E04C 3/34

Prefabrikované betónové stavebné jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15047

Dátum: 24.08.2006

Autor: Jazzar Mohammed Omar

MPK: E04B 1/16, E04B 1/348, E04B 5/43...

Značky: betonové, stavebné, prefabrikované, jednotky

Text:

...a vytvára prierez prefabrikovaného panela v tvare písmena T. Ked sa viacero prefabrikovaných panelov spojí pomocou napr. flexibilných oceľových spojov, stĺp alebo podpera horizontálnehopanela tvoria časť steny a horizontálny panel časť podlahy budovy. Okrem tohoprechádzajú vertikálne cez podperu každého prefabrikovaného panela šachty (alebo priechody). Dosky pevne spočívajú na stenách alebo stĺpoch s voľnosťou pohybovej spojitosti momentu...

Tyčové stĺpiky z betónu s výstužou vyrábané do strateného debnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3102

Dátum: 07.01.2002

Autor: Kubínková Marta

MPK: E04C 3/34, E01F 9/011

Značky: vyrábané, betonů, výstužou, debnenia, tyčové, stĺpiky, strateného

Text:

...i trvalé oplotenie. Vedia značnej spotreby drahých oceľových stĺpikov, ktoré je potrebné ošetrovat antíkoróznyminátermi, alebo pozinkovat sa použlvajú ešte finančne nákladnejšie hlinlkové stĺpiky. Obidva typy stĺpikov sa naviac často kradnú adochádza tak ku značným škodám na majetku a ohrozovaniu bezpečnosti dopravy.Uvedené .nedostatky do značnej miery odstraňuje stĺpik vyrobenýz betónovej zmesi. Podstata technického riešenia spočíva v...

Stožiar z predpätého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1168

Dátum: 05.06.1996

Autori: Munka Štefan, Neubeller Martin, Piši Ladislav, Bombík Anton, Mitro Jozef

MPK: E04C 3/34, E04H 12/16

Značky: betonů, stožiar, predpätého

Text:

...3 znázorňuje V Půdoryse objľmku stožiara a podkladovú dosku s dvoma otvormi a s dvoma výstuhami.Dbraaok 4 znáeorñuje V naryse detail dolnej časti telesa stoäiara so štyrmi výstuhami.Obrazok 5 znázorňuje pôdorys prevedenia dolnej Časti telesastožiara podľa obraeku 4. ñizLkladjgą l.iLL° k ošoenjaStožiar z predpäteho betónu podľa obrazkov 1,2 a 3 je tvorený vlastným telesom 1 stoäiara, ktoré je na spodnom konci opatrene objímkou 2, vyrobenou...

Železobetonový dutý sloup pro stavební objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251705

Dátum: 16.07.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: E04C 3/34

Značky: sloup, železobetonový, stavební, dutý, objekty

Text:

...dopravy a ukládání betonové směsi včetně armatury do předem připraveného bednění. Z hlediska statickéhb lze tyto sloupy zatěžovat až po dosažení předepsané pevnosti betonu v dostředněm tlaku nebo tlaku za chybu, přičemž mají menší únosnost ve srovnání s celkovou spotřebou materiálů a vynaložené energie se sloupy dutými.Nevýhoda železobetonových kruhových sloupů bez podélné vnitřní dutiný, které jsou opatřeny ocelovým pláštěm tvořeným...