E04D 3/36

Zariadenie na upevňovanie izolačného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17784

Dátum: 15.03.2011

Autor: Van Voorden Arie

MPK: E04F 13/08, E04D 5/14, E04D 3/36...

Značky: upevňovanie, izolačného, materiálů, zariadenie

Text:

...2 sa nachádza radiálne sa rozširujúca príruba 4 a na druhom konci 5 objímky 2 sa nachádza špička 6. Špička 6 môže mať menší priemer vzhľadom k telu objímky 2, aby sa uľahčilo jej vloženie do otvoru, zatiaľ čo priruba môžu mať väčší priemer vzhľadom k telu objímky 2, aby dosadla na materiál obklopujúci otvor, do ktorého sa objímka 2 vloží.0016 V objímke 2 sa nachádza priechod 7, ktorý prebieha v osovom smere cez objímku 2 pozdĺž jej...

Predtvarovaný zastrešovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 286557

Dátum: 01.12.2008

Autor: Martinez Bruno Claude

MPK: E04D 3/36, E04D 3/24

Značky: zastrešovací, prvok, predtvarovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Zastrešovací prvok pozostáva zo štvorhranného panelu (1) tvaru rovnoramenného lichobežníka, kde dve rôznobežné strany (2) a (3) majú okraje (4) a (5), siahajúce pozdĺž celej dĺžky strán okrajov (4) a (5), ktoré sú zvýšené na tej istej strane panelu (1), dĺžka jednej základne lichobežníka (6) je rovnaká k základni (7) zvýšenej o dvojnásobok hrúbky okraja (4) a (5) steny tak, že umožňuje konce okrajov (4) a (5) zaradiť na stranu najkratšej...

Odtokový žľab a spôsob jeho inštalácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286241

Dátum: 09.05.2008

Autori: Nielsen Elgard Schandorff, Edvardsen Allan

MPK: E04D 13/00, E04B 7/18, E04D 3/36...

Značky: odtokový, inštalácie, žľab, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Odtokový žľab na použitie v spojení so strešným podkladom, zahŕňajúci najmenej jeden pozdĺžny žľabový člen s prvým profilom (1, 4) s prierezom v podstate tvaru U. Odtokový žľab ďalej zahŕňa najmenej jedny pridržiavacie prostriedky (2), ktoré môžu bez poškodenia strešného podkladu udržať strešný podklad v odtokovom žľabe.

Upevňovacie systémy a spôsob montáže izolačných platní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6483

Dátum: 27.06.2007

Autori: Dratschmidt Frank, Hackler Erhard, Wied Werner, Knebel Ulrich

MPK: E04D 3/36, E04F 13/08

Značky: izolačných, upevňovacie, platní, montáže, spôsob, systémy

Text:

...k žiadnemu poškodeniu akoje napríklad zlomenie rozpieracieho hrotu, zohnutiu rozpieracieho hrotu aleboodstrihnutiu maticového závitu v zóne roztiahnutia, a pri ktorej sa puzdro hmoždinkypočas montáže vo vyvŕtanom otvore neposúva.Táto úloha bola vyriešená podľa vynálezu prostrednictvom upevňovacieho systému, ktorý pozostáva z rozpieracieho prvku a hmoždinky a u ktorého je na spodnom (vzhľadom na smer zavádzania) konci hlavy rozpieracieho...

Upevňovací systém z hmoždinky a plastového klinca a spôsob montáže izolačných platní

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6482

Dátum: 27.06.2007

Autori: Dratschmidt Frank, Knebel Ulrich, Hackler Erhard, Wied Werner

MPK: E04D 3/36, E04F 13/08

Značky: klinca, montáže, hmoždinky, upevňovací, platní, izolačných, plášťového, systém, spôsob

Text:

...tanier a hlava rozpieracieho klinca lícujúcProstredníctvom rebier, ktoré sú stvárnené podla vynálezu ako roztrhnutelné, je počas montáže možné účinné utlmenie príliš vysokého axiálneho zaťaženia, takže je na rozpínacie prvky z plastu možné bez problémov použiť rôzneVjednom výhodnom uskutočnení vynálezu nadväzuje na hlavu rozpínaciehoklinca kónický úsek. Hlava rozpínacieho klinca a kónický úsek sa uložia dokorešpondujúceho vybrania v...

Plošina ako stavebný prvok a stena obsahujúca túto plošinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1955

Dátum: 05.10.2004

Autor: Dupas Philippe

MPK: E04D 3/36, E04C 2/08, E04D 3/24...

Značky: túto, stavebný, obsahujúca, prvok, plošinu, plošina, stěna

Text:

...alebo niekoľko týchto znakov- voľný koniec vyčnievajúceho okraja prvého krídla nakloneného dovnútra plošiny sa nachádza na jednej priamke s hlavnou častou tohto krídla,- vyčnievajúci okraj druhého krídla naväzuje priamo na koniec hlavnej časti, ktorý je vzdialenejší od základne krídla,- šírka vyčnievajúceho okraja druhého krídla je o málo menšia než šírka vyčnievajúceho okraja prvého krídla,- obidve krídla sú spojené so strednou častou-...

Príchytka a spôsob montáže dosiek izolačného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16806

Dátum: 05.12.2002

Autori: Hackler Erhard, Knebel Ulrich, Tiemann Joachim

MPK: E04D 13/16, E04D 3/36, E04F 13/08...

Značky: príchytka, montáže, dosiek, spôsob, materiálů, izolačného

Text:

...22 196. Tieto obsahujú materiálové oblasti, v ktorých sú vytvorené prehĺbenia. Tieto materiálové oblasti sa pritom uvoľnia od okolitého materiálu pomocou zárezov do hĺbky plánovaného prehĺbenia a sú už počas výroby pomocou lisovacej raznice predbežne komprimované. Pri tomto sa materiál komprimuje takým spôsobom, že vykazujezvyškovú elasticitu, aby ho bolo možné počas montáže na peciach apod. prispôsobiť na tvarované zmeny. Aj v tomto...

Spôsob montáže dosiek izolačného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11960

Dátum: 05.12.2002

Autori: Knebel Ulrich, Hackler Erhard, Tiemann Joachim

MPK: E04D 13/16, E04D 3/36, E04F 13/08...

Značky: spôsob, izolačného, dosiek, materiálů, montáže

Text:

...materiálu pomocou zárezov do hĺbky plánovaného prehĺbenia a sú už počas výroby pomocou lisovacej raznice predbežne komprimované. Pri tomto sa materiál komprimuje takým spôsobom, že vykazuje zvyškovú elasticitu, aby ho bolo možné počas montáže na peciach apod. prispôsobiť na tvarované zmeny. Aj v tomto prípade ide o nákladne vyrábané diely. Pre stavebnýpriemysel, najmä vzhľadom na montáž pomocou prichytiek izolačného materiálu, sú takýmto...

Príchytka a spôsob montáže dosiek izolačného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2962

Dátum: 05.12.2002

Autori: Tiemann Joachim, Knebel Ulrich, Hackler Erhard

MPK: E04D 13/16, E04D 3/36, E04F 13/08...

Značky: príchytka, materiálů, izolačného, dosiek, montáže, spôsob

Text:

...plánovaného prehĺbenia a sú už počas výroby pomocou Iisovacej raznicepredbežne komprimované. Pri tomto sa materiál komprimuje takým spôsobom, ževykazuje zvyškovú elasticitu, aby ho bolo možné počas montáže na peciach apod. prispôsobiť na tvarované zmeny. Aj v tomto prípade ide o nákladne vyrábané diely. Pre stavebný priemysel, najmä vzhľadom na montáž pomocou príchytiek izolačného materiálu, sú takýmto spôsobom vyrobené diely nevhodné,...

Hmoždinka a spôsob zapustenej montáže do dosky izolačného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19883

Dátum: 05.12.2002

Autori: Tiemann Joachim, Knebel Ulrich, Hackler Erhard

MPK: E04F 13/08, E04D 13/16, E04D 3/36...

Značky: zapustenej, montáže, izolačného, materiálů, spôsob, dosky, hmoždinka

Text:

...izolačného materiálu sa môže silne meniť v závislosti od priestorových daností a poveternostných podmienok.Ďalej sú tvarované výrobky z minerálnej vlny určené na zvukovú a tepelnú izoláciu spotrebičov pre domácnosť známe z úžitkového vzoru DE 296 22 196. Tietoobsahujú materiálové oblasti, v ktorých sú vytvorené prehĺbenia. Tieto materiálové oblasti sa pritom uvolnia od okolitého materiálu pomocou zárezov do hĺbky plánovaného prehĺbenia a sú...

Zariadenie na zavedenie rozpieracieho prvku do hmoždinky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19382

Dátum: 05.12.2002

Autori: Hackler Erhard, Tiemann Joachim, Knebel Ulrich

MPK: E04D 3/36, E04F 13/08, E04D 13/16...

Značky: zariadenie, rozpieracieho, hmoždinky, prvků, zavedenie

Text:

...vzoru DE 296 22 196. Tieto obsahujú materiálové oblasti, v ktorých sú vytvorené prehĺbenia. Tieto materiálové oblasti sa pritom uvolnia od okolitého materiálu pomocou zárezov do hĺbkyplánovaného prehĺbenia a sú už počas výroby pomocou Iisovacej raznice predbežnekomprimované. Pri tomto sa materiál komprimuje takým spôsobom, že vykazuje zvyškovú elasticitu, aby ho bolo možné počas montáže na peciach apod. prispôsobiť na tvarované zmeny....

Upevňovacia súprava na upevnenie strešnej vodotesnej vrstvy a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 278591

Dátum: 05.11.1997

Autori: Schubert Reinhard, Kranz Klaus

MPK: E04D 3/36, E04D 5/14

Značky: vrstvy, upevnenie, súprava, strešnej, podobně, upevňovacia, vodotesnej

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovacia súprava (10) na upevnenie strešnej vodotesnej vrstvy (46) alebo podobne pozostáva z pridržiavacieho dielu (16) a z upevňovacieho dielu (14), prechádzajúceho pridržiavacím dielom (16) a vodotesnou vrstvou (46) a spojeného výkyvne a silovým spojom s pridržiavacím dielom, ktorý je pritláčaný na hornú stranu vodotesnej vrstvy (46), a zakotveného v spodnej nosnej konštrukcii (52). Pridržiavací diel je obklopený krycím dielom (12), na...

Spoj strešných elementov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278674

Dátum: 06.07.1994

Autor: Westhaus Heinz

MPK: E04D 3/36, E04D 3/35

Značky: strešných, elementov

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj doskovitých strešných elementov (1, 2) na ploché strechy, vytvorených z dvoch kovových vrstiev (10, 20), medzi ktorými je usporiadané jadro (19) z penovej hmoty, so spojovacími okrajmi na vzájomné tesné spojenie. Horná kovová vrstva (10) vytvára pozdĺž oboch spojovacích okrajov vždy vonkajšie a vnútorné šikmo nahor usporiadané bočné časti (8, 9) a nahor vyčnievajúce časti (15, 16). Spodná kovová vrstva (20) je vybavená na jednom spojovacom...

Strešný plášť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 243

Dátum: 09.09.1993

Autor: Valenta František

MPK: E04D 3/35, E04D 3/36

Značky: plášť, strešný

Text:

...Podkladní vrstva může být tvořeno na sobě uspořádanými horními třískocementovými deskami a spodními třískocementovými deskami, přičemž mezi spodními třískocementovými deskami jsou mezery, které ústí do sběrného ventilačního kanálu. Je výhodné, když horní třískocementové desky jsou orientovány příčně vzhledem ke spodním třískocementovým deskám. Mú~ 1 i střešní plášt ještě pojistnou hydroizolační vrstvu uspořádenou na spádové vrstvě, může být...

Rekonstrukční styk uvolněné plechové střešní krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258191

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pazourek Petr, Mikulášek Petr

MPK: E04D 3/36

Značky: uvolněné, rekonstrukční, střešní, plechové, krytiny

Text:

...rozpěrací vložka s kuželem na dolním konci zapadající do odpovídajícího otvoru v pružném pouzdru z plastické hmoty, které bylo navléknuto na vnější povrch pevné rozpěracĺ vložky. Dále bylo na spodní konec šroubu nasunuto pevné vymezovací pouzdro. Zatahováním šroubu se stlačiloąpružné pouzdro kolem otvoru v krytině, čímž byl šroub vodotěsné upevněn do pevná podložky střechy.Rovněž tento způsob upevnění krytiny nebyl výhodný jednak z důvodu...