E04B 1/66

Sendvičová hydroizolácia a spôsob jej aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6472

Dátum: 02.08.2013

Autor: Šourek Pavel

MPK: E04B 1/66, E04B 1/64, E04D 11/02...

Značky: hydroizolácia, aplikácie, sendvičová, spôsob

Text:

...ukázala ako optimálna z dôvodov kryštalizácie náterovej hmoty. Vodná disperzia na báze akrylátu umožňuje prípadné mieme ríedenie náterovej hmoty vodou.Ďalej je výhodné, ked najmenej do jedného náteru sa vkladá technická textília, ktorá môže byť tkaná alebo netkaná. Tkaná technická textília má základnú osnovnú mriežku s hrúbkou 0,2 - 0,3 mm. Netkaná tech l 0nická textília má hrúbku 0,1- 0,2 mm.Technické textílie sa vkladajú najmä lokálne na...

Viacvrstvová fasádna fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19508

Dátum: 27.02.2012

Autor: Kronenberg Bernd

MPK: B32B 27/12, B32B 37/15, B32B 27/40...

Značky: fólia, viacvrstvová, fasádna

Text:

...nepredpokladalo toto použitie dvoch fóliových vrstiev v trojvrstvovom usporiadaní. Tento vynález navrhuje dve fóliové vrstvy a medzi nimi vrstvu netkanej textílie. Vsúlade s očakávaním, umiestnenie dvoch fóliových vrstiev spôsobilo podstatné zhoršenie paropriepustnosti takto vzniknutých viacvrstvových fasádnych fólií v porovnaní s dovtedajšimi fóliami. V skutočnosti sa však prekvapivo ukázalo, že pri vhodnom výbere komerčne ponúkaných fólií...

Fólia pre oblasť stavebníctva a fóliový kompozit

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16185

Dátum: 24.09.2008

Autor: Schröer Jörn

MPK: E04B 1/66, B32B 9/02

Značky: fóliový, oblast, fólia, stavebníctva, kompozit

Text:

...predĺženej skúšobnej dobe, tak ako je opísané vyššie. Ďalej je zrejmé, že funkčná vrstva môže vykazovať prinajmenšom jeden materiál získaný z obnovitelnej suroviny a dodatočne prípadne jeden ďalší biologicky odbúrateľný materiál.0016 Funkčná vrstva môže vykazovat prinajmenšom jeden polymér na báze obnovitelnej suroviny a/alebo prinajmenšom jeden biologicky odbúrateľný polymér alebo aj zmes rôznych polymérov na báze obnoviteľných surovín...

Parotesná zábrana na tepelnú izoláciu budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284896

Dátum: 11.01.2006

Autori: Grosskinsky Theo, Künzel Hartwig

MPK: E04B 1/66, E04D 13/16

Značky: zábrana, tepelnú, budov, parotesná, izoláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka parotesnej zábrany použitej spolu s tepelnou izoláciou budov, ktorá sa môže použiť najmä na vytváranie tepelnej izolácie pri novostavbách alebo na sanáciu starých stavieb. Parotesná zábrana je pritom schopná realizovať výmenu vodných pár za rôznych podmienok okolia. Dosahuje sa to tým, že sa ako podstatný materiál používa materiál, ktorý má od okolitej vlhkosti závislý difúzny odpor vodných pár a ktorý má takisto dostatočnú...

Spôsob povliekania cement obsahujúceho tvarového telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 374

Dátum: 20.12.2002

Autori: Welter Werner, Wolf Roland

MPK: C04B 41/45, E04D 5/00, E04B 1/66...

Značky: povliekania, spôsob, tělesa, obsahujúceho, cement, tvarového

Text:

...a tesniacou hmotou, pričom tieto spolu reagujú a vytvárajú utesnenie betónového telesa smerom nadol alebo do strany. Pritom tento spôsob využíva ku svojmu prospechu okolnosť, že hydrostatický tlak priliehajúceho alebo naproti ležiaceho čerstvéhobetónu vedie k ovplyvňovaniu tlaku medzi betónom a povlakom.Je tiež známe povliekať betónové tvarové telesá napríklad emulziou farby alebo hydrofobizujúcou silikónovou emulzíou alebo lepidlom,...

Profil na tesnenie, hlavne dverí a okien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 470

Dátum: 08.06.1994

Autori: Drexler Jiří, Koval Zdeněk

MPK: E04B 1/684, E04B 1/66, E04B 1/686...

Značky: hlavne, tesnenie, dveří, profil, okien

Text:

...kotviacej časti. Výhodné prevedenie tesniaceho profilu potom predstavuje varianta s šírkou pracovnej časti 6 až 10 mm o hrúbke steny 0,45 až 0,85 mm, u ktorej je dolný ú sek pracovnej časti tvorený vzperami zvierajúcimi uhol 90 °až l 80 °.Príklad prevedenia úžitkového vzoru Príkladné konštrukčné riešenie tesniaceho profilu je zná zornené na priloženom výkrese. Zobrazený tesniaci profil mápracovnú časť l tvorenú v hornom úseku dutým profilom v...

Zariadenie na vrážanie izolačných dosiek do muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279860

Dátum: 18.03.1992

Autori: Weinzierl Bruno, Haböck Herwig

MPK: E04B 1/66, B25D 17/02, B25D 17/08...

Značky: izolačných, zariadenie, dosiek, vrážanie, muriva

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z pneumaticky, hydraulicky alebo elektricky poháňaného úderného kladiva (1), ktorého úderný piest (2) pôsobí cez upínaciu čeľusť (3) na čelnú stranu izolačných dosiek (4). Upínacia čeľusť (3) je opatrená stopkou (7) vedenou vo vodiacom kanáli (9) úderného kladiva (1) a príchytkou (8) na uloženie izolačných dosiek (4). Aby sa skrátila celková dĺžka zariadenia a zmenšilo sa nebezpečenstvo zlomenia nástroja, je v údernom...

Polyolefinová vystýlka a ochrana proti korozi a vlhkosti silikátových, zejména železobetonových konstrukcí a prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268905

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vaněk Václav, Kohout Jaroslav, Pudil Pavel

MPK: E04B 1/66

Značky: vlhkosti, železobetonových, polyolefinová, ochrana, konstrukcí, korozi, proti, silikátových, vystýlka, zejména, prvků

Text:

...do 4,0 mm nahodile prostorově uspořàdaných v místě dotyku navzajem v termoplastíckěm stavu bodové spojených, přičemž se kotevní vrstva vzhledem ke sve pőrovi~ te struktuře propojenim s částícemi betonu stává pří betonaží integràlni častí betonové konstrukce s celoplošným efektom příkotvení.Podle jíneho význaku vynálezu se kotevní vrstva před betonaží konstrukce naplní cementovým bctonem modifíkovaným podle účelu akrylo~kopolymerní disperzĺ...

Způsob vodotěsného napojení těles zvláště kruhových na hydroizolační povlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 256676

Dátum: 15.04.1988

Autor: Koželuha Jaroslav

MPK: F16L 41/04, E04B 1/66

Značky: vodotěsného, kruhových, hydroizolační, těles, napojení, povlak, způsob, zvláště

Text:

...zařízení,nosnou konstrukcí zavěšených střech a podobně, tedy těles shore nepřístupných, umožñujicich opracování proniku jen v přímém styku hydroizolačniho povlaku s tělesem.způsob vodotěsného napojeni za použití rozeviratelné manžety je uveden na připojených výkresech, kde na obr. 1 je svislý řez kruhovým tělesem, těsněným pomoci rozevíratelné manžety, na obr. 2 je uvedeno schéma připravy pryžové manžety s vykrojeným otvorem pro...

Způsob těsnění a oprav spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 237152

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pejchar Jiří, Podešva Milan, Blaha Vojtěch

MPK: C08L 95/00, E04B 1/66

Značky: těsnění, oprav, způsob, spár

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu těsnění a oprav obvodových stěn panelů vyznačený tím, že se v prvém stupni na podklad nanese asfaltoakučuková rozpouštědlová hmota o minimální sušině 15 až 70 % hmot. která tvoří současně penetrační a vyrovnávací vrstvu, do které se ve druhém stupni přilepí folie z nevulkanizované nebo samovulkanizující kaučukové směsi šíře 50 až 150 mm a tloušťky 0,5 až 4 mm, přičemž dokonalý spoj se vytvoří ihned po přitlačení folie do...

Stavební dílec s hydroizolační vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238091

Dátum: 01.04.1987

Autori: Koželuha Jaroslav, Popelka Milan

MPK: E04B 1/66

Značky: stavební, hydroizolační, vrstvou, dílec

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o stavební dílec s vnitřní hydroizolační vrstvou, především proti zemní a atmosférické vlhkosti, který lze výhodně využít zejména pro střešní pláště a suterénní zdivo. Řešení má nosnou vrstvu (1), vytvořenou zejména z izolačního betonu, na kterou je nanesena hydroizolační vrstva (2) lepivé hmoty na bázi kopolymeru vinylchlorid - vinylycetát a na ní je dále uložena ochranná vrstva (5), například z vodotěsného betonu.

Samonosný izolační povlak stavebních a průmyslových konstrukcí a zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237915

Dátum: 15.03.1987

Autori: Vojáček Tomáš, Kroutil Václav

MPK: E04B 1/66

Značky: konstrukcí, zařízení, izolační, stavebních, průmyslových, povlak, samonosný

Zhrnutie / Anotácia:

Samonosný izolační povlak, zejména nádrží a bazénů, sestává z tuhé vrstvy, zejména z tuhého neměkčeného polyvinylchloridu, a z nejméně jedné ohybné vrstvy, zejména z fólie z měkčeného polyvinylchloridu, spojené v celé ploše například svařením nebo slepením s tuhou vrstvou. Tuhá vrstva je sestavena zejména z jednotlivých desek, kladených na sraz vedle sebe a na vazbu nad sebe, přičemž ohebná vrstva přesahuje na nejméně dvou stranách přes okraje...