E04H 13/00

Konštrukcia na prekrytie hrobového miesta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7024

Dátum: 03.02.2015

Autor: Pikulík Roman

MPK: E04H 13/00

Značky: konštrukcia, hrobového, miesta, prekrytie

Text:

...D je rám vznilmutý pozváraním dvoch plochých materiálov kolmo na seba a tabuľky sú upevnené tak, že jedna je upevnená na jednom z dvoch plochých materiálov, ktorý je súbežný s uložením tabuľky a druhá tabuľka je upevnená prostrednictvom lemovacej lišty, ktorou je vybavený druhý plochý materiál.Obrázok 8 znázorňuje náhrobok pozostávajúci z podstavca a nápisnej tabule v zloženom stave.Obrázok 9 znázorňuje konštrukciu na prekrytie hrobového...

Spôsob pripevňovania znakov na plochu, pomôcka na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6653

Dátum: 08.01.2014

Autor: Višnovský Andrej

MPK: B41J 3/00, E04H 13/00, B44C 5/04...

Značky: spôsobu, tohto, plochu, vykonávanie, spôsob, pripevňovania, znakov, pomôcka

Text:

...a tým sa rýchlo znaky pripravia na pripevnenie.Postup podľa tohto technického riešenia mbezpečuje nielen presné a rovné pripevnenie znakov, ale aj vysokú produktivitu, keď je postupné pripevňovanie znakov nahradené hromadným prípevnením skupiny znakov v šablóne. Strhávanie jednotlivých pásikov dočasnej krycej vrstvy je pritom rýchle a pohodlné. Postup je použiteľný pri pripevňovaní na kamennú tabuľu vo vodorovnej polohe v dielni, ale aj...

Pietny objekt aspoň s vizuálnym zobrazovaním informácií a spôsob začleňovania pietnych objektov do informačnej siete o pietnych objektoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6200

Dátum: 06.08.2012

Autor: Horváth Slavomír

MPK: G01S 19/01, E04H 13/00

Značky: zobrazováním, pietny, aspoň, informácií, objektoch, začleňovania, objektov, spôsob, informačnej, vizuálnym, pietnych, siete, objekt

Text:

...dosky jednoduchší technologický krok. Takto zadná doska z druhej strany prekrýva montážne vybranie. Z estetického ale aj z praktického hľadiskaje výhodné, ak zadná doska má rovínné zapustenie, do ktorého sa vložia a upevnia fotovoltaické články. Potom zadná doska je vybavená prepojovacim otvorom, cez ktorý sú vedené vodiče od fotovoltaických článkov až do montážneho vybrania a napokon ústia do informačného boxu.V ďalších zdokonalených a...

Pietna schránka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5523

Dátum: 07.09.2010

Autor: Horváth Slavomír

MPK: E04H 13/00

Značky: schránka, pietna

Text:

...z pietnych doplnkov schránkyz tesnenia medzi jednotlivými doskarni schránkyz plochy (lk) na osadenie fotovoltaických článkov vytvorenej na zadnej doske (ld) a prepojeného otvorom do priestoru (li).Základová doska (lb) pietnej schránky (la) vonkajším tvarom zodpovedá tvarovej kompozícii telesa pietnej schránky (la) a obsahuje otvor, ktorý svojimi rozmermi a tvarmi poskytuje dostatočný priestor (li) na umiestnenie a uchytenie pietnych doplnkov,...

Spôsob sanovania a nového zakladania hrobov na pochovávanie do zeme a zariadenie na pochovávanie do zeme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6166

Dátum: 02.09.2005

Autor: Aeschlimann Erich

MPK: E04H 13/00

Značky: pochovávanie, hrobov, sanovania, zariadenie, zakladania, nového, spôsob

Text:

...v mŕtvole. To zase podporí aktivitu enzýmov a mikroorganizmov, čo urýchlí skvapalňovanie mäkkých tkanív. Tekutina sa z časti zhromaždí v dutých orgánoch. Na základe tvorby plynov pri látkovej výmene baktérií sa v tele vytvorí vnútorný tlak, čo má za následok Vytlačenie tekutiny z telesných otvorov. Následkom toho prebehne odvodnenie mŕtvoly. So zvyšujúcimi sa stratami tekutiny nastúpia aeróbne procesy tlenia, čo v priebehu času vedie až k...

Pomník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8889

Dátum: 04.05.2005

Autor: Schweiger Norbert

MPK: E04H 13/00

Značky: pomník

Text:

...jednotlivé profilové tyče pod odpovedajúcimiPritom je výhodne použiť znaky nároku 5, čim vznikne šetrné pridržovanie relatívne citlivých hrán sklenenej dosky V ráme, ktorýsa rozkladá na troch stranách sklenenej dosky.Prostredníctvom znakov nároku 6 vznikne tá výhoda, že popis sa môže umiestniť na nosiči nápisu alebo zapracovať do nosiča nápisu, ktorý môže byť vyrobený z ľubovoľného, relatívne ľahko popísateľného materiálu, ako...

Schránka na uloženie urien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3862

Dátum: 07.07.2004

Autor: Biacovský Oto

MPK: E04H 13/00

Značky: urien, uloženie, schránka

Text:

...na obrubu hrobového miesta 4. Pod rámom 6 je umiestnený vlastný úložný priestor 3. Na rám 6 je zhora umiestnená krycia doska 5. Rám 6 je tvarovaný tak, aby po jeho uložení do obruby hrobového miesta 4 nebolo možné jeho bočné posunutie. V časti rámu 6, ktorá je vzdialenejšia od pomníka l hrobového miesta je vytvorená plocha zasahujúca do zásypu v priestore obruby hrobového miesta 4. V častiach rámu 6 osadených na obrube hrobového miesta 4...

Urnový stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3417

Dátum: 09.01.2003

Autor: Kováčik Daniel

MPK: E04H 13/00

Značky: stĺp, urnový

Text:

...stĺpa.- vonkajší povrch stĺpa, strana čelná, bočné a zadná, je buď hladká, upravená kamenársky alebo plasticky, vyplavením cementu na plnivo, reliefom prírodným,ako napríklad kôra, drevo, tvár, pribeh, geometrickým, napr. vlnky, krúžky, drážky,alebo farebne, mozaikamí, kamennými doskami, kazetami a podobne,- osvetlenie z hornej komory, hlavice urnového stĺpa prechádza cez ozdobné alebo vitrážové okienko, v súvislosti s jeho zadnou stranou...

Urnový stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3400

Dátum: 09.01.2003

Autor: Kováčik Daniel

MPK: E04H 13/00

Značky: stĺp, urnový

Text:

...a možnosťou uzamknutia, slúžiaca na uloženie sviec, kahancov, zápaliek, váz, ale aj náradia ako je motyčka, hrabličky, bezpečnostné zariadenie a podobne, potrebného pre bezpečnosť a údržbu okolia umového stlpa.- vonkajší povrch stlpa, strana čelná, bočné a zadná, je buď hladká, upravená kamenársky alebo plasticky, vyplavením cementu na plnivo, reliefom prírodným,ako napríklad kôra, drevo, tvár. príbeh, geometrickým, napr. vlnky,...

Krycia doska na pomníky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2683

Dátum: 27.09.2002

Autori: Ziller Ludwig, Huff Andrea, Kruch Nikolaus-otto, Mücke Torsten, Ehringer Sandra, Handel Kurtfritz, Gronych Eckhard, Czasny Günter, Pany Andreas

MPK: E04H 13/00

Značky: krycia, doska, pomníky

Text:

...prípade dopredu vytočeným výklenkom s priehľadným oknom, alebo ale otočné teleso otočiť o 180 °, aby sa potom vytvorila svonkajšou stranou krycej dosky lícujúca strana steny, ktorá jevybavená smútočnými motívmi alebo podobne a dovoľuje meniť celkový obraz krycej0010 Vynález je ukázaný na výkresoch pomocou rôznych príkladov0 br.1 čelný pohľad na kryciu dosku nevysvetľujúcu vynález, ktorá jezamýšľaná na kolumbárium, Obr. 2 zobrazenie rezu...

Železobetónový prefabrikát hrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1402

Dátum: 05.03.1997

Autor: Demko Štefan

MPK: E04H 13/00

Značky: hrobky, železobetonový, prefabrikát

Text:

...na zakrytie truhiel výetup ky na položenie, alebo ryhy na zaeunutie železobetónových prekladov - dosiek, služiacich na prekrytie truhie 1,pričom každý je opatrený izolaćným materiálom/lepenkoui epojeným vzduchotesne s boćnymi stenami hrobky. Vonkajšie a vnútorne steny hrobky sú natrete izolaćným náterom, pričom nadzemná časť hrobky je upravená nene eenim kameninového poteru a jeho vybrüeením.Úžitkový vzor je bližšie vysvetlený pomocou...