E04D 1/02

Zariadenie na zastrešenie budovy a škridla zariadenia na zastrešenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20259

Dátum: 14.12.2011

Autor: Delouette

MPK: E04D 1/02, E04D 1/12, E04D 1/34...

Značky: budovy, škridla, zariadenia, zariadenie, zastrešenie

Text:

...škridly na montážnom profile lôžko, dovnútra ktorého sa vloží aspoň časť profilualebo aspoň časť prostriedkov na pripevnenie, lôžko je upravenéna aspoň časti dĺžky škridly, pozdĺžne a V blízkosti pozdĺžneho okraja škridly.0016 Vynález sa tiež týka škridly zariadenia na zastrešenie budovy určeného na položenie na krov, najmä sa týka škridly zariadenia na zastrešenie, ktoré má uvedené znaky. Znaky tejto škridly sú uvedené V patentovom...

Ukončovací hrebenáč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5516

Dátum: 07.09.2010

Autor: Kapusta Marián

MPK: E04D 1/30, E04D 1/02

Značky: hřebenáč, ukončovací

Text:

...aj vnútomý povrch je upravený náterom. Po celom obvode má lem 3.Ukončovací hrebenáč je z plechu hrúbky 0,60 mm vytvorený lísovaním za studená, pozostáva z telesa 1 V tvare pravidelného, podľa pozdĺžnej osi, symetrického výrezu povrchu symetrického valca s prechodom do zrezaného kužeľa, tzv. asymctrického valca, na jednej strane plynulé ukončeného hlavou 2 V tvare symetrického výrezu plášťa gule a na druhej strane je voľne ukončené V tvare...

Stredná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4791

Dátum: 06.07.2007

Autori: Rosa Bruno, Cunial Mario

MPK: E04D 1/02

Značky: stredná, škridla

Text:

...uložené jedna na druhej.Tieto a ďalšie výhody budú jasne z nasledujúceho podrobného opisu istých výhodných uskutočnení s pomocou priložených schematických obrázkov, ktorých výkonné podrobnosti sú považované ako ilustrativne a nie obmedzujúce.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok l znázorňuje dva axonometiické pohľady zhora na škridlu, ktorá je predmetom predloženého technického riešenia.Obrázok 2 znázorňuje dva axonometrické pohľady zospodu...

Strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: 285324

Dátum: 11.10.2006

Autori: Diefenbach Uwe, Schriever Martin, Wiese Herbert, Teufel Hans

MPK: E04D 1/02

Značky: strešná, škridla

Zhrnutie / Anotácia:

Strešná škridla (10) je vybavená na jednom svojom pozdĺžnom okraji (12) odvodňovacou drážkou (14) a na protiľahlom pozdĺžnom okraji (16) krycou drážkou (18), pričom tieto drážky (14, 18) a v pozdĺžnom smere vytvorené pozdĺžne rebrá (24, 26, 48, 50) prechádzajú v celej dĺžke strešnej škridly (10) a na pätnom okraji (30) pozdĺžnych rebier (24, 26, 48, 50) sú vytvorené voľné oblasti vytvárajúce pri položení dvoch susediacich škridiel na seba...

Strešná škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284561

Dátum: 27.05.2005

Autori: Obermüller Gerhard, Peham Johann

MPK: E04D 1/02, E04D 1/04

Značky: strešná, škridla

Zhrnutie / Anotácia:

Strešná škridla na vytváranie strešnej krytiny je vyrobená s vnútornou povrchovou plochou (12) a s hornou krytinovou plochou (6), so závesnými nosmi (25) v oblasti svojho horného konca, je vybavená na vzájomné prekrývanie jednotlivých strešných škridiel profilovaním (11) a na svojej vnútornej povrchovej ploche (12) stužujúcimi rebrami (13, 14) usporiadanými v pozdĺžnom smere strešnej škridly a na hornej krytinovej ploche (6) sú upravené v...

Strešná škridla, hlavne veľkoplošná dvojkorýtková posuvná škridla na plošné pokrývanie strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3112

Dátum: 03.09.2002

Autor: Bracht Manfred

MPK: E04D 1/02

Značky: dvojkorýtková, škridla, pokrývanie, posuvná, plošné, velkoplošná, střechy, strešná, hlavne

Text:

...je znázornený na výkresoch a je ďalej bližšie opisaný. Voobr. 1 pôdorys strešnej škridie podľa vynálezu, vytvorenej vo forme dvojkorýtkovej posuvnej škridle, obr. 2 pohľad zospodu na rovnakú strešnú škridlu, obr. 3 a až 3 d priečny rez rovnakou strešnou škridlou pozdĺž reznej línie A, B,C alebo D z obr. 1, obr. 3 e priečny rez škridlou na pätovom konci, z pohľadu v smere šípky Y z obr. 1, obr. 4 pohľad na pozdĺžnu stranu strešnej škridie v...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1486

Dátum: 07.05.1997

Autor: Kováčik Daniel

MPK: E04D 1/02, E04D 1/12, E04D 1/10...

Značky: krytina, strešná

Text:

...vlastnosťou je malá horľavosť.Vdaka veľkosti prvkov krytiny je zaručená rýchla a jednoduchá montáž, minimálna prácnosť a možnosť realizácie svojpomocou, z čoho následne vyplýva úspora nákladov a širšia zákaznícka dostupnosť. uĎalšou významnou vlastnosťou je možnosť montáže na pôvodné strešné krytiny, ako sú šindeľ, asfaltový šindeľ, lepenkovákrytina, a to bez nutnosti demontáže.Konštrukčné detaily sú riešené tak, že spoje vylučujú...

Škridla na umiestnenie antény

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1046

Dátum: 10.01.1996

Autor: Kiss Peter

MPK: E04D 1/04, E04D 1/08, E04D 1/02...

Značky: antény, umiestnenie, škridla

Text:

...antény sa môžu použiť podľa potreby priamo pri robeni nových striech alebo môžu nahradiť už skôr urobenú montáž antényvymenenim dvojdrážkovej betónovej Škridle s rovným povrchom soŠkridlou na umiestnenie antény.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom výkrese je znázornená škridla na umiestnenie antény s kuželovitým výstupkom.Na obr č.1 je znázornená Škridla na umiestnenie antény v pôdorysnom pohľade, na obr.č.2 je znázornenýbočný...

Škridla s vetracím otvorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 809

Dátum: 10.05.1995

Autor: Kiss Peter

MPK: E04D 1/04, E04D 1/02, E04D 1/30...

Značky: otvorom, škridla, vetracím

Text:

...otvorom z obr.c.1. Príklad uskutočneniaotvor L, ktorý je zreteľne znázornený na obr.č.2. Nad týmtovetracím tvcrom je umiestnenáVetrací otvor L. Na čelnej strane striešky 1 je zapustená mriežkaz umelej hmoty 1 s určitým odstupom od okraja čelnej stranystriešky 1. Tvar striešky Q je šikmý od čelnej strany í. Hornástena §striešky §sa zošikmuje od čelnej strany 1 k výstupku g zamôže byť zhotovená z rôznych druhov plastov a veľkosť...

Škridla s prepážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 808

Dátum: 10.05.1995

Autor: Kiss Peter

MPK: E04D 13/076, E04D 1/04, E04D 1/02...

Značky: přepážkou, škridla

Text:

...škridlami pri zastrešovani striech. Podľa množstva použitia takychto škridiel možno dosiahnuťrozdielnu účinnosť proti zosunutiu.Prehľad obrázkov na výkreseNa priložených výkresoch je znázornená škridla s prepážkou.Na obr.č.1 je znázornená škridla s prepážkou v pôdorysnompohľade, na obr.č.2 je znázornený bočný pohľad na škridlu a naobr.č.o je znázornený čelný pohľad na škridlu z obr.č.1. Priklad uskutočneniaNa dvojdrážkovej škridli L je...

Okrajová škridla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 807

Dátum: 10.05.1995

Autor: Kiss Peter

MPK: E04D 1/04, E04D 1/30, E04D 1/02...

Značky: škridla, okrajová

Text:

...dvojdrážkovej škridle o 90 °.Takto upravené škridle vzájomne do seba zapadajú v dôsledku toho, že majú vonkajšie a vnútorné vybratie.Za 1 omenie výstupku o 90 °chráni bočné strany priečelí pred poveternostnými podmienka~ mi. Takto sa dá zhotoviť jednoduchým technologickým postupom pevný okraj bočných strán priečelí s dlhou životnosťou.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom výkrese je znázornená okrajová škridla v rôznych pohľadoch.Obr.č....