E05B 1/00

Pás pre elektromagnetické prísavné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18550

Dátum: 26.03.2010

Autor: Benhammou Jacob

MPK: E05B 1/00, E05C 19/16

Značky: elektromagnetické, přísavné, zariadenie

Text:

...obrázkov na výkresochĎalšie charakteristiky vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho opisu s odvolaním na priložené výkresy uskutočnenia vynálezu, ktoré sa uvádzajú len ako príklad a to s týmito obrázkami- obr. l je pohľad v priečnom reze na pás podľa vynálezu- obr. 2 a 3 sú pohľady analogické obr. l, ktoré zobrazujú dve možné polohy krytu skrutky- obr. 4 je pohľad v priečnom reze na pás podľa vynálezu, zktorého je zrejmá možnost...

Okenná a dverová kľučka s kontrolou polohy na kontrolu klímy v miestnosti a priebehu vetrania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10660

Dátum: 22.11.2008

Autori: Disch Markus, Meyer Georg, Spitzer Kurt

MPK: E05B 1/00, F24F 11/00

Značky: dverová, kľučka, okenná, polohy, klímy, miestnosti, vetrania, kontrolu, priebehu, kontrolou

Text:

...priestorov na to, kedy je treba, 10aby sa zabránilo tvoreniu plesní vetrať, a jednak vytvorí možnosť (napr. pre prenajímateľov)dodatočnej kontroly priebehu vetrania (napr. vykonávanej nájomcom).0010 Táto úloha je vyriešená usporiadaním dverovej alebo okennej kľučky alebo rukoväte0011 Jednak sa pomocou navrhnutého usporiadania dverovej alebo okennej kľučky alebo rukoväte určuje pomocou nameraných údajov snímača teploty v miestnosti a snímača...

Usporiadanie uzamykateľnej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20879

Dátum: 04.04.2008

Autori: Herrmann Jonas, Eriksson Kjell, Larsson Björn, Moller Per

MPK: E05B 1/00, A47K 10/32, E05B 63/00...

Značky: uzamykateľnej, nádoby, usporiadanie

Text:

...na uvedenej nádobe, kde uvedená zámka obsahuje zvonka nádoby ovládateľnú uzamykaciu záchytku, ktorá zapadá do prijímacej časti, čím nádobu uzamyká. Táto zámka obsahuje vložku zámky, ktorá je vpriamom či nepriamom kontakte s uzamykacou záchytkou a spolupracuje s ňou. Vložka zámky je umiestnená v puzdre a vzhľadom na nádobu je ňou možné otáčať jedine V prípade, keď je do vložky zámky zasunutý príslušný kľúč. Puzdro je namontované vo...

Cylindrický zámok a podperné zariadenie pre kľučku dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9397

Dátum: 23.11.2007

Autori: Hochart Jean-philippe, Giacomin Fabrice

MPK: E05B 65/20, E05B 1/00, E05B 9/04...

Značky: podpěrné, kľučku, dveří, cylindrický, zámok, zariadenie

Text:

...bezpečnostný zámok apodperné zariadenie vsúlades vynálezom, v priebehu zostavovania s otáčavou časťou bezpečnostného zámku.Obrázok 2 znázorňuje zostavu z obrázka 1 keď je zložená a pred jej namontovanim na paneldverí vybavený prechodovým otvorom určeným k umiestneniu zámku.Obrázok 3 ukazuje umiestnenie zámku podpemého zariadenia voči panelu dverí na začiatkufázy montáže. Obrázok 4 je pohľad podobný ako na obrázku 3, ale na konci fázy...

Kovanie pre dvere, okná alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7294

Dátum: 30.11.2006

Autor: Vanjin Igor

MPK: E05B 1/00, E05B 3/00

Značky: podobně, kovanie, okna, dveře

Text:

...že tieto známe usporiadania dverových kľučiek podliehajú nezanedbateľnému oderu. Najmä západkový prvok je vystavený značnému namáhaniu na opotrebenie v obvodovej drážke, V ktorej je pružne predopnutý,nakoľko sa pri každej manipulácii s usporíadaním dverovej kľučkytáto svojím ložiskovým nástavcom otáča voči západkovému prvku.Oder, ktorý je s týmto spojený, časom zhoršuje ovládanie usporiadania dverovej kľučky a spôsobuje pokračujúce...

Tyčový zámok na montáž do otvoru v tenkej stene (nepriame príchytkové upevnenie)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3715

Dátum: 26.01.2005

Autor: Ramsauer Dieter

MPK: E05C 9/00, E05B 9/00, E05B 1/00...

Značky: otvorů, zámok, tyčový, nepriame, tenkej, montáž, upevnenie, príchytkové, stěně

Text:

...symetrie a obidva jej diely tvoria priestory pre uloženie pastorku a pre dve v strede perforované proti sebe sa pohybujúce tyče z pásoviny, ktoré sa dostanú do záberu s uvedeným pastorkom.0015 Alternativou môže byť, že drieková časť zahrňuje pastorok, ktorý je delený v rovine symetrie, pričom táto drieková časť tvori priestory pre uloženie oboch dielov uvedeného pastorka a pre dva stredovo alalebo po bokoch perforované, proti sebe sa...

Skrutkový pripevňovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 284140

Dátum: 23.08.2004

Autori: Reitz Reinhold, Ochs Günter

MPK: E05B 3/00, F16B 13/06, E05B 1/00...

Značky: skrutkový, systém, připevňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Skrutkový pripevňovací systém na montáž rukovätí (G) vybavených dutými koncami (H) na dosadacej ploche (A) dverových krídiel (T), okna, zásuvky alebo podobne, pozostáva z rozperných prvkov (39, 40, 60, 64) stiahnuteľných vo vŕtaní (B) skrutkou (29). Skrutka (29) zasahuje do vodiaceho puzdra (30), ktoré je vybavené pätovou prírubou (31) priliehajúcou na dosadaciu plochu (A) a ktoré je vybavené alebo spojiteľné s rozpernými prvkami (39, 40, 60,...

Zostava úchytiek deliacich stien, najmä krídiel dverí sprchovacích kabín a krídlo dverí so zostavou úchytiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 588

Dátum: 08.10.2003

Autor: Kiefer Zoltan Anton

MPK: E05B 1/00, A47K 3/28

Značky: úchytiek, deliacich, kabin, dveří, zostavou, stien, krídiel, zostava, krídlo, sprchovacích, najmä

Text:

...lepidla.Vnasledujúcom bude bližšie vysvetlený jeden príklad uskutočnenia krídla dverí so zostavou úchytiek ato pomocou priloženého nákresu, ktorý zobrazuje krídlo dverí spolu so zostavou úchytiek v reze.U krídla dverí 1 sa jedná o sklenenú dosku z bezpečnostného skla, ktoré má vo výške na montáž pripravenej zostavy úchytiek priebežný otvor 2. Vnútorná strana krídla dveri je označená vzťahovou značkou 3 a vonkajšia strana krídla dverí je...