E04F 19/08

Zariadenie s profilovanými lištami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11357

Dátum: 06.02.2009

Autor: Florenske Oliver

MPK: E04F 19/02, E04F 19/08

Značky: profilovanými, zariadenie, lištami

Text:

...hlavových ramien. Obe hlavové ramená môžu byť usporiadané so stredovou medzerou voči sebe navzájom a v každom prípade tvoriacelkovo prierez upevňovacej hlavy.Podľa vynálezu sa teda použije špeciálna upevňovacia hlava, ktorá je vytvorená elasticky pružne, poprípade môže meniť svoj tvar a za tým účelom spravidla nemá uzavretý tvar, ale je skôr vytvorená ako otvorená. Samozrejme môže byť vrámci vynálezu uskutočnený aj uzavretý,...

Revízny kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12923

Dátum: 15.01.2007

Autor: Florenske Oliver

MPK: E04F 19/08, E06B 5/16

Značky: revízny

Text:

...Pre vyrovnanie stenových nerovnosti medzi plochou steny a dverným krídlom je voliteľneusporiadaný príslušný otvor rámovito obklopujúci alebo dootvoru vsadený žiaruvzdorný a/alebo dymotesný vyrovnávacíVynález si kladie za úlohu takýto spôsob vsadzovania revízneho krytu do montážneho otvoru základne rozvinúť ďalej tak, aby mohlo byť využívané čo najmenej typov revízneho krytu a tieto mohli byť bez problémov prispôsobené miestnymPre vyriešenie...

Príchytka na upevnenie bočných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4613

Dátum: 03.11.2006

Autori: Vozár Attila, Peško Marek

MPK: F16B 7/04, F24D 3/12, E04F 19/08...

Značky: oceľových, upevnenie, príchytka, plechov, krycích, doskových, vyhrievacích, telies, bočných

Text:

...sa tým upewienie bočných krycích plechov jedným druhom príchytky na široké spektrum vyhrievacích oceľových doskových telies, zvýši sa tuhost upewienia bočného krycieho plechu o vyhrievacie oceľové doskové telesá, v značnej miere sa sťaží možnost ich nechceného uvoľnenia a vzrastie konkurenčná schopnosť vyhrievacích oceľových doskových telies na trhu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu,...

Zátka na farbenie vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4603

Dátum: 03.11.2006

Autori: Vozár Attila, Dvoržák Ondrej, Majerník Maroš

MPK: F24D 3/12, E04F 19/08

Značky: oceľových, doskových, telies, vyhrievacích, zátka, farbenie

Text:

...oceľových doskových telies nutné opatrit prepravnými ZátkalTll.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zátka na farbenie vyhrievacích oceľových doskových telies podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom,že pozostáva z jednej strany zo závitovej časti, na ktorú nadväzuje tesniací prstenec. Za tesniacim prstencom je umiestnený zápich. Druhá strana je opatrená uťahovacim segmentom. Zátka môže byt zhotovená ako jeden...

Príchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4573

Dátum: 07.09.2006

Autori: Lelko Ján, Fedák Dušan, Vozár Attila

MPK: E04F 19/08, F16B 5/06, F24D 3/12...

Značky: mriežky, príchytka, horných, doskových, oceľových, krycích, vyhrievacích, telies, plechov

Text:

...znázorňuje príchytku mriežky horných krycich plechov vyhrievacích oceľových doskových telies v izometrickom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na príchytku vo funkčnom stave.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKonštrukcia príchytiek mriežky homých krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies s dvoma panelmi je znázornená na výkrese, kde na obr. l a 2 je príchytka vyrobená z plastu ako nerozoberateľný celok....

Príchytka mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4572

Dátum: 07.09.2006

Autori: Vozár Attila, Hreror Milan

MPK: F24D 3/12, E04F 19/08, F16B 5/06...

Značky: príchytka, plechov, doskových, telies, oceľových, mriežky, vyhrievacích, krycích, horných

Text:

...oceľové doskové telesá, v značnej miere sa sťaží možnost ich nechceného uvoľnenia a vzrastie konkurenčná schopnosť vyhrievacích oceľových doskových telies na trhu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, pričom obr. l znázorňuje príchytku mriežky horných krycích plechov vyhrievacích oceľových doskových telies v izometrickom pohľade a obr. 2 schematicky znázorňuje bočný pohľad na príchytku...

Odklopný rohový kryt na ochranu rohov vyhrievacích oceľových doskových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4545

Dátum: 03.08.2006

Autori: Vozár Attila, Fedák Dušan

MPK: F24D 3/12, E04F 19/08

Značky: odklopný, oceľových, rohový, telies, doskových, ochranu, vyhrievacích, rohov

Text:

...ochranu rohov vyhrievacieho oceľového doskového telesa tvoreného tromi panelmí a troma rozširenými prestupnými plochami, pričom prítomnost rozšírených prestupných plôch nie je nutnou podmienkou v ktorejkoľvek variante prevedenia vyhrievacieho oceľového doskového telesa.Príklady uskutočnenia technického riešeniaKonštrukcia odklopných rohových krytov na ochranu rohov vyhrievacích oceľových doskových telies je znázornená na výkrese, kde na obr....

Kryt revízneho otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3373

Dátum: 03.12.2002

Autor: Havlíček Martin

MPK: E04F 19/08

Značky: revízneho, otvorů

Text:

...riešenia týkajúca sa konštrukčného usporiadaniaspočíva v jednoduchej arýchlej montáži bez časových amontážnych zdržaní. Obkladovéprvky tvoriace kryt sú prilepené na celej svojej ploche kpodložke z magnetický vodivéhomateriálu, s výhodou pozinkovaného plechu, v dôsledku čoho nedochádza k poškodzovaniuobkladu pri manipulačnom odnímaní krytu. Ďalšia výhoda spočíva vtom, že vdôsledkukonštrukčného usporiadania sa škára medzi rámčekom a...