej oblasti uvedené do vhodného zapadnutého spojenia s upevňovacímzariadením, umiestneným na nosiči lamiel.Výhodná realizácia a účelné ďalšie vytvorenie hlavných opatrení sú uvedené vo vedľajších nárokoch. Výhodne tak môže byt na priechode medzi zavádzajúcou štrbinou a tu proti zalomenej závesovej oblasti priechodných vybraní vytvorenádolná oporná hrana, na ktorú sa umiestni priradená...

Polohovač vetracieho obločného krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1592

Dátum: 10.09.1997

Autor: Sýkora Anton

MPK: E06B 7/02

Značky: obločného, křídla, polohovač, vetracieho

Text:

...oblok s rámom L, ktorý má tri krídla. Kridlo gg je otvárateľné vo smere od kridla gg a krídlo gg je nielen otvárateľné vo smere od krídla gg, ale aj výklopná vo svojej hornej časti. Okrem toho sú v tomto obr. znázornená dve hniezda funkčne korešpondujúcich závitových vložiek ga a QQ, z ktorých jedno je situované vo výške ga a druhe vo výške ggàV obr.2 je znázornený detail A vyznačený v obr. 1. Vidno z neho jedno z možných riešení polohovaća...

Zariadenie na otváranie dvoch protiľahlých skleníkových okien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1257

Dátum: 06.11.1996

Autor: Naďo Ján

MPK: E06B 7/02, E06B 5/02

Značky: zariadenie, okien, skleníkových, protiľahlých, dvoch, otváranie

Text:

...pknami, čo umožňuje v prípade potreby ich ručnú manipuláciu pomocou podpier.Aby bola zaručená synchronizácia stejnomerného otvárania pravého a ľavého vetracieho okna je toto zabezpečené čapom na ľavoma drážkou na pravom ramene, čo zaručuje otváranie oboch okien 0 rovnakú hodnotu.Technické riešenie je bližšie vysvetlené na výkrese, kde obr. l znázorňuje zatvorené Vetracie okná, obr. 2 maximálne otvorené,obr. 3 upevnenie celého zariadenia k...