E04H 14/00

Výcvikový tunel, hlavne na strelecký výcvik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4929

Dátum: 06.12.2007

Autori: Kubálek Ladislav, Jaroš Vladimír

MPK: E04H 14/00, F41J 1/00

Značky: hlavne, výcvik, tunel, výcvikový, strelecký

Text:

...uskutočnenia steny tunela. Na obr. 4 je dvojtubusový výcvikový tunel s nadväzujúcou infraštruktúrou, zahmujúcou cestnú a koľajovú sieť, vrátane nádražných budov a zariadení.Príklady uskutočnenia technického riešeniaVýcvikový tunel podľa obr. l je určený hlavne na strelecký výcvik a zahrnuje železobetónový tubus 1 tunela o šírke 8 m, výške 6 m a dĺžke 50 m. Tubus l tunela môže byt samozrejme zhotovený aj inou známou technológiou.Vnútri...

Výcvikový tunel, hlavne na výcvik hasičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4926

Dátum: 06.12.2007

Autori: Jaroš Vladimír, Kubálek Ladislav

MPK: E04H 14/00

Značky: hlavne, výcvik, tunel, hasičov, výcvikový

Text:

...priestoru tvorit vozovka a/alebo koľajisko.Podľa výhodného uskutočnenia sú do výcvikového priestoru sú zaústené reproduktory a/alebo zdroje svetelných efektov.Prehľad obrázkov na výkresochVýcvikový tunel, hlavne na výcvik hasičov, podľa technického riešenia bude bližšie opísaný na príkladoch konkrétnych uskutočnení, zobrazených na výkresoch, na ktorých obr. l predstavuje rez prvým príkladom uskutočnenia tunela podľa technického riešenia a...

Hasičský výcvikový trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4819

Dátum: 02.08.2007

Autori: Jaroš Vladimír, Kubálek Ladislav

MPK: E04H 14/00, A62C 39/00, A63B 17/00...

Značky: výcvikový, hasičský, trenažér

Text:

...nehorľavým materiálom 6.Všetky elementy hasičského výcvikového trenažéru sú umiestnene rozoberateľne, aby bolo možné hasičský výcvikový trenažér previesť na iné pôsobisko.Medzi výcvikovým priestorom 4 a nosnou konštrukciou l je dištančná medzera 5 veľkosti cca 0,25 m, napojená na vzduchotechniku 7, ktorá slúži jednak na odvetranie dištančnej medzery 5 a jednak na dovetranie výcvikového priestoru 4. Dištančná medzera 5 je aj na strope a...

Unitárna poistná panelová zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14489

Dátum: 20.02.2004

Autori: Eijkelenberg Tom, Bours Roger, Dom Guido

MPK: B65D 90/36, B65D 90/34, E04H 14/00...

Značky: unitárna, panelová, poistná, zostava

Text:

...potomvyžaduje rovnaký počet operácií a krokov.0008 Prvotným cieľom tohto vynálezu je poskytnúť unitárnu poistnú panelovú zostavu podľa nároku 1, ktorú bude možné nainštalovať nad odfukovú oblasť ohraničenej zóny, ktorá má byťchránená pred nekontrolovateľným nárastom tlaku, a ktorú bude možno ako jednotku tiež sňať.0009 Unitáma poistná panelová zostava zahrňuje tuhý, všeobecne rovinný primámy nosný člen, ktorý má stredový odfukový otvor,...

Budova a parkovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5382

Dátum: 21.08.2002

Autor: Dick Manfred

MPK: E04H 6/18, E04H 14/00

Značky: budova, parkovací, systém

Text:

...miesta usporiadané na protiíahlých stranách sa takto rátajú do druhu vonkajšieho priestoru budovy a preto by mohli byt opatrené veľkým vetracim priestorom s okolím. Vlastný vnútorný priestor budovy začína až na druhej strane zatvárateľných spojovacích dverí, to znamená v priestore priepuste. Stačí, ked existuje len jeden takýto priestor schodiska, pretože tento je dosiahnuteíný cez priestor priepuste najmenej z dvoch parkovísk. Okrem toho,...