E04H 12/10

Podpera s obalom podpery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9811

Dátum: 13.11.2007

Autori: Van Kerkhoven Koen, Lemmens Willem

MPK: E04C 3/04, E04H 12/10

Značky: obalom, podpery, podpera

Text:

...napnutána obvod vyšší ako je horná hranica rozsahu.0012 V prvom výhodnom uskutočnení sa vlastnosti obalu podpery vyberú tak, aby sa umožnilo jeho použitie na podperách s obvodmi v rozsahu približne 90 cm až približne 120 cm. Vhodné vlastnostisú napríklad nenatiahnutý obvod 50 aže 60 cm a miera pružnosti 100 až 160 . Príkladom takéhoto uskutočnenia je obal podpery s nenatiahnutým obvodom približne 56 cm, ktorý je možné napnút až na 130 cm,...

Pozemný anténový stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1739

Dátum: 04.02.1998

Autori: Vrana Peter, Radošinský Michal, Slovík Milan

MPK: E04H 12/10

Značky: pozemný, anténový, stožiar

Text:

...minimálne jeden podlahový rošt manipulačnej alebo odpočinkovej úrovne je v priestore výstupu po rebriku riešený odklopne. Odklopný systém spočíva vtom, že na jednom alebo obidvoch bokoch podlahového roštu je tento uložený v otočnom klbe so záťažouumiestnenou na konci ramena záťaže.Prehľad obrázkov na yýkresochUvedené riešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kde obr.1 znázorňuje anténny stožíar v kombinácií ľahkonosných sekcií...

Stožár elektrického vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239311

Dátum: 15.11.1986

Autori: Jelínek Josef, Tresner Jioí, Holub Igor

MPK: E04H 12/10

Značky: elektrického, vedení, stožár

Text:

...Tpococronxn Moryr ÓHTL ycwanoanenu Ha Koxuax Bepxnnx Tpanepc. .Cymaocms naodpewenus noacnserca uepmenamm, na ROTOpum cxemarnqecnn ueoópameu Ha ®mr.I - sun nnoxs nnxn Ha onuonennym onopy nan anexrponepąnaqn, Ha ®r.2 sun BĽOAL nmunn na nnyxuennym onopy nnnnn anenrponepenaun, na ®r.3 - sun nnons xnnnz na nnyxuenuym onopy nasmu snexrpqnepenaum c Tpococroňxamm na yp 0 BHe Bepxunx rpaBepc.Qunouenaaa onopa nnann anenrponepenaun sucoxoro (HEnpmmep...

Stožár třífázového elektrického vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237768

Dátum: 15.09.1986

Autori: Filimonov Alexej Nikolajevič, Štin Stanislav Alexandrovič, Tichodějev Nikolaj Nikolajevič, Šur Solomon Saulovič, Kurnosov Alexej Ivanovič

MPK: E04H 12/10

Značky: stožár, třífázového, vedení, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Stožár pro zavěšení vodičů vysokého a velmi vysokého napětí sestává ze stojek, mezi nimiž je zavěšen ohebný příčník, stabilizovaný dvojicí stabilizačních lan, přičemž stojky jsou vzájemně spojeny příčným ohebným táhlem. Závěsy krajních vodičů jsou umístěny s převýšením nad středním závěsem, stabilizační lana jsou šikmá a jsou ke krajním závěsům upevněna spodními konci, přičemž vzájemná vzdálenost stojek je rovna h:sin ?, kde h je převýšení...