E04H 4/12

Zariadenie, najmä na kondičné plávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7153

Dátum: 02.06.2015

Autor: Cieslar Rudolf

MPK: E04H 4/12, E04H 4/14, A63B 69/12...

Značky: plávanie, najmä, zariadenie, kondičné

Text:

...na pripojených výkresoch, kde obrázok 1 znázorňuje schematický pôdorys technického riešenia bazéna s piúdovou stenou, obrázok 2 znázorňuje priečny rez bazénom z obrázka l v smere na prúdovú stenu pre technické riešenie, ktoré má iba jeden rad dýz, obrázok 3 znázorňuje priečny rez bazénom z obrázka 1 v smere na prúdovú stenu zozadu pre technické riešenie, ktoré má iba jeden rad dýz, obr. 4 znázorňuje priečny rez bazénom z obrázka l v smere...

Prietokový kanál, pri ktorom sa uvádza voda do prúdenia pomocou dopravného zariadenia usporiadaného v cirkulačnom potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14384

Dátum: 23.02.2010

Autor: Hof Georg

MPK: A63B 69/12, E04H 4/12

Značky: ktorom, cirkulačnom, prúdenia, usporiadaného, potrubí, pomocou, kanál, zariadenia, prietokový, dopravného, uvádza

Text:

...uvádza pomery prúdenia v pôdoryseObrázok 14 pozdĺžny priečny rez s plavcom nachádzajúcim sa v bazéne, pričomdopravné zariadenia sú činné iba v najvrchnejšej zóne Obrázok l 5 pôdorys s naznačeným priebehom prúdeniaObrázok 16 pozdĺžny priečny rez, pričom nakreslené je len jedno cirkulačné potrubie, doktorého je zabudované odvzdušňovacie zariadenie.Na priložených výkresoch sa pre rovnaké časti priebežne používajú rovnaké referenčné označenia...

Bazén s vtokovými kanálmi na čerstvú vodu, prípadne chemikálie, ktoré sú zakryté vtokovými vekami

Načítavanie...

Číslo patentu: 282513

Dátum: 09.09.2002

Autor: Rohrboeck Karl

MPK: E04H 4/12, E04H 3/16

Značky: případně, čerstvú, zakryté, vtokovými, chemikálie, kanálmi, vekami, vodu, bazén

Zhrnutie / Anotácia:

Bazén s vtokovými kanálmi (2) na čerstvú vodu, prípadne chemikálie, ktoré sú zakryté vtokovými vekami (1), pričom vtokové veká (1) vybavené otvormi (5) sú upravené lícujúc s úrovňou dna plaveckého bazéna. Vtokové veká (1) majú prehĺbenia (4). Otvory (5) sú upravené medzi plochou (6) vtokového veka (1), zodpovedajúcou úrovni dna, a miestom prehĺbenia (4). Prehĺbením (4) sú vytvorené vodiace plochy na vytekajúcu vodu a podobne.

Bazén na plávanie proti prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278854

Dátum: 10.08.1994

Autor: Mešťánek Ján

MPK: E04H 4/12, A63B 69/12, A47K 3/10...

Značky: proti, prúdu, bazén, plávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Bazén na plávanie proti prúdu obsahuje dvojité dno (1), ktoré v prednej časti bazéna prechádza do oblúkového alebo špirálového predného čela (2), čím je vytvorený hydrodynamický kanál (3) na usmernený prúd (14) vody, pričom zariadenie (4) vyvodzujúce prúdenie vody so zdrojom (11) vírenia je umiestnené v nátokovej šachte (5) v zadnej časti bazéna. Prúd (14) vody vyúsťuje vyúsťovacím otvorom (13), ktorý je po celej šírke bazéna, čím sa dosiahne...