E04H 12/22

Rektifikačná zostava a postup rektifikácie základového dielu oceľovej konštrukcie, najmä stožiarov vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7148

Dátum: 02.06.2015

Autori: Glatz Metod, Glatz Michal

MPK: E04H 12/22

Značky: dielů, vysokého, stožiarov, základového, rektifikačná, rektifikácie, konštrukcie, najmä, zostava, postup, oceľovej, napätia

Text:

...odčítajú jednotlivé hodnoty z kontrolných meradiel umiestnených na zvislých nosníkoch. V dôsledku toho, že optický merací prístroj nám určuje Vodorovnú rovinu, sa na začiatku merania obvykle odčíta z každého kontrolného meradlá iná hodnota, ktorá sa ďalej rektifikuje.Zo zistených hodnôt z kontrolného meradlá na každom zvislom nosníku sa stanoví hodnota, na ktorú sa pomocou vyskrutkovania alebo zaskrutkovania časti s vonkajším závitom...

Pôdna kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6026

Dátum: 03.02.2012

Autor: Gistr Jiří

MPK: E04H 17/22, E02D 5/80, E04H 12/22...

Značky: kotva, pôdna

Text:

...sú rovnako dlhé a navzájom rovnobežne. Ďalšou výhodnou alternatívou sú tri lopatky, ktorých vonkajší okraj má zaoblený tvar plynulo nadväzujúci na líniu rozbiehajúcich sa bočných okrajov.Zvislé členenie kužeľovej časti je výhodne tvorené špárami, ktoré sú aspoň v jednom mieste premostené bodovým zvarom a navrchu sú ukončené tvarovacímí otvormi.Výhodou pôdnej kotvy podľa technického riešenia z funkčného hľadiska je predovšetkým veľmi dobrá...

Zemná skrutka s univerzálnou doťahovacou hlavicou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6025

Dátum: 03.02.2012

Autor: Darebníček Roman

MPK: E02D 5/80, E04H 17/22, E04H 12/22...

Značky: doťahovacou, hlavicou, skrutka, zemná, univerzálnou

Text:

...skrutka zakončená v podzemnej časti hrotom 5 a v nadzemnej časti sú na povrchu základného puzdra 1 umiestnené dve protiľahlé matice Q. Základné puzdro 1 je v nadzemnej časti ďalej vybavené dutou valcovou univerzálnou doťahovacou hlavicou Z s väčším priemerom ako má priemerovo väčšia valcová časť §, ktorá je na jednom konci spojená so základným puzdrom 1 zvarmi m, 10, po stranách matice Q a na druhom konci sú v stene hlavice 2 vytvorené dva...

Stacionárna konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5578

Dátum: 07.10.2010

Autori: Hyža Pavol, Župa Peter

MPK: F24J 2/42, E04H 12/22

Značky: stacionárna, konštrukcia

Text:

...ktoré sú vybavené otvormi umožňujúcimí variabilne nastavenie sklonu fotovoltických alebo iných panelov, pripojené nosné profily ktoré sú vybavené otvormi umožňujúcími variabílne nastavenie úchytov pre fotovoltické panely. Výhodou riešenia stacionárnej konštrukcie podľa úžitkového vzoru je výstavba konštrukcie bez potreby kotvenia konštrukcie do zeme, rýchle a jednoduché odstránenievšetkých komponentov konštrukcie po ukončení jej používania a...

Stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14779

Dátum: 26.04.2010

Autori: Wimmer Karl, Lieb Helmut, Lück Franz

MPK: E04H 12/22, E04H 12/08

Značky: stožiar

Text:

...20 mm.Základová platňa stožiaru podľa vynálezu výhodnejšie pozostáva z ocele, môže obsahovať aj vrstvu na ochranu proti korózii, ktorá je nanesená pozínkovaním, alternatívne môže Základová platňa vykazovať aj vrstvu laku. Základová platňa je výhodnejšie so stožiarom zvarená.Ďalšie výhody a podrobnosti vynálezu budú ďalej vysvetlené na základe jedného príkladu uskutočnenia s použitím obrázkov. Obrázky sú schematícké zobrazenia a...

Zavrtávacia základňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5432

Dátum: 07.04.2010

Autor: Hořánek Petr

MPK: E02D 27/10, E02D 5/80, E02D 27/12...

Značky: základna, zavrtávacia

Text:

...V pôde voči poveternostným vplyvom. Rovnako tak sa diek môže skladať z viacerých, na sebe nadväzujúcich, profilov a kombinovať otvorené proñly s uzatvorenýrni, guľaté prierezy s viachrannýrni, a podobne.Stúpavosť skrutkovice je daná V rozmedzí 0,1 až 90 . Týmto rozsahom je opäť možno zaistiť rôzne varianty zavrtávacích základní pre rôzne druhy pôd, prípadne pre rôzne typy uvažovaných nadzemných zariadení, uchytených na zavrtávaciu...

Zavrtávacia základňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5226

Dátum: 07.09.2009

Autor: Hořánek Petr

MPK: E02D 27/12, E02D 5/80, E02D 27/10...

Značky: zavrtávacia, základna

Text:

...bočným silám je vytvorenie závitu po celom tele navarením drôtu, čim sa zväčší trenie medzi telom zavŕtavacej základne a pôdou, v ktorej je zavŕtavacia základňa umiestnená.Prehľad obrázkov na výkresochPríkladně prevedenie navrhovaného riešenia je opísané s odkazom na výkresy, na ktorých je na obr. 1 - záldadné prevedenie zavŕtavacej základne, obr. 2 - variantne riešenie s pomocným vencom uchyteným pomocou bahrov a s pomocnou skmtkovícou,...

Zemná kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16595

Dátum: 09.04.2009

Autor: Rainer Stephan

MPK: E04H 12/22, E02D 5/80

Značky: kotva, zemná

Text:

...je tu privádzaný a privarený svojimi pozdĺžnymi stranami približne kolmo vzhľadom na pozdĺžnu os oceľovej rúrky. Ďalej sa navrhuje,aby oceľová rúrka zemnej kotvy počas zvárania plechového pásu v oblastí homého cylindrického úseku rotovala takmer konštantnou rýchlosťou rotácie vzhľadom na rýchlosť posuvu oceľovej rúrky v súvislosti s miestom privádzania plechového pásu. Okrem toho sa navrhuje, aby oceľová rúrka zemnej kotvy počas zvárania...

Antiteroristický zodolnený ohraňovaný alebo zakružovaný energetický stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4895

Dátum: 06.12.2007

Autori: Bartoš Marián, Beneś Ivan, Malatinský Tomáš, Kšiňan Alexander

MPK: E04H 12/00, E02D 27/32, E04H 12/22...

Značky: antiteroristický, energeticky, zakružovaný, stožiar, zodolnený, ohraňovaný

Text:

...aspektu.Uvedené nedostatky sú vo veľkej miere odstránené antiteroristický zodolneným energetickým stožiarom, ktorý môže byt ohraňovaný alebo zakružovaný energetický stožiar pozostávajúci z prizmaticky sa zužujúceho plášťa a ktorý je vo vrchnej časti opatrený nosičmi izolátorov, a jeho spodná čast len zabetónovaná v základe alebo je opatrená prírubou ukotvenou kotevnými skrutkami v železobetónovom základe, ktorého podstatou je, že vnútri...

Zariadenie na dočasné upevnenie drieku stožiara bez základu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4893

Dátum: 06.12.2007

Autori: Kšiňan Alexander, Bartoš Marián

MPK: E04H 12/22

Značky: základu, zariadenie, drieku, dočasné, stožiara, upevnenie

Text:

...ale aj činnost stavebných mechanizmov- z upínacieho a zdvihového mechanizmu, ktorého úlohou je umožniť pevné spojenie rohových uholníkov druhého nadzemného dielu stožiara, umožniť demontáž spoj ovacich skrutiek a stykových dosiek spoja s prvým dielom stožiara i základovým dielom a preniest na seba váhu a silové účinky stožiara- mikrozdvihového mechanizmu stožiara so stranovou synchronizáciou a aretáciou v koncovej polohe.Upevnenie,...

Oporné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10430

Dátum: 08.03.2007

Autor: Lörsch Andreas

MPK: B65G 1/00, A47B 91/00, E04H 12/22...

Značky: oporné, zariadenie

Text:

...v rovnakej vzdialenosti k stredovej čiare ML, prebiehajúcej V rovnakej vzdialenosti medzi bočnými okrajmi 16, 18. Upevňovacie príložky 30, 32 sú vytvorené ohnutím kovu základovej dosky 10 okolo ohybovej čiary, prebiehajúcej rovnobežne so stredovou čiarou ML,pričom ohnutie smerom k stredovej čiare ML sa vykonalo smerom hore. Vupev» ňovacích príložkách 30, 32 je vytvorené vždy jedno priechodne Vŕtanie 34, 36, pričom priechodne vŕtania 34, 36...

Držiak na stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: 284557

Dátum: 27.05.2005

Autor: Watts Andrew Douglas

MPK: E04H 12/22

Značky: stĺp, držiak

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak na stĺp obsahuje pravouhlý skriňový dielec (1), ktorý je aspoň na jednom konci (2) otvorený na vloženie stĺpa. Materiál skriňového dielca (1) v rohovej časti skriňového dielca (1) má horizontálne výrezy (4A, 4b, 5a, 5b) vo viacerých axiálne posunutých polohách s poskytnutím najmenej dvoch párov od seba posunutých chlopní alebo krídiel (6, 7) stenového materiálu alebo jedného páru chlopní alebo krídiel (6, 7) nachádzajúcich sa v podstate...

Ochrana časti oceľovej konštrukcie stožiarov vedení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4113

Dátum: 05.05.2005

Autor: Malatinský Tomáš

MPK: E02D 31/00, E04H 12/22

Značky: částí, velmi, stožiarov, konštrukcie, vedení, oceľovej, napätia, ochrana, vysokého

Text:

...úcu koróziu oceľovej konštrukcie.Uvedené problémy sú podstatne vyriešené zväčšcním voľného priestoru okolo päty stožiaru betónovým golierom,ktorý je vytvorený okolo betónového základu stožiara do šírky 100 cm a je uložený na drenážnom lôžku.Výhodné je, ked hrúbka betónovej vrstvy betónového goliera je 15 až 40 cm a šírky 100 cm po celom obvode betónového základu.Vhodná hrúbka drenážneho lôžka pod betónovým golierom je 20 - 80 cm.Výhodným...

Nastavovacie zariadenie pre základový nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10941

Dátum: 09.03.2004

Autori: Johansson Roland, Mattsson Johnny

MPK: E04H 12/22

Značky: základový, nosník, zariadenie, nastavovacie

Text:

...že hlavná časť možností zoradenia sa stráca.Vedľa toho je vyrobenie oka skrutky kovaním nákladným(0006) Primárnym. cieľonl predloženého vynálezu je predloženie nastavovacieho zariadenia vyššie definovaného typu, uvedené nastavovacie zariadenie so sebou nesie podstatnú redukciu(0007) Ďalším predmetom predloženého vynálezu je zlepšenie(0008) Aspoň primárny cieľ predloženého vynálezu je realizovaný pomocou zoraďovacieho zariadenia, ktoré je...

Pilotovaný nadstaviteľný trakčný stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: 238828

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ramšík Jozef, Plášek Peter

MPK: E04H 12/22

Značky: trakčný, pilotovaný, stožiar, nadstaviteľný

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata riešenia spočíva vo vytvorení vhodnej železobetónovej piloty (alebo aj iného základu) s pevne zabetonovaným oceľovým modulom, do ktorého je nasadený viacnásobný stožiarový modul. Počtom stožiarových modulov sa docieli požadovaná celková dĺžka stožiara aj s rezervou. Stožiar je chránený z vnútra i z vonku proti korózii. Okrem zaručenej statickej pevnosti umožňuje posun konzol vertikálne, nesúcich energetické vedenie bez ich demontáže....

Ustavovací zařízení sloupu, zejména kabelového

Načítavanie...

Číslo patentu: 236726

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kuchař Antonín

MPK: E04H 12/22

Značky: zejména, kabelového, sloupů, ustavovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká stabilního ustavování kabelového sloupu do různých pracovních poloh všemi směry a současně i zjednodušení tohoto ustavení i montáže. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle řešení, sestávajícím z horní klínové podložky 1, která je uložena na dolní klínové podložce 2, na jejichž kruhových obvodech jsou vytvořeny zářezy 8 a které jsou vloženy mezi upínací desku 3 kabelového sloupu 5 a horní desku 4 rámu kolejového vozidla,...