E05G 1/024

Protipožiarne, nepriestrelné, nedeštrukčné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 811

Dátum: 10.05.1995

Autori: Štefko Ján, Rusyniak Ladislav

MPK: E05G 1/024, E06B 1/70, E06B 3/72...

Značky: nedeštrukčné, nepriestrelné, protipožiarne, dveře

Text:

...ochranyproti bočnej. ohvodovej deštrukoii dveroveho krídla.Uyhotovenim prožnej vretvy medoeahne zvýš Le protipožiarnej odolno 1, te nej izolacie,Prehľad obrazkov na výkresNa priloženom výkreee je znázornený priklad konkretnehoV konkretnom príklade uekutočnenia technického ri. znázorneneho na priloženom výkrese je v dverovom kridle 2 tvorenomdreveným uzavretým rámom 5 opatreným Z vnútornej etrany drevenouvnútornou dvermvúu dwwküu Jiłwrúhky...

Stavebný trezorový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: 279152

Dátum: 12.04.1995

Autori: Pulec Zbyněk, Vlk Jan

MPK: E04C 5/03, E05G 1/024

Značky: dielec, trezorový, stavebný

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z vystuženého betónu, v ktorom je zaliata oceľová doska (2), ktorá je umiestnená na strane privrátenej k vnútornému priestoru (1) trezoru. Vnútorná strana (3) oceľovej dosky (2) je vybavená tŕňmi (4), orientovanými smerom von z vnútorného priestoru (1) trezoru.

Stavebný trezorový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 349

Dátum: 02.02.1994

Autori: Vlk Jan, Pulec Zbyněk

MPK: E05G 1/00, E05G 1/02, E05G 1/024...

Značky: stavebný, dielec, trezorový

Text:

...dielec podľa riešenia bol umiestnený v ráme, pozostávajúcom zo spodnej dosky,prednej bočnice, zadnej bočnice a dvoch čiel a vytváral takPrehľad obrázkov na výkreseRiešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňuje príklad základného prevedenia stavebné ho trezorového dielca podľa riešenia, na obr. 2 je rez sta vebným trezorovým dielcom s elementami pre doplnkové zvýšenie odolnosti, na obr. 3 je prefabrikované...

Sejf

Načítavanie...

Číslo patentu: 251171

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kaucký Milan, Štěrba Alain

MPK: E05G 1/024

Text:

...poloze. skladbu výztuze v eíťobetcnu znázorňuje cbr.3, který zobrazuje öáetečný řez stěnou vnitřního pláště.Jako príklad Jedá 1 e pcpsán ekříňový eejf těžký so zvýšenou ohnivzdorností a způsob jeho výroby.Sejf je tvoŕen tělesem ł aejtu, ktoré se skládá z vnitřníno pláště g ,sestávajícíhc z plechové vložky g a pancíře łg tělesa ze eíťeoetonu łz a Jehoz součástí je i oetění łg těleaa,pcvrcnově upravené epoxidcvým nebo polyeeterovýn emailem...