E04H 12/12

Veža

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11165

Dátum: 17.03.2010

Autor: Stahl Michael

MPK: E04H 12/12, F03D 11/04

Značky: veža

Text:

...veža smerom nahor stále zužuje. Jednotlivé stupne, ako vyplývajú príp. u veží pozostávajúcich zo zaoblených prefabrikovaných betónových stenových prvkov, sú tým vylúčené.0010 Prostredníctvom nárokovaného usporiadania najspodnejšieho prstenca prefabrikovaných betónových stenových prvkov sa napr. u mnohouholníka s ôsmimi rovnako dlhými stranami dosiahne, že sú usporiadané štyri rovnaké dlhé prvky a štyri rovnaké krátke prvky pre najspodnejší...

Spôsob vybudovania veže veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20097

Dátum: 01.04.2009

Autor: Hölscher Norbert

MPK: B28B 11/12, B28B 1/00, B28B 11/08...

Značky: elektrárne, veže, spôsob, vybudovania, veternej

Text:

...opúšťajú fabriku už splanparalelnými stykovými plochami, nemusí sa už viac uskutočňovať dodatočná úprava betónovýchprefabrikovaných dielcov na stavenisku. Betónové prefabrikované dielce môžu byť tedazmontované do veže bez zdržiavania. Predovšetkým odpadá krok nanášania vyrovnávacej hmoty, atým je okrem eliminácie možných zdrojov chýb urýchlený tiež priebeh práce na stavenisku a vo vysokej miere je urobený nezávislým od počasia. Spôsobom...

Prefabrikovaný betónový prvok staníc katódovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4200

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kalis Pavel

MPK: C23F 13/00, E04H 12/12

Značky: prvok, prefabrikovaný, katódovej, ochrany, stanic, betónový

Text:

...dvierok.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom obr. l znázorňuje prefabrikovaný betónový prvok stanic katódovej ochrany podľa technického riešenia, obr. 2 znázorňuje betónový prvok po spojení betónového stĺpu a betónovej hlavice, obr. 3 znázorňuje možnost vyrobenia betónového prvku v celostí bez potreby spájania betónového stĺpu a betónovej hlavice, obr. 4 znázorňuje starý stav a...

Plnostěnná spřažená ocelobetonová nosná konstrukce věží, komínů, nádrží, potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244701

Dátum: 14.08.1987

Autori: Klemsa Josef, Touš Jan, Mikulášek Vladimír

MPK: E04H 12/12

Značky: komínů, nosná, plnostěnná, nádrží, potrubí, spřažená, konstrukce, ocelobetonová, věží

Text:

...a prodlužuje životnost.Příklady provedení spřažené konstrukce podle vynálezu, vytvořene ve formě věže s plošinsmi, jsou zobrazeny na výkresech, kde obr. 1 znázorňuje boční pohled na věž s plošínamí. obr. 2 znázorňuje příčný řez dříkem věže, na obr. 3 je ěástečný svislý řez pláštěm věže,vyztuženým příčnými výztuhami příhrsdověho charakteru, na obr. 4 je vodorovný řez částí pláště z obr. 3, na obr. 5 je svislý řez částí jiného vytvoření...