E04B 1/348

Trenažér násilných vstupov osôb dverami do objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6861

Dátum: 05.08.2014

Autori: Olexík Slavomil, Turoň Anton

MPK: E04B 1/348, A63B 71/02, A63B 17/04...

Značky: dverami, objektov, násilných, vstupov, trenažér, osôb

Text:

...vnútomej strany na prevažnej časti dĺžky oproti sebe vytvorené priečne vrúbkovanie Q. Medzi dvojicou vertikálnych nosnikov Q je na homom horizontálnom nosníku 1.l na horizontálnych vodiacich kladkách 31 posuvne osadený pojazd 5 priečnika g. Priečnik g je pritom spojený upevňovacimi skrutkami Q cez výsuvné aretačné prvky Q s priečnym vrúbkovaním Q homého a dolného horízontálneho nosníka , g a k jednému vertikálnemu nosníku Q a priečniku g...

Výcvikový trenažér, hlavne na výcvik vojakov, policajtov a záchranárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6080

Dátum: 03.04.2012

Autori: Jaroš Vladimír, Olexík Slavomil, Kubálek Ladislav

MPK: A63B 17/00, A63B 9/00, E04B 1/343...

Značky: vojakov, záchranárov, trenažér, policajtov, výcvik, hlavne, výcvikový

Text:

...g, ktorá je otvorená do troch strán výcvikovej budovy l, čo umožňuje nástupy a výstupy cvičencov zo všetkých strán výcvikovej budovy l. Po stranách má terasa § istiace body 2 vo forme štandardných oceľových rúrok a oceľových ôk.Strecha 2 výcvikovej budovy l je tvorená z jednej časti rovnou strechou a z druhej častí polovicou sedlovej strechy. Plochá strecha obsahuje výcvikový stropný otvor a sedlová strechaje vybavená strešným oknom,ktorým...

Prefabrikované betónové stavebné jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15047

Dátum: 24.08.2006

Autor: Jazzar Mohammed Omar

MPK: E04B 1/348, E04B 5/43, E04B 1/16...

Značky: betonové, jednotky, stavebné, prefabrikované

Text:

...a vytvára prierez prefabrikovaného panela v tvare písmena T. Ked sa viacero prefabrikovaných panelov spojí pomocou napr. flexibilných oceľových spojov, stĺp alebo podpera horizontálnehopanela tvoria časť steny a horizontálny panel časť podlahy budovy. Okrem tohoprechádzajú vertikálne cez podperu každého prefabrikovaného panela šachty (alebo priechody). Dosky pevne spočívajú na stenách alebo stĺpoch s voľnosťou pohybovej spojitosti momentu...

Premiestniteľný modulárny dom a spôsob jeho výstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5424

Dátum: 12.03.2005

Autor: Olesch Grzegorz

MPK: E04H 1/12, E04B 1/348

Značky: premiestniteľný, spôsob, výstavby, modulárny

Text:

...servisného modulu a dĺžka zodpovedá dĺžke servisného modulu3 anajmenej jedného vertikálneho dielu rámovej konštrukcie, ktoréhovýška zodpovedá výške servisného modulu a dĺžka zodpovedá dĺžke servisného modulu (c) preprava servisných modulov, horizontálnych a vertikálnych dielov na miesto stavby pomocou vozidla spôsobilého na kontajnerovú prepravu (d) pripojenie servisných modulov na základy domu (e) pripojenie primeraného počtu...

Bunka bytového priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2565

Dátum: 11.07.2000

Autor: Pálešová Soňa

MPK: E04F 15/10, E04B 1/348, E04F 13/02...

Značky: priestoru, buňka, bytového

Text:

...poškodenia ktorejkoľvek jej časti množňuje výmenu poškodenej časti bez väčších technických problémov. Úprava bunky je časovo nenáročná, bLmka je ľahko udržovateľná a navyše je možnéuskutočniť jej úpravu podľa predstáv majiteľa.Príklady uskutočnenia technického riešeniaBunkou bytového priestoru v našom pripade bolo sociálne zariadenie, ktorého zvislé dielce, tvorené umakatrom, sa pokryli samolepiacou dekoratívnou fóliou z PVC ošírke 60 cm,...

Montovateľný ochranný domček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2554

Dátum: 11.07.2000

Autor: Maciak Ondrej

MPK: E04B 1/02, E04B 1/348, E04B 5/00...

Značky: montovateľný, ochranný, domček

Text:

...prakticky bez výluky na trati tým, že starý domček sa obstavia i prekryje a vo vnútri novej konštrukcie sa vykoná demontáž starého domčekabez potreby odstavenia prístrojov na dlhší časový úsek.Prehľad obrázkov na gzkresochMontovateľný ochranný domček je bližšie ozrejmený na priložených výkresoch,ktoré znázorňujúobr.l - trojrnodulový domček, uložený na panelovej základniobr.2 - šesťmodulový domček umiestnený na štyroch rohových, výškovo...

Kontajnerová operačná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2412

Dátum: 13.03.2000

Autori: Ondruš Karol, Polák Marian

MPK: E04B 1/348, E04H 1/12

Značky: jednotka, kontajnerová, operačná

Text:

...prípravy operačného teamu je výhodné, ak kontajnerová operačná jednotka má k prednej priečke aseptickej operačnej sály rozoberateľne vodotesne pripojený vzadu otvorený kontajnerový modul miestnosti pre prípravu lekára a operačný team s východom a prechodmi i zabudovanými prepojovacími prvkami energetického rozvodu do susedných kontajnerových modulov. Takýto kontajnerový modul je ďalej priečkou s prechodom rozdelený na vyšetrovñu a umyváreñ...

Kovová prostorová buňka s nosnými rohovými sloupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241402

Dátum: 01.02.1988

Autor: Beran Miloš

MPK: E04B 1/348

Značky: sloupy, nosnými, kovová, buňka, rohovými, prostorová

Text:

...je prodloužena V příčném smeru do nejméně jedné podélné příruby, k níž je připojen zejména svarem lomenicový plech podlahové, popřípadě podhledové konstrukce.A Lomenicový plech podlahové a podhledové konstrukce je ze jména orientován svými površkami ve směru největšího rozměrubuňky, přičemž tento rozměr může být díky značné tuhosti lomeni cového plechu při poměrně malé vlastní hmotnosti dosti velký azpravidla se pohybuje kolem 750 cm. Z...

Skládaná prostorová buňka pro stavbu budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244462

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nestor Ivan, Podstanický Alexander, Ragan Emil, Vozár Miroslav

MPK: E04B 1/348

Značky: buňka, stavbu, budov, skládaná, prostorová

Text:

...rám 5, ve kterám je upevněna celní venkovní stene § nebo ěelní vnitřní stene 1, je po vztyčení připojen k podělným stranám podlshověho nosného rámu g s střešního nosnáho rámu g árouby u. Obě stojiąy m celních nosných, rámů jsou na obou koncíoh vzájemné spojeny spojovacími příčksml 2.Spojovací kloub u, umožňující dočasné nebo trvalá upevnění, vztyčení nebo sklopení čelních nosných rámů g, ve kterých je upevněns čelní venkovní stena á nebo...

Budova sestavená z nosných kontejnerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241013

Dátum: 15.08.1987

Autori: Wichterle Otto, Tesao Rudolf, Skala Václav, Zdráhal Karel

MPK: E04H 6/08, E04B 1/348

Značky: sestavená, nosných, kontejneru, budova

Text:

...k jejímu účelu. Mohou být rovněž opatřeny všemi přípojkami pro elektrickou energií, vodu a podobně.Zbývající prvky konstrukce pro kompletní budovu. jako například střešní krytina,mohou být provedeny různě. Důležité je pouze to, že části, z nichž jsou sestaveny nejpodstatíiějši konstrukční prvky budovy, vykazují rozměry, jež jsou menší než rozměry vnitřního prostoru použitých kontejnerů,takže tyto stavební díly mohou být na místo budovy...

Skládací prostorová buňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240358

Dátum: 15.08.1987

Autor: Ryšánek Pavel

MPK: E04B 1/344, E04B 1/348

Značky: skládací, prostorová, buňka

Text:

...skľacľebnostirvodorovných jednotek, které jsou jedenkrát nebo vícekrát na šírku kloubovitě děleny a na stykových plochách ohebně spojeny mezi sebou pomocí křídlových závěsů, které níají zabudovány nosné trny, jež zabezpečují přesné sIicováni jednotlivých dílů. S-vlslé čelní jednotky jsou opatřeny na stykových plo chách třinenovými zámky, které-zabezpečte v í jí ve funkčním stadiu konstrukční stabilitu.. Skladací dřevěná prostorova buňka...

Zajišťovací zámek pilířků stavebnice pro variabilní výstavbu dočasných budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238957

Dátum: 01.07.1987

Autor: Pretl Stanislav

MPK: E04B 1/348

Značky: dočasných, zajišťovací, budov, pilířků, zámek, stavebnice, výstavbu, variabilní

Zhrnutie / Anotácia:

Zajišťovací zámek pilířků stavebnice pro variabilní výstavbu dočasných budov je určen pro stavebnici, jejíž základní díl nosné konstrukce je tvořen vodorovným ocelovým rámem, k jehož rohům jsou připevněny ocelové pilířky "L" profilu, vysoké jednu polovinu konstruktivní výšky podlaží. Čela volných konců proti sobě nasazených pilířků jsou do sebe vzájemně zasunuta prostřednictvím zubů, na jejichž přilehlých bocích jsou vytvořeny příčné zářezy do...

Prostorová stavebnicová buňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 237666

Dátum: 01.06.1987

Autor: Siegel Jiří

MPK: E04B 1/348

Značky: stavebnicová, prostorová, buňka

Zhrnutie / Anotácia:

Prostorová stavebnicová buňka pro vytváření zejména jednopodlažních objektů i pro samostatné osazování sestává z podlahové a stropní konstrukce, soustavy nosných sloupků a stěnových dílců podstata vynálezu spočívá v tom, že podlahová konstrukce i stropní konstrukce je nesena pouze čtyřmi základními nosnými sloupky (3), umístěnými v odstupu od vnějších rohů buňky, přičemž buňka sestává ze základní části (1) s půdorysem ve tvaru pravoúhelníka, na...

Přepravní skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 249668

Dátum: 15.04.1987

Autori: Plepla Josef, Michalec Zdeněk, Hudec Václav, Sikora Jan

MPK: E04B 1/348

Značky: přepravní, skříň

Text:

...buňka pro skladovací nebo dílenské účely, s případným využitñmstropu jako pracovní plošiny při umístění v těsné blízkosti sanované budovyša to při stálé uzamykatelnosti vnitřního prostoru a při možnosti poznenáhlého vyprazdňování přepravní skříně dle potřeby staveniště, aniž by tím byl zhoršen například přístup a znemožně~ no stohování. Její výhodou je rovněž to, že ji lze vzájemně propojovat a tak vytvářet potřebné prostory. ~Přepravní skříň...

Prostorový stavební dílec pro průmyslovou výrobu budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234008

Dátum: 15.09.1986

Autor: Velo Dalbrenta Gianfranco

MPK: E04B 1/348

Značky: budov, průmyslovou, stavební, dílec, prostorový, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostorový stavební dílec sestává ze svislé desky (3), určené pro vytváření části stěn místnosti budovy, a z dvojice vodorovných desek (5, 6), vystupujících do stran z horního okraje svislé desky (3) ne vzájemně opačné strany, z nichž jedna deska (6) má šířku podstatně větší než druhá deska (5) těmito vodorovnými deskami (5, 6), zejména širší vodorovnou deskou (6) je vytvářena část stropní konstrukce budovy. Všechny tyto desky (3, 5, 6) jsou...

Dřevěná prostorová buňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230682

Dátum: 01.05.1986

Autori: Gebauer Jaroslav, Pavelka Bořivoj, Indra Zdeněk

MPK: E04B 1/348

Značky: drevená, prostorová, buňka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dřevěné prostorové buňky, určené zejména pro stavbu budov a sestávající ze dvou bočních svislých rámů /1/, mezi nimiž jsou umístěny svislé a vodorovné výplňové konstrukce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že svislé i vodorovné výplňové konstrukce, tj. čelní stěny ze stěnových dílců /3, 4/, podlahové dílce /6/ a stropní dílce /9/, jsou umístěny mezi boční plochy bočních svislých rámů /1/ a jsou s nimi spojeny částmi plášťových...