E05F 15/20

Bezpečný spôsob automatického uzatvárania zadných dvierok automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13729

Dátum: 25.06.2008

Autor: Gehin Frédéric

MPK: B62D 25/12, E05F 15/20, E05F 15/00...

Značky: bezpečný, dvierok, automobilového, automatického, vozidla, spôsob, uzatvárania, zadných

Text:

...103, a ktorý rekuperuje túto vlnu, jednou odrazenou prekážkou, je to tá istá membrána 101, ktorá sa použila na vysielanie a na prijímanie vysielanej vlny. Potom, ako bola táto membrána vybudená za účelom vysielania ultrazvuku, je potrebná približne l milisekunda,aby sa membrána ustálila, t. j. aby sa opäť zastavila, a aby mohla opät reagovať na prípadnúodrazenú vlnu. V dôsledku toho. že rýchlosť šírenia ultrazvuku vo vzduchu predstavuje...

Snímací prvok na otváranie dvier a brán

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10038

Dátum: 06.11.2006

Autori: Mezger Klaus, Audergon Léon

MPK: E05F 15/20

Značky: snímací, otváranie, prvok, dvier, brán

Text:

...zabezpečené optimálne snimacie pole predo dvermi a/alebo0012 Na riešenie tejto úlohy vedú znaky význakovej časti patentového nároku 1.0013 Pri pred|oženom vynáleze sa ukázalo byť obzvlášť výhodné, ak anténový prvok je uskutočnený ako plochá anténová jednotka, pričom od plochej anténovej jednotky samotnej vystupuje najmenej jedna anténa, uskutočnená ako kolíková0014 Zásluhou usporiadania dvoch alebo viacerých jednotlivých kolíkovýchantén,...

Zariadenie na odvádzanie dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285154

Dátum: 19.06.2006

Autori: Caoduro Carlo, Caoduro Paolo

MPK: E05F 15/20, E05C 17/00, E05F 15/00...

Značky: zariadenie, odvádzanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia (1) na odvod dymu, ktoré obsahuje základňu (2), ktorá vymedzuje otvor (3), vytvorený v konštrukcii budovy, ďalej obsahuje poklop (4), ktorý pri svojom otváraní a uzatváraní spolupracuje so základňou (2), prostriedky zabezpečujúce pohyb (6) na otáčanie poklopu (4), zabezpečovacie prostriedky (7), určené na blokovanie poklopu (4) v jeho uzatvorenej polohe, mechanický uzáver (8), určený na blokovanie poklopu (4) v jeho...

Bezpečnostné zariadenie na automatickú kontrolu otvárania strešných okien, okien alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285117

Dátum: 26.05.2006

Autori: Caoduro Paolo, Caoduro Carlo

MPK: E05F 15/20, A62C 2/00

Značky: dveří, otvárania, strešných, automatickú, okien, zariadenie, kontrolu, bezpečnostné

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné zariadenie na automatickú kontrolu otvárania strešných okien, okien alebo dverí alebo podobne, obsahuje teleso (2) ventilu, v ktorom je vytvorená komora (5), ktorá je prepojená aspoň s plynovým servopohonom na otváranie strešného okna, ďalej piest (6) vložený vnútri komory (5) a vybavený na jednom konci kolíkom (7) a na druhom konci elastickým prvkom (8) na zaistenie svojho axiálneho pohybu piesta (6) v komore (5), ďalej tlakovú...

Zariadenie na núdzové otváranie otočne skladacích dvier alebo vrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 285094

Dátum: 18.05.2006

Autor: Liebscher Arne

MPK: E05F 15/10, E05F 15/20

Značky: otváranie, núdzové, otočné, zariadenie, dvier, vrát, skládacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na núdzové otváranie otočne skladacích dvier alebo vrát, obsahujúcich aspoň jedno vonkajšie krídlo (2, 2') a jedno vnútorné krídlo (3, 3'), s aspoň dvoma krídlami (2, 2', 3, 3') navzájom spojenými pomocou výkyvného kĺbu (9, 9'). Vonkajšie krídlo (2, 2') je nútene vedené v otočnom kĺbe na zárubni alebo opore a voľné vnútorné krídlo (3, 3') obsahujúce hlavný zatvárací okraj (7, 7'), je nútene vedené na zárubni na alebo opore...

Protipožiarne dvere a spôsob ich prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 285091

Dátum: 18.05.2006

Autor: Hein Christian

MPK: E06B 5/10, E06B 3/32, E05F 15/20...

Značky: prevádzky, protipožiarne, dveře, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Protipožiarne dvere sú vyrobené s aspoň jedným otváracím krídlom (10), otočne uloženým pomocou závesov, ktoré je vybavené zatváracím mechanizmom (13) dverí pracujúcim bez cudzej energie a pridŕžacím zariadením (3) elektricky uvoľniteľným požiarnym hlásičom (11), ktoré v prípade nebezpečenstva spôsobí uzavretie otváracieho krídla (10). Protipožiarne dvere pozostávajú z funkčnej kombinácie dverí obsahujúcich jedno alebo dve otváracie krídla (10)...

Spôsob prevádzky otočných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284322

Dátum: 23.12.2004

Autori: Strunk Steffen, Stark Jürgen

MPK: E05F 15/12, E05F 15/20, E05F 13/02...

Značky: dveří, spôsob, prevádzky, otočných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prevádzky otočných dverí, poháňaných motorom (14), ktorý je ovládaný mikroprocesorom, sa uskutočňuje tak, že rozbeh otočných dverí sa uskutoční manuálnou počiatočnou silou, ktorá sa vyvinie prechádzajúcou osobou na aspoň jedno z otočných krídiel (10,11,12,13) a ktorá je proporcionálna k pevne stanovenej obvodovej rýchlosti otočných krídiel (10,11,12,13), ktorá sa ovláda motorom (14) a ktorá sa udržiava.

Automaticky ovládateľná brána, najmä zdvíhacia brána a spôsob jej ovládania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 667

Dátum: 27.01.2003

Autor: Petra Rejc

MPK: E06B 9/80, E05F 15/20

Značky: zdvíhacia, brána, spôsob, ovladatelná, ovládania, automatický, najmä

Text:

...hlásenia dosiahnuť rovinu otvoru zatvárajúcej sa brány alebo zatvárajúcich sa dverí. Okrem toho majú hore nad otvorom brány alebo dverí umiestnené hlásiče pohybu nevýhodu, žeV malej vzdialenosti pred rovinou otvoru sú detekčné lúčehlásiča približovania nasmerované Veľmi strmo nadol na odstavnú plochu, ktorú treba sledovať a preto horizontálna rýchlosť prekážky, ktorú treba zaregistrovať, alebo osoby, ktorú treba zaregistrovať, má už len...

Elektrický ovládač dverí a okien

Načítavanie...

Číslo patentu: 279728

Dátum: 06.07.1994

Autori: Moller Brent, Hansen Jens Finn

MPK: E05F 15/20

Značky: ovladač, dveří, okien, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický ovládač na otváranie a zatváranie dverí a okien, majúcich otvárateľný rám, medzi zatvorenou pozíciou, v ktorej je dverný alebo okenný rám zaistený vo vzťahu k hlavnému rámu zamykacími prostriedkami a príslušným zamykacím mechanizmom montovaným v jednom z rámových členov na spojenie s osadeniami alebo zasúvacími platničkami v opačnom člene hlavného rámu, a ventilačnou pozíciou, pričom zariadenie zahrnuje elektrickú pohonnú jednotku s...

Zařízení k automatickému odvětrání prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266522

Dátum: 12.01.1990

Autori: Žemlička František, Dvořák Richard

MPK: E05F 15/20

Značky: odvětrání, automatickému, zařízení, prostoru

Text:

...to, že vyžaduje ruční ovládání.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení k automatickému odvětrání prostoru upevněnéna nosném rámu okenních křídel, pozüstávající z odtlačovací pružiny a hydraulické stabilizace pro uvolnění okenního křídla, ruční páky, teplotního a kouřového snímače a jeho podstata spočíva v tom, že je tvorené vačkovým uzávěrem spojeným z jedné strany 5 elektromagnetickým hydraulickým válcem a 2 druhé strany s hydraulickým válcem...