E04C 1/40

Sendvičový stavebný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 288383

Dátum: 20.06.2016

Autor: Poszert - Schwarz Štefan

MPK: E04B 1/70, E04C 1/40

Značky: sendvičový, panel, stavebný

Zhrnutie / Anotácia:

Sendvičový stavebný panel obsahuje umelohmotné fľaše (2), predovšetkým použité PET fľaše, ktoré sú medzi doskami (1) uložené v izolačnej pene (3) spájajúcej dosky (1) s fľašami (2) a fľaše (2) navzájom. Fľaše (2) sú plynotesne uzavreté pôvodným uzáverom a vo výhodnom usporiadaní sú naplnené s pretlakom oproti okolitému prostrediu. Panel môže mať hrany upravené do tvaru perodrážky alebo môže byť vybavený dutinami na vkladanie a zapenenie...

Stavebný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6855

Dátum: 05.08.2014

Autor: Mikuška Peter

MPK: E04C 1/40, C09D 5/33, B82Y 30/00...

Značky: stavebný, prvok

Text:

...dodatočných stavebných prvkov však zvyšuje cenu stavby tým,že zhotovenie na stavbe nie je tak hospodáme a presné ako vyrobené fabricky s dôslednou kontrolou parametrov, ale aj prácnost výstavby je väčšia, čo predlžuje technologický čas výstavby, a tým aj náklady.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie podľa tohto úžitkového vzoru, kde už základný stavebný prvok je z výroby vybavený najmenej jednou vrstvou schopnou odrážať teplé...

Konštrukčný systém obvodovej steny drevostavby s vyľahčeným stĺpikom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6283

Dátum: 05.11.2012

Autor: Sedlák Pavol

MPK: E04B 1/10, E04B 2/70, E04B 2/28...

Značky: stĺpikom, stěny, systém, obvodovej, konštrukčný, drevostavby, vyľahčeným

Text:

...od 40 mm do 60 mm V smere rovnobežnom s rovinou steny a V rozmedzí od 30 mm do 60 mm V smere kolmom na rovinu steny.Rozmery drevených priečok zabezpečujú tiež pevnosť stĺpika V šmyku, V rovine skladaného stĺpika. Z tohto dôvodu sú požadované rozmery prierezu drevenej priečky od 50 mm do 120 mm vo vertikálnom smere a V rozmedzí od 10 mm do 30 mm V horizontálnom smere.Prehľad obrázkov na výkresochKonštrukčný systém obvodovej steny drevostavby s...

Stena drevostavby na zabezpečenie vzduchotesnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6262

Dátum: 02.10.2012

Autor: Sedlák Pavol

MPK: E04C 1/40, B32B 5/16, E04B 2/00...

Značky: stěna, vzduchotesnosti, zabezpečenie, drevostavby

Text:

...A- šmykovú tuhosť steny (podľa statického posúdenia objektu), zabezpečená výrobou a konštrukciou samotnej dosky,- zväčšený difúzny odpor proti prenikaniu vodných pár v ínteriérovej časti obvodovej steny, zabezpečený konštrukciou dosky a jej prípadnou modífikáciou alebo náterom,- estetickú funkciu - zabezpečená konštrukciou dosky - hlavne povrchom a náterom, s pretmelenim stykov dosiek,- požiarnu odolnosť konštrukcie smerom z interiéru,...

Spôsob výroby obojstranných betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287824

Dátum: 26.10.2011

Autor: Kleskeň Pavel

MPK: B28B 7/08, B28B 1/08, B25J 11/00...

Značky: spôsob, obojstranných, výroby, dielcov, betonových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby obojstranných betónových dielcov.

Tepelnoizolačný kompozit na báze odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4004

Dátum: 01.12.2004

Autor: Huraj Jozef

MPK: C04B 18/00, E04C 1/40, E04B 1/74...

Značky: tepelnoizolačný, materiálov, kompozit, odpadových, báze

Text:

...pri hrubšom obaľovaní a pre väčšie zaťaženie.Zároveň je treba poznamenať, že všetky stavebné suroviny sa nemusia použiť naraz, ale len podľa účelu použitia.Do 200 l vody sa pridá 5 l vodného roztoku triizopropanolamínu (TIPA 80), 5 1 cementu, 5 l sadry, 5 l jemného prachového piesku, 5 l haseněho vápna a 5 1 sadrokartónovej drte. Takto premiešaná vodná emulzia sa postupne vlieva do bubna, v ktorom je 3 000 l polystyrénovej drte. Dokonale...

Ľahký stavebný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3883

Dátum: 03.08.2004

Autori: Budinský Marián, Poszert - Schwarz Štefan

MPK: E04C 1/40, E04B 1/74, E04B 2/14...

Značky: ľahký, stavebný, prvok

Text:

...plynom s vhodnými izolačnými vlastnosťami. Perforovaný výstužný pás môže byt tvorený sklotextilnou síeťkou.Prípadné medzery medzi plastovou fľašou a dutinou modulu, predovšetkým vo vertíkálnom smere, môžu byt vyplnené expandujúcou izolačnou penou, vstreknutou do dutín modulov pred ich spojením a zalepením lepiacou zmesou.Pre vzájomné spájanie ľahkých stavebných prvkov podľa tohto technického riešenia sa použije lepiaca hmota a...

Stavebný dielec na stavanie stien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3880

Dátum: 03.08.2004

Autor: Hrčka Ivan

MPK: E04C 1/40, E04C 1/00

Značky: stavanie, stien, stavebný, dielec

Text:

...osových vzdialenostiach po dĺžke dielca vzniknú spojením dvoch jednoduchých profilov tak, že vzniknutý profil je v pôdorysnom priemete syrnetrický proti ose.Tieto atribúty umožnia dosiahnut previazanie V rohoch stien, resp, pripojenie priečok tak, že steny vytvárajú priestorovo tuhé spojenia, pričom ani susedné dielce v horizontálnom zmysle nie je potrebné navzájom spájať pomocou spojovacich prostriedkov.Požadovaný konštrukčný rozmer steny...

Stavebná tvárnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3768

Dátum: 06.04.2004

Autori: Stolárik Bernard, Poszert - Schwarz Štefan

MPK: E04C 1/40

Značky: stavebná, tvárnica

Text:

...tvárnice proti drevokazným chorobám, škodcom a hnilobe je výhodné. ak sú štiepky zhotovené štiepaním agátového dreva, napríklad z agátu bieleho z čeľade vikokvetých. Agátové drevo obsahuje proteid robín, vďaka čomu aj bez chemickej úpravy dosahuje dobrú odolnosť proti vonkajším vplyvom, čo zvyšuje ekologickú hodnotu tvámice.Z estetického hľadiska môže byt výhodné, ak spojovací materiál nezasahuje úplne k dvom čelným ploeham stavebnej tvámice....

Betónový alebo železobetónový dielec s aspoň jednou dutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2109

Dátum: 13.04.1999

Autori: Szabó Imrich, Kamrla Jozef

MPK: E04C 1/40, E04B 2/42

Značky: jednou, betónový, železobetonový, dielec, dutinou, aspoň

Text:

...vložiek voči tlaku betónovej zmesi pri výrobe dielca môžu byť do vložiek upevnené prepážky.K hlavným výhodám dielcov s dutinami podľa technického riešenia, patrí napríklad zníženie požiadaviek na rovnorodosť betónovej zmesi, vyššia variabilnosť tvarov dutín pri nízkej energetickej náročnosti. Ďalej je to zvýšenie efektívnostivýroby, jednoduchosť spôsobu výroby a nenáročnosť na strojnéPrehľad obrázkov na výkresochNa priložených obrázkoch sú...

Usporiadanie styku stavebných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 232

Dátum: 09.09.1993

Autor: Matolín Radim

MPK: E04C 1/40

Značky: prvkov, styku, stavebných, usporiadanie

Text:

...a jednak v prechode základových dielcov a obvodových sendvičových dielcov. Tepelná izolácia spodných základových dielcov plynule nadväzuje na tepelnú izoláciu obvodových sendvičových dielcov usporiadaných nad nimi. Naviac podlaha, či už monolitická, alebo prefabrikovaná,je pridavnou tepelnou izoláciou tepelne oddelená od vnútornejPrehlad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom je v zvislom...

Stavebný sendvičový rebierkový stropný dielec s balkónovou konzolou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 231

Dátum: 09.09.1993

Autor: Matolín Radim

MPK: E04C 1/40

Značky: konzolou, stavebný, balkónovou, dielec, rebierkový, sendvičový, stropný

Text:

...ďalej zvislý rez A-A balkónovou konzolou a časťou stropného dielca priliehajúcou knej. Príklad uskutočnenia technického riešeniaSendvičový rebierkový stropný dielec má hrúbku 220 mm. Medzi hornou betónovou moniérkou 1 o hrúbke 50 mm a spodnoubetónovou moniérkou g hrúbky 40 mm je v priestore medzi vnú~ tornými vystuženými rebrami g (hrúbky 50 mm o výške 140 mm) a krajným vystuženým rebrom 1 s drážkou tepelná izolácia Q z polystyrénu. Obe...

Stavební prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 274716

Dátum: 15.10.1991

Autori: Lesko Imre, Leier Michael

MPK: E04C 1/40

Značky: prvek, stavební