E04B 1/78

Elastomérna izolácia odolná voči ohňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20820

Dátum: 16.11.2010

Autori: Quante Heribert, Vielmeyer Friedhelm, Weidinger Jürgen

MPK: B32B 15/08, B32B 15/14, B32B 15/06...

Značky: odolná, elastomérna, voči, ohňu, izolácia

Text:

...protipožiameopatrenia Vedú k neúplnému spaľovaniu, čo znamená, že čiastočky obsiahnuté V dyme budúspôsobovať vysokú hustotu dymu spojenú čiastočne aj s vysokou tvorbou dymu. Sú aj ďalšiedôvody prečo tradičné ochranné systémy zlyhávajú, ktoré sú opísané nižšie.0010 Niektoré systémy podľa súčasného stavu techniky nie sú na báze tradičných systémov. KR 102006021127 opisuje kompozity s ochrannou polymérnou vrstvou na vrstve hliníkovej fólie,...

Izolačný blok na prerušenie tepelného mostu v päte muriva usporiadaný medzi základom a stenou budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5981

Dátum: 12.09.2007

Autori: Sinogl Jiří, Pencík Jan, Matejka Libor

MPK: E04B 1/78

Značky: usporiadaný, tepelného, budovy, páté, muriva, izolačný, stěnou, základom, prerušenie, medzi, mostů

Text:

...oceli.0016 Vynález bude priblížený pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 predstavuje zvislý rez v oblasti päty budovy, kde nie je riešený tepelný most, obr.2 predstavuje v reze prvý variant prvého spôsobu riešenia tepelného mostu podľa stavu techniky, obr.3 predstavuje v reze ďalší variant prvého spôsobu riešenia na potlačenie tepelného mosta podľa stavu techniky, obr.4 znázorňuje druhý spôsob riešenia na potlačenie tepelného mosta podla...

Bezformaldehydový izolačný produkt s minerálnymi vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17650

Dátum: 25.01.2007

Autori: Baybutt George, Jackson Roger, Aindow Tony

MPK: D04H 13/00, E04B 1/78, D04H 1/64...

Značky: vláknami, minerálnymi, izolačný, bezformaldehydový, produkt

Text:

...napríklad hustotu v rozsahu 5 až 40 kg/m 3, napríklad izolácie v rolkách a/alebo tepelnej izolácie so sklenou vatou pre podkrovia a/alebo steny dutých priestorov.0010 Požadované charakteristiky pre niektoré izolačné produkty s minerálnou vlnou je možno hodnotit meraním bežnej pevnosti pri stlačovaní a/alebo pevnosti pri stlačovaní pri vystavení poveternostným vplyvom. Procedúry pre meranie týchto charakteristík sú opísané ďalej. To plati...

Armovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4606

Dátum: 03.11.2006

Autori: Odehnal Arnošt, Jeniš Leo

MPK: E04C 5/01, E04B 1/80, E04B 1/78...

Značky: armovací, prvok

Text:

...opatrenie armovacích prvkov.Uvedenú úlohu rieši armovaci prvok pre prerušenie tepelného mostu u vodorovných železobetónových konštrukcií, ktorého podstata spočíva v tom, že je aspoň v oblasti priechodu tepelnou izoláciou ošetrený povlakovanim trvanlivým náterom.Vo výhodnom uskutočnení je armovaci prvok zhotovený z betonárskej ocele a ošetrený kataforéznym akom alebo náterom uskutočneným epoxidovou, polyesterovou,polyuretánovou, polyamidovou...

Vláknitá doska z mäkkého dreva na vnútornú izoláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4337

Dátum: 19.07.2006

Autori: Bartlomé Olin, Brombacher Volker

MPK: E04B 1/78, E04B 1/80

Značky: doska, vláknitá, mäkkého, vnútornú, dřeva, izoláciu

Text:

...nevhodné. Napriklad až dodnes sa robia pokusy zabrániť prívodu vlhkosti následkom difúzie a konvekcie do kondenzačnej úrovne bežnými prostriedkami, ako je parotesná zábrana alebo izolačné látky izolujúce paru. Vdôsledku izolačného účinku sa môže na izolačnej vrstve tvoriťdokonca aj kondenzovaná voda, čo môže na naviazaných stropných trámoch alebo pripojeniach priečok viesť k problémom, a preto častým poškodením V starých stavebných dielcoch je...

Konštrukčný prvok na tepelnú izoláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5170

Dátum: 13.06.2006

Autor: Fritschi Hubert

MPK: E04B 1/78

Značky: izoláciu, konštrukčný, tepelnú, prvok

Text:

...zhoršené.0006 Výstupok má s výhodou v podstate kvádrový, k izolačnému telesu prispôsobený tvar s rovnakou výškou a rovnakou dĺžkou, pričom vo výstupku ponechané výstupné oblasti na priečne výstužné tyče sú tvorené vybraniami,ktoré majú približne tvar valcových segmentov s približne obdĺžnikovýmvodorovným prierezom v oblasti priečnych výstužných tyčí. Takto jezabezpečené optimálne naviazanie do vybraní naplneného betónu na nadväzujúcu...

Spôsob výroby vytvrdeného netkaného rúna, zariadenie na jeho výrobu, doska vyrobená z tohto rúna a rúrkovitý izolačný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285090

Dátum: 18.05.2006

Autori: Brandt Kim, Cridland Ian, Noergaard Luis Joergen

MPK: E04C 2/10, B32B 37/00, E04B 1/78...

Značky: rúna, vytvrdeného, rúrkovitý, prvok, tohto, spôsob, izolačný, doska, zariadenie, vyrobená, výrobu, netkaného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Doska (146, 284) z minerálnych vlákien sa vyrába vyrobením prvého netkaného rúna (30) z minerálnych vlákien, obsahujúceho minerálne vlákna prevažne usporiadané v prvom pozdĺžnom smere a segmenty (38, 40) prvého rúna (30) z minerálnych vlákien sú usporiadané čiastočne vo vzájomnom presahu na výrobu druhého netkaného rúna (50) z minerálnych vlákien, ktoré obsahuje minerálne vlákna usporiadané celkove naprieč vzhľadom na ostatné Druhé rúno (50) z...

Zatepľovacie tvarovateľné prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4204

Dátum: 01.07.2005

Autor: Huraj Jozef

MPK: E04B 1/78

Značky: prvky, zatepľovacie, tvarovatelné

Text:

...a upevni do požadovaného priestoru bežným spôsobom Objem PS drviny sa pohybuje väčšinou od l litra do niekoľkých metrov kubíckých.Polystyrénová drvina sa naplní podobne ako V príklade l do polyamidovej tkaniny a namočí sa v primeranej nádobe do vodného roztoku cementu o koncentrácii 10 objemových. Otáčaním a stláčaním tohto matraca sa postupne dostáva cementový roztok pomedzi PS drvinu. Ak sa použije koncentrovanejší roztok a otáčanie je...

Spôsob výroby izolačného rúna z minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 284206

Dátum: 08.10.2004

Autori: Brandt Kim, Holtze Erik

MPK: D04H 1/70, E04C 2/16, E04B 1/78...

Značky: rúna, vlákien, izolačného, spôsob, minerálnych, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby izolačného rúna z minerálnych vlákien, zahrnujúci stupne najprv výroby prvého netkaného rúna (70) z minerálnych vlákien. Materiál prvého netkaného rúna (70) obsahuje minerálne vlákna usporiadané v prevažne pozdĺžnom smere rúna z minerálnych vlákien. Následne sa materiál prvého netkaného rúna (70) pohybuje v pozdĺžnom smere rúna a skladá sa naprieč k pozdĺžnemu smeru a paralelne s priečnym smerom prvého netkaného rúna...

Izolačný prvok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1822

Dátum: 17.07.2004

Autor: Lerchbaumer Dieter

MPK: B26B 29/00, D04H 13/00, E04B 1/78...

Značky: izolačný, prvok, výroby, spôsob

Text:

...ajpokiaľ ide o čo najvyššie zhutnenie. Kratšie vlákna pritom znamená, že dlžka vlákienby mala byť nižšia ako priemerná hodnota dĺžky vlákien celého produktu (pred zhutnením povrchu).Pomocou popísaných opatrení je možné prakticky ľubovoľne zvyšovať pórovitú hustotu v príslušnej oblasti povrchu izolačného prvku, napríklad najmenej o 10,najmenej o 20 alebo najmenej o 40 oproti pórovitej hustote v jadre izolačného prvku.Stupeň zhutnenia však...

Obkládacia doska pre vnútornú stranu stien budov alebo pre stropy budov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3134

Dátum: 13.08.2003

Autor: Haug Rainer

MPK: E04B 1/70, E04B 1/78

Značky: vnútornú, doska, stien, stropy, stranu, budov, obkládacia

Text:

...doska vpriereze (pozdĺž čiary,ktorá vedie od prvého okraja dosky kdruhému okraji dosky) V podstate v tvare klina. V tvare klina sa nemá chápať v tomzmysle, že obkládacia doska na jednom konci dosky vybieha došpičky na spôsob britu spravidla má obkládacia doska na tomto okraji dosky končiť určitou hrúbkou, ktorá je ovšem podstatne menšia než hrúbka na protiľahlom okraji dosky. V priereze, ktorý vedie pozdĺž čiary kolmo kprvej menovanej...

Opuzdrený izolačný výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 652

Dátum: 19.11.2002

Autori: Vantilt Pierre, Corteil Philippe

MPK: E04B 1/78, B32B 5/22, B32B 3/04...

Značky: výroby, izolačný, výrobok, spôsob, opuzdrený

Text:

...boli vyriešené podľa vynálezu opuzdreným výrobkom typu opísaného V úvode, V ktorom druhý krycí prostriedok je zároveň spojený s druhým hlavným povrchom. Tým,že prvý krycí prostriedok v tvare pásu je pevne pripojený k prvému hlavnému. povrchu vláknitej podložky a že druhý krycí prostriedok je pevne pripojený k druhému hlavnému povrchu atiež ku krajným častiam prvého hlavného povrchu, má tentovýrobok výbornú mechanickú odolnosť proti...

Tepelnoizolačný výrobok z ľahčeného polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3042

Dátum: 06.11.2001

Autor: Džurdženik Jozef

MPK: E04B 1/686, E04B 1/684, E04B 1/78...

Značky: tepelnoizolačný, ľahčeného, polyetylénu, výrobok

Text:

...a pod. Práca s týmito materiálmi je preto náročná na technické vybavenie, na priestory umožňujúce vykonávať túto manipuláciu. Pri manipulácii vzniká odpad vo forme malých kusov, triesok a pilín často z materiálov zdraviu škodlivých.Uvedené nedostatky odstraňuje tepelnoizolačný výrobok z drte z ľahčeného polyetylénu,ktorou je naplnený vankúš v tvare kvádra. Vankúš je z plastových fólií, ktoré sú pospájané pomocou tepelných zvarov do...

Zariadenie na výrobu prstencového izolačného obkladu z minerálnych vlákien a prstencový izolačný obklad z minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2666

Dátum: 12.09.2000

Autor: Cridland Ian

MPK: F16L 59/14, F16L 59/02, E04B 1/78...

Značky: vlákien, minerálnych, izolačného, obkladu, výrobu, obklad, zariadenie, prstencový, prstencového, izolačný

Text:

...ako tepelnoizolačné vlastnosti a mechanické vlastnosti, ktoré budú rovnocenné, alebo ešte lepšie ako je tomu u prstencových izolačných obkladovvyrobených spôsobmi podľa existujúceho stavu techniky.Zvláštnym znakom prstencového izolačného obkladu z minerálnych vlákien podľa tohto technického riešenia, je to, že v porovnaní so súčasnými izolačnými obkladmi z minerálnych vlá kien je, alebo môže byt vyrábaný s kompozimou alebo komplexnou...

Tepelnoizolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 191

Dátum: 11.08.1993

Autori: Kráľ Miroslav, Zakuciová Jana

MPK: E04B 1/78, E04C 2/26

Značky: materiál, tepelnoizolačný

Text:

...Krycie a reflexné Al fólie zabraňujúprístupu Uf a IČ žiarenia k plastu a tým sa jeho životnosť rádovo predlžuje. Významným znakom je aj použitie plastom obalených bublín, ktoré umožňuje dosiahnuť veľmi výhodný pomer objemu vzduchu k celkovému objemu materiálu, a tým výhodné tepelnoizo lačné vlastnosti pri nízkych výrobných nákladoch.Výhodne je plastová fólia s bublinami jednou stranou plynotesne fixovaná na vnútornú stranu Al fólie, ktorá v...

Izolační prvky na bázi anorganických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262563

Dátum: 14.03.1989

Autori: Komárek Karel, Franc Vladimír, Lylová Svatava, Kyral Jan, Přidal Josef

MPK: F16L 59/00, E04B 1/78

Značky: prvky, izolační, anorganických, bázi, vláken

Text:

...dobrou pojivovou nohutnost ve srovnání s jinýmizpůsoby gelace solu oxidu křemičitého Sioz. Dalšiho zpevněni výsledných prvků za vyšších teplot se dosáhne přísadou jemně diaperznich látek, jilů, kaolinu, úletu z výroby krystalického křemĺku, či jejich směsi. Přidavek organického pojiva zvyšuje manipulačni a montážní pevnost výsledných prvků a jejich houževnatost. Pro tento účel lze použít vodné disperze syntetických polymerů, škrob nebo...

Tepelnoizolačný stavivový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 259356

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kopín Rudolf

MPK: E04B 1/78, F16L 59/00

Značky: stavivový, tepelnoizolačný, materiál

Text:

...Pre výrobu týchto tvarovaných výrobkov sa môžu využívať aj doterajšie technologické zariadenia na výrobu keramoperlitu, iosfätoperlítu, lahčeného šamotu alebo betónových tvaroviek za prlspösobenia začiatočnej časti týchto výrobných liniek. Spevňovanie výlisku tvarovky alebo ubitého materiálu pri monolitnom aplikovaní prebieha za normálnej teploty vo výrobnom prostredí. V prípade potreby sa spevňovanie materiálu môže urýchlovat...

Izolační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245762

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hrubjak Milan, Bendl Zdenik, Benke Vladimír, Tóth Imrich

MPK: F16L 59/02, E04B 1/78

Značky: izolační, materiál

Text:

...o tloušťce 5 centimetrů hodnoty 1,02 W/m .Izolační material podle uvedeného vynálezu je možnso použít jako výplň pro izolací střešních dílů jako výplň pno cluti-nvsvê stěny pro obytné a jiné budzový a rovněž je ho možno použít také jako výplňovehro materiálu pro pohyblivé a pevné přepážkorvé díly.Elementý z plastických hmot metalizované hliníkem se navíc projevují schopností odrážet záření a je jich tedy možno použit jako bariéry vůči záření....

Vzduchová tepelně izolační vrstva, zejména obvodového pláště hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 241263

Dátum: 01.09.1987

Autori: Soueek Jan, Kremlieka Antonín, Tesárek Jioí, Poikryl František, Halámek Emil, Kellner Josef, Kueera Bohumil

MPK: E04B 1/78

Značky: pláště, vzduchová, izolační, tepelně, obvodového, zejména, vrstva

Text:

...u známých systémů nelze.Příkladně provedení vzduchové tepelné izolační vrstvy,zejmé-na obvodového pláště hal podle vynálezu je schematíoky znázorně no na připojeném výkrese, kde jsou zobrazeny axonometrické pohledy na svislé řezy obvodovým plaštěm e tepelné izolační vrstvou.Podle vyobrazeni vzduchové tepelné izolační vrstva eeatává z řady těsně vedle sebe uložených a navzájem rovnoběžných nafouknutých hadioových dilů 1 s...

Kompozice drti kůže tlumící zvuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 251773

Dátum: 13.08.1987

Autori: Czeininger Csaba, Gyurkó István, Nagy Ferenc, Moskó Károly

MPK: E04B 1/84, E04B 1/80, E04B 1/78...

Značky: kompozice, kůže, tlumící

Text:

...pro drt kůže je její jemná vláknitá struktura. Elementární vlákna mají průměr 0,2 až 0,8 mikronů a jsou 5 až 15 mikronů dlouhá. Roztroušeně obsahuje drt kůže 1 častice brusného materialu 3 až 4 mikrony velké.Pro výrobu kompozice je rovněž vhodná drž kůže 2 telecích, hovězíoh, vepřových a kozích kůží a to ve stejné míře. Požadavek na kvalitu spočíva v tom, že drt kůže musí být suchá a její podíl brusných zrn nesmí přesáhnout 5 ...

Vláknité tepelněizolační prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240078

Dátum: 01.07.1987

Autori: Souhrada Josef, Somora Dušan, Ševeík Bohumil, Mikláš Emil, Revallová Viera

MPK: E04B 1/78

Značky: tepelněizolační, vláknité, prvky

Text:

...roztok oxidu křemičitého, stejně jako jiná anorganická pojiva, bývá vzhledem k nevelké pojivé mohutnosti obvykle aplikován při výrobě prvků z anorganiokých vláken ve větších množstvích až několika desítek hmotnostních procent a poskytuje výrobky tvrdé až křehké,bez schopnosti ohýbání či tvarováni. Malé množství koloidního oxidu, použité vedle vhodného hlavního pojiva na bázi polymerovê disperze umožňuje zvýšení soudržnosti výrobku v žáru...

Tepelně izolační hmota ze sypkých nebo granulovaných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 249623

Dátum: 15.04.1987

Autori: Goetz Josef, Hořava Čeněk

MPK: E04B 1/78, F16L 59/05

Značky: hmota, tepelně, granulovaných, částic, izolační, sypkých

Text:

...izolační častice jsou v dotykových místech stmeleny nesouvislou vrstvou kapiček tmolu, přičemž mezi tepelné izolačními částicemi a kapičkami tmelu jsou vytvořeny meziàlehlé dutiny nepravidelného tvaru.Mezilehlé dutiny mohou být vyplněny kysličníkm uhličitým, popŕípadě je v nich ytvořen podtlak.Kapičky tmelu mohou být vytvořeny z gelového vodníhoroztoku s nevratnou rozpustností ve vodě po vysušení.Výhodou řešení podle vynálezu je, že možňuje...