E04B 1/41

Kotevný prvok na dodatočné ukotvenie lodžiovej steny a predsadená lodžia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6833

Dátum: 02.07.2014

Autori: Cupal Roman, Červenka Leoš, Ficenec Jan

MPK: E04B 1/38, E04B 1/41, E04G 23/02...

Značky: dodatočné, kotevný, prvok, lodžia, ukotvenie, stěny, predsadená, lodžiovej

Text:

...klznej roznášacej dosky kotevného prvku podľa technického riešenia V čelnom pohľade a na obr. 9 B je to isté uskutočnenie klznej roznášacej dosky V bočnom pohľade.Na obr. l až 4 je príklad uskutočnenia predsadenej lodžie, ktorej lodžiová stena lje dodatočne ukotvená pomocou dvoch kotevných prvkov podľa technického riešenia.Oba výškovo presadené (pozri obr. l, 3 a 4) kotevné prvky sú identické a sú tvorené oceľovým kotevným L-profilom l,...

Montážna stavbárska súprava, obzvlášť na kotvenie kotevných tŕňov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6556

Dátum: 02.10.2013

Autori: Pokorná Jana, Franta Zdeněk

MPK: E04G 21/16, E04C 5/12, E04B 1/41...

Značky: tŕňov, montážna, súprava, kotvenie, obzvlášť, kotevných, stavbárska

Text:

...na kotvenie kotevných tŕňov l v predpripravených vývrtoch g V stenách Q a stropoch 4 technologických objektov pri použití vysokopevnostných cementových zálievok Q,pozostáva separátne pre vysokopevnostnú cementovú zálievku Q a na vloženie kotevného tŕňa 1 z dutého plniaceho valca Q s vonkajším priemerom a výškou sa približujúcím vnútomému priemeru a hĺbke predprípraveného vývrtu g, ďalej pre vnútro dutěho plniaceho valca Q priradený tlačný...

Rozpierka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6082

Dátum: 03.04.2012

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 1/41, E04B 1/48, E04B 2/30...

Značky: rozpierka

Text:

...oválna, trojuholníkovitá, viachranná alebo iných geometrických tvarov. Optímálny tvar špirály je kruhový, pretože je tvorený zo stavebného klenbového profilu, ktorý je považovaný za najpevnejší stavebný konštrukčný profil. Trojuholníkový profil špirály, výhodne rovnostranný, je určený tromi bodmi, ktorými sa určuje plocha v rovine, a tento profil prenáša rovnomerné zaťaženie do všetkých strán. le výhodný na vytváranie spevňovacích sond,tak v...

Výstuž pre stavebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19695

Dátum: 29.04.2011

Autor: Adell López Luis

MPK: E04B 1/41, E04B 2/20, E04B 2/10...

Značky: výstuž, stavebné, účely

Text:

...tyčí.0011 Tento vynález spočíva vo výstuži na stavebne použitie, zahŕňajúcej dve pozdĺžne dosky spojene priečnymi tyčami alebo doskami, V ktorej- koncové časti každej strany priečnych tyčí alebo dosiek končia na pozdĺžnych tyčiach alebo doskách, 3 EP 27 l 9842pozdĺžne tyče alebo dosky sa rozprestierajú laterálne z oboch koncov, tvoriac rôzne ukončovacie oblasti, kde medzi pozdĺžnymi pruhmi alebo doskami nie sú žiadne priečne tyče alebo...

Rozperka do obkladových plášťov bez nosnej schopnosti a spôsob upevnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 287301

Dátum: 21.05.2010

Autor: Likosar Ferdinand

MPK: F16B 13/00, E04B 1/41

Značky: upevnenia, nosnej, plastov, spôsob, rozpěrka, obkladových, schopnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rieši upevňovanie rozperky v obkladovom plášti bez nosnej schopnosti, pred masívnou stenou (1), kde obkladový plášť zahŕňa izolačnú vrstvu (3) a vonkajšiu povrchovú vrstvu (4), pričom cez otvor (9) v obkladovom plášti sa zavádza montážny tŕň (13), ktorý svojím predným koncom zaberá do otvoru (10) v masívnej stene (1) a svojím zadným koncom vyčnieva z obkladového plášťa. Rozperka (12) sa nasadzuje na montážny tŕň (13). Používa sa vrták...

Rozpínacia kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286189

Dátum: 14.04.2008

Autori: Haug Willi, Fischer Rainer

MPK: F16B 13/00, E04B 1/41, F16B 13/06...

Značky: kotva, rozpínacia

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je rozpínacia kotva (10) s rozšíriteľným kotvovým puzdrom (12) a s rozpínacou skrutkou (14) na rozopretie kotvového puzdra (12). Rozpínacia skrutka (14) má skrutkovitý závit (30) s pílovitým profilom, ktorého strmší a kratší bok (34) je umiestnený v smere vskrutkovania rozpínacej skrutky (14) vpredu a plochejší a dlhší bok (32) je umiestnený v smere vskrutkovania rozpínacej skrutky (14) vzadu a ktorý má k smeru osi rozpínacej skrutky...

Múrová kotva a múr z čiastkových stien, ktorý obsahuje takúto kotvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12105

Dátum: 20.03.2006

Autori: Wuts Peter Willem Gerard George, Holm David Overton Chabre

MPK: E04B 1/76, E04B 1/41

Značky: obsahuje, ktorý, kotva, stien, čiastkových, takúto, kotvu, múrová

Text:

...na vnútornú stenu, aby sa ulahčila montáž izolačných dosiek, keď sa zdvíha múr z čiastkových stien. Tiežje cieľom poskytnúť múrovú kotvu, ktorá zaisťuje tuhú tixáciu vonkajšej steny k0007 Tieto ciele sú dosahované pomocou múrovej kotvy a múru z čiastkových stien pôvodne zmieneného druhu, ako je charakterizované pomocou znakov patentových nárokov 1 a 6, v danom poradi.0008 V súlade s vynálezom môžu byť izolačné dosky bezpečne montované v múre z...

Kotva na zaliatie do betónového stavebného dielca a betónový stavebný dielec s takouto kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14567

Dátum: 24.02.2006

Autor: Kintscher Matthias

MPK: E04B 1/41

Značky: zaliatie, dielca, stavebný, kotva, kotvou, dielec, stavebného, betonového, betónový, takouto

Text:

...nachádza v blízkosti dolného povrchu základovej dosky, môžu byť na jednej strane prenesené vertikálne, smerom dohora pôsobiace,ťahové sily vo veľkom rozsahu. Nad kotvou je totiž k dispozícii materiál vo forme vytvrdnutého betónu s dostatočnou hrúbkou, do ktorej môžu byť sily prenesené. Keď sa ale smer (pôsobenia) sily obráti, inými slovami, na kotvu je aplikovaný vertikálny, smerom dole orientovaný tlak, sa kotva ľahko stlačí z dôvodu malej...

Použitie spojovacích prvkov pre betónové dielce

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13323

Dátum: 10.02.2005

Autor: Kintscher

MPK: E04B 1/61, E04B 1/41

Značky: betonové, dielce, spojovacích, prvkov, použitie

Text:

...Je preto úlohou predloženého vynálezu pri priečnom silovom spojení hotových betónových prvkov umožniť zlepšenúnosnosť spoja pri namáhaní priečnymi silami.0008 Táto úloha je vyriešená podľa vynálezu spôsobom výroby hotového betónového dielu podľa nároku l, hotového betónového dielu podľa nároku 5, kombináciou podľa nároku 8 ako aj používaním podľa nároku 9. Výhodné ďalšie rozpracovania vynálezu0009 Vynález sa zakladá na poznatku, že...

Spojovací prvok na spojenie hotových betónových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5908

Dátum: 10.02.2005

Autor: Kintscher Matthias

MPK: E04B 1/41, E04B 1/61

Značky: prvok, dielcov, spojovací, hotových, spojenie, betonových

Text:

...Vynález sa zakladá na poznatku, že sa pri kompaktných spojovacích prvkoch len s jednou výstužnou slučkou alebo s koľajnicovými spojovacimi prvkami na voľných koncoch pri namáhaní priečnymi silami nespôsobuje rovnováhu síl, pri ktorej sa v spoji zachytávajú podstatné ťažné sily prostredníctvom výstužných prvkov.0010 Vynález sa z toho dôvodu zameriava nato, akým spôsobom vytvoriť spojovací prvok najmä pri kompaktných rozmeroch, aby ťažné sily,...

Stavebná kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3590

Dátum: 11.09.2003

Autor: Růžička René

MPK: E04B 1/48, E04B 1/41

Značky: stavebná, kotva

Text:

...jadrom a dvoma krídelkami sa zasunie do zárezu a vrtu uskutočneného v pozdĺžncj ose závitovej tyčoviny 8 urobí sa pozdĺžny zvar. Zvar sa urobi napríklad v ochrannej atmosfére argónu, aby nedošlo k prehriatiu profilu prútu, čim by došlo k zníženiu jeho pevnostných charakteristík. Stavebná kotva sa dá kolmo alebo pod uhlom vlepiť do stavebnej konštrukcie, keď jej časť výstuže v tvare skrutkovice s prierezom s kruhovým jadrom a dvoma krídelkami...

Rozpierka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1467

Dátum: 07.05.1997

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 2/30, E04B 1/41, E04B 2/44...

Značky: rozpierka

Text:

...táto rozpierka tiež ako dilatačný prvok, pričom rozpierka nedovolí narušenie povrchu s konečnou úpravou.V niektorých prípadoch je vhodné využiť ako výplňovú hmotu kombináciu zmesi bežných stavebných hmôt ako je sádra, piesok,cement a- pod., ktorými sa rozpierky so spájaným materiálomvypĺňajú pod tlakom. Tieto materiály vyžadujú dlhší čas tvrdnutiav porovnaní s vypeneným plastom. Výber zmesi záleží na druhuspájanćho materiálu a je vhodný...

Príchytka obkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1216

Dátum: 07.08.1996

Autori: Bagin Milan, Lukáč Vladimír

MPK: E04B 1/41

Značky: príchytka, obkladu

Text:

...opierky vytvorené s potrebným predpätím dokonale pritláčajú obklad zo zadnej strany na prednú časť príchytky, čím dokonale eliminujú možnosť vzniku vôle. Obklad je bez pohybu ako aj bez individuálnych kmitov. Tým je aj vo veternom počasí bez zvukov,vibrácii e hlavna výrazne zvyšuje bezpečnosť tejto stavbárskej technológie.ĎaIšou výhodou je, že výrazne znižuje množstvo použitia tme lu pre vymedzenie medzery medzi kovom a obkladačkou ako aj...

Spoj s posuvným tŕňom na zaliatie do betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 936

Dátum: 14.09.1995

Autor: Erb Anton

MPK: E04B 1/38, E04B 1/41, F16B 17/00...

Značky: tŕňom, posuvným, zaliatie, betonů

Text:

...v betóne, ale naopak spôsobuje - podobne ako konvenčná armovacia štruktúra zosilnenie. Vo všetkých prípadoch dostatočné rozdelenie zaťaženia sa dosahuje pri faktore minimálne 3,5 (namiesto iba 2.5). Tento určuje okrem iného dobrý pomer povrchu rozdeľovačaVýhodné je, ak rúrkovitý rozdeľovač zaťaženia má v stenách odvzdušňovacie otvory na vylievanie súčastí. Tieto zabraňujú, aby pri betónovanĺ vznikli vo vnútornom priestore akékoľvek vzduchové...

Podložka pod betón

Načítavanie...

Číslo patentu: 278040

Dátum: 18.11.1992

Autori: Nejman Otakar, Studený Oldřich

MPK: B32B 3/06, E04B 1/41

Značky: betón, podložka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka podložky pod betón používanej v stavebníctve pri zhotovovaní betónových podláh. Podložka pod betón pozostáva z pätíc (1), ktoré sa nachádzajú v otvoroch (4) spodnej dosky (2), pričom príruby (7) pätíc sú zovreté medzi spodnou doskou (2) a vrchnou doskou (3).

Podpěra svislého bleskosvodného vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 253762

Dátum: 17.12.1987

Autori: Baloun František, Luzum Jaroslav

MPK: E04B 1/41

Značky: bleskosvodného, vodiče, podpera, svislého

Text:

...zatvrdnutí cementové malty, které je použito k zajištění poděry V panelu.Příklüd provedení podpěry svislého bleskosvodu podle vynálezu je znázorněn na výkresu. kde obr. 1 znázorňuje příčný řez panelem a upevnění podpěry ve spáře mezi panely, obr. 2 zná~ zorñuje boční pohled na sestavenou podpěru, obr. 3 príklad provedení zadní opěrky s provedením příkladu zajištění šroubu proti otočení, na obr. 4 a 5 je znázorněno provedení zadní opěrky při...

Závěs kotvení obvodového pláště lehké prefabrikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 238455

Dátum: 01.10.1987

Autor: Šmíd Zdeněk

MPK: E04B 1/41

Značky: závěs, pláště, prefabrikace, lehké, obvodového, kotvení

Zhrnutie / Anotácia:

Závěs kotvení obvodového pláště lehké prefabrikace, vertikálně posuvně upevněny k držáku závěsu nosné konstrukce budovy, se zajištěním elektricky vodivého spojení celého obvodového pláště. Závěs kotvení umožňuje dokonale vodivé spojení celého obvodového pláště i jeho uzemnění a snižuje náročnou montážní pracnost na staveništi. Podstatou závěsu kotvení je, že je opatřen alespoň jedním podélným otvorem a přiloženou tvarovanou vložkou, opatřenou...

Kotevní prvek sendvičového panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251551

Dátum: 16.07.1987

Autor: Kaluža František

MPK: E04B 1/41, E04C 2/26

Značky: kotevní, panelu, sendvičového, prvek

Text:

...dotvarování kotevního prvku, případně vyplñování prostoru mezi ochranným pouzdrem a kotevním prvkem těsnicím tmelem.Vyplñování prostoru mezi ochranným pouzdrem a kotevním prvkem cementovou zálivkou je nespolehlivé, takže nezajištuje spolehlivou ochranu kotevního prvku před atmosférickými vlívy. Nevýhodou kotevních prvků provedených vcelku z antikorozních materiálů je jejich značná pořizovací hodnota, zejména vlivem vysoké ceny...

Vložka z plastu pro zabetonování do dílců nebo konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250821

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vítek Josef, Bažant Boris, Švajcr Jaroslav, Zazvonil Zbyněk

MPK: E04B 1/41

Značky: zabetonování, plastů, konstrukcí, dílců, vložka

Text:

...únosnost spoje v osovém tahu.Přítomnost podélného žebírka nebo žebírek vylučuje, aby při nedostatečném přilnutí betonu K povrchu vložky, například v důsledku nadměrného smrštění betonu, docházelok protáčení vložky při zašroubovávání šroubu. Takové protáčení působí značné kcmplikace při upevňování dalších dilců nebo konstrukcí do vložky a může učinit vložku nepoužitelnou. Současně umožňuje podélné žebírko zastávat funkci rozpoznávacího znaku...

Rozpěrný upevňovací prvek pro uchycení do stěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 249271

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kamberský Vladimír

MPK: E04B 1/41

Značky: stěny, prvek, upevňovací, rozpěrný, uchycení

Text:

...prvku pro uchycení do stěny a stropu podle vynálezu spočívají v snadné montáži a možnosti pružněho nastavení opěr až do úhlu l 8 D°, tedy kolmého k podélné ose rozpěrného upevňovacího prvku. Po montáži rozpěrného upevñovacího prvku do předem připraveného otvoru ve stěně a dotažení kotevního šroubu zalije se vnitřní prostor mezi čely prostřednictvím otvoru v předním čele rychle tuhnoucím materiálem jako např. betonovou kaší.Příkladné provedení...