E06B 1/62

Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288108

Dátum: 18.07.2013

Autor: Snopko Peter

MPK: E06B 1/62, E06B 1/68

Značky: výplňová, osadzovacím, detailom, konštrukcia

Zhrnutie / Anotácia:

Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom zvyšuje tepelnú izoláciu okien, dvier a ľahkých obvodových plášťov bez rozdielu z akého materiálu sú výplňové konštrukcie a ľahké obvodové plášte vyrobené a súčasne zvyšuje tepelnú izoláciu okolia výplňovej konštrukcie. Výplňová konštrukcia s osadzovacím detailom znižuje riziko z nežiaduceho pohybu vzduchu, zamedzuje pohybu nežiaducej vlhkosti, zvyšuje povrchové teploty na strane vnútorného...

Osadzovací detail

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6229

Dátum: 03.09.2012

Autor: Snopko Peter

MPK: E06B 1/68, E06B 1/62

Značky: detail, osadzovací

Text:

...prostredia medzi plášťom 2 budovy a vonkajším parapetom ll zabraňuje vzniknutíu tepelného mosta okolo okna a znižuje hodnoty tepelného mosta okolo výplňovej konštrukcie na minimum. Vrstva Q z murovacej alebo inej hmoty vypĺňa priestor medzi plášťom 2 budovy a vnútorným parapetom Q, ktorýje osadený do lôžka l 4 z lepiacej alebo inej hmoty.Výplňová konštrukcia a osadzovací detail (obr. č. 4), t, j. okno otváravé, otváravo-sklopné, posuvné...

Jednodielna tesniaca alebo omietacia lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19000

Dátum: 07.05.2010

Autor: Braun August

MPK: E04F 13/06, E04G 21/30, E06B 1/62...

Značky: tesniaca, lišta, omietacia, jednodielna

Text:

...diely budovy, ktoré majú norrnálnym spôsobom dosadat na tepelnú izoláciu, najmä okenné alebo dverové rámy, trámy, vyčnievajúce trámy, okenné parapety, kovové spoje alebo lízény.Ako tepelná izolácia, tak aj vrstva omietky môžu na vonkajšej strane budovy susediť so stavebným dielom budovy. Alternatívne k tomu môžu byť ako tepelná izolácia, tak aj vrstva omietky usporiadané na vnútornej strane budovy.Podľa jedného poznatku, ktorý je...

Pripojovací profil na ostenie pre konštrukčné diely hraničiace s omietkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14782

Dátum: 18.02.2009

Autori: Mick Stefan, Kassmannhuber Peter

MPK: E04F 13/06, E04G 21/30, E06B 1/62...

Značky: připojovací, hraničiace, diely, omietkou, ostenie, konštrukčné, profil

Text:

...Lepiaca sila medzi tesniacou páskou atesniacim ramenom musí byť vkaždom prípade dostatočne veľká, aby sa počas skladovania a montáže pripojovacieho profilu na ostenie postarala o to, že expandujúci penový0010 Podľa uprednostneného realizačnćho variantu vynálezu sa predpokladá, že pripojovací profil na ostenie je vytvorený dvojdielne a na tesniacom ramene vykazuje priečku v omietke upevniteľnú pomocou západkového spojenia, pričom západkové...

Tesniaca páska, spôsob na výrobu takejto tesniacej pásky a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12221

Dátum: 19.11.2007

Autori: Daniel Rüdiger, Nauck Helmar, Tenbuss Stefan, Komma Markus

MPK: E04F 13/06, E06B 1/62

Značky: spôsob, tesniaca, takejto, použitie, tesniacej, výrobu, páska, pásky

Text:

...adhéznych hmôt sa zlepiteľnosť tesniacej pásky k obom plochým stranám, vysvetlená na začiatku, využíva na to, aby sa dosiahlo zaistenie sďalšou adhéznou hmotou, ktorá potom (najskôr) môže poskytnúťzaistenie napríklad ku konštmkčnému dielu.Ďalej je vtejto súvislosti uprednostňované, aby vzájomné zaistenie adhéznych hmôt, aj vprípade zaistenia len jednej adhéznej hmoty voči sebe samej, bolo dané len v oblastíprečnievajúcej ponad pozdĺžnu...

Zakončovacia lišta omietky pre vrstvu omietky na tepelnej izolácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20024

Dátum: 01.12.2006

Autor: Braun August

MPK: E06B 1/62, E04G 21/30, E04F 13/06...

Značky: vrstvu, tepelnej, omietky, zakončovacia, lišta, izolácii

Text:

...základný diel je prostrednictvom obojstranne lepiacehorámu. Medzi týmto základným dielom a omietkovým dielom zakončovacej lišty omietky sa nachádza expanzný pás, ktorý môže byť uvedený z uzavretého stavu do uvoľneného stavu. Základná oblasť zostane i po uvoľnení expanzného pásu pevne prilepená na okennom ráme, pričom jedna stena základnej oblasti sa nachádzamedzi okenným rámom a expanzným pásom.Zo spisu DE 203 17 871 Ul je známa zakončovacia...

Spôsob inštalácie začisťovacej zakončovacej lišty pre omietkovú vrstvu na tepelnej izolácii budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14678

Dátum: 01.12.2006

Autor: Braun August

MPK: E04F 13/06, E04G 21/30, E06B 1/62...

Značky: vrstvu, lišty, izolácii, zakončovacej, omietkovú, tepelnej, spôsob, budovy, začisťovacej, inštalácie

Text:

...časť umelohmotnej fólie, ktorá je vedená medzi expanznýmprúžkom a záverovou oblasťou, a tým je záverová oblasťuvedená do uvoľnenêho stavu. Expanzný pohyb expanznéhoprúžku prebieha v smere od okennêho rámu.Z DE 44 39 075 A 1 je známa tesniaca lišta so základnou oblasťou, ktorá drží expanzný prúžok soneskorenou schopnosťou expanzie, a záverovou oblasťou, drží expanzný prúžok, a druhú časť, ktorá je vybavená dvojstranným lepiacim pásom, čím je...

Okrajový spájací profil pre stavebné dielce hraničiace s vrstvou omietky a izolačnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4184

Dátum: 06.12.2005

Autori: Mick Stefan, Kassmannhuber Peter

MPK: E06B 1/62, E04F 13/02, E04G 21/24...

Značky: okrajový, omietky, profil, vrstvou, stavebné, dielce, izolačnou, hraničiace, spájací

Text:

...na uchytenie izolačnej vrstvy otočne a po nasadení izolačnej vrstvy je upevníteľné naPo upevneni základného profilu na stavebný dielec prilepením alebo priskrutkovanímmôže byť omietkové rameno smerom kstavebnému dielcu sklopené alebo zohnuté tak, žeizolačná vrstva môže byť bez problémov nasadená na základný profil a s pomocou jeho predného okraja môže byť vycentrovaná. Nakoniec sa omietkové rameno vonkajšieho profilu vyklopi smerom...

Tesnenie škáry a spôsob jeho zhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5858

Dátum: 20.12.2004

Autor: Pichler Gabriel

MPK: E06B 1/62

Značky: škáry, spôsob, tesnenie, zhotovenia

Text:

...tomu naopak tak nie je. Tu má zóna nenaplnená tesniacim materiálom (napr. pod vonkajším okenným parapetom 4, ktorý chráni pripojovaciu škáru pred vstupom dažďových zrážok) naopak umožniť difúziu vlhkosti zo škáry smerom von.Ako tesniace materiály sú podľa súčasného stavu techniky známe rôzne systémy. Pritom hlavne ide o tesniace stavebné dráhy, impregnované pásy z penovej umelej hmoty, ako aj tesniace látky. U stavebných tesniacich dráh...

Tesniaci pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1160

Dátum: 23.09.2002

Autor: Schmid Oliver

MPK: E06B 1/62

Značky: tesniaci

Text:

...alebo nalaminovaná vrstva z rúna. Podstatné je. že rúno je v priečnom smere tesniaceho pásu elasticky prieťažné, aby mohlo kompenzovať pohyby medzi okenným rámom a ostením okna. Ďalej je podstatné, že použité rúno nie je prieťažné alebo je len nepatrne prieťažné vpozdlžnom smere tesniaceho pásu, takže pri spracovaní tesniaceho pásu má rúno dostatočnú pevnosť proti pretiahnutiu. Je výhodné, ak membrána je priľnavým materiálom z rúna...

Okno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1332

Dátum: 08.01.1997

Autor: Novák Štefan

MPK: E06B 1/62, E06B 1/32, E06B 1/36...

Text:

...vonkajšou časťou do stojiny á je ukonče z I I × 1. K. g 1 .una výstupkom, ktorý je v stýku s ramom okna. oalsou podstatou tech nického riešenia je, že je ho možné realizovať pre konštrukcie okien, ktoré boli doteraz zabudované v rámci občianskej a bytovej výstavby. Týmto technickým riešením sa dosiahne uteenenia špár styku rámu krídla okna s rámom okna ako aj styku rámu krídla okna so zasklením, čím sa dosiahne výeazného zníženia...

Omietniková a ochranná lišta na okenné rámy, dverné rámy a podobne a ich napojenie na omietku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281398

Dátum: 10.01.1996

Autor: Braun August

MPK: E04G 21/30, E04F 19/04, E04F 13/06...

Značky: lišta, dverné, omietku, napojenie, rámy, omietniková, okenné, ochranná, podobně

Zhrnutie / Anotácia:

Omietniková a ochranná lišta (18) na okenné rámy (8), dverné rámy a podobne a ich napojenie na omietku (46, 48), obsahuje základňovú časť (20), vybavenú na svojej opačnej strane lepiacim pásikom (16) na upevnenie lišty (18) na okennom ráme (8), dvernom ráme alebo podobne a na svojej prednej strane (52) najmenej jednou pozdĺžne prebiehajúcou stojkou (22), pričom so základňovou oblasťou (20) lišty (18) je odlamovacím spojovacím mostíkom (44) so...