E05D 15/06

Bezpečnostný a/alebo termoizolačný systém automatických posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6531

Dátum: 02.10.2013

Autori: Hóz Miroslav, Húšťava Martin

MPK: E05F 17/00, E05D 15/06, E05F 15/00...

Značky: bezpečnostný, dveří, posuvných, termoizolačný, automatických, systém

Text:

...má hodnotu Uw 2,5 W/mz.Prehľad obrázkov na výkresoch Bezpečnostný a/alebo termoizolačný systém automatických posuvných dverí je bližšie ozrejmený na pri ložených výkresoch, kde na priloženom obr. l je zobrazená bloková schéma centrálneho systému. Na obr. 2 je mázomená tennoizolačná konštrukcia prerušeného tepelného mosta.Jednotlivé uskutočnenia technického riešenia zobrazené na jednotlivých obrázkoch sú predstavované na ilustráciu a...

Vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18654

Dátum: 26.04.2012

Autor: De Faveri Luigi

MPK: E05D 15/06

Značky: vozík

Text:

...ďalšie ciele, ktoré budú zrejmejšíe z nasledujúceho textu, sa dosialmuvozíkom podľa vynálezu, ktorý má znaky deñnované v nároku 1.0019 Ďalšie charakteristiky a výhody vynálezu budú zrejmejšíe z podrobného opisu určitého,avšak nevýlučného, uskutočnenia znázomeného ako neobmedzujúci priklad na sprievodnýchNa obr. 1 je perspektívny pohľad na vozik podľa vynálezuNa obr. 2 je explodovaný pohľad na vozík podľa vynálezuNa obr. 3, 4 a 5 sú pohľady...

Zariadenie na nesenie a ukotvenie panelu dverí vo vnútornom ráme pre zaťahovacie posuvné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14137

Dátum: 24.11.2010

Autor: De Faveri Luigi

MPK: E05D 15/06

Značky: vnútornom, dveří, zaťahovacie, rámě, ukotvenie, zariadenie, dveře, nesenie, posuvné, panelu

Text:

...závitových upevňovacích prostriedkov spôsobujú ich odvracanie smerom ku dvom protiľahlým stranám uvedenej vodiacej lišty, čím dôjdek zaisteniu zostavy. Jeden z dvoch klinov je vybavený ortogonálne priechodným otvorom nazáber závitového čapu typu opatreného hlavicou určenou na naskrutkovaníe na zodpovedajúcezávitové sedlo, ktoré je vybavené pojazdom, pričom pojazd nesie panel dverí vo vodiacej lište.0007 Tiež V D 3 je opísané vylepšené...

Pojazdný diel pre krídlo posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20560

Dátum: 02.09.2010

Autor: Nolte Frank

MPK: E05D 15/06

Značky: dveří, pojazdný, posuvných, krídlo

Text:

...spočíva vpodstate vtom, že vprípade zaťaženia - teda v prípade zdvíhania krídla posuvných dverí - sa na základe nárazu kolísky na spodnej strane koľajničky vznikajúcej sily zachytí na spodnej rovine ohraničujúci otvor nosnej časti bez toho, aby pritom bol hriadel, okolo ktorého je kolíska otočná, značne zaťažená. Keďže nosná časť musí byť v každom prípade stabilne upevnená na krídle posuvných dverí tak, že toto spojenie zostane zaistené tiež...

Závesné ústrojenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: 286762

Dátum: 14.04.2009

Autori: Haab Karl, Haab Otto

MPK: E05D 15/06

Značky: ústrojenstvo, závesné

Zhrnutie / Anotácia:

Závesné ústrojenstvo na pripojenie dverného prvku (2) k pojazdnému mechanizmu (6), vedenému v koľajnici (4), je vybavené zaisťovacími prostriedkami (30), pripojiteľnými k dvernému prvku (2), a obsahuje spojovaciu skrutku (10) majúcu hlavu (11) a driek, ktorá je upevniteľná v zaisťovacích prostriedkoch (30) a zaskrutkovaná do závitového otvoru (9), uskutočneného v pojazdnom mechanizme (6). Zaisťovacie prostriedky (30) majú dva krídlové prvky...

Posuvné dvere, predovšetkým na oddelenia spŕch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15216

Dátum: 07.04.2009

Autori: Krzewina Jörg, Paracikli Tezcan, Völkers Detlef

MPK: A47K 3/34, E05D 15/06

Značky: dveře, posuvné, predovšetkým, oddelenia, sprch

Text:

...adajú sakonštruovať pomerne jednoducho so zreteľom na hmotnosť segmentu dverí a pôsobiace sily, ktoré treba očakávať.0011 Podľa ďalšej výhodnej formy uskutočnenia predloženého vynálezu sú valčeky prostredníctvom, vpodstate, cylindrickej nastavovacej skrutky vzhľadom na segment dverí plynulo vertikálne prestaviteľné. Použitím nastavovacej skrutky môže byť poloha valčeka vzhľadom na uchytávaciu jednotku k nej priradenú nastavená exaktne a...

Posuvná stena s bočne posuvnými stenovými elementmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286470

Dátum: 20.10.2008

Autori: Janutta Reinhard, Blöbaum Ernst Udo

MPK: E05F 3/00, E05D 15/06

Značky: posuvnými, elementmi, bočně, stěna, stěnovými, posuvná

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná stena je uskutočnená s bočne posuvnými stenovými elementmi (12/1-12/n), z ktorých je najmenej jeden stenový element (12/2) vytvorený ako dverový element, uvádzaný do činnosti zatváračom dverí, tvoreným pohonom (30), ktorý je usporiadaný stacionárne voči posuvným elementom (12/1-12/n). Ovládací prostriedok, nachádzajúci sa medzi zatváračom dverí a stenovým elementom (12/2), je vytvorený ako tyčové ústrojenstvo, ktoré je pri posúvaní...

Pojazdná kladka pre posuvnú konzolovú bránu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12938

Dátum: 12.06.2008

Autor: Comunello Franco

MPK: E05D 15/06

Značky: kladka, pojazdná, spôsob, bránu, výroby, konzolovú, posuvnú

Text:

...sú vybavené dvoma prvými priechodnými otvormi, ktoré určujú dve miesta upravené na uloženie otočných nosných prostriedkov pre dva páry nosných koliesok, ktoré sú posuvne vložené do dutej koľajnice (5)0016 V tejto situácii, problém na ktorom sa zakladá predložený vynález je teda odstránenienedostatkov doterajšieho stavu techniky, zaistením pojazdnej kladky pre posuvnú konzolovúbránu, ktorá je získaná z obmedzeného počtu súčiastok.0017 Ďalším...

Posuvná stena vedená aspoň v jednej vodiacej lište

Načítavanie...

Číslo patentu: 286157

Dátum: 02.04.2008

Autori: Janutta Reinhard, Blöbaum Ernst Udo

MPK: E05D 15/00, E05D 15/06

Značky: vedená, posuvná, vodiacej, aspoň, stěna, jednej, lište

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná stena (1) je vedená aspoň v jednej vodiacej lište (2), ktorej jednotlivé diely (3, 4), keď je posuvná stena (1) v zatvorenej polohe, sú usporiadané vzájomne v rade za sebou, zatiaľ čo keď je posuvná stena (1) otvorená, sú jednotlivé diely (3, 4) premiestené do tzv. odstavnej polohy, v ktorej sa nachádzajú v polohe kolmej na vodiacu lištu (2), na ktorú je v prechodovej oblasti do odstavnej polohy napojený zakrivený alebo pod uhlom...

Kryt, hlavne na automatické pohony dvier

Načítavanie...

Číslo patentu: 286114

Dátum: 07.03.2008

Autori: Finke Andreas, Althoff Andreas

MPK: E05F 15/14, E05D 15/06

Značky: pohony, dvier, hlavne, kryt, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Kryt, najmä na automatické pohony dvier, slúži predovšetkým na uloženie mechanických a elektrotechnických komponentov, ako pojazdných zariadení, závesných zariadení pohyblivých krídiel, pohonných agregátov, obsahujúcich prostriedky na prenos sily, spojku, motor a mechanizmus na snímanie dráhy, pomocné pohony, ovládacie/regulačné prvky, napájací zdroj a senzory. Kryt pozostáva zo základného profilu (1), ktorý je v podstate vytvorený z dvoch...

Panelový systém s tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19699

Dátum: 15.08.2007

Autor: Hilliaho Esa

MPK: E05D 15/58, E05D 15/06, E06B 3/46...

Značky: panelový, tesnením, systém

Text:

...panelových systémov, ktoré tiež umožňujú otváranie panelov.0010 Vynález bude ďalej podrobnejšie opisaný pomocou prikladného uskutočnenia a odkazov na priložené obrázky, kde-3 Obr. 1 zobrazuje prierez panelovým systémom z doterajšieho stavu techniky, Obr. 2 zobrazuje pohľad z perspektívy na dve vodiace lišty z doterajšieho stavu techniky, Obr. 3 zobrazuje z bočného pohľadu funkciu vodiaceho členu a tesneniejedného uskutočnenia vynálezu, Obr. 4...

Koľajnica na podvozkové ústrojenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: 285600

Dátum: 22.03.2007

Autori: Rechsteiner Stefan, Bischof Markus

MPK: E04B 2/82, E05D 15/06

Značky: ústrojenstvo, podvozkové, koľajnica

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajnica (1) je určená na podvozkové ústrojenstvo s deliacou stenou alebo podobne, zavesene uloženou na podvozkovom ústrojenstve. Koľajni-ca (1) má skriňový dutý profil (8) s vodiacou drážkou (9) na prechod nosného elementu spojeného s deliacou stenou. Dutý profil (8) sa skladá z U-profilov (10) umiestnených zrkadlovo symetricky navzájom po obidvoch stranách vodiacej drážky (9), ktorých stojiny (11) tvoria vonkajšie ohraničenie dutého...

Vodiace zariadenie dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6373

Dátum: 24.11.2006

Autori: Corniere Didier, Gaultier Jean-michel, Verdier Luc, Feng Liqun

MPK: E05D 15/06

Značky: zariadenie, vodiace, dveří

Text:

...rovinu krycej dosky 104. Upevnenie zariadenia na priečne nastavenie 206 na základni 202 sa vykoná prostredníctvom štyroch upevňovacích skrutiek 222, ktoré sa priskrutkujú kzákladni 202, do otvorov na to určených. Za týmto účelom je tuzariadenie pre priečne nastavenie 206 tvorené doskou 224 a, 224 b (Obr. 3), ktorá má štyri pozdlžne otvory pre nastavenie 220, cez ktoré prechádzajú upevňovacie skrutky 222. Rovné plochy pozdlžnych otvorov pre...

Samonosné posuvné vráta

Načítavanie...

Číslo patentu: 285369

Dátum: 06.11.2006

Autor: Erdetschnig Alfred

MPK: E05D 15/06, E06B 11/00

Značky: vráta, samonosné, posuvné

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvné vráta, ktoré sú vedené na kladkách (7, 8) uložených na dvoch v podlahe ukotvených kladkových stojanoch, obsahujú skriňovitý profil (1), ktorý má na svojej spodnej stene pozdĺžnu štrbinu (5), cez ktorú dovnútra skriňovitého profilu (1) vyčnievajú kladkové stojany (3). Kladky (8), ktoré sa odvaľujú na hornej vnútornej rovno vytvorenej stene (10) skriňovitého profilu (1), sú valcovité kladky. Kladky (7) odvaľujúce sa na vnútornej strane...

Motorizovaný systém zavesenia a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10098

Dátum: 03.11.2006

Autor: Schnoebelen Denis

MPK: E05D 15/06, E05F 15/14

Značky: systém, zavesenia, použitie, motorizovaný

Text:

...používaní, vďaka nemožnosti urobenia chýb pri spojovani ako aj skutočnosti, že obsahuje funkcie, ktoré zabezpečujú vybavenie, majetok a ľudí, ako napriklad medzi inými funkcie proti vniknutiu, prevádzková autonómia a funkcia automatického ovládania.Ďalším cieľom vynálezu je použitie kompaktného motorizovaného systému zavesenia, ako je popísaný vyššie, pre prevádzku posuvných žalúzii, medzi inými aplikáciami.Nižšie bude popísaný neobmedzujúci...

Mechanizmus pre posuvné sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11230

Dátum: 26.05.2006

Autor: Tarrega I Lloret

MPK: E05D 15/06

Značky: posuvné, mechanizmus

Text:

...valčekov V smere kolmom k posunu skla, a pričom vrchné zadržovacie zarážky sú vybavené príslušnými horizontálnymi plošnými prvkami, ktorých voľné konce majúzakrivenú sekciu na zadržanie valčekov. Stručný opis výkresovObrázok 1 ukazuje pohľad z boku, na ktorom sú znázornenéprvky, tvoriace uskutočnenie mechanizmu podľa vynálezu. Obrázok 2 je perspektívny pohľad závesného zariadeniaObrázok 3 je perspektivny pohľad na jednu vrchnú(0007)...

Pojazdný mechanizmus s vodiacou koľajnicou s deliacou stenou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285097

Dátum: 18.05.2006

Autori: Rechsteiner Stefan, Bischof Markus

MPK: E05D 15/06

Značky: vodiacou, stěnou, pojazdný, koľajnicou, deliacou, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdný mechanizmus s vodiacou koľajnicou s deliacou stenou alebo podobne, zavesene prichytenou na pojazdnom mechanizme, je uskutočnený s bočným vodiacim vybraním (2) vo vodiacej koľajnici (1, 1') na priechod úchytu (4) nosnej kladky (9) pojazdného mechanizmu (3), ktorý obsahuje nosnú kladku (9), majúcu vodorovnú os (7), a vodiace kladky (12), otočne okolo zvislej osi (13) a bočne vedené vo vodiacej koľajnici (1, 1') nad osou (7) nosnej kladky...

Posuvná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 285086

Dátum: 18.05.2006

Autori: Rechsteiner Stefan, Bischof Markus

MPK: E05D 15/06

Značky: stěna, posuvná

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvná stena s vodiacou lištou obsahuje najmenej dva posuvné diely (2, 4) uložené prostredníctvom nosných a vodiacich prvkov (5, 6) na aspoň jednej vodorovne usporiadanej, pevne prichytenej vodiacej lište (1). Aspoň posuvný diel (2), ktorý je v smere pohybu zatvárania posuvnej steny posledný, je uložený na nosných a vodiacich prvkoch (5, 6), z ktorých aspoň nosný a vodiaci prvok (6), ktorý je v smere zatvárania posuvnej steny zadný, je uložený...

Prestaviteľná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 285079

Dátum: 18.05.2006

Autori: Wehrspann Lars, Kordes Herbert

MPK: E05D 15/06, E04B 2/82, E05C 7/00...

Značky: prestaviteľná, stěna

Zhrnutie / Anotácia:

Prestaviteľná stena pozostávajúca z jednotlivých závesne uložených dverových a/alebo stenových prvkov, ktoré sú posuvné v stacionárnej dutej vodiacej lište (1) upevnenej na strope (41) a vybavenej rozdvojeniami a odbočkami. Jednotlivé dverové a/alebo stenové prvky nie sú vedené v oblasti pri podlahe (3) a sú vybavené pätnou profilovou lištou (5), v ktorej je upravené blokovacie zariadenie (6), ktoré pri vzájomnom styku aspoň dvoch dverových...

Závesné zariadenie na posuvné dvere, skladacie posuvné dvere, posuvné okná a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 284363

Dátum: 13.01.2005

Autor: Behring Reinhard

MPK: E05C 19/00, E05D 13/00, E05D 15/06...

Značky: posuvné, okna, závesné, podobně, dveře, skladacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zaisťovacie zariadenie (6) má aspoň jednu dvojramennú páku (8) so zárezmi otočne uloženú na nosnom diele (3). Táto páka (8) so zárezmi dosadá jedným svojím koncom na čap (5), druhým sa opiera o pružinu (11), pritom koniec páky (8) so zárezmi dosadajúci na čap (5) leží nad ložiskom otáčania páky (8) so zárezmi.

Vodiaca koľajnica pre posuvné, alebo skladacie posuvné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17164

Dátum: 07.01.2005

Autor: Behring Reinhard

MPK: A47B 96/00, E05D 15/06, A47B 95/00...

Značky: posuvné, vodiaca, dveře, skladacie, koľajnica

Text:

...uskutočnenia vynálezu, Obrázok 5 vyobrazenie vodiacej koľajnice upevnenej na podlahe skrine a rozdelenej v pozdĺžnom smere pred zostavením oboch dielov koľajnice.0010 Na obrázku 1 je so vzťahovou značkou 1 len náznakom znázornená skriňa, ktorá má strop 2, na ktorom je upevnená vodiaca koľajnica 3 pre posuvné dvere 4.0011 vodiaca koľajnica 3 je vytvorená ako vytlačovaný profil, prednostne je vodiaca koľajnica 3 zhotovená z kovu, tu...

Brána so zariadením na zlepšenie priebehu otvárania brány, predovšetkým sekcionálnej brány otvárajúcej sa k stropu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6811

Dátum: 27.08.2004

Autor: Grosse Dietmar

MPK: E05D 15/06, E05D 15/16

Značky: otvárania, zlepšenie, sekcionálnej, stropů, brány, zariadením, priebehu, brána, otvárajúcej, predovšetkým

Text:

...druhý priamy úsek (úložný úsek) koľajnicového systému bol predĺžený tak, že aj segment posledný vsmere otvárania tam môže byť úplne vtiałmutý dovnútra. Toto je z funkčného hľadiska pri sekcionálnych bránach otvárajúcich sa do strán a takých sekcionálnych bránach otvárajúcich sa k stropu, ktoré upúšťajú od lanovej kladky, celkom možné, má ale nevýhodu zvýšenej potreby miesta v hĺbke priestoru uzavretého bránou. Predovšetkým pri obzvlášť...

Premiestniteľná a otočná panelová konštrukcia a jej vedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16275

Dátum: 27.05.2004

Autor: Hilliaho Erkki

MPK: E05D 15/58, E05D 15/06

Značky: konštrukcia, premiestnitelná, panelová, vedenie, otočná

Text:

...od častí vodiacej lišty použitej ako pánt. Na hornej strane panela je možné použiť časti vodiacej lišty zdoterajšieho stavu techniky a otvory vytvorené v hornom profile, ktoré umožňujú otvorenie panelu. Normálne je otváraniemožné len v jednom priečnom smere vzhľadom k vodiacim lištám.0008 Vynález bude ďalej podrobnejšie opísaný svyužitím príkladného uskutočnenia, pričom bude zároveň odkazované na priložené obrázky, kdeObr. 1 zobrazuje...

Zariadenie na zavesenie a ovládanie skladacích dvier

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6362

Dátum: 18.05.2004

Autor: Tarrega I Lloret Miguel Angel

MPK: E06B 3/32, E05D 15/06, E05D 15/26...

Značky: ovládanie, zariadenie, dvier, zavesenie, skládacích

Text:

...zúženého otvoru, orientovaného smerom nadol a vymedzujúceho dve bočné valivé dráhy pre príslušné vozíky,obsahuje na svojej hornej strane a stredových vetvách dve vertikálne a symetrické priehradky, tvoriace kanál pre pár koliesok alebo ložísk s vertikálnou osou, ktorými je vozíkvybavený na svoje primerané centrovanie.0011 Pojazdný vozík má ďalej stredový a vertikálny otvor, v ktorom je uložené puzdro s vnútorným závitom vybavené...

Posuvná zostava pre posuvné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8836

Dátum: 18.06.2003

Autori: Halfon Amos, Harari Mordechai

MPK: E05D 15/06, A47H 15/00, E05F 5/00...

Značky: posuvné, posuvná, zostava, dveře

Text:

...podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré sú konštruované ako vonkajšia časť posuvných dveri, sú0008 Prvoradým cielom vynálezu je tak odstrániť obmedzenie doterajšieho0009 Vynález prináša posuvnú zostavu pre uzáver vo forme posuvnýchStručný ogis vy kresov0010 Tieto adalšie znaky avýhody vynálezu budú teraz zrejmejšie pochopené vo svetle nasledujúceho opisu jeho prednostného uskutočnenia, poskytovaného len ako priklad, a s odvolaním na pripojené...

Posuvný element vedený prostredníctvom nosných kladiek zavesene na pojazdovej koľajnici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 610

Dátum: 18.03.2003

Autor: Elmer Hubert

MPK: E05D 15/06, E05D 15/00

Značky: posuvný, zavěšené, nosných, vedený, kladiek, pojazdovej, koľajnici, prostredníctvom, element

Text:

...k pojazdovejkoľajnici, vychýliteľný pri prechádzaní držiakupojazdovej koľajnice. Riešením podľa vynálezu je zaručené, že blokovací člen stále priliaha na pojazdovú koľajnicu, prípadne sa pohybuje s malou vôľou pri pojazdovej koľajnici, tak, že nadzdvihnutie posuvného elementu z vedenia nie je možné. Na druhej strane je na základe elastickej pristaviteľnosti blkovacieho člena k pojazdovej koľajnici daná možnosť, že blokovací člen sa...

Šachtové dvere výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2

Dátum: 08.07.2002

MPK: E05D 15/06, B66B 13/30

Značky: šachtové, výtahu, dveře

Text:

...strane je otvorený. Dolná pojazdná plocha je s výhodou zakrívená vypukle, zatiaľ čo horná pojazdná plocha je vytvorená ako rovná. Vypuknutým uskutočnením pojazdnej plochy, ktoré pripúšta kyvadlové pohyby pohyblivého vozíka, môžu byt korigované chyby lícovania medzi vedením šachtových dverí na hornej strane a dolnej strane. Horná pojazdná plocha, na ktorej sú vedené separátne podporné kladky pohyblivêho vozíka, slúži len ako ochrana proti...