E04H 5/08

Spôsoby a zariadenia na využitie tlaku i prúdenia vnútri konštrukcie nesenej vzduchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20192

Dátum: 27.06.2007

Autor: Chelf Jonathan David

MPK: A01G 9/14, E04G 11/04, A01G 9/24...

Značky: vnútri, spôsoby, využitie, zariadenia, konštrukcie, vzduchom, prúdenia, nesenej, tlaku

Text:

...vzduchu. Tento prístup tiež poskytuje priestor so vzduchom, ktorý zaisťuje izoláciu. medzi0006 Túto stratégiu používa patent US c. 4,160,523 priznaný Stevensovi (1979) a patent US Č. 6,061,969 priznaný Learymu0007 Pojenl VZduChOHl nafukovaná konštrukcia opisuje uvedené nafukovacie konštrukcie, ktorých tvar je vytváraný trubicami s natlakovaným vzduchom alebo komorami, pričom vzduch obsiahnutý V priestore uzavretom touto konštrukciou...

Přípravna postřikové jíchy pro ochranu a výživu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244760

Dátum: 01.06.1988

Autori: Žatecký Jan, Koíeek Roman, Koudelka Kvitoslav, Brichta Jaromír

MPK: E04H 5/08

Značky: ochranu, postřikové, rostlin, přípravna, jíchy, výživu

Text:

...na popisu příkledu jeho provedení pomocí připojeného výkreeu, na němž je znázorněn schematický nákres přípravny postřikové jíchy.Jak vyplývá z obrázkuveestává uzavřený etacionární celek přípravny l z uzavřené skladovací a technologické jednotky g,ze skladu 1 kapelných hnojiv a detoxikeční jednotky 5. Uzavřená skladovací a technologické jednotka g eestává z hygienické a laboratorní části 5, ekladu Q látek na ochranu rostlin, skladu 1 zvláště...

Komorové hnojiště pro výrobu slamnatého hnoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242427

Dátum: 01.12.1987

Autor: Gulakov Sergej Vladimirovie

MPK: E04H 5/08

Značky: hnojiště, výrobu, komorové, hnoje, slamnatého

Text:

...se potom používala jako závlahová voda v zemědělství toto řešení však bylo po mnoha stránkáchánevyhovující, a proto ee od něj upouští. Pro závlahové využitíse kejda nejprve čistí například tím, že se nejprve zhomogeni tzuje za aerobníoh podmínek a potom se zpracuje koagulačně pů sobícímí látkami, například síranem hlinitým. načež se zfiltrováním od sebe oddělí pevná a kapalná fáze, které ee dále zpracovávají, přičemž kapalná fáze se používá...

Presúvateľný krytý košiar

Načítavanie...

Číslo patentu: 242304

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hradil Jaroslav

MPK: E04H 5/08, A01K 1/03

Značky: presúvateľný, krytý, košiar

Text:

...alebo rozmontovat a znovu namontovať v poľnohospodárskom podniku v zimnom období pre garážovanie alebo pre skladovacie účely.Vplyvom budovania presúvateľných krytých košiarov podľa vynálezu umožní sa rozšírenie takýchto košiarov pre budovanie areálov - lúčnopasienkových líospodárstiev pre živočíšnu veľkovýrobu.Príkladné prevedenie presúvateľných krytých košiarov podľa vynálezu je znázornené na výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený košiar...

Klimatizovaný sklad vína

Načítavanie...

Číslo patentu: 249918

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štofila Albín

MPK: E04H 5/08

Značky: sklad, klimatizovaný, vína

Text:

...požadovanej lokálnej teplote v určitej nádrži.Klinnatizovaný sklad vina zaručuje úplnú kontrolu teploty pri kvasení muštu a týmpriaznivo ovplyvňuje kvalitu vína. Súčasne umožňuje spracovanie vína chladením s cieľom jeho stabilizácie. Ďalšou výhodou vynälezu je to, že deliace steny priestorov môžu byť súčasne nosníkmi uskladñovacích nádrží. Kombinácia nádrží v niekoľkých radoch nad sebou výrazne znižuje nároky na podlahovú plochu.Príklad...