E05B 63/14

Systém výmenných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19558

Dátum: 17.09.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: E05B 41/00, E05B 63/14, E05B 9/04...

Značky: valcov, systém, výmenných

Text:

...druhý variant uskutočnenia systému výmenných valcov podľa tohto vynálezu, Obr. 5 pohľad spredu na systém výmenných valcov z obr. 4 v uzatvorenej polohe.Obr. 6 pohľad spredu na systém výmenných valcov zobr.4 votvorenej polohe.0012 V nasledujúcom obrázkovom opise sa výrazy ako hore, dole, vľavo,vpravo, vpredu, vzadu a pod. týkajú len vzorových zobrazeni a polohy uzamykacieho systému a ostatných dielov zvolených pre dané obrázky. Tieto pojmy...

Uzamykacie zariadenie, najmä pre poklopy, veká, krídla dverí a okien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18223

Dátum: 15.06.2009

Autor: Sobotka David

MPK: E05B 35/00, E05B 13/00, E02D 29/14...

Značky: najmä, okien, dveří, uzamykacie, křídla, poklopy, veká, zariadenie

Text:

...ako aj dorazovými výstupkami mimo dna skrine určenými pre styk so zaisťovacímPrehľad obrázkov na výkresochPríkladné uskutočnenie vynálezu je znázomené na výkresoch, kde obr. l predstavuje axonometrický pohľad zdola na rozložené uzamykacie zariadenie, obr. 2 axonometrický pohľad zhora na dno uzamykacieho zariadenia v uzamknutej polohe, ktorého skriňa má odstránené veko,obr. 3 axonometrieký pohľad zhora na uzatvorenú skriňu uzamykacieho...

Bezpečnostné uzamykacie zariadenie dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1412

Dátum: 05.03.1997

Autor: Bubák Karol

MPK: E05C 9/00, E05B 63/14

Značky: zariadenie, dveří, bezpečnostné, uzamykacie

Text:

...upevnený v drážke horný kolik g uložený V púzdre g,ktoré je upevnené v obvodovom ráme dveri if a claiej na hornej trojramennej páke LL je umiestnené horné horizontálne tiahlo 15 naktorého konci je pripevnený zasúvacl koilk Ľ uložený v púzdre 11, ktoré je upevnené v obvodovom ráme dverl j súčasne dolné tiahlo zámku ggje otočne upevnené v dolnej trojramennej páke 11 g, ktorá je pohyblivo upevnená na oceľovej platni lg , pričom na dolnej...

Zariadenie na zaistenie dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 347

Dátum: 02.02.1994

Autor: Šolc Štefan

MPK: E05B 63/14, E05B 27/04, E05B 47/00...

Značky: zariadenie, zaistenie, dveří

Text:

...iba zavoru vlastného zámku a pri dlhodobeišej neprítomnosti je možne uzamknúť celý systém iba jedným dlhým kľúčom. 2 vonkajšej strany nie je vidieť žiadne pridavné zámky, čo zlepäujei vzhľad dveri, ale hlavne bez akejkoľvek pozornosti. V pripade pokusu takto zaistené dvere otvoriť násilim je prekvapenie prekážkou pravdepo dobne príkazom k üstupu.EBĽHLAD OBRÁZKOV NA VÝKŘESOCHNové technicke riesenie je objasnene na výkresoch, kde na obr. l...

Univerzálna n-bodová bezpečnostná dverová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 253

Dátum: 09.09.1993

Autori: Pomšahár Jozef, Šarlina Igor

MPK: E05B 63/14

Značky: bezpečnostná, ochrana, n-bodová, univerzálna, dverová

Text:

...strane dveriukončené výkyvným pantom. ktorý sa pri otvorení dveri samo ćinne odklopí.K výhodám zariadenia patrí vysoká bezpečnosť a konštruköná jednoduchosť.Na obraze 1 je schematicky znázornená univerzálna n-bodová bezpečnostná dverové ochrana. ktora sa podľa úžitkového vzoru skladá z telesa A pripevneneho na dvere, v ktorom sa pohybujú dve hrebeňové tyče g pomocou zámkovej vložky s ozubeným kolesom ig. Hrebeňové tyče g unášajú symetricky...

Bezpečnostná zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278372

Dátum: 15.04.1992

Autor: Vojtěchovský František

MPK: E05C 9/06, E05B 63/14, E05C 9/00...

Značky: zámka, bezpečnostná

Zhrnutie / Anotácia:

Zámka je tvorená bezpečnostnou vložkou (3), vybavenou na vonkajšej strane otočným krúžkom (2) a na vnútornej strane držadlom (12). Na bezpečnostnej vložke (3) je rozperný krúžok (4), uložený vo vodiacom puzdre (5), vloženom do otvoru vo dverách (1). Za bezpečnostnou vložkou (3) je uložené puzdro (6) jazýčka (20) a pružinové puzdro (7). Tie sú vložené v pracovnom puzdre (9), vybavenom pracovnou doštičkou (10). Pracovná doštička (10) má...

Zariadenie na zabezpečenie vstupných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277908

Dátum: 15.10.1991

Autori: Ďurica Cyril, Poklemba Belo, Vrábel Pavel

MPK: E05C 9/04, E05C 9/00, E05B 63/14...

Značky: dveří, zariadenie, vstupných, zabezpečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z vnútorných zabezpečovacích dverí pripevnených k vstupným dverám (2). Vnútorné zabezpečovacie dvere sa skladajú z výstužného rámu (1) a závesov. K výstužnému rámu (1) sú pripevnené výstužné plechy (16) nesúce spolu s výstužným rámom (1) doplnkový zámok (4) ovládajúci naraz hornú a dolnú vertikálnu tyč (5, 6). Závesy výstužného rámu (1) sú usporiadané súosovo s dvernými závesmi tak, že horný záves výstužného rámu (1) je uložený v...