E04D 1/12

Zariadenie na zastrešenie budovy a škridla zariadenia na zastrešenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20259

Dátum: 14.12.2011

Autor: Delouette

MPK: E04D 1/12, E04D 1/34, E04D 1/02...

Značky: zariadenia, škridla, zariadenie, zastrešenie, budovy

Text:

...škridly na montážnom profile lôžko, dovnútra ktorého sa vloží aspoň časť profilualebo aspoň časť prostriedkov na pripevnenie, lôžko je upravenéna aspoň časti dĺžky škridly, pozdĺžne a V blízkosti pozdĺžneho okraja škridly.0016 Vynález sa tiež týka škridly zariadenia na zastrešenie budovy určeného na položenie na krov, najmä sa týka škridly zariadenia na zastrešenie, ktoré má uvedené znaky. Znaky tejto škridly sú uvedené V patentovom...

Škridľový šindeľ s drážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5091

Dátum: 05.02.2009

Autor: Berčík Miroslav

MPK: E04D 1/12

Značky: škridľový, šindeľ, drážkou

Text:

...z plechového materiálu a má pilkový profil.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje riešenie podľa tohto úžitkového vzoru, ktorého podstata spočíva v tom, že škridlový šindeľ s drážkou je tvorený základovou plochou a vonkajšou klinovou plochou, kde na základovej ploche od okraja na hrubšej hrane škridlového šindľa je vytvorené pozdĺžne vybranie, pozostávajúce z dvoch oblých drážok a medzi nimi umiestnenej rovnej plochy, pričom na klinovitej...

Škridľový šindeľ bez drážky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5090

Dátum: 05.02.2009

Autor: Berčík Miroslav

MPK: E04D 1/12

Značky: škridľový, drážky, šindeľ

Text:

...plastov majúca obdĺžnikový tvar, pričom jedna s kratších strán obdlžnika je zaoblená a obidve dlhšie strany sú opatrené drážkami. V úžitkovom vzore SK 4917 je opisaný z plastov ako plochá klinovitá doska, kde na jednej strane je ukončená prítlačnou chlopňou a plochým výčnelkom a na druhej pozdĺžnej hrane je vytvorená pozdĺžna drážka s kratším výčnelkom a širším výčnelkom s priehlbinou. V úžitkovom vzore CZ 12806 je opisaná strešná krytina z...

Drevený šindeľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5087

Dátum: 05.02.2009

Autor: Berčík Miroslav

MPK: E04D 1/12

Značky: šindeľ, dřevěný

Text:

...ukončená pritlačnou chlopňou a plochým výčnelkom a na druhej pozdĺžnej hrane je vytvorená pozdĺžna drážka s kratšim výčnelkom a širším výčnelkom s priehlbinou. V úžitkovom vzore CZ 12806 je opísaná strešná krytina z typu bobrovka, ktorá sa ukladá na rošt zo strešných latiek. Vo zverejnenej patentovcj prihláške PP 259-2004 je opisaný plastový obdĺžnikový šindeľ s drážkou na jednej dlhšej strane a vytvarované pero na protiľahlej dlhšej strane. V...

Škridla, ktorej plocha zodpovedá niekoľkonásobku plochy štandardnej škridly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15153

Dátum: 20.10.2008

Autori: Dubost Daniel, Delangue Thierry, Guichoux Gwenaël, Cambier Carryl

MPK: E04D 1/16, E04D 1/12, E04D 1/26...

Značky: plocha, ktorej, zodpovedá, škridla, štandardnej, niekoľkonásobku, plochy, škridly

Text:

...smerom od strešnej konštrukcie, je viditeľná najmä na obrázku 1. Vrchná strana 4 nesie vyčnievajúcu časť 5, ktorá je celkovo obdĺžníkového tvaru a rozprestiera sa od horného okraja smerom k dolnému okraju. Dĺžka vyčnievajúcej časti 5 zodpovedá približne dvom tretinám celkovej dĺžky L škridly 1. Dĺžka l vyčnievajúcej časti 5 zodpovedá dĺžke klasickej plochej škridly.Vyčnievajúca časť 5 je umiestnená presne v strede v smere šírky.Táto...

Strešná krytina typu eternit vyrábaná z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4918

Dátum: 06.12.2007

Autori: Králík Jan, Králik Jozef

MPK: E04D 1/12

Značky: vyrábaná, eternit, krytina, strešná, plastov

Text:

...podtekaniu a podfukovaniu dažďovej vody i pri silnom vetre, podstatne skvalitňuje túto strešnú krytinu.Výroba na báze moderných materiálov z umelej hmoty a ich recyklátov odstraňuje predtým uvedené nedostatky,ako sú nasiakavosť, zarastanie machom, vápenate výkvety a odoláva extrémnym vplyvom povetemostí. Konštrukcia zároveň umožňuje dilatáeiu v pozdlžnom aj zvislom smere.Prehľad obrázkov na výkreseNa obraze č. l. je tvar strešnej...

Plastový šindeľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4917

Dátum: 06.12.2007

Autori: Králik Jozef, Králík Jan

MPK: E04D 1/12

Značky: plastový, šindeľ

Text:

...spôsob tvarovania spojovacích drážok bráni pretekaniu a podfukovaniu krytiny dažďom a zanášaniu prachom. Nakoľko je vyrobená na báze odpadových plastov rieši aj ekologické problémy a čo je podstatné nezaťažuje majiteľa ďalšími nákladmi na údržbu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obraze č. l je znázornený prierez šindľa strešnej krytiny s umiestnením spojovacích časti.Na obraze č. Ije detail spoja dvoch susedných šindľov.Na obraze č. lll je...

Strešná krytina s línou kladenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7367

Dátum: 03.02.2004

Autori: Jolitz Randal, Ziulkowski Charles Doyle, Carlson Dennis Dean

MPK: E04D 1/12

Značky: krytina, línou, strešná, kladenia

Text:

...vrstve sa potom stáva predný okraj druhej vrstvy krytiny. Z tohto dôvodu je veľmi ťažké zabezpečiť, aby nasledujúce krytiny kladenéV druhej vrstve, boli náležite umiestnené a zarovnané s prvou vrstvou krytiny.V súlade stým existuje tu potreba pre strešnú krytinu, ktorá pre kladenie nasledujúcich vrstiev krytín na strechu poskytuje vhodný a vyhovujúci návod na zarovnávanie. Predloženývynález napĺňa tieto potreby rovnako ako aj ďalšie...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1486

Dátum: 07.05.1997

Autor: Kováčik Daniel

MPK: E04D 1/12, E04D 1/10, E04D 1/02...

Značky: strešná, krytina

Text:

...vlastnosťou je malá horľavosť.Vdaka veľkosti prvkov krytiny je zaručená rýchla a jednoduchá montáž, minimálna prácnosť a možnosť realizácie svojpomocou, z čoho následne vyplýva úspora nákladov a širšia zákaznícka dostupnosť. uĎalšou významnou vlastnosťou je možnosť montáže na pôvodné strešné krytiny, ako sú šindeľ, asfaltový šindeľ, lepenkovákrytina, a to bez nutnosti demontáže.Konštrukčné detaily sú riešené tak, že spoje vylučujú...

Rozoberateľná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1197

Dátum: 03.07.1996

Autori: Hanus Roland, Valach Ján

MPK: E04D 1/08, E04D 1/12

Značky: krytina, rozoberateľná

Text:

...) a jeodľahčená aspoň jedným vybranim.Rozoberateľna krytina podľa predloženého technického riešenia je ľahká (hmotnosť sa pohybuje do 2 400 g/m 2), čo je pri porovnani s doteraz používanými krytinami najväčšia prednosť. Ďalšou výhodou, ktorú so sebou nesie uvedená nizka hmotnosť,je úspora drevnej hmoty (až 33 ) na nosný krov. Je vhodná aj na opravu striech starších objektov. Okrem toho je krytina z plastického materiálu nerozbitná,...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1026

Dátum: 03.12.1995

Autor: Kováčik Daniel

MPK: E04D 1/12, E04D 1/08

Značky: krytina, strešná

Text:

...materiálu s malou plošnou hmotnosťou a dlhou životnosťou. Kvôli týmto dobrým vlastnostiam nedochádza k prijímaniu vlhkosti a tým poškodzovaniu mrazom, významnou vlastnosťou pri plechu je tiež nehorľavosť. Vdaka veľkostijednotlivých prvkov a jednoduchosti spojovania,zaručená je minimálna prácnosť a možnosť realizácie svojpomocou,teda aj širšia zákaznícka dostupnosť.Ďalšou významnou vlastnosťou, vdaka hmotnosti, je možnosť montáže na...