E04C 3/20

Nosný roletový preklad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3783

Dátum: 06.04.2004

Autori: Krampl Jan, Bořil Zdeněk

MPK: E04C 3/20, E06B 9/42, E04C 3/29...

Značky: preklad, nosný, roletový

Text:

...v tom, že ide o prefabrikovaný výrobok, sjednoduchou manipuláciou i montážou a pritom s vysokou rozmcrovou variabilitou osaditeľných okien a roliet (nosný preklad je možné použiť v dĺžkach od 1250 mm do 3500 mm, pričom pri dlhších prekladoch sa úložná časť prepojí protišmykovým strmeňom s betónom venca stavby, čím dôjde k ďalšiemu zvýšeniu stability a nosnosti prekladu). Ďalšie výhody spočívajú v tom. že preklad neznižuje svetlost okenného...

Skladaný nosný preklad s priestorom na roletovú schránku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3751

Dátum: 06.04.2004

Autor: Münch Marcel

MPK: E06B 9/42, E06B 9/17, E04C 3/20...

Značky: skládaný, schránku, priestorom, nosný, roletovú, preklad

Text:

...koncoch opatrený pätkami. V prípade požiadaviek na väčšiu šírku nosného prekladu na roletovú schránku sa medzi oba prvky vloží izolačný materiál takej hrúbky, ktorá zaistí celkovú požadovanú šírku prekladu. Šírka prekladu sa teda zväčšuje alebo zmenšuje variabilitou šírke tepelnej izolácie, pričom šírka základných prvkov nosného prekladu s otvorom na roletovú schránku je konštantná, čo je výhoda pri jeho výrobe. Táto izolácia slúži tiež...

Preklad pre stenový otvor pre osadenie pevného rámu okna alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1363

Dátum: 21.05.2003

Autor: Eder Walter

MPK: E04C 3/20, E04C 2/02

Značky: stěnový, otvor, dveří, preklad, pevného, osadenie, rámu

Text:

...byt zavesený ako známe výplňové tehlové dielce do pozdĺžnej medzery, vytvorené medzi zodpovedajúcimi prekladovými dielcami, pred tým, než je na preklad cez prekladové dielce s vloženým tepelno izolačným profilom položené maltové lôžko pre osadenie tehál, stavebného kameňa alebo tvárnic vtlačenej oblasti nad prekladom. Prekladový dielec,naväzujúci na vonkajšej strane steny na tepelno izolačný profil, môže byt vprípade potreby tvorený skrinkou...

Nepriamo predpätá, betónová, strešno-stropná konštrukcia s plochým podhľadom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3748

Dátum: 19.11.2002

Autori: Skendžić Milovan, Šmrček Branko

MPK: E04B 7/02, E04C 3/20, E04C 3/29...

Značky: podhľadom, predpätá, betonová, strešno-stropná, plochým, nepriamo, konštrukcia

Text:

...hodnoty predopnutia bez ohnutia dosky. Avšak keď sa centrálne predopnutie podhľadovej dosky vykoná s malou hodnotou, neovplyvní význanme prehnutie dosky. Na druhej strane, keď sa aplikuje veľká hodnota predpínacej sily, vysoká úroveň stlačenia významne ovplyvní prehnutie podhľadovej dosky. Dôležitým cieľom vynálezu je priniesť účinnejší spôsob predpínania konštrukcií s plochým podhľadom a pritomnespochybnit dvojité predpínanie ako veľmi...

Stavební dílec tyčového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260426

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šamonil Karel, Brabec Zdeněk, Krubová Alena

MPK: E04C 3/20

Značky: stavební, tyčového, dílec, charakteru

Text:

...materiálem. Tepelně izolační materiál se do štěrbin vkládá před betonáží ve vertikální vý robní poloze, čímž je vyloučena nutnost bednění štěrbín.Na vyobrazeních je schematicky znázorněna základní úprava stavebního dílce podle vynálezu. Obr. 1 představuje půdorysný pohled na dílec s příkladem uspořádání štěrbin a krčkü. Na obr. 2 je znázorněn svislý řez jednoduchým provedením dílce, kdy spodní úroveň tepelně lzolačního materiálu je...

Tenkostenný nosník pre ľahké najmä stavebné konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1082

Dátum: 07.02.1996

Autor: Filip-bujnáček Milan

MPK: E04C 3/20

Značky: stavebné, ľahké, nosník, najmä, konštrukcie, tenkostěnný

Text:

....riešenia V porovnaní s tenkostennými nosníkmigpriehradovehotypu s -delenouvýstuhou má lepšie statické prierezové hodnoty.Ťechnicke riešenie bude bližšie objasoene na výkrese, kde obr. 1 znázorňuje priestorové usporiadanie tenkostenneho nosnika. obr. 7 znázorňuje tenkostenný nosník v priečnom reze a obr. 3n xnázorňuje tenkostenný nosník v pozdĺžnom reze.Tenkpstenný nosník pre ľahká, najmä stavebne konštrukcie je tvoreoý 2 dvoch rovnakých...

Žebrový stropní panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 276541

Dátum: 17.06.1992

Autor: Čížek Pavel

MPK: E04C 3/20

Značky: panel, stropní, žebrový

Polohovací souprava pro zajištění vrstvy tepelné izolace ve formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 264684

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hajdu Pavel, Keim Lubomír

MPK: E04B 2/06, E04C 3/20

Značky: tepelně, souprava, polohovací, vrstvy, izolace, formě, zajištění

Text:

...otvoru v deskových příchytkáclt, přičemž do podélného otvoru dříku je vsunuta zajišťovací jehla pro rozpření rozřízných konců dříku v otvoru deskové příchytky.Souprava pro zajišťování polohy tepelněizolační vrstvy ve formě je podle vynâlezu konstrukčně velmi jednoduchá, protože sestává ze dvou běžně vyrobitelných a dostupných prvků n z výztužnćltr) koše, přičemž značnč trsnnrlňtlje a urychluje manipulaci s tepelnou izolací při jejím...

Železobetonová nosná konstrukce s prefabrikovanými nosníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263211

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smola Peter, Weger Christian, Botorče Marián

MPK: E04C 3/20

Značky: nosná, železobetonová, nosníky, prefabrikovanými, konstrukce

Text:

...nosníků a monolitické železobe 3283 211 tonové desky, epřažené s prefabrikovanými nosníky výztuží, vyčnívajicí ze styčných ploch prefabrikovaných nosníků podstata vynálezu spočívá v tom, že monolitická deska je s prefabrikovanými nosníky spřažena okrajovou částí nejméně jedné výztužné rohože,která je jedním 2 výztužných prvků prefabrikovaných nosníků a jejíž útkové pruty procházejí styčnou plochou prefabrikovaných nosníků. V konkretním...

Nosná konstrukce ze železobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260027

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hammer Werner, Konrad Joachim, Giese Arno

MPK: E04C 3/20

Značky: nosná, konstrukce, železobetónu

Text:

...xoaçonbnoü ñąnxn .ur.3 nonepeànoe ceuenue Hecymeü xoncwpyxnnn ç 6 bneeueM 3 yMa,ynoxeH Hmmm pyŕ Ha npyra-cöopnumn sheueuwamn aa.rpex o§pax.~ 1 Hecymax Koncwpyxuna na meneaoäefbna Meeŕ na MEHBWÉŘ MepeBà,vynomgnnuepyr na pyra cöopuux 3 neMeHTa~ 1,ropusowanbuu mon 7 Mexy KOTODÉMH usnoxouconn. , . . . - . Ha KQHTEKTHHX nosepxnocmnx 3 coupuxacamrcx cőopnne snemenru 1 nnyx cnogn, ÓHP. 1 npencwannneý coöoñ napnanm, s...

Prefabrikovaný nosník s tepelně izolační vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235711

Dátum: 01.12.1986

Autori: Čížek Pavel, Mihálik Luboš, Drkoš Vlastimil, Bahna Ján, Štibrányová Irena

MPK: E04C 3/20

Značky: izolační, nosník, vrstvou, tepelně, prefabrikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný nosník je opatřen tepelně izolační vrstvou, je zejména železobetonový a je určen především pro obvodové pláště budov. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává ze dvou vnějších nosných částí /1/, umístěných v odstupu od sebe a navzájem spojených, a z vnitřní výplně /3/ z tepelně izolační hmoty, zejména z pórobetonu, vyplňující prostor mezi oběma vnějšími nosnými částmi /l/. Obě vnější nosné části /1/ jsou vzájemně spojeny nejméně...