E04B 1/12

Zostava dverového rámu a dverové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19725

Dátum: 20.08.2010

Autor: Vermeulen Chris

MPK: E04B 1/12, E06B 1/12, E06B 1/52...

Značky: dverové, zariadenie, rámu, zostava, dverového

Text:

...nežiaduce. Musia byť zaistené krycie prvky, aby skryli tieto skrutky a/alebo aby zakryli otvory vytvorené týmito skrutkami tak, aby sa v nich nemohol hromadiť žiadny prach.0010 Predmetom predkladaného vynálezu je preto zaistenie zostavy dverového rámu, ktorú možno umiestňovať flexibilnejšie než zostavu dverového rámu známu z dokumentu EP 2 050 914 A 2 a možno ju používať v širšej miere než naposledy uvedenú zostavu dverového rámu.0011...

Plný stenový prvok s cementom stabilizovanej drevitej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9938

Dátum: 10.08.2005

Autor: Rückert Mattias

MPK: B28B 1/52, E04B 1/12, B28B 7/00...

Značky: stabilizovanej, prvok, cementom, plný, stěnový, drevitej

Text:

...spojovací kolik, vyrobený z armovacieho železa, ktorý vedie do spoja (8.2) prvku.Obr. 9 znázorňuje ako sa odlieva završujúci kus (9.1) do homej strany prvku, ako aj ako jevystužený armovacou oceľou (9.2). Obr. 10 znázorňuje príklad pripevňovacích ústrojenstiev (10.1) pre okná a dvere.Obr. 11 znázorňuje príklad pripevňovanía krokvy do završujúceho kusa pomocou uholnikových ñtingov (11.1), ktore sú pripevnene k prstencovému nosniku, ako aj...

Malé objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3599

Dátum: 11.09.2003

Autori: Csadi Tibor, Hrnčír Rudolf

MPK: E04C 3/28, E04H 1/12, E04B 1/12...

Značky: malé, objekty

Text:

...bariéry a/alebo ploty, do značnej miery odstraňuje predkladané technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že jednotlivé konštrukčné prvky malých objektov sú vyhotovené z rôznych tvarových konštrukčných prvkov ako napríklad hranolov, uholníkov, trubiek a/alebo dosiek ktoré sú vytvorené z recyklovaného plastu. Malé objekty sú vytvorené z hranolov a/alebo dosiek z recyklovaného plastu. Výhodne, pre potreby tepelného izolovania,...

Stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3153

Dátum: 04.04.2002

Autor: Štaubert Adolf

MPK: E04B 1/12, E04B 1/02, E04C 1/42...

Značky: zostava, stavebná

Text:

...tvoriacim držiak Q tak, aby-3 boky plastových fliaš j boli od šalovacích dielcov vzdialené minimálne 5 cm a odokraja stavebného základu i ďalšieho jeho stredovćho priestoru g, minimálne 3 cm.Postupne, v celej dĺäce stavebného základu sa takto umiestnia vedľa seba do stredových priestorov i ďalšie bloky plastových fliaš à až do úplného zaplnenia prvej úrovne a celá zostava sa zaleje stavebnou zmesou l, až do výšky cca 5 cm nad vrcholy...

Univerzálna skladacia bunka kontajnerového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1047

Dátum: 10.01.1996

Autor: Slatkovský Ivan

MPK: E04B 1/12

Značky: skladacia, univerzálna, kontajnerového, buňka

Text:

...vytvorený z panelov demontovanej bunky.Bunka podľa obr. 1 pozostáva z podlahového panelu L. bočné ho panelu g s dverami. čelného panelu Q a stropného panelu §..3 Bunka podľa obr. 2 pozostáva z podlahového panelu L. bočného pa~ nelu g s oknom, čelného panelu 5 a stropného panelu §. Na obr. 3 je znázornené osadenie bočných panelov g. g na podlahovom paneli L. Podlahový panel L má v každom rohu privarený kovový stĺp Z. Medzi rohovými stĺpmi Z...

Bezprašná uzavírací vrstva složišť tuhých průmyslových odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261320

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bílý Miroslav, Vyhlídalová Alena, Výšková Alena, Štěpánek Robert

MPK: E04B 1/12, C04B 7/26

Značky: bezprašná, složišť, průmyslových, uzavírací, tuhých, vrstva, odpadů

Text:

...propustná vrstva ukládaného odpadu, která nemá schopnost alespoň dočasné vázat srážkovou vodu a tím omezit prašnost povrchu složiště.Dále je známe, že z popílku a vody dávkovaných většinou v poměru 1 hmotnostní díl vody a 2 až 3 hmotnostní díly suchého popílku je možno připravit koncentrované popílkové suspenze, které po zatuhnutí vytváří hutný homogenní materiál. Mechanické a fyzikální vlastnosti zatuhlých popílkových suspenzí lze...

Způsob vytváření zemních hutných konstrukcí zejména ve stavební výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 252413

Dátum: 17.09.1987

Autori: Slovák Miroslav, Velíšek Josef, Bílý Miroslav, Štěpánek Robert

MPK: E04B 1/12, C04B 7/26

Značky: vytváření, způsob, stavební, zejména, konstrukcí, výrobe, hutných, zemních

Text:

...hutnění hutnícímí mecheníemy. Nehutnênákonstrukce vytvořená způsobem podle vynálezu má vyšší objemovou hmotvnoet a tím 1 vyšší míru zhutnění než zemní konstrukce hutněná. provetdeñá 2 optímúlnê vlhčeného popílku e předepeanýn způsobem dokonaleDalší výhodou je vytvoření zemni konstrukce se zlepšenými tepelné izolačnimi vleetnoatmi v porovnání s konstrukcemi z tradičnich přirodnich materiálů.k Přikladná provedení způeobu podle vynálezu...