E05B 17/20

Rozloženie západky pre telo zámky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16495

Dátum: 22.11.2011

Autor: Tiainen Marko

MPK: E05B 15/10, E05B 17/20, E05B 63/04...

Značky: zámky, západky, rozloženie

Text:

...podľa daného vynálezu, ktorý jeosadný do tela zámky, Obr. 2 podrobnejšie znázoníuje časť Obr. l, Obr. 3 znázorňuje príklad vynájdeného rámu v rozložení západky, Obr. 4 znázorňuje rám z Obr. 3 pri pohľade zboku, Obr. 5 znázorňuje rám z Obr. 3 pri pohľade spredu, Obr. 6 znázorňuje príklad jazýčka západky podľa daného vynálezu,Obr. 7 znázorňuje jazýček západky z Obr. 6 pri pohľade z iného uhla,Obr. 8 znázorňuje príklad jazýčka západky...

Bezpečnostný zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14004

Dátum: 09.07.2010

Autor: Botteon Renato

MPK: E05B 17/20

Značky: bezpečnostný, zámok

Text:

...spolu so zástrčkou pevne s ňou spojenou.0011 Opačne pôsobiaca časť 20 v tvare L je zavesená na konštrukcii 16 ktorá nesie cylindrickú vložku 10 na čape 18 a má svoj voľný koniec 22 v tvare háčika so sedlom 24.0012 Vzdialenosť medzi závesným čapom 18 a vodorovnou časťou prvku 20 V tvare L zodpovedá vzdialenosti medzi čapom 18 a ramenom 26 nosnej doštičky 6 zástrčiek potom, keď sa zástrčky vysunú zo zámku a zasunú sa do ich sediel V stĺpiku...

Kovanie na okná alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16069

Dátum: 01.04.2009

Autori: Kleis Matthias, Runge Reinhard, Ludwig Manfred

MPK: E05B 17/20, E05B 3/06

Značky: dveře, kovanie, okna

Text:

...vyčnieva cez dorazové teleso, a so spojkovým usporiadaním vytvoreným medzi madlom a viachranom, ktoré má dva unášače usporiadané medzi madlom a viachranom, pričom je navrhnutý prvý unášač,ktorý je spojený pevne proti otáčaniu s madlom, a pričom je navrhnutý druhý unášač, ktorý pevne proti otáčaniu prijíma viachran a pričom je pomocou spojkového usporiadania uskutočnitelný prenos krútiaceho momentu z madla k viachranu, naproti tomu z...

Zámka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18451

Dátum: 07.11.2008

Autori: Macheiner Andreas, Hölzl Josef

MPK: E05B 55/00, E05B 17/00, E05B 17/20...

Značky: zámka

Text:

...sily vznikajúce pri spätnom zatlačení západky zámky sú orientované vpodstate kolmo na stupňovité plochy atýmto nevzniká žiadna zložka sily, ktorá by mohla vytlačiť blokovací prvok zjeho blokovacej polohy. Principiálne sa ale môže časť stupňovitých plôch rozprestierať aj šikmo vzhľadom na dosadací úsek prípadne oblasť dosadania. Týmto alebo aj vdôsledku úplne neodstupňovaného, šikmého priebehu je pri najrôznejších medzipolohách západky zámky...

Zariadenie na zabezpečenie vstupných dverí proti ich násilnému poškodeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4201

Dátum: 01.07.2005

Autor: Demčík Martin

MPK: E05B 17/20, E06B 7/28, E06B 5/11...

Značky: násilnému, dveří, zariadenie, proti, poškodeniu, zabezpečenie, vstupných

Text:

...aj proti násilnému vypáčeniu nepovolanou osobou. Spojenie bezpečnostnej výstuže s bezpečnostným štítom môže byt okrem skrutky s plochou hlavou urobené inou formou spojenia, napríklad pripevnením zvarom, prilepením alebo prinitovaním bezpečnostného štítu k bezpečnostnej výstuži.Pre správnu funkciu zariadenia podľa tohto technického riešenia je žiaduce, aby medzi bezpečnostným štítom a zárubňou dverí nebola nežiaduca medzera, do ktorej...

Chránič na zabezpečenie zámku dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281791

Dátum: 04.06.2001

Autori: Porubčan Róbert, Mereš Branislav

MPK: E05B 17/20

Značky: chránič, zabezpečenie, dveří, automobilů, zámku

Zhrnutie / Anotácia:

Chrániču na zabezpečenie zámku dverí automobilu v uzamknutej polohe proti neoprávnenému vniknutiu cudzích predmetov do uzamknutého automobilu s cieľom odblokovať zámok dverí automobilu pozostáva z najmenej jedného zádržného člena (1) hákovitého tvaru, ktorý je zostrojený na umiestnenie na dverách a/alebo karosérii vozidla a rozmerovo je prispôsobený medzere medzi karosériou vozidla a dverami vozidla. Chránič je určený na automobily s ovládačom...

Chránič na zabezpečenie zámku dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2067

Dátum: 11.02.1999

Autori: Porubčan Róbert, Mereš Branislav

MPK: E05B 17/20

Značky: zabezpečenie, dveří, automobilů, chránič, zámku

Text:

...na zabezpečenie zámku dverí automobilu musí byť pre jednotlivé druhy automobilov zvolený tak, aby zabezpečoval medzeru medzi dverami a karosériou automobilu proti neoprávnenému vniknutiu cudzích predmetov do uzamlmutého automobilu (napr. lanka), ale pritom nespôsobil jeho poškodenie napr. odretím.Na dosiahnutie zvýšeného účinkuje výhodné, ak zádržný člen je doplnený ochranným členom, ktorý je určený na umiestnenie na dverách alebo...

Chránič ovládača blokovania zámku dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281307

Dátum: 11.01.1999

Autori: Porubčan Róbert, Mereš Branislav

MPK: E05B 17/20

Značky: automobilů, dveří, ovládača, blokovania, chránič, zámku

Zhrnutie / Anotácia:

Chránič ovládača blokovania zámku dverí automobilu pozostáva najmenej z jedného ochranného prvku, ktorý sa skladá zo základovej časti (2) a z ochrannej časti (3), pričom základová časť (2) ochranného prvku je prispôsobená na pevné spojenie s konštrukciou dverí automobilu (7) a ochranná časť (3) ochranného prvku alebo aspoň jej časť je rozmerovo prispôsobená na ovládanie ovládača blokovania zámku dverí automobilu (1) minimálne z dvoch...

Chránič ovládača blokovania zámku dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1808

Dátum: 08.04.1998

Autori: Porubčan Róbert, Mereš Branislav

MPK: E05B 17/20

Značky: zámku, blokovania, ovládača, automobilů, chránič, dveří

Text:

...výhodné, ak Základová časť a ochranná časť ochranného prvku sú pružne spojené. V tompripade sa ochranná časť môže dotýkať povrchu ovládača-blokovania zámku dverí a priestor.medzi ovládačom blokovania zámku dverí a jeho chráničom sa zmenšuje na nulupa nie je.-3 možne do tohto priestoru vložiť iné teleso, napr. povraz. Obdobný účinok bude dosiahnutý iv prípade, ak stena, ktorá je určená na priľahlé umiestnenie ochranného prvku k...

Chránič ovládača blokovania zámku dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1634

Dátum: 08.10.1997

Autori: Porubčan Róbert, Mereš Branislav

MPK: E05B 17/20

Značky: zámku, chránič, automobilů, dveří, ovládača, blokovania

Text:

...zámku dven v zamknutej polohe.Je výhodné, ak základová časť a ochranná časť ochranného prvku sú pružne spojené. V tom pripade sa ochranná časť môže dotýkať povrchu ovládača blokovania zámku dverí a priestormedzi ovládačom blokovania zámku dverí a jeho chráničom sa zmenšuje na nuhi a niejemožné do tohto priestoru vložiť iné teleso, napr. povraz. Obdobný účinok bude dosiahnutý i v pripade, ak stena, ktorá je určená na priľahlé...

Roletový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1375

Dátum: 05.02.1997

Autor: Buchar Karel

MPK: E05B 15/00, E05B 17/20, E05B 21/00...

Značky: zámok, roletový

Text:

...umiestniť blokovací kolik napr. na dmhú poloxicu, .čím sa znemožní druhć otočenie kľúčom pre prípad, že Ivy pakľúč kopíroval i pný blokovací kolik. Takto možno alternatívne umiestniť blOkOVüClCl kolíkov v dosahu ZáSÍZlVlQ xíac, čím možno znížiť riziko nežiaduceho otvorenia zámku na minimum. Pre bežnú prax lvezpečnostnćho zámku vsakpostačuje jeden blokovaeí kolik.Prehľad obrázkov na IvkresochT echnickć riešenie bude bližšie ysvctlenć pomocou...

Poistné kódové zariadenie trezorových zámkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 955

Dátum: 14.09.1995

Autori: Tóth Štefan, Hrnčír Rudolf, Csadi Tibor

MPK: E05G 1/04, E05B 17/20

Značky: trezorových, zariadenie, poistné, zámkov, kódově

Text:

...pomocouvýkresov, na obr.1 je znázornený trezorový zámok s poistnýmkódovým zariadením s poistným kolikom a na obr.2 je znázornené poistné kódové zariadenie s poistnou tvarovanouPoistné kódovacie zariadenie trezorových zámkov, podľa technického riešenia v konkrétnom príklade podľa obr.1 pozostáva z kódového zámku § umiestneného na základnej doske poistného zariadenia g , ktorá je upevnená na základnej doske trezorového zámku ł a kódový zámok...