E04B 9/06

Stropná konštrukcia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287970

Dátum: 11.07.2012

Autor: Jasaň Petr

MPK: E04B 5/17, E04B 5/32, E04B 9/06...

Značky: stropná, konštrukcia, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Stropná konštrukcia zhotovená monolitickou technológiou z armovania (5 až 13), betónovej hmoty (14) a odľahčovacích telies (3), keď je na spodnej ploche stropnej konštrukcie sieťovina (2) alebo iná membrána, na ktorej sú cez vrstvu lepiacej hmoty (4) usporiadané odľahčovacie telesá (3) a betónová hmota taktiež prestupuje sieťovinou na jej voľných úsekoch. Spôsob výroby sa uskutočňuje tak, že pred uložením armovania a nasledujúcim nanesením...

Priehradová mrežová koľajnica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17366

Dátum: 03.05.2012

Autori: Lehane James, Underkofler Abraham, Gulbrandsen Peder

MPK: E04B 9/06

Značky: koľajnica, priehradová, mrežová

Text:

...je pohľad v priereze na mrežovú koľajnicu z obr. 4, vo zväčšenej mierke, vedený podľa roviny priečnej na jej dĺžkuObr. 6 je perspektívny pohľad na stojinovú dosku mrežovej koľajnice podľa obr. 4Obr. 7 je pohľad v reze na stojinovú dosku a spodnú pásnicu, vedenýObr.8 je neúplný bočný pohľad na tretie uskutočnenie mrežovej koľajnice, skonštruovanej v súlade s vynálezom aObr. 9 je trochu schematický pohľad na priesečník medzi...

Stropný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6089

Dátum: 03.04.2012

Autor: Polomský Vladimír

MPK: E04B 9/06, E04B 1/74

Značky: systém, stropný

Text:

...v betónových pätkách a stropné vložky zaliate betónovou vrstvou.Penový expandovaný polystyrén má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, čo je dané jeho jemnou bunkovou štruktúrou skladajúcou sa z množstva uzavretých buniek v tvare guľôčky obsahujúcich vzduch, má vysokú pevnosť v tlaku, ťahu a ohybe, má dobrú bodovú zaťažiteľnosť a nehrozí rozšliapanie tepelnej izolácie. Nízka hmotnosť penového expandovaného polystyrénu znižuje zaťaženie nosnej...

Spojka pre kovovú kostru zaveseného stropu a strop ju používajúci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19797

Dátum: 28.10.2011

Autori: Lillette Matthieu, Riggi Philippe, Turot Xavier

MPK: E04B 9/06, E04B 9/08, E04B 9/12...

Značky: spojka, kovovú, používajúci, stropů, kostru, zavěšeného, strop

Text:

...Hook on a Stab-in bol tiežzdokonalený za účelom zlepšenia odolnosti kovových kostier proti ohňu. Priteple požiaru sa kovové časti rozťahujú a bez preventívnych prostriedkov sa kostra deformuje, podhľad už nie je tesný, načo sa spoje zlomia, čo vyvoláva padanie dosiek podhladu a nie je už možné zabrániť zvýšeniu teploty hlavného stropu. Pokiaľ ide o hlavné profily, je obvyklé ich vybavovať oblasťami alebo spojmi schopnými sa deformovať a...

Kanálový podporný člen, spôsob výroby kanálového podporného člena a podporný systém pre strop vytvorený suchým murovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11650

Dátum: 04.02.2010

Autori: Stessel Wilfried, Borgers Stéphane

MPK: E04B 9/06, E04B 9/12

Značky: vytvorený, suchým, kanálový, kanálového, člena, spôsob, člen, strop, podporného, systém, podporný, murovaním, výroby

Text:

...vpodstate nezávisle od aplikácie dosiek suchého muriva. Takýto konštrukčný systém umožňuje, aby boli niektoré konštrukčné kroky, ako napríklad nasadzovanie stavebných konštrukcií na podporné systémy, ako sú napr. svetelné armatúry, atď. uskutočňované potom, čo bol skonštruovaný podporný systém, ale predtým, než boli aplikované dosky suchého muriva, čo je menej ťažkopádne.0010 Prihlasovatel zistil, že prítomnosť dvoch upevňovacích...

Závesný stropný izolačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4231

Dátum: 12.12.2006

Autori: Borgers Stéphane, Stessel Wilfried

MPK: E04B 9/06, E04B 9/30

Značky: systém, závěsný, izolačný, stropný

Text:

...ako samostatná časť, ktorý môže byť konštruovaný tak, aby bol vhodný na použitie so zvyčajne používanými lištami tak, ako sú tieto uverejnené V US-A-3023861, US-A-4525973, EP-Al 043027 a WO 98/05831.0012 Vo výhodnom vyhotovení vynálezu sa stropný izolačný systém vyznačuje tým, že prvý spojovací článok obsahuje prvý článok, ktorý je pružne namontovaný na upevňovací článok umožňujúci ľahké a pevné zapojenie prvého spojovacieho článku...

Nosný stavebný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3884

Dátum: 03.08.2004

Autori: Budinský Marián, Poszert - Schwarz Štefan

MPK: E04B 5/02, E04C 2/284, E04B 9/06...

Značky: stavebný, nosný, prvok

Text:

...vybavenia stavby. Kotviace dosky alebo kotviace lišty majú rozmer a tvar časti doskovćho bloku a sú do nosného stavebného prvku vložené, previazané a zlepené obdobne ako doskový blok.Pre možnosť uloženia vedení je výhodné, ak výška aspoň jedného doskového bloku je menšia od ostatných susediacich doskových blokov, čím sa vytvára drážka na povrchu nosného stavebného prvku alebo dutina v jeho telese,alebo je tento vo svojom jadre opatrený...

Profilová koľajnica a spôsob výroby profilovej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4369

Dátum: 28.05.2004

Autori: Willerscheid Heiner, Hertweck Theo, Maisch Christof

MPK: E04B 9/06

Značky: kolajnice, profilovej, spôsob, výroby, profilová, koľajnica

Text:

...horný pás vytvorený ako dutý proñl, sú tu zvyčajneusporiadané príslušné stlačenia dutého profilu, aby sa zhotovili potrebné0011 Zhotovenie žiadaných miest zlomu vo forme doplnkových prerazení,prípadne stlačení je spojené s doplnkovými nákladmi.0012 Úlohou tohoto vynálezu je vytvoriť profilovú koľajnicu úvodom uvedeného druhu tak, aby sa mohli znížiť materiálové náklady, potrebné na0013 Táto úloha sa podľa vynálezu vychádzajúc z...

Zdokonalený spojovací prvok pre nosníky v tvare prevráteného T

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1679

Dátum: 05.11.2003

Autor: Barbuio Mauro

MPK: E04B 9/06

Značky: prvok, tvare, zdokonalený, nosníky, spojovací, prevráteného

Text:

...počas jeho výroby.0011 Spojovací prvok obsahuje v podstate pravouhlú prvú časť 8 spojenú tradičným znitovaním s koncom stredového rebra, časť 8 prechádza do druhej časti 10 s nenšou výškou, ktorá je ohnutá v podstate do tvaru V s časťou 12 ležiacou v jednej rovine s prvou časťou 8 a druhou časťou 14, obsahujúcou zub 16, získanývyrezaním a plastickou deformáciou, voľný koniec zuba V podstatesmeruje ku koncu prvej časti 8.0012 Stredové...

Krížová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6686

Dátum: 21.10.2003

Autor: Knauf Alfons Jean

MPK: E04B 9/06

Značky: křížová, spojka

Text:

...miesta pre šikmo smerom dole prebiehajúci pružný jazýček, Ďalšie výhodné uskutočnenia vynálezcovskej myšlienky sú predmetom ďalších závislýchVynález bude ďalej bližšie osvetlený na jednom príklade uskutočnenia, ktoré je znázomenéna výkrese. Na ňom predstavuje obr. 1 krížovú spojku v priestorovom znázornení, obr. 2 priestorové znázornenie úsekov dvoch proñlových koľajníc, ktoré sú spolu spojenekrižovou spojkou podľa obr. l, pričom horná...

Zariadenie na spájanie dvoch líšt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2574

Dátum: 24.04.2003

Autori: Huwer Thomas, Hünting Harald

MPK: E04B 9/06

Značky: lišt, zariadenie, spájanie, dvoch

Text:

...ktoré sú. vždy v oblasti ohybových. hrán zamerané medzi ramenami a dnon šikmo smerom dovnútra. Na dne tejto krížovej spojky, známej zo spisu DE 197 35 711 C 2 môžu byt ďalej upravené blokovacie prvky,ktoré po svojom ohnutí do nwntážnej polohy krížovej spojkytvoria pevnú oporu medzi jej dnom a okrajmi horného profilu C.Blokovacie prvky sú predovšetkým natvarované na plechových dnách krížových spojok ako spony cez plánované ohybové hrany a...

Stropná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 74

Dátum: 07.07.1993

Autor: Bartoušek Zdeněk

MPK: E04B 9/06

Značky: stropná, konštrukcia

Text:

...stávajících dřevéných trámñ. Na obr.3 je podélný svislý řez stropní kon strukcí podle tohoto technického řesení. který zobrazujeuložení jednoho z konoů železobetonového trámu v kapse nosného prvku. rozebiratelně upevněného do nosné zdi. Na tomto obr.3 je rovněž axonometrický pohled na příklad uspořádánínesou na obr.1 záklop 3, na kterém sp čívá násyp łz s polšzpravidla připevněn omítuutý podhled Lg. Při rekonstrukoíoh.lení. případně...