E05B 65/12

Elektromechanické zamykacie zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6886

Dátum: 04.09.2014

Autor: Pokorný Petr

MPK: E05B 65/12, B60R 25/042, B60R 25/04...

Značky: súčastí, vozidla, zamykacie, elektromechanické, blokovanie, zariadenie, motorového

Text:

...zamykacie zariadenie tak, že je ním možné súčasne ovládať dva zamykacie tŕne.Podľa výhodného uskutočnenia je čap servomotora mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom mechanizmu radenia pomocou chybného hriadeľa.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je čap servomotora mechanicky prepojený s druhým zamykacím tŕňom pomocou bowdenu.Podľa ďalších výhodných uskutočnení môže druhý zamykací tŕň vo vysunutom stave zasahovať do zamykacieho...

Mechanická zámka na blokovanie súčastí motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6534

Dátum: 02.10.2013

Autor: Ambrož Petr

MPK: E05B 65/12, E05B 53/00, B60R 25/00...

Značky: mechanická, blokovanie, motorového, zámka, súčastí, vozidla

Text:

...blokovanie súčastí motorového vozidla, zahmujúcim puzdro, v ktoromje usporiadaná zámková vložka, na ktorej otočnom konci je upevnený kotúč, z ktorého plochy vyčnieva kolik, na ktorom je výkyvne uložený čap, mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom mechanizmu radenia, pričom s kotúčom je mechanicky spojený druhý zamykací tŕň, podľa technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že ku spoločnému čapu je pripevnené jednak lanko prvého...

Mechanické zamykacie zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6533

Dátum: 02.10.2013

Autor: Ambrož Petr

MPK: E05B 65/12, E05B 53/00, B60R 25/00...

Značky: súčastí, motorového, zamykacie, vozidla, mechanické, blokovanie, zariadenie

Text:

...spočíva v tom, že z plochy kotúča vyčnieva druhý kolik, na ktorom je výkyvne uložený druhý čap, mechanicky prepojený s druhým zamykacím tŕňom.Konštrukcia podľa technického riešenia umožňuje s minimálnymi nákladmi upraviť známe mechanické zamykacie zariadenie tak, že ním je momé súčasne ovládať dva zamykacie tŕne.Podľa výhodného uskutočnenia je prvý čap mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom mechanizmu radenia pomocou chybného...

Valcová zámka, predovšetkým do motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 287651

Dátum: 11.04.2011

Autori: Holub Simon, Čapka Aleš

MPK: E05B 29/00, E05B 17/04, E05B 65/12...

Značky: predovšetkým, motorových, válcová, zámka, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Valcová zámka, predovšetkým do motorových vozidiel, pozostávajúca zo skrine, vo valcovej dutine ktorej je umiestnené otočne jadro s kľúčovým kanálom a odpruženými lamelami, ktorej blokovacie výstupky zasahujú pri absencii patričného kľúča v kľúčovom kanáli do blokovacích drážok vytvorených v člene, v ktorom je jadro otočne uložené a pri zasunutom patričnom kľúči v kľúčovom kanáli nepresahujú blokovacie výstupky lamiel obvod jadra, pričom...

Doplnkový zamykací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5114

Dátum: 05.02.2009

Autor: Doron Ron

MPK: E05B 65/12

Značky: systém, zamykací, doplnkový

Text:

...riešení danom typom zamykaných dverí zabudovaný V stene karosérie a protíkus je potom súčasťou telesa dveri. Prítomnosť alebo neprítomnosť vyberateľného blokovacieho prvku určuje rozsah otáčania excentra a tým určuje režim zamykania, ktorý je buď manuálny alebo automatický. Pri automatickom režime je blokovací prvok nutnou súčasťou puzdra alebo excentra. Blokovaci prvok poskytuje obmedzenie otáčania kľúča V zámkovej vložke do prvej krajnej...

Zabezpečovacie zariadenie pre stĺpik riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11545

Dátum: 21.12.2007

Autori: Montay Jean-philippe, Laval Anthony

MPK: B60R 25/02, E05B 65/12

Značky: zariadenie, stĺpik, riadenia, zabezpečovacie

Text:

...zariadenia spolus pohonnými prostriedkami blokovacích prostriedkov.Tieto pohonné prostriedky zahrňujú elektrický motor 7, ktorého Výstupný hriadeľ 7 a nesiezávitnicu 9, ktorá je spojená s hnacim kolesom ll.Hnacie koleso 11 je ozubenć, s nosnou osou 13 dostupujúcou do ložiska 15 umiestnenéhoAko možno konštatovať podľa obr. 2, nosná os 13 je výhodne vyhotovená v tvare tíahla osovoprechádzajúceho hnacím kolesom 11 a vyhotoveného spolu s...

Zabezpečovacie zariadenie pre stĺpik riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8202

Dátum: 21.12.2007

Autori: Laval Anthony, Montay Jean-philippe

MPK: E05B 65/12, B60R 25/02

Značky: stĺpik, zabezpečovacie, riadenia, zariadenie

Text:

...polohy je navyše výhodne schopný snimatvzdialenú polohu unášacieho kolesa.0016 Ďalšie vlastnosti a výhody tohto vynálezu vyplynú z nasledujúceho opisu, ktorý slúži ako priklad a nie je vyčerpávajúci, a ktorý sa vzťahuje na- obrázok 1 je pohlad vreze na část zabezpečovacieho zariadenia protikrádeži podľa tohto vynálezu,- obrázok 2 je pohIed podľa rezu I-l na část zabezpećovacieho zariadenia~ obrázok 3 je pohľad vreze na ćast...

Napojenie bovdenového ťahu s integrovaným blokovacím závažím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5803

Dátum: 06.07.2006

Autori: Rothen Tobias, Dau René, Meyer Dieter

MPK: E05B 65/20, E05B 65/12

Značky: integrovaným, blokovacím, závažím, napojenie, bovdenového, ťahu

Text:

...blokovacieho závažia okolo druhej osi výkyvu, čím blokovacie závažie zaberie za bovdenovýťah a zablokuje tak prenosový dielec.V ďalšom výhodnom uskutočnení je prenosový dielec bovdenového ťahu uložený vusporiadaní pripojenom na bovdenový ťah, pričom prenosový dielec obsahuje oblasťs oplášteným bovdenovým ťahom, voľne uložené lanko bovdenového ťahu, člen zavesený nabovdenový ťah a skladací mech usporiadaný medzi oplášteným bovdenovým ťahom a...

Uzáver na veká, klapky a pod., najmä vozidiel, napr. motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 285064

Dátum: 26.04.2006

Autor: Spies Wolfgang Uwe

MPK: E05B 65/20, E05B 65/36, E05B 65/12...

Značky: pôd, vozidiel, klapky, uzáver, motorových, veká, najmä, napr

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáverom, ktorého valcové jadro (33) môže byť prevedené kľúčom do rôznych pracovných polôh, má byť cez spínaciu vačku (42) ovládaný aspoň jeden mikrospínač (50) a síce len raz, aj keď po jeho ovládaní je spínacia vačka (42) ďalej v pohybe. Pri spätnom pohybe nemá však byť tento mikrospínač (50), a to len raz, znovu uvedený spínacou vačkou (42) do stavu zopnutia, aby boli vylúčené chybné spojenia. Na to je navrhnutý riadiaci člen (40), ktorý cez...

Zariadenie na zabezpečenie mechanizmu zámky dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4389

Dátum: 02.02.2006

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: E05B 65/00, E05B 65/12

Značky: dveří, zariadenie, zámky, zabezpečenie, mechanizmu

Text:

...obr. 5 V uzamknutej polohe.Príklady uskutočnenia technického riešeniaS odkazom na obrázky l až 2 zabezpečovacie zariadenie pozostáva z prídavnej zámky 1, ktorá je s neznázomeným servomotorom uložená v kryte 2.2 pripevnencj o držiak 2. Držiak 2 je napr. skrutkami 2.1, pripevnený ku karosérii dveri 3 automobilu. Servomotor je ovládaný impulzom, s využitím kábelizácie 4 vyvedenej na palubnú doskuautomobilu, pričom ovládací impulz je aplikovaný...

Zariadenie na zabezpečenie dverí nákladného priestoru automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4388

Dátum: 02.02.2006

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: E05B 65/12, E05B 65/00

Značky: priestoru, automobilů, dveří, nákladného, zariadenie, zabezpečenie

Text:

...pre servomotor je aplikovaný napr. pomocou Dallas chipu. K zámke 1 je priradený ohybný hriadeľ 20, ktorý je zakončený blokovacim prvkom 5. Ohybný hriadeľ 20 je uložený v rúrkovom vedení 21 vytvorenom z materiálu odolného proti mechanickému poškodeniu. Blokovací prvok 5, ktorý je v zamknutej polohe zasunutý do otvoru 6 vytvoreným na pomocnom blokovacom prvku 7. Pomocný blokovaci prvok 7 je upevnený na závese 8 posuvných dverí 9. Záves 8...

Zariadenie na zabezpečenie dverí nákladného priestoru automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4380

Dátum: 02.02.2006

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: E05B 65/12, E05B 65/00

Značky: zabezpečenie, zariadenie, nákladného, automobilů, priestoru, dveří

Text:

...Dallas chipu. Zámka l je zakončená blokovacím prvkom 5, ktorý je v zamknutej polohe zasunutý do otvoru 6 vytvorenom na pomocnom blokovacom prvku 7. Pomocný blokovaci prvok 7 je upev nený na závese 8 posuvných dverí 9. Záves 8 posuvných dverí 9 je originálnym prvkom automobilu, pričom prvou stranou 8.1 je pripevnený ku karosérii posuvných dveri 9 a druhou stranou 8.2 je vedený v drážke 10 vytvorenej v streche 11 karosérie vozidla.Na obr. 3...

Zariadenie s prídavnou zámkou na zabezpečenie mechanizmu zámky dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4379

Dátum: 02.02.2006

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: E05B 65/12, E05B 65/00

Značky: zámky, mechanizmu, dveří, zabezpečenie, přídavnou, zariadenie, zámkou

Text:

...až 2 zabezpečovacie zariadenie pozostáva z prídavnej zámky 1, ktorá je s neznázomeným servomotorom uložená v kryte 2.2 upevnenom na držiaku 2. Držiak 2 je napr. skrutkami 2.1 pripevnený ku karosérii dverí 3 automobilu. Servomotor je ovládaný prostrednictvom kabelizácie 4 vyvedenej na palubnú dosku automobilu, pričom ovládací impulz je aplikovaný napr. pomocou Dallas chipu apod. Prídavná zámka 1 je zakončená blokovacím prvkom 5, ktorý je v...

Uzáver pohonných hmôt pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2776

Dátum: 02.05.2005

Autori: Serre Franck, Calor Hervé, Canard Louis

MPK: B62D 25/00, E05B 65/12, B60K 15/04...

Značky: vozidlo, motorové, uzáver, pohonných, hmot

Text:

...poškodenia pre uzáver pohonných hmôt ako celku.0011 A preto technický problém, ktorý je potrebné vyriešiť a ktorého riešenie je predmetom tohto vynálezu, je navrhnúť uzáver pohonných hmôt pre motorové vozidlo, ktorý by obsahoval pohyblivý príklop vybavený uzatváracím prvkom, ktorý je ovládaný cylindrickým zámkom, kde je príklop schopný pohybu medzi zatvorenou polohou, v ktorej je schopný uzatvoriť otvor vytvorený v karosérii...

Valcová zámka, najmä pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3787

Dátum: 06.04.2004

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: E05B 65/12, E05B 29/02

Značky: válcová, najmä, vozidla, zámka, motorové

Text:

...uložená blokujúca klietka 3 obsahujúca dve blokujúce drážky 31, ktorými vystupujú lamely 22 jadra 2, pokiaľ V kľúčovom kanálejadra 2 nieje zasunutý patričný kľúč. Na blokujúcej klietke 3 sú na obvode čelnej strany 32 Vytvorené dve vybrania 33, ktorých uhol je 40 ° (obr. 2). Na vnútornej stene valcovej dutiny skrine l sú Vytvorené dva výstupky 11 rovnakého tvaru ako majú vybrania 33 na blokujúcej klietke 3, pričom výstupky 11 do vybrania 33...

Zariadenie na ovládanie zámkov dverí, najmä dverí vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2633

Dátum: 12.09.2000

Autor: Hajdík Robert

MPK: E05B 65/12

Značky: ovládanie, vozidiel, dveří, zariadenie, najmä, zámkov

Text:

...zámku dverí vozidla so schematickou nadväznosťou na vlastný zámok a na riadiacu jednotku a obr. 2 až 7 predstavujú vlastný prenosový mechanizmus s ústrojenstvom SAFEPríklady uskutočnenia Ku skrini 3 vlastného zámku je priradená. skriňa 1 ovládacej jednotky a tento celok jeuložený vo vnútomom priestore dverí vozidla. V skrini 1 ovládacej jednotky je usporiadaný polohovací pohon g, napr. krokový motor, ktorý má posuvný Výstupný...

Páka so zámkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 301

Dátum: 10.11.1993

Autor: Huraj Ľuboš

MPK: E05B 65/12

Značky: zámkou, páka

Text:

...na priložených výkresoch, kdeObr.l znázorňuje konštrukciu páky so zámkou podľa technického riešenia, Obr.2 znázorňuje páku so zámkou v stave spojenia volantu s pedálom brzdy alebo spojky.Páka zo zámkou podľa Obr.l sa skladá z nosnej rurky l do ktorej je cez skrutkovu maticu 3 z dolnej strany volne zaskrutkovaný spodný hák 3, zaistiteľný v požadovanej dĺžke zaisťovacou maticou Q. Horná časť nosnej rúrky l je opatrená zo strany vysúvateľným...

Zabezpečovacie zariadenie motorových vozidiel proti krádeži

Načítavanie...

Číslo patentu: 279812

Dátum: 13.05.1992

Autor: Eizen Noach

MPK: B60R 25/06, E05B 65/12

Značky: zabezpečovacie, vozidiel, proti, krádeži, motorových, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zabezpečovacie zariadenie motorových vozidiel proti krádeži je tvorené blokovacím ústrojenstvom (14) a naň napojeným prídavným bezpečnostným systémom (105), obsahujúcim výstražnú signalizáciu (104) a/alebo blokovanie riadenia (102) a/alebo detekčný prístroj vniknutia do vozidla a pohybu vozidla (10).

Zařízení k zajištění vstupních dveří kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268736

Dátum: 11.04.1990

Autori: Heller Petr, Lhoták Václav

MPK: E05B 65/12, B61D 19/00, E05B 65/20...

Značky: kolejového, vozidla, vstupních, zařízení, zajištění, dveří

Text:

...zpútföbełrá odatředivou silou.Výše uvedená nedostatky odstraňuje zařízení k zajištění vstupních dveří kolejováho vozidla podle vynálezn. Zařízení sestává z vnější kliky a výškově proti ní posunutě vnitřní kliky, která jsou kloubově spojeny táhlem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na táhlu je vytvořena zarážka proti čepu zajištovací kliky. Čep zajištovací kliky je otočně a suvně uložen v pouzdru dveří. Čep je opatřen kolíkem, který je...

Uzamykací zařízení, zejména posuvných dveří nákladních železničních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253396

Dátum: 12.11.1987

Autor: Pištěk Václav

MPK: E05B 55/04, E05B 65/12

Značky: posuvných, vozů, zařízení, uzamykací, dveří, zejména, nákladních, železničních

Text:

...1 ná plochá skřínka ł Jepřipevněna k boční stěně 1 nákladního želszničního vozu, zatíňco uzamykací závora 3 je připevnčna k posuvným dveřím Q, jejichž okraj 5 přesahuje pro možnost zasunutí přesahující části Q do středního dílu 1trojdílné ploché skříňky ł. Tato přesahudící část Qúzamykací závory g Je v horní ploše opatřena pílovitý mi zářezy § pro zapadnutí sho dného počtu, V příkladném provedení čtyř stejně zakončených uzamykacích...