E04B 1/58

Montážny systém na vytvorenie stavebnicových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285903

Dátum: 20.09.2007

Autor: Bruder Hans

MPK: E04B 1/58, E04H 1/12, F16B 7/04...

Značky: stavebnicových, systém, vytvorenie, montážny, konštrukcií

Zhrnutie / Anotácia:

Montážny systém na vytvorenie stavebnicových konštrukcií predovšetkým pre veľtrhové alebo predajné stavby tvorí nosný profil (1), ktorý je z vonkajšej strany vybavený pozdĺžne prebiehajúcimi drážkami (2) a vo svojej strednej oblasti aspoň jednou upevňovacou komorou (7, 48), ako i aspoň jedným upínacím zámkom (9, 51), ktorý slúži na pripojenie ďalších nosných profilov (1) alebo dielov montážneho systému. Upínací zámok (9, 51) je vložiteľný do...

Konštrukčná montáž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3881

Dátum: 17.11.2005

Autor: Hendriks Marc

MPK: E04B 1/58, F16B 7/04, F16B 7/00...

Značky: montáž, konštrukčná

Text:

...spojovacej časti,takže je možné miernym predimenzovaním ďalej znížiť vzájomnú vôľu.0006 Konkrétne uskutočnenie konštrukčnej montáže podľa predmetného vynálezu má takú vlastnosť, že zo spojovacieho kusa, ktorý obsahuje spoločné kovové jadro, vychádzajú najmenej dve Zásuvné spojovacie časti. Konštrukčný prvok je možné pripojiť na spojovací kus na oboch stranách, čo je v praxi často sa vyskytujúcim želaním. Vynález takto poskytuje nevyhnutnú...

Nosná konštrukcia presklenej steny alebo presklenej strechy zo sklených panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284560

Dátum: 27.05.2005

Autor: Fischer Klaus

MPK: E04B 1/58, E04B 1/38, E04B 1/32...

Značky: panelov, stěny, nosná, střechy, sklených, presklenej, konštrukcia

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná konštrukcia presklenej steny alebo presklenej strechy zo sklených panelov (56) zahŕňajúca množinu prútov (12 - 22) spojených dohromady v aspoň jednom spoji (10) pomocou skrutkového spojenia. Prúty (12 - 22) na seba dosadajú svojimi koncovými oblasťami (28), každý cez najmenej jednu koncovú plôšku (30, 32). Koncové oblasti (28) prútov (12 - 22), ktoré zasahujú do spoja (10), majú výšku menšiu než je výška (15) zostávajúcej časti prúta (12...

Spôsob spájania doskovitých drevných materiálov chemickým nitovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 278753

Dátum: 04.02.1998

Autori: Repka Peter, Šteller Štefan, Mackuliak Vladimír

MPK: E04B 1/58, E04B 1/38, E04B 1/26...

Značky: nitovaním, spôsob, materiálov, chemickým, doskovitých, drevných, spájania

Zhrnutie / Anotácia:

Drevené lamely sa bodovo po celej ploche navŕtajú priečnymi otvormi s priemerom 5 až 30 mm, povrchovo sa upravia proti vlhkosti a/alebo horľavosti. Následne sa vysušia a zložia do súboru. Potom sa chemicky znitujú pomocou roztavených syntetických živíc pri teplote 150 až 250°C, lisovacím tlakom 20 až 60 MPa. Do priečnych otvorov je možné zanitovať drevené, hliníkové alebo syntetické spojky.

Upevňovací člen na spojovanie prútových prvkov najmä tyčí, rúrok a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 485

Dátum: 08.06.1994

Autori: Hellebrandt Jaroslav, Čupera Pavel, Janda Jiří

MPK: F16B 7/08, E04B 1/58

Značky: podobně, upevňovací, rúrok, tyčí, najmä, prútových, člen, spojovanie, prvkov

Text:

...prútovej sústavy pozostáva z dvoch rozoberateľne spojených častí, z ktorých jednu tvorí púzdro l a druhú časť veko 2. V prikladnom uskutočnení, ako jezrejme z obr. 1 a 3, sú v pôdorysnom pohľade púzdro l a veko g štvorcového tvaru. Púzdro g je pre uloženie jedného až štyroch kolikov A opatrené štyrmi vybraniami lg, ktoré sú v rovnakomzmysle vyosené vzhľadom k osiam symetrie. Po stranách každéhovybrania lg sú upravené uchytenia 7 pre čapy §...

Kotviace zariadenie pre prúty namáhané na ťah

Načítavanie...

Číslo patentu: 279498

Dátum: 15.01.1992

Autor: Danz Robert

MPK: E04B 1/58

Značky: zariadenie, namáhané, kotviace, prúty

Zhrnutie / Anotácia:

Kotviace zariadenie (1) sa skladá z valcového telesa (2) vybaveného osovým vývrtom s vnútorným závitom (5) na zaskrutkovanie ťahaného prúta (8), vybaveného vonkajším závitom (9), a z dvoch pozdĺžnych vzájomne rovnobežných a plynulo na teleso (2) nadväzujúcich ramien (3) so súosovými okami na pripevnenie ďalšieho prúta (10), s plochým okom medzi nich vsunutým, priečnym kolíkom (4). Aspoň na jednej strane vnútorného závitu (5) vo vývrte je...

Styčník nosné prostorové, zejména klenbové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 245431

Dátum: 01.07.1988

Autor: Taekin Nikolaj Nikolajevie

MPK: E04B 1/32, E04B 1/58

Značky: nosné, prostorové, zejména, styčník, klenbové, konstrukce

Text:

...osy styčníku a které jsou rovněž opatřeny nejméně jednou soustřednou vlnou, drženou mezi zvlněnými plochami obou čelistí, spojenýchk sobě šroubem. Také toto řešení je náročné na výrobu tvarovanýohsv ěrnych čelistí . . 245 431Nedostatky těchto známých spojovacích uzlů jsou odstraněny styčníkem podle vynálezu, sestávajícím ze styčníkového tělesa a tvarově upravených konců připojovaných konstrukčních dílců,jehož podstata spočívá V tom, že...

Kotvenie dreveného lamelového stĺpa

Načítavanie...

Číslo patentu: 242476

Dátum: 15.09.1987

Autor: Žarova Ta?ana Vasiljevna

MPK: E04B 1/58

Značky: kotvenie, stĺpa, lamelového, dřevěného

Text:

...vynálezu, kde na obr. 1 je nakreslený pohľad na stĺp V smere zalepených ocelovýchplechov, na obr. 2 je nakreslený pohľad na stĺp v smere kolmom na zalepené oceľové plechy. Na obr. 3 je nakreslený pohľad na styk stĺpa so základmi v smere zalepených ocelových plechov a na obr. 4 je nakreslený pohľad na styk stĺpa so základmi v smere kolmomha zalepené oceľové plechy.Medzi drevené lamely stĺpa 1 obr, 1, 2,3 a 4 sú zalepené oceľové plechy 2,...

Vzpěrná spojovací a stavitelná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230018

Dátum: 15.09.1986

Autor: Engliš Karel

MPK: E04G 7/10, E04B 1/58

Značky: stavitelná, vzpěrná, spojovací, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vzpěrná spojovací a stavitelná jednotka, sestávající z dutého nosného tělesa a do něho zasunuté rozpínané trubky, na které je nasazen vzpěrný unášeč deskovitého tvaru, vyznačená tím, že duté nosné těleso (9) je na jednom svém konci opatřeno vnitřním závitem (2), do kterého zasahuje šroub (16), jehož hlava je opatřena opěrnou deskou (17), a na svém druhém konci opěrnou přírubou (10) s jednostranně otevřeným obvodovým pláštěm (5) s vodicí deskou...

Kloubový spoj železobetonové montované konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 231632

Dátum: 01.05.1986

Autori: Špatný Josef, Pospíšil Zdeněk

MPK: E04B 1/58

Značky: konstrukce, montované, železobetónové, kloubový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kloubového spoje železobetonové montované konstrukce z předem vyrobených tyčových dílců proti jejích vzájemnému vodorovnému posunu. Kloubový styk je proveden ze sloupu opatřeného pro uložení průvlaku konzolou, ve které pro uložení průvlaku je vytvořený oválný otvor a na horním konci je konzola opatřena zarážecím páskem. Ukládaný průvlak je při spodním konci opatřen výřezem pro nasazení na konzolu a v tomto výřezu je opatřen...