E06B 3/04

Zariadenie na pripevnenie prekryvnej dvernej výplne do rámu krídla dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7278

Dátum: 03.11.2015

Autori: Žižka Jan, Obyt Richard

MPK: E06B 3/74, E06B 3/04, E06B 3/54...

Značky: zariadenie, dvernej, pripevnenie, dveří, křídla, rámu, výplně, prekryvnej

Text:

...kompletnú dvernú výplň, je pevne spojený s rámom krídla dvier zaskiutkovaním do príchytov dvernej výplne.Príchyty dvernej výplne je možné výhodne uskutočniť nielen ako samostatné L profily, ale aj ako pevné Časti vnútornej vrstvy dvernej výplne - výstupky (príchyty) nachádzajúce sa po obvode vnútornej strany dvernej výplne.Zariadenie podľa tohto technického riešenia umožňuje bezpečnú, rýchlu a nedeštruktívnu demontáž a montáž kompletnej...

Okenná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5321

Dátum: 07.12.2009

Autori: Svetlík Dušan, Jochim Stanislav, Nôta Roman, Svetlík Ľubomír

MPK: E06B 3/04, E06B 1/04, E06B 7/02...

Značky: zostava, okenná

Text:

...kde širšia a najhlbšia drážka leží medzi dvoma nerovnako širokými rovnako hlbokými drážkami, potom v zvislom smere okenného rámu na strane odvrátenej od vzájomne priľahlej plochy sú po obvode vytvorené drážky, kde širšia a najplytšia drážka sa nachádza v priestore pod vybraním na uloženie izolačného skla a dve rovnako široké a nerovnako hlboké drážky sú situované v smere od vybrania pre izolačné sklo k prítlačnej upevňovacej lište...

Okenný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5192

Dátum: 05.06.2009

Autor: Majer Dušan

MPK: E06B 7/02, E06B 1/04, E06B 3/04...

Značky: okenný, systém

Text:

...troj sklo ku krídlovému rámu pripevnené prítlačnou lištou s vyhotovenou drážkou na umiestnenie tepelnej izolácie. Tepelná izolácia môže byt extrudovaný polystyrén, korok alebo iný izolant v pevnom skupenstve.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku je znázornený priečny rez pevným rámom a okenným rámom, v ktorých je obvodovo usporiadaný aspoň jeden tepelnoizolačný prvok.Príklady uskutočnenia technického riešenia1. Okenný systém pozostáva z...

Izolačný rám na vstavanie plochého strešného okna do šikmej strešnej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286540

Dátum: 20.11.2008

Autor: Schlein Carsten

MPK: E06B 3/04, E04D 13/03

Značky: šikmej, plochého, izolačný, strešného, konštrukcie, vstavanie, strešnej

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačný rám (110) zahŕňa horný, spodný a bočné prvky (101), ktoré sú vyhotovené v podstate z dobre izolujúceho materiálu, a ploché strešné okno je v namontovanom stave uspôsobené tak, aby svojím slepým rámom priliehalo k izolačnému rámu. Tento rám sa skladá z oddelených rámových prvkov a každý rámový prvok vykazuje taký prierez, že rám vykazuje cez prinajmenšom podstatnú časť svojho výškového smeru svetelný otvor, ktorý je väčší než vonkajšie...

Zložené tesnenie, zmiešaná konštrukcia a spôsob výroby zloženého tesnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285171

Dátum: 30.06.2006

Autori: Buchanan Ronald Ellsworth, Ferri Louis Anthony, Ritz Lanny Dean, Baratuci James Lynn

MPK: B32B 1/00, B29C 45/14, E06B 3/04...

Značky: tesnenie, zloženého, tesnenia, výroby, konštrukcia, zmiešaná, spôsob, zložené

Zhrnutie / Anotácia:

Zmiešaná konštrukcia pozostávajúca z predtvarovaného pružného laminátu, ktorý je prilepený aspoň k prvému a druhému priehľadnému alebo priesvitnému panelovému členu (22, 23), na použitie ako izolačná sklená jednotka. Pružný laminát obsahuje vlnitý rozperný prvok (25) čiastočne alebo úplne zapustený do materiálu jadra (24) a je vybavený polymérnym povlakom (26) aspoň na jednom jeho povrchu. Pružný laminát účinne utesňuje vnútrajšok panelovej...

Tepelnoizolačný spojovací profil, predovšetkým na rámy dverí, okien, elementy fasády alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 285124

Dátum: 01.06.2006

Autor: Schulz Harald

MPK: E06B 3/04

Značky: spojovací, rámy, profil, okien, tepelnoizolačný, predovšetkým, dveří, elementy, podobně, fasády

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelnoizolačný spojovací profil je navrhnutý hlavne na rámy dverí, okien, elementov fasád a podobne. Pozostáva z jedného vonkajšieho a jedného vnútorného kovového profilu (1, 2) a tiež z aspoň jednej izolačnej stojky (3) spájajúcej tieto kovové profily (1, 2) dohromady za vytvorenia tepelnoizolačného mosta. Izolačná stojka (3) zasahuje výhodne rybinovite sa rozširujúcimi koncovými úsekmi usporiadanými v pozdĺžnom smere a tvoriacimi pätku (4)...

Tepelne izolovaný spojený profil na dvere, okná alebo fasády

Načítavanie...

Číslo patentu: 285095

Dátum: 18.05.2006

Autori: Höcker Eitel-friedrich, Habicht Siegfried, Freier Andreas

MPK: E06B 3/04, F16S 3/00

Značky: dveře, fasády, okna, profil, spojený, tepelně, izolovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne izolovaný spojený profil pozostáva z kovových profilov (3,4,5,6) a aspoň jednej izolačnej lišty (7,11,27,46,47), umiestnenej medzi kovovými profilmi (3,4,5,6) a spojenej s kovovými profilmi (3,4,5,6) na pozdĺžnom okraji a prednostne zhotovenej z plastickej hmoty. V pozdĺžnej spojovacej oblasti medzi spojenými súčasťami je malá pevnosť v šmyku približujúca sa nule alebo je medzi nimi vytvorené klzné vedenie.

Systém profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 806

Dátum: 18.08.2004

Autori: Giesel Bernd, Schäfer Stefan

MPK: E06B 3/04, E06B 3/30

Značky: systém, profilov

Text:

...je o sebe známy profil okenného krídla, pri ktorom je zasklenie o sebe známym spôsobom zaŕixované medzi vonkajšiu časť presahujúcu sklo a vnútornú upevňovaciu lištu skla. Pri druhom okennom krídle sa na spôsob Štrukturálneho zasklievania použije stupňovité zasklenie, ktore je zlepené s okenným krídlom. Tento druhý profil okenneho krídla má podľa jednej výhodnej formy uskutočnenia vynálezu centrálnu funkčnú komoru. Táto centrálna funkčná komora...

Spôsob výroby teplo izolujúceho izolačného a spojovacieho mostíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2206

Dátum: 12.03.2003

Autori: Nienhüser Rolf, Leistner Andreas

MPK: E06B 3/04

Značky: teplo, izolujúceho, izolačného, spojovacieho, výroby, mostíka, spôsob

Text:

...ktorého možno cenovo priaznivo vyrobit izolačný a spojovací mostík docieľujúci veľmi dobrú tepelnú izoláciu.0015 Táto úloha sa podľa vynálezu vyrieši tým, že izolaćná lišta sa napení voľne nad profilom zplastickej hmoty bez prídavného obmedzenia, pričom bočné okraje ohraničujúce vaňovú oblast profilu zplastickej hmotyprebiehajú zvisle alebo mierne ksebe šikmo kzákladovej ploche profilu zplastickei hmoty atvoria vedenie napeneného...

Ohňovzdorná skriňová/panelová konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3200

Dátum: 29.08.2002

Autor: Reynaers Martine

MPK: E06B 3/54, E06B 3/04, E06B 5/10...

Značky: konštrukcia, ohňovzdorná

Text:

...výstuž 3 vytvára dve komory 6 vyplnené ohňovzdorným materiálom 7, pričom vonkajšia výstuž 4 tiež vytvára dve komory 6 na vonkajšej strane vyplnené ohňovzdorným materiálom 7. V komore, vytvorenej medzivnútomou výstužou 3 a vonkajšou výstužou 4 a medzi pásmi 5, je tiež umiestnený ohňovzdorný materiál 7.0024 Panel 1, vuvedenom príklade, je ohňovzdorné sklo pozostávajúca z najmenej dvoch vrstiev medzi ktorými je fólia, ktorá pri pôsobení tepla...

Okenné krídlo s prídavným rámčekom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1241

Dátum: 02.10.1996

Autori: Koreček Ján, Hajšl Václav

MPK: E06B 3/04, E06B 3/26

Značky: přídavným, krídlo, okenné, rámčekom

Text:

...zaeklenia u zabudovaných okien na etavbach e veľmi nízkymi nákladmi. Veľka vzduchove medaera medzi ekldm ramćeka a sklom okennehe krídla Habezpečuje podstatne nižšiu hodnotu euäiniteľa priestupu tepla a vyšší index vzduchovej neprieavućnosti v porovnani e oknami e dvomi eklami.Fridavný rámček, hotovený napr. 2 hliníka alebo iných materialmv edolných voči poveterneetným vplyvem , hraní vonkajšiu plechukrídla a tým predlžuje äivetnoeť...