E06B 5/10

Tesniaci vyrovnávací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4980

Dátum: 05.02.2008

Autori: Kabina Gabriel, Prandorfy Milan, Novodomský Milan

MPK: G21D 1/00, E06B 5/10, F16K 17/00...

Značky: ventil, tesniaci, vyrovnávací

Text:

...kontrolným priestorom a teda nie je možné na stávajúcom telese ventilu realizovať lokálne skúšky tesnosti.Doterajší stav neumožňoval lokálne odskúšanie tesnosti uloženia vyrovnávacích ventilov v záštitohermetických dverách.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že tesniaci vyrovnávaci ventil je tvorený telesom, po ktorého obvode je aspoň jedna drážka, v ktorej je urniestnené...

Koextrudovaný nadúvací, trojstranne opláštený, protipožiarny pásik a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285377

Dátum: 13.11.2006

Autor: Horacek Heinrich

MPK: B29C 47/06, C09K 21/00, E06B 5/10...

Značky: výroby, pásik, nadúvací, opláštený, protipožiarny, koextrudovaný, trojstranne, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa koextrudovaný nadúvací, trojstranne opláštený protipožiarny pásik, ktorý pozostáva z nadúvacej hmoty z termoplastického elastoméru s teplotou spracovateľnosti maximálne 250 °C zo skupiny blokových kopolymérov alebo nezosieťovaných termoplastických polyolefínov, grafitu upraveného kyselinou sírovou, inhibítora plameňa, anorganickej prísady vytvárajúcej smalt alebo keramiku a z trojstranného opláštenia z termoplastického elastoméru s...

Utesňovacia súprava hermetických dvier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4600

Dátum: 03.11.2006

Autori: Varga Ján, Bóna Róbert

MPK: E06B 5/10, E06B 7/22

Značky: utesňovacia, hermetických, súprava, dvier

Text:

...úloha je vyriešená utesňovacou súpravou podľa priloženého technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že jedna tesniaca guma je upewiená pomocou skrutky a lišty na dvere a druhá tesniaca guma je upevnená pomocou skrutky a lišty na rám, vo vytvorení kontrolného objemu medzi tesniacou gumou dvier a tesniacou gumou rámu, do ktorého je privádzaný skúšobný vzduch cez tlakovací otvor. Tesnosť kontrolného objemu zabezpečuje tvarovaná...

Protipožiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: 285351

Dátum: 30.10.2006

Autor: Sandow Manfred

MPK: E06B 1/52, E06B 5/10, E06B 1/12...

Značky: protipožiarne, dveře

Zhrnutie / Anotácia:

Protipožiarne dvere, pozostávajúce zo zárubne, ktorá je vytvorená ako celoobvodová zárubňa s príslušnými protiľahlými krátkymi, respektíve dlhými dielmi zárubne, a z dverovky, ktorá je so zárubňou kĺbovo spojená bočnými závesmi a ktorá s cieľom voliteľného zabudovania pre pravý/ľavý doraz má na všetkých štyroch okrajoch výstupok, pričom všetky časti zárubne majú formu prierezu približne tvaru písmena Z tvoreného dvomi pravouhlo zahnutými...

Tieniaci, tesniaci uzáver s možnosťou lokálneho skúšania tesnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4535

Dátum: 03.08.2006

Autor: Švolík Cyril

MPK: E02D 29/14, E06B 5/10

Značky: skúšania, tesniaci, tieniaci, těsnosti, možnosťou, uzáver, lokálneho

Text:

...obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je ďalej objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú opísané na základe prípojeného výkresu, ktorý znázorňuje horizontálny rez hermetického uzáveru.Tieniaci, tesniaci uzáver s možnosťou lokálneho skúšania tesnosti spočíva v použití dvojradového tesnenia 4.2, vo vytvorení rovinnej dosadacej plochy rámu 1 umiestnením rámovej vyrovnávacej lišty 4.1, vo vytvorení rovinnej...

Protipožiarne dvere a spôsob ich prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285091

Dátum: 18.05.2006

Autor: Hein Christian

MPK: E06B 5/10, E06B 3/32, E05F 15/20...

Značky: protipožiarne, dveře, spôsob, prevádzky

Zhrnutie / Anotácia:

Protipožiarne dvere sú vyrobené s aspoň jedným otváracím krídlom (10), otočne uloženým pomocou závesov, ktoré je vybavené zatváracím mechanizmom (13) dverí pracujúcim bez cudzej energie a pridŕžacím zariadením (3) elektricky uvoľniteľným požiarnym hlásičom (11), ktoré v prípade nebezpečenstva spôsobí uzavretie otváracieho krídla (10). Protipožiarne dvere pozostávajú z funkčnej kombinácie dverí obsahujúcich jedno alebo dve otváracie krídla (10)...

Prachotesná ochranná zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4262

Dátum: 08.09.2005

Autor: Kúdola Vladimír

MPK: E06B 9/00, E06B 5/10

Značky: prachotěsná, ochranná, zábrana

Text:

...v zatvorenom stave.Obr. 2 znázorňuje schematický pohľad na prachotesnú ochrannú zábranu v otvorenom stave.Obr. 3 znázorňuje schematický pohľad na spôsob prichytenia prachotesnej ochrannej zábrany na dverový otvor špeciálnou lepiacou páskou.Obr. 4 znázorňuje schematícký pohľad na prachotesnú ochrannú zábranu s možnosťou oddelenia vnútomej časti zábrany od jej celku.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. 1 je znázomená prachotesná...

Systém dverových a okenných výplní s alumíniovým rámom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2997

Dátum: 10.05.2005

Autor: Tzikas Dimitrios Of Asterios

MPK: E06B 3/00, E06B 3/96, E06B 5/10...

Značky: okenných, alumíniovým, systém, dverových, rámom, výplní

Text:

...výplne, pričom tento uhlový výstužný spojovací prvok je vyhotovený v dvoch alternatívnych šírkových rozmeroch, takže môže byť selektívne používaný vzostavách dverových/okenných výplní zahrnujúcich alebo nezahmujúcich tepelne izolačný kontaktný prvok. Tento uhlový výstužný spojovací prvok je vybavený usporiadaním otvorov uspôsobených na uloženie závesných dríekov postrannýchzávesov prvkov krídla zostavy dverových/okenných výplní.(0008)...

Spôsob výroby protipožiarneho zasklenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 533

Dátum: 02.07.2003

Autori: Meyer Gerhard, Hendrikx Paul, Villari Valentino, Wirth Nikolas, Roth Tobias, Fenner Thomas

MPK: C03C 27/06, B32B 17/06, E06B 3/66...

Značky: spôsob, zasklenia, protipožiarneho, výroby

Text:

...materiálu je tiež obmedzená, pretože proces sušenia je veľmi citlivý. Proces sušenia samotný je okrem toho veľmi zdĺhavý a ťažko kontrolovateľný.0007 Napučiavajúci protipožiarny materiál sa dá tiež vliať do už zostavenej dvojitej sklenej tabule, u ktorej sú dve tabule u miestnené s odstupom od seba, výhodne držiakom tvaru rámu. Takto vytvorený medzipriestor sa vyleje zodpovedajúcim materiálom. Toto je opísané napriklad v Nemeckom...

Ohňovzdorná skriňová/panelová konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3200

Dátum: 29.08.2002

Autor: Reynaers Martine

MPK: E06B 3/54, E06B 3/04, E06B 5/10...

Značky: konštrukcia, ohňovzdorná

Text:

...výstuž 3 vytvára dve komory 6 vyplnené ohňovzdorným materiálom 7, pričom vonkajšia výstuž 4 tiež vytvára dve komory 6 na vonkajšej strane vyplnené ohňovzdorným materiálom 7. V komore, vytvorenej medzivnútomou výstužou 3 a vonkajšou výstužou 4 a medzi pásmi 5, je tiež umiestnený ohňovzdorný materiál 7.0024 Panel 1, vuvedenom príklade, je ohňovzdorné sklo pozostávajúca z najmenej dvoch vrstiev medzi ktorými je fólia, ktorá pri pôsobení tepla...

Dvere s požiarnou odolnosťou 30 minút, bezpečnostné-nepriestrelné

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2354

Dátum: 18.01.2000

Autori: Tůma Jiří, Jesenský Ján

MPK: E06B 5/16, E06B 5/10

Značky: minút, odolnosťou, bezpečnostné-nepriestrelné, požiarnou, dveře

Text:

...zo zárubne.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je bližšie mázomené pomocou výlqesu, kde na obr. 1 je celkový pohľad na dvere s požiamou odolnosťou 30 minút, bezpečnostné-nepriesuelne. Z pohľadu vnútomého konšímkčného riešenia sú dvere znázomené V priečnom reze A-A na obr. 2 a pozdlžom reze B-B na obr. 3.Dvere s požíamou odolnosťou 30 minút, bezpečnostné-nepriestrelné znázomené na obr. 1,2 a 3 sa skladąjú zo zvislých vlysov 1...

Zariadenie na kyvné upevnenie krídla, najmä dverového krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 279628

Dátum: 11.01.1999

Autor: Zabransky Franz

MPK: E05D 5/00, E06B 5/00, E06B 5/10...

Značky: dverového, najmä, křídla, kyvné, zariadenie, upevnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kyvné upevnenie krídla (10), hlavne dverového krídla (10) na zárubni (3), je tvorené kovaním, ktoré je upevnené na nosnej strane krídla (10) a opatrené bočne odstávajúcim prvkom, ktorý v uzatvorenej polohe zasahuje do otvoru upraveného na zárubni (3), pričom krídlo (10) je so zárubňou (3) spojené prostredníctvom závesu (14), ktorý je tvorený otočným svorníkom, ktorý prechádza prvým okom (26) upevneným na krídle (10) a druhým okom...

Dverové krídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 278901

Dátum: 19.02.1992

Autor: Wassner Leo

MPK: E06B 5/10, E06B 3/70, E06B 3/82...

Značky: krídlo, dverové

Zhrnutie / Anotácia:

Dverové krídlo pozostáva z trieskovej dosky (1), v ktorej sú usporiadané vodorovné rúrkovité dutiny (3). Táto triesková doska (1) je upevnená v ráme (2) a aspoň v niekoľkých rúrkovitých dutinách (3) je vsadená kovová rúrka (4) priliehajúca na vnútornú stenu rúrkovitej dutiny (3).

Bezpečnostné zosilnenie dverí, najmä dverí otvárajúcich sa dovnútra

Načítavanie...

Číslo patentu: 278198

Dátum: 15.01.1992

Autor: Müller Jindřich

MPK: E05B 17/00, E06B 5/10

Značky: bezpečnostné, zosilnenie, otvárajúcich, dveří, dovnútra, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

DOVNÚTRA Ochranný plech (1) zámku je zhotovený v tvare uholníka, ktorého kratšia strana je priskrutkovaná z boku na dvere. Dlhšia strana ochranného plechu, ktorá zasahuje pod krycí štítok zámku, je privareným plochým železom spojená so závesmi (5) dverí. V miestach vysunutia závory zámku je ochranný plech (1) predĺžený a v ňom zhotovený otvor (3) na zasunutie závory (6) zámku. V zárubni dverí je zhotovený otvor (7), ktorým táto predĺžená časť...

Zariadenie na zabezpečenie vstupných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277908

Dátum: 15.10.1991

Autori: Poklemba Belo, Vrábel Pavel, Ďurica Cyril

MPK: E05B 63/14, E05C 9/00, E05C 9/04...

Značky: zariadenie, vstupných, dveří, zabezpečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z vnútorných zabezpečovacích dverí pripevnených k vstupným dverám (2). Vnútorné zabezpečovacie dvere sa skladajú z výstužného rámu (1) a závesov. K výstužnému rámu (1) sú pripevnené výstužné plechy (16) nesúce spolu s výstužným rámom (1) doplnkový zámok (4) ovládajúci naraz hornú a dolnú vertikálnu tyč (5, 6). Závesy výstužného rámu (1) sú usporiadané súosovo s dvernými závesmi tak, že horný záves výstužného rámu (1) je uložený v...