E05F 15/10

Zariadenie na núdzové otváranie otočne skladacích dvier alebo vrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 285094

Dátum: 18.05.2006

Autor: Liebscher Arne

MPK: E05F 15/20, E05F 15/10

Značky: dvier, skládacích, otočné, vrát, zariadenie, otváranie, núdzové

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na núdzové otváranie otočne skladacích dvier alebo vrát, obsahujúcich aspoň jedno vonkajšie krídlo (2, 2') a jedno vnútorné krídlo (3, 3'), s aspoň dvoma krídlami (2, 2', 3, 3') navzájom spojenými pomocou výkyvného kĺbu (9, 9'). Vonkajšie krídlo (2, 2') je nútene vedené v otočnom kĺbe na zárubni alebo opore a voľné vnútorné krídlo (3, 3') obsahujúce hlavný zatvárací okraj (7, 7'), je nútene vedené na zárubni na alebo opore...

Zariadenie na otváranie a zatváranie dverových krídiel, najmä električiek, trolejbusov a autobusov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4445

Dátum: 04.05.2006

Autori: Prokop Robert, Štaud Michal, Schröding Peter

MPK: E05F 15/10

Značky: dverových, zariadenie, krídiel, najmä, autobusov, otváranie, zatváranie, trolejbusov, električiek

Text:

...otvoreniu uzatvorených neznázomených dverových kridiel pri náhodnom prerušení napájania elektromotora 14. Zo samosvomej závitovkovej prevodovky 15 vystupuje smerom k nosnej doske 1 Výstupný hriadeľ 16 opatrený pevne uloženým hnacím pastorkom 17 (obr. 4), ktorý je v zábere s prvým bočným ozubením 18 primámeho obojstranného ovládacieho hrebeňa 8. Druhé bočné ozubenie 19 tohto primámeho obojstranného ovládacieho hrebeňa 8 je v zábere s...

Zariadenie pre prevádzku prestavného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8605

Dátum: 27.11.2004

Autor: Walddörfer Dieter

MPK: H02P 1/42, E05F 15/10, E06B 9/68...

Značky: prevádzku, zariadenie, systému, prestavného

Text:

...musí byt toto zariadenie kompletne vyrnenené. To spôsobuje značneÚkolom vynálezu je Vytvoriť zariadenie V úvode zmieneneho druhu, ktorého funkčnosť je s čo najnižšími nákladmi prispôsobiteľnáPre vyriešenie tohto úkolu sú upravene znaky nároku l. Výhodné formy uskutočnenia a ďalšie výhodne vytvorenie vynálezusú opísané vo vedľajších nárokoch.Zariadenia podľa vynálezu slúžia pre prevádzku prestavného systému v dvoch smeroch pohybu. Toto...

Spôsob činnosti otočných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282283

Dátum: 06.11.2001

Autor: Stark Jürgen

MPK: E05F 15/10, E05F 15/12

Značky: spôsob, otočných, činnosti, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Dvere sú prevádzkované v tzv. podpornom režime prostredníctvom elektromotorického pohonu, ktorý je riadený mikroprocesorovým ovládaním. Obvodová rýchlosť Vm otočných dverí pozostáva zo súčtu podpornej rýchlosti Vu poskytnutej elektromotorom a rýchlosti vyvolanej manuálnou silou, teda platí vzťah Vm = Vu + V. Elektromotor nevydáva celú pohonnú silu na otáčanie dverí. Sila elektromotora je zmenšená o silu, ktorú vynaloží osoba prechádzajúca...

Zařízení k ovládání zejména skládacích vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 270682

Dátum: 12.07.1990

Autori: Svoboda Vít, Slezák Pavel

MPK: E05F 15/10

Značky: ovládání, zejména, zařízení, skládacích

Text:

...zvláštní nároky nm montáž,která je velmi jednoduchá, přičemž na jeho výrobu stačí strojní zařízení průměrné údržbářská dílny. Další výhoda zařízení spočívá v jednoduché manipulaci při odpojení mechanická části od motorické, např. při poruěe elektromotoru.Na výkresu je znázorněn schemnticky príklad provedení mechanismu ovládání vret. kde na obr. l jsou znázorněns skládací vrata ovládená mechenisnem v půdorysu a na obr. 2 je nárys skládacíoh...

Zařízení pro ovládání rozměrných vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253688

Dátum: 17.12.1987

Autor: Fanta Václav

MPK: E05F 15/10

Značky: zařízení, ovládání, rozměrných

Text:

...pro ovládání rozměrných vrat podle vynálezu,kde na obr. 1 je v částečném řezu bokorys ovládacího zařízení a na obr. 2 nárys zařízení se znázorněnými dveřními křídly jakZařízení pre ovládání rozměrných vrat podle vynálezu je upraveno na stěně l neznázorněné haly, nad průjezdným otvorem 3. základna 3 ovládacího zařízení je připevněna ke etěně l prostřednictvím svorníků 17 a nese eldtromotor 4, který je alespoň- 3 253 san v příkladném provedení...