E06B 1/70

Koncová krytka exteriérových parapetných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7397

Dátum: 01.04.2016

Autor: Lovecký Róbert

MPK: E06B 1/70

Značky: krytka, koncová, dosiek, parapetných, exteriérových

Text:

...postupné narúšanie kompaktnosti omietky. Druhou podstatnou výhodou je osadenie vodotesnej kon 10covky, ktorá zabraňuje zatekaniu Vody za parapetnú dosku. Vytvorená drážka a spádovanie L profilu zabezpečuje, aby V prípade Vniknutia Vody do krytky táto cez nosnú časť Vytiekla. Ďalšou podstatnou Výhodou je zamedzenie vytrhnutia Krytky, a to zaradením poistky proti Vysunutiu V L profile. Napokon Výhodou krytky je možnosť osadzovať ich na...

Multifunkčná parapetná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 288018

Dátum: 05.11.2012

Autor: Bobik Mikuláš

MPK: E06B 1/70, F24F 7/00

Značky: parapetná, multifunkčná, doska

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka multifunkčnej parapetnej dosky, ktorá pozostáva z kanála (5) na prívod teplého prúdiaceho vzduchu do spodnej časti okna a najmenej jedného vetracieho kanála (6). Vo vetracom kanáli (6) je umiestnené teleso (7) s vysokou tepelnou kapacitou a/alebo tlmič hluku (8). Podľa ďalšieho riešenia multifunkčná parapetná doska pozostáva len z kanála (5) na prívod teplého prúdiaceho vzduchu do spodnej časti okna.

Upevňovacia časť predokenných predmetov, najmä sušiakov bielizne a držiakov truhličiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6116

Dátum: 03.04.2012

Autori: Šenk Tomáš, Galečka Jiří

MPK: D06F 57/06, E06B 1/70

Značky: část, držiakov, najmä, bielizne, sušiakov, upevňovacia, truhličiek, predokenných, predmetov

Text:

...sa po montáži nachádza vonkajší priestor, môže byť telo kotviaceho členu výhodne vybavené uťahovacou hlavou, napríklad matkou na závite alebo pákovou uťahovacou hlavou, 10zatiaľ čo na druhej strane, na ktorej sa po montáži nachádza okenný rám, sa nachádza hákovitá časť, ktorej poloha je pomocou uťahovacej hlavy nastaviteľná.Na jednom okennom krídle sú obvykle dva Odkvapové otvory. Výhodne je upevňovacia časť predokenného predmetu vybavená...

Upevňovací systém predokenných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5999

Dátum: 04.01.2012

Autori: Šenk Tomáš, Galečka Jiří

MPK: E06B 1/70, D06F 57/06, D06F 57/12...

Značky: systém, predmetov, upevňovací, predokenných

Text:

...vystupuje z nosného ramena. Na jednej strane, homej, je stabilizačný kotviaci člen, výhodne hák, vybavený uťahovacou hlavou umožňujúcou výškové nastavenie jeho hákovej časti, napríklad matkou na závite alebo pákovou uťahovacou hlavou. Na druhej strane, dolnej, je umiestnený hákový koniec háku a ten je vý 10hodne vybavený podložkou, majúcou tvar a veľkosť umožňujúcu jej opretie zospodu o okenný rám pri montáži predokenného predmetu na okenný...

Bočnica parapetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5915

Dátum: 04.11.2011

Autor: Skala Luděk

MPK: E06B 1/70

Značky: parapetu, bočnica

Text:

...vo vzájomnom kontakte s tvarovým vybraním 2 vytvoreným na zadnom čele j plochého nosníka g bočnice l.Ďalej je výhodné, ked na plochom nosníku g bočnice l je pred prechodom do steny Q umiestnený aspoň jeden prelis Q. Výhodné je tiež ak na leme 5 plochého nosníka g bočnice l je vytvorený najmenej jeden prelis Q. Výhodné je tiež, keď prelis je umiestnený v pozdlžnej osi lemu g plochého nosníka g bočnice l. Ďalej je vhodné, ak prepojenie...

Vonkajší okenný parapet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5345

Dátum: 08.02.2010

Autor: Skala Luděk

MPK: E06B 1/70

Značky: vonkajší, parapet, okenný

Text:

...uhlom uhlovej spojky 24 je väčší ako 90 ° o uhol sklonu parapetnej dosky 13, Ďalej je tiež výhodné keď drážky 21 spojky 16 sú opatrené tesniacim prvkom 14. Výhodné je ak šübiny 23 uhlovej spojky 24 sú opatrené tesniacim členom 32. Takisto je výhodné ak parapetná doska 13 je v kontakte s upevňovacím tvarovým čelom 41 lišty kombinovaného držiaka 38. Rovnako je výhodné ak upínacia doska 35 pozostáva z plochého kotevného prvku 34 opatrenćho...

Príchytka okenných parapetných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5308

Dátum: 07.12.2009

Autor: Fürst Pavel

MPK: E06B 1/70

Značky: dosiek, okenných, parapetných, príchytka

Text:

...tohto technického riešenia bude podrobnejšie popísané na konkrétnych príkladoch uskutočnenia pomocou priložených výkresov, kde na obr. 1 je znázomená príchytka v axonometrickom pohľade a na obr. 2 je znázomená príchytka v bokoryse s parapetom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríkladná príchytka okenných parapetných dosiek 4 je tvorené dvoma časťami l, 2, z ktorých jedna 1 je pripojiteľná k podkladn 3 a druhá 2 je pripojiteľná k...

Multifunkčná parapetná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5077

Dátum: 05.02.2009

Autor: Bobik Mikuláš

MPK: F24F 7/00, E06B 1/70

Značky: doska, parapetná, multifunkčná

Text:

...hrana s nosom presahuje do interiéru nad vykurovacie teleso.Multifunkčná parapetná doska (ďalej MPD) podľa predloženého technického riešenia je systém, ktorý prispieva ku kvalite vnútomého prostredia budov, chráni majetok a zdravie. Pozostáva z dvoch vrstiev. Prvú vrchnú vrstvu tvorí vnútomý a vonkajší parapct s doteraz požadovanou funkciou - ochranou, estetickou, izolačnou a odkladacou. Druhá, spodná vrstva zabezpečuje ochranu skla pred...

Okenný parapet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4447

Dátum: 04.05.2006

Autori: Skala Luděk, Knizek Josef

MPK: E06B 1/70

Značky: okenný, parapet

Text:

...je vhodné, ak parapetná doska 13 je V kontakte s kombinovaným držiakom 32, ktorý pozostáva z kotevného prvku 33, ktorý tvorí doska 34 opatrená otvormi 35 a upinacou drážkou 36, do ktorej zasahuje lišta 38, pričom v jej pozdĺžnej osi je vytvorený prelis 39 a otvory 40 a ďalej je opatrená zachytávacím tvarovým čelom 41. Je účelné ak lišta 38 má vytvorené spevňovacie prelisy 42. Je výhodné,keď kotevný prvok 43, ktorý pozostáva z dosky 44 s...

Plastová krytka pre parapetnú dosku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3398

Dátum: 09.01.2003

Autor: Müller Werner

MPK: E06B 1/70

Značky: parapetnú, krytka, plastová, dosku

Text:

...pritom môže byť, že dorazové lamely, ktoré prebiehajú väčšinou kolmo k hlavnej lamele, sa dopredu kónicky zužujú, čo zvýhodňuje zarezanie hrany parapetnej dosky pri začiatku rozpínania.Ďalšie prednosti, znaky apodrobnosti vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu príkladného uskutočnenia ako aj na základe obrázkov. Pritom znázorňujúObr. 1 pohľad na krytku z vnútomej nasadzovacej strany na parapetnú dosku,Obr. 2 homý pohľad na krytku z...

Lištový systém na spájanie podláh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3064

Dátum: 03.12.2001

Autor: Matuš Pavol

MPK: E06B 1/70, F16B 5/00, E04F 19/06...

Značky: systém, listový, podláh, spájanie

Text:

...skrutiek bez hláv na spojenie s podkladovou kotviacou lištou.Zistilo sa, že je výhodné ak podkladová kotviaca lišta má tvar obráteného písmena U s okrajmi, s vnútorným prierezom užším ako priemer spojovacej skrutky bez hlavy. Podkladovà kotviaca lišta môže mat výšku 6 až 14 mm. Ďalej je výhodné, keď otvory na spojovacie skrutky bez hláv majú oválny tvar a sú umiestnené medzi otvormi na kotviace skrutky a keď hrúbka prechodovej podlahovej lišty...

Protipožiarne, nepriestrelné, nedeštrukčné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 811

Dátum: 10.05.1995

Autori: Štefko Ján, Rusyniak Ladislav

MPK: E06B 1/70, E06B 3/72, E05G 1/024...

Značky: protipožiarne, nepriestrelné, dveře, nedeštrukčné

Text:

...ochranyproti bočnej. ohvodovej deštrukoii dveroveho krídla.Uyhotovenim prožnej vretvy medoeahne zvýš Le protipožiarnej odolno 1, te nej izolacie,Prehľad obrazkov na výkresNa priloženom výkreee je znázornený priklad konkretnehoV konkretnom príklade uekutočnenia technického ri. znázorneneho na priloženom výkrese je v dverovom kridle 2 tvorenomdreveným uzavretým rámom 5 opatreným Z vnútornej etrany drevenouvnútornou dvermvúu dwwküu Jiłwrúhky...

Tmelený spoj parapetových hliníkových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 615

Dátum: 05.10.1994

Autor: Cinege Blažej

MPK: E06B 1/70, F16S 1/14

Značky: tmelený, hliníkových, parapetových, plechov

Text:

...Jedna časť spoja zostáva rovná a druhá sa tvarove prispôsobí tak, aby výška vyhnutého plechu odpovedala hrúbke spojovaného plechu . Medzera je vyplnená tmelom. Spodná strana spoja je uložená do rýhy parapetovej dosky. Spojením podľa technického riešenia sa docieli plné využitie po vrchove upraveného hliníkového plechu.Na výkrese je znázornený spoj podľa technického riešenia. Zakončená rovná časť plechu jednej časti spoja (1) je...

Prahová spojka montovatelné dveřní zárubně

Načítavanie...

Číslo patentu: 256997

Dátum: 15.04.1988

Autori: Olšák Miloň, Galambošová Oľga, Wojnarová Anna, Kubovčík Ján, Hovorka Jaromír

MPK: E06B 1/70

Značky: montovatelné, spojka, dveřní, zárubně, prahová

Text:

...závitových otvorech jsou našroubovány šrouby zasahující svými hlavami do podélných drážek čelních stěn stojky i čelních stěn prahového profilu.Výhoda prahové spojky montovatelné dveřní zárubně spočívá v tom, že její spojení se stojkami je bez vnějších přírub nebo jiných vyčnívajících částí. Úchytky vymezují případné výrobní nepřesnosti montážních otvoru, jejichž upevnění ve dvou párech drážek vytváří kloubové uložení prahové spojky a umožňuje...

Odnímatelný práh ocelové montovatelné zárubně

Načítavanie...

Číslo patentu: 232990

Dátum: 15.07.1986

Autor: Pydych Zdeněk

MPK: E06B 1/70

Značky: práh, ocelové, montovatelné, zárubně, odnímatelný

Zhrnutie / Anotácia:

Odnímatelný práh ocelové montovatelné zárubně spojující zárubňové stojky je vytvořený z ocelového. U profilu a připevněný šroubem do zadní strany zárubňového profilu stojky pomocí příruby a pomocí šroubu vešroubovaného přes otvor v polodrážce zárubně do jeho stojiny.