E04F 19/02

Medzerová lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7143

Dátum: 02.06.2015

Autori: Kubinec Milan, Hrušovský Pavol, Kubínec Miroslav

MPK: E04B 1/68, E04F 19/02, E04F 15/14...

Značky: lišta, medzerová

Text:

...elemenm, pričom vrchná plocha prechádza do hornej prizmatickej drážky a potom do drážkovania zodpovedajúcemu tvaru polovice vlnového prvku, ďalej nasleduje drážka a nos. Potom spodná časť obsahuje z hornej strany drážkovanú plochu prechádzajúcu cez prevýšenie do pozdĺžneho pera na zasunutie do drážky v hornej časti, kde vedľa pera je drážkovanie zodpovedajúce tvaru polovice vlnového prvku a potom prizmatická drážka, zo spodnej strany...

Stavebný profil s protipožiarnou úpravou pre vonkajšie tepelnoizolačné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6361

Dátum: 02.01.2013

Autor: Fabián Tomáš

MPK: E04F 13/04, E04B 1/684, E04B 1/94...

Značky: systémy, stavebný, úpravou, protipožiarnou, tepelnoizolačné, profil, vonkajšie

Text:

...od známych profilov nedôjde k porušeniu tmelu a následnému prieniku plameňa k vrstve izolačných dosiek.Prehľad obrázkov na výkresochNa bližšie objasnenie podstaty technického riešenia slúžia priložené výkresy, kde predstavujeobr. l - schéma príkladného uskutočnenia stavebného profilu s preloženou základnou kotviacou textíliou,obr. la - schéma prikladného uskutočnenia stavebného profilu so základnou kotviacou textíliou prehnutou v uhle,...

Ukončovací drenážny profil pre suchú skladbu, najmä pre balkóny, terasy a pochôdzne strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6162

Dátum: 04.06.2012

Autori: Vobořil Jiří, Haase Pavel

MPK: E04B 1/70, E04F 13/072, E04F 15/00...

Značky: profil, balkóny, ukončovací, drenážny, suchú, pochôdzne, skladbu, střechy, najmä, terasy

Text:

...suchej skladby s pokládkou betónovej dlažby do triedenej drviny.Prehľad obrázkov na výkresochPredložené technické riešenie je ďalej podrobnejšie opisané a vysvetlené pomocou priložených výkresov. Na obr. l je celkový pohľad na Ukončovaci drenážny profilNa obr. 2 je nákres Ukončovacieho drenážneho profiluUkončovací drenážny profil pre suchú skladbu, najmä pre balkóny, terasy a pochôdzne strechy, ako je zobrazený na obr. l - 2, je tvorený...

Interiérová profilová lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5521

Dátum: 07.09.2010

Autori: Todorovič Zdenko, Cimburek Václav, Dvořák Marcel

MPK: E04F 19/02

Značky: profilová, lišta, interiérová

Text:

...do zaoblenia alebo do tvaru U.Prehľad obrázkov na výkresochInteriérové proñlová lišta podľa technického riešenia je v priestorovom pohľade znázomené na obr. 1. Na obr. 2 až 11 sú znázomené príklady ďalších možných profilov tejto lišty.Príklad uskutočnenia technického riešeniaInteriérová proñlová lišta je zhotovená z telesa 1 z vytvarovaného pozinkovaného plechu s upevňovacími otvormi 4. Jej povrch je vybavený lcrycou dekoratívnou...

Zariadenie s profilovanými lištami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11357

Dátum: 06.02.2009

Autor: Florenske Oliver

MPK: E04F 19/08, E04F 19/02

Značky: zariadenie, profilovanými, lištami

Text:

...hlavových ramien. Obe hlavové ramená môžu byť usporiadané so stredovou medzerou voči sebe navzájom a v každom prípade tvoriacelkovo prierez upevňovacej hlavy.Podľa vynálezu sa teda použije špeciálna upevňovacia hlava, ktorá je vytvorená elasticky pružne, poprípade môže meniť svoj tvar a za tým účelom spravidla nemá uzavretý tvar, ale je skôr vytvorená ako otvorená. Samozrejme môže byť vrámci vynálezu uskutočnený aj uzavretý,...

Ozdobný stavebný prvok, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5071

Dátum: 05.02.2009

Autor: Záhorec Jozef

MPK: B05C 3/00, C08L 25/00, C08J 9/00...

Značky: spôsob, spôsobu, prvok, tohto, vykonávanie, zariadenie, výroby, ozdobný, stavebný

Text:

...1 mm. Na túto vrstvu sa naniesol krerničitý piesok. Takto pripravený polotovar ozdobného stavebného prvku sa vysušil pri teplote 35 °C v priebehu 10 hodín. Získaný ozdobný stavebný prvok pokrytý akrylátovou krycou vrstvou bol bez porúch po expozícii vo veterometri Q-U-V aj po troch rokoch.Na jadro z penového polystyrénu sa naniesla disperzia styrénu a jeho komonomérov v hrúbke 1 mm. Na túto vrstvu sa naniesol kremičitý piesok. Takto...

Držiaky obkladov a obkladový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 286514

Dátum: 12.11.2008

Autor: Červenko Jozef

MPK: E04F 19/02, E04F 13/21

Značky: obkladový, držiaky, obkladov, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Držiaky obkladov pozostávajúce zo základného nosníka (1.1) tvaru nepravidelného U, pričom na prvej vertikálnej ploche (1.1 a) nosníka sú vytvorené príchytky (2, 2.1), v ktorých sú umiestnené prítlačné elementy (4, 4.1), ktoré majú vytvorené symetrické oporné plochy (4a, 4b, 4.1a, 4.1b). V strede prvej vertikálnej plochy (1.1a) je vytvorený príchytný otvor (5), cez ktorý sa upevňuje držiak obkladov do stenového podkladu alebo do obkladového...

Profil ukončenia podmurovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14797

Dátum: 30.07.2007

Autori: Matt Michael, Kaufmann Gerhard

MPK: E04F 19/02, E04F 13/06, E04F 13/02...

Značky: profil, ukončenia, podmurovky

Text:

...prierezom, ktorá prednostné pozostáva zo styroporu. pričom pripájacie rameno preniká užšou stranou izolačnej dosky. Izolačná doska je zhľadiska profilu na ukončenie podmurovky umiestnenávýhodne tak, že v súlade s určeným účelom hore ležiacu stranu prevyšuje horná hrana inštalačného ramena. Tým je umožnené upevnenie inštalačného ramena proñlu ukončenia podmurovky na izolačnej vrstve nad izolačnou doskou, takže jednotka tvorená profilom...

Obrubová lišta na ukončenie obvodových častí nábytkárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4734

Dátum: 03.05.2007

Autor: Lukáč Peter

MPK: E04F 19/02, A47B 96/00

Značky: lišta, obrubová, ukončenie, obvodových, výrobkov, nábytkárskych, částí

Text:

...a horizontálne rameno profilu U obsahujú rovinný tŕň l orientovaný v jednom smere vertikálnych ramien profilu L a profilu U a tiahnúci sa po celej dĺžke obrubovej lišty. Ako je to znázomené na obr. 4, V štandardnom vyhotovení sú rovinné tŕne 1 obojstranne ozubené, pričom na každej strane sú opatrené troma zubmi 4. Altematívne možno použit jeden až 20 zubov 4. Obvodová lišta je vyrobená z hliníka alebo hliníkovej zliatiny, v špeciálnych...

Premostenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285586

Dátum: 14.03.2007

Autori: Sondermann Frank, Kemper Hans

MPK: E04F 19/02

Značky: premostenie

Zhrnutie / Anotácia:

Výškovo prispôsobiteľné premostenie (1) na škáry medzi podlahovými krytinami, pozostávajúce z horného (2) a základného prvku (3), pričom je na hornom prvku (2) upravený aspoň jeden pridržiavací mostík (4) s obojstranne na ňom vytvoreným pridržiavacím zariadením (5) a s pridržiavacími mostíkmi (6, 6'), upravenými na základnom prvku (3) a namierenými smerom nahor, ktoré obojstranne obklopujú horný pridržiavací mostík (4) na jeho pridržiavacom...

Dvojplášťová fasáda stavieb a spôsob jej montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 285496

Dátum: 01.02.2007

Autori: Kohút Marián, Hanula Michal, Dej Vladimír, Patrnčiak Anton, Henc Stanislav, Kujan Dušan

MPK: E04F 19/02, E04C 2/26

Značky: fasáda, montáže, spôsob, dvojplášťová, stavieb

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojplášťová fasáda stavieb je vytvorená aspoň z jedného modulu (12), ktorý pozostáva z troch nosníkov (4) upevnených kotevnými konzolami (3), pričom na nosníkoch (4) je umiestnená vnútorná fasáda (2) pozostávajúca z rámov (2c, 2c'). V ráme (2c) je sklo (2b) vložené pevne a v ráme (2c') je sklo (2a) v otváracom ráme (1a'). Na druhej strane nosníkov (4) sú upevnené stĺpiky vonkajšej fasády (9), na ktorých sú umiestnené držiaky skiel (11, 11a) so...

Profilový koľajničkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5910

Dátum: 17.03.2006

Autor: Sondermann Frank

MPK: E04F 19/02, E04F 11/02

Značky: systém, koľajničkový, profilový

Text:

...systém, napríklad kábel, postačí navyše len vykývnuť do výšky jedno z krycích krídel, zatiaľ čo druhé krycie krídlo zostane vo svojej krycej polohe. Je tak možné zvlášť jednoducho a ľah ko uskutočňovať neskoršie revízne práce.0009 Alternatívne alebo dodatočne je možné podľa nároku 3 uložiť krycí profil s výškovou prestaviteľnosťou voči základnému profilu. Toto usporiadanie sa uprednostňuje najmä pri krycích profiloch s krycím krídlom na...

Krycí profil škár

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2787

Dátum: 03.03.2005

Autor: Proll Johannes

MPK: E04F 13/00, E04F 19/02, E04F 15/02...

Značky: škár, profil, krycí

Text:

...uskutočnenie výhodne Vytvorené tak, že ramená základného dielu vyčnievajúce z podlahovej roviny vykazujú vzájomne rôzne výšky. Takýto základný diel môže byť na podklade umiestnený V dvoch rôznych polohách, čím môže byť výkyvný uhol, ktorý je kdispozícii vždy V jednom výkyvnom smere, zodpovedajúco zväčšený.V podstate známym spôsobom je uskutočnenie V tomto prípade uskutočnené tak, že krycia lišta obsahuje prielomy na zapustenie skrutiek,...

Krycie zariadenie pre podlahové krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4140

Dátum: 25.01.2005

Autor: Neuhofer Franz

MPK: E04F 19/02

Značky: podlahové, zariadenie, krytiny, krycie

Text:

...sa pozdĺžne drážky a zapadacie nosy, zapadajúce do týchto pozdĺžnych drážok, spoja na drážku a pero menšieho rozmeru, dajú vyrábať tiež pri podmienkach sériovej výroby s vysokou výrobnou presnosťou,takže pozdĺžna drážka spoja na drážku a pero môže byt presunutá do krycej priruby krycieho profilu, bez toho aby sa ohrozila potrebná pevnosť krycieho profilu. Neprítomnost zapadacích nosov na spodnej strane krycej priruby umožňuje použitie krycieho...

Profilový koľajničkový systém na premostenie prechodov medzi podlahovými krytinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5177

Dátum: 13.01.2005

Autor: Sondermann Frank

MPK: E04F 19/02

Značky: podlahovými, systém, krytinami, medzi, premostenie, koľajničkový, prechodov, profilový

Text:

...výškového prestavenia krycíeho profilu je podľa nároku 3 výhodné, ak je vnútorná miska otočnćho kĺbu uložená s možnosťou výškového prestavenia na vertikálnom mostíku základného profilu. Vnútorná miska otočnćho kĺbu pritom tvorí separátnu časť, ktorá je prestaviteľná ako voči základnému profilu, tak aj voči kryciemu profilu. Týmto dodatočným prestavením vznikne väčšia oblasť výškového prestavenia, ktorá sa spočíta so stupňovou...

Tepelný izolačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3609

Dátum: 29.07.2004

Autori: Bihy Lothar, Becker Michael, Keller Horst

MPK: E04F 19/02, E04B 2/76

Značky: izolačný, tepelný, systém

Text:

...od okrajov izolačných prvkov sa pritom neznázorňujú v praxi bežné vzory upínania tanierových klátikov. Izolačné prvky sa umiestňujú na stene budovy na plocho, s tehlovým vzorom. Tanierové klátiky saumiestňujú V rohoch prírezov spojov, aby sa zvlášť spevnilitieto slabé miesta. Okrenl toho pre bežné umiestnenie väčšinou V strede usporiadaného tanierového klátika má presné polohovanie podradný význam. Takto môžu izolačné prvky podľa EP l...

Profilový systém pre podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 811

Dátum: 16.01.2004

Autor: Rogmann Theodor-franz

MPK: A47G 27/00, E04F 19/02

Značky: profilový, podlahy, systém

Text:

...lineárne a navzájom paralelne v jednej rovine. Pritom sú do vnútra nasmerovaná vodiace oblasti 14 navrhnuté ako lahko šikme, aby sa ulahčilo centrované zavedenie skrutky 7.0024 Volný priestor medzi vodiacimi oblasťami 14 zodpovedá pritom aspoň priemeru skrutiek 7.0025 Oblast 12 vykazuje na ľahšie zarezanie skrutiek 7 aspoň na hornej strane priehlbinky 15 pre lepšie nasadenie a zarezanie.0026 Na obr. 2 je zobrazený alternatívny príklad...

Výškovo prestaviteľná ochrana hrany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14276

Dátum: 08.01.2004

Autor: Sondermann Frank

MPK: E04F 11/16, E04F 19/02

Značky: prestaviteľná, ochrana, výškovo, hrany

Text:

...zhotovené ako jeden kus, je dutina v tvarepísmena U, ktorá je tvorená oporným ramenom a jednou časťou základného profilu, ktorá prečnieva smerom nadol. V tejto dutine sú umiestnené káble s osvetľovacími prostriedkami, ktoré sú orámované oporným ramenom a oblasťou základného profilu.0011 Úlohou tohto vynálezu je zdokonalit proñl na ochranu hrán schodiskových stupňov vyššie uvedeného typu takým spôsobom, aby bolo možné tento profil použiť na...

Balkónový odkvapový profil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3442

Dátum: 04.02.2003

Autor: Jaroš Milan

MPK: E04F 19/02

Značky: balkonový, profil, odkvapový

Text:

...miemeho profilovania kotviaceho ramena, napríklad zvlnením, alebo zahnutimjeho konca, sa ešte zlepšia kotviace funkcie, ale stále ešte bude takýto odkvapový profil dobre použiteľný na uloženie pod keramický obklad, resp. dlažbu.Prehľad obrázkov na výkresePredkladané technické riešenie je bližšie vysvetlené a opísané pomocou priloženého výkresu, kde na obr. l je balkónový profil v príkladnom vyhotovení, a to v priečnom zvislom reze,...

Kobercová lišta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 494

Dátum: 08.06.1994

Autor: Struhelka Petr

MPK: E04F 19/02

Značky: kobercová, lišta

Text:

...strane základnej lišty A voči dištančným priečkam g. Strieška A prečnieva cez základnú lištu A cez jej obidve strany, pričom jej pozdĺžna hrana na strane dištančných priečok g leží v jednej rovine s tými pozdĺžnymi hranami dištančných priečok g, ktoré sú najvzdialenejšie od základnej lišty A. Vzdialenosť lemu § striešky od základnej lišty L odpovedá výške koberca É. K druhej hrane 1 základnej lišty L,protiľahlej ku strieške 5, je v pravom...

Interiérové dekoratívne obklady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 477

Dátum: 08.06.1994

Autor: Surmánek Štefan

MPK: E04F 13/08, E04F 13/10, E04F 13/16...

Značky: obklady, interiérové, dekoratívne

Text:

...je vhodný na povrchovú úpravu kuchynských a bytových jadier.Variabilnosť tvaru povrchu vytvoreného z dekoratívneho interiérového obkladu má významné zvokovoizolačné a tepelnoizolačné účinky, pri použití vhodnej farebnej konfigurácie pôsobí esteticky a vyznačuje sa jednoduchou údržbou.Na obr. l je znázornený interiérový obklad pozostávajúci 2 podkladu doskovitého tvaru, na ktorom sú v pravidelnom usporiadaní uchytené plastové kolieska.Na...